Komuna Pult, Rrethi Shkodër, Qarku Shkodër

komuna pult, rrethi shkoder, qarku shkoder
Pulti është një Komunë në Rrethin e Shkodrës, Qarku Shkodër. Komuna Pult ka një sipërfaqe prej 123 km2 dhe një popullsi prej 3 580 banorë.

Komuna Pult përbëhet nga këto fshatra:
  • Bruçaj
  • Gjuraj
  • Kir
  • Mëgullë
  • Plan
  • Pog
  • Xhan

COMMENTS