Kongresi i Alfabetit në Manastir

Kongresin e Manastirit, Kongresi i Alfabetit
Kongresi i Alfabetit ose Kongresi i Manastirit, filloi punimet më 14 nëntor 1908 dhe vazhdoi deri më 22 nëntor 1908 në Manastir, për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Mendimi zotërues ishte se shkronjat jolatine nuk ishin të përshtatshme për mbarësinë e gjuhës shqipe. Për këtë arsye, shoqëria më aktive dhe e mirënjohur "Bashkimi" në Manastir, thirri Kongresin e Parë të Përgjithshëm për diskutimin e një alfabeti të njësuar. Një alfabet i njësuar do të ishte fillimi i letërsisë mbarë shqiptare.

Alfabetet e propozuara ishin:
- Alfabeti i Stambollit, i cili që nga fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX kishte një përdorim të kufizuar.
- Alfabeti i shoqërisë Agimi, që kishte bazë latine dhe afrohej në parim me atë të Stambollit.
- Alfabeti shoqërisë Bashkimi, i cili kishte fituar përkrahjen e disa organeve dhe shkrimtarëve, të cilët ndër veprat e tyre e përdorën atë.

Disa nga pjesëmarrësit: Mit'hat Frashëri (Kryetar i Kongresit dhe Sekretar i Komisionit), Gjergj Fishta (Kryetar i Komisionit), Luigj Gurakuqi, Ndre Mjeda, Bajo Topulli, Dom Nikollë Kaçorri, Sotir Peci, Parashqevi Qiriazi, Gjergj Qiriazi, Shahin Kolonja, Grigori Cilka, Hilë Mosi, Thoma Avrami, Fehim Zavalani, Nyzhet Vrioni, Fineas Kenedi, Dhimitër Buda, Mihal Grameno, Fillomena A. Bonat, Gligor Cilki ...

Kongresi i Manastirit: Anekset e panjohura


- Nga Mentor Quku

Me rastin e jubileut të 100-vjetorit të Kongresit të Manastirit, u mendua se shkencat albanologjike do të hidhnin dritë mbi problemet e mbetura pezull që lidheshin me këtë prolog që i parapriu Shpalljes së Pavarësisë, mirëpo, nuk ndodhi kështu. Mjaft studime mbetën në kufijtë e rezultateve të parathëna, disa të tjera vuajnë nga neglizhimi i paprecedent i dokumentacionit, ndërkohë janë shpikur gjithfarë teorish irracionale e subjektiviste. Realisht, studimet nuk kanë arritur të hedhin dritë mbi problemet, rreth të cilave, janë zhvilluar debate të forta. Këtu do të përpiqemi t'u japim përgjigje, kryesisht pyetjeve:
1. Si lindi kriza që shoqëroi punimet e Komisionit të Alfabetit?
2. Si lindi kthesa, si u realizua kompromisi dhe si u arrit vendimi përfundimtar?
3. Kongresi i Manastirit, një kongres shkencëtarësh, apo një kongres politikanësh e luftëtarësh për liri e pavarësi?
4. Alfabeti i Manastirit qe rezultat i një debati shkencor apo një akt pajtimi? Qe rezultat i një procesi të gjatë e të parapërgatirur, apo i një zgjidhje politike e çastit?
5. Kongresi i Manastirit, sukses apo dështim?

Debati lidhur me gjenezën e alfabetit të Manastirit: Mendimet në këtë pikë janë të ndara në dy grupime të kundërta: Disa, kryesisht, gjuhëtarë, shkrimtarë dhe gazetarë, mendojnë se alfabeti i Manastirit, erdhi si rezultat i evoluimit të disa alfabeteve, se ai, "u përgatit", kohë më parë nga shtypi i kohës, se erdhi si rezultat logjik i një procesi të gjatë. Ata shohin në punimet e Kongresit të Manastirit ndikimin e alfabetit të Pashko Vasës, të Kamardës, të Santorit, të De Radës, të ndonjë reviste apo gazete. Në studimet e tyre ka zotëruar koncepti se punimet e Kongresit të Manastirit kanë patur karakter gjuhësor-filologjik, se alfabeti i sotëm e ka burimin në sistemet e alfabeteve të autorëve të ndryshëm, shumë kohë më parë. Dhimitër Shuteriqi është i mendimit se hapi i parë drejt alfabetit të sotëm ishte alfabeti që përdori A. Santori, ndërsa hapi i dytë është ai i propaganduar nga Dhimitër Kamarda [1]. Jup Kastrati mendon se, me pak përjashtime, alfabeti që u miratua në Manastir, është ai i Pashko Vasës, i krijuar që në v. 1887 [2]. Ai kundërshton idenë e një alfabeti kompromisi në Manastir: "Alfabeti që u pranue në komisionin e posaçëm të Kongresit të Monastirit, nuk duel si rezultat kompromisi apo koalicioni, siç asht thanë apo shkrue në ndonjë vend". Tomor Osmani shkruan se alfabeti i Manastirit ka mundësi të këtë embrionin e tij tek alfabeti i P. Vasës [3]. Injac Zamputi, duke kundërshtuar idenë e Justin Rrotës, shkruan: "Alfabeti ynë është rezultat i shumë përpjekjeve që nisin që në shekullin XIX" [4]. Mahir Domi shkruan: "Alfabeti i sotëm nuk ka dalë nga ndonjë kompromis i atypëratyshëm, i arritur në Kongres, po ai është kurorëzim i shumë përpjekjeve, që e kanë fillin që nga gjysma e dytë e shekullit XIX". Është e vërtetë se shkrimtarët, gazetarët dhe gjuhëtarët shqiptarë (Santori, Kamarda, Pashko Vasa, De Rada, Ndre Mjeda etj.), në rrugën e gjatë për afirmimin e një alfabeti të përbashkët, shumë kohë para Kongresit të Manastirit, u përpoqën të ndiqnin, me përparësi, linjën filologjike. Vepra e tyre përbën një kontribut për kohën, por, shumë pak ata, ndikuan në rrjedhjen e ngjarjeve deri në Kongresin e Manastirit. E shumta mund të kenë ndikuar në lindjen e nevojës për një alfabet unik, por vetëm kaq. Realisht, raportet e tyre me alfabetin e sotëm janë inekzistente, se vërtetë nuk ishin faktorë veprues, apo që kishin ndikim në të. Pikërisht kjo linjë gjuhësore-filologjike e miksuar me qëndrimet subjektiviste të secilit, bëri që problemi i alfabetit, në vend që të synonte bashkimin, të thellonte divergimin. Kështu, fillim të shek. XX, problemi i alfabetit kishte hyrë në krizë dhe anarki të thellë.
Grupi tjetër, i përbërë kryesisht nga historianë, mendon se kemi të bëjmë me një vendim politik. Në fillim të shekullit XX, gjyqi i kohës kishte vendosur që për të arritur në alfabetin e unjisuar të shqipes, duhet që linja gjuhësore-filologjike të dilte në plan të dytë e t'i lëshonte vendin zgjidhjes politike. Në atë kohë, problemi i krijimit të një alfabeti unik për gjithë shqiptarët kishte pushuar së qëni një problem gjuhësor apo letrar, përkundrazi, kishte marrë ngjyrime të mprehta politike. Është ndofta paradoksale, por, gjatë ditëve të punimeve të Kongresit të Manastirit, ndër të parët që kuptuan se duhej sakrifikuar linja shkencore e duhej bërë një zgjidhje politike, qe gjuhëtari e filologu shqiptar, më i shquari i kohës, Dom Ndre Mjeda. Duke shqyrtuar me kujdes dokumentet e kohës kemi arritur të mendojmë se tjetër është historia e angazhimeve të rilindasve me alfabetin e gjuhës shqipe dhe tjetër është akti i marrjes së vendimit për alfabetin e njësuar në Kongresin e Manastirit. August Kral thotë: "Për sa i takon alfabetit latin të vendosur prej Kongresit, te ai depërtoi dukshëm ideja e kompromisit" [6]. Justin Rrota e quan alfabet koalicjoni, ndërsa më tej e sqaron: "Alfabeti i Monastirit, duel nji gja qi pështetej jo aq mbi arrsye dijtunore, sa dukej ma fort nji vendim i marrun në themel të njij kompromisi" [7]. Kurse Faik Konica ishte i mendimit se vendimi për alfabetin, në Kongresin e Manastirit qe një vendim empirik, më shumë se sa racional-filologjik [8]. Robert Shëanke mban një qëndrim i qartë dhe pa ekuivoke: "Si pasojë e kujdesit të një grushti turk dhe nga frika se delegatët e klubit shqiptar të Stambollit, me porosi të udhëheqjes së partisë xhonturke për propogandë për alfabetin arab mund të ishin dërguar, po përpiqeshin t'i shpejtonin sa më shumë mbledhjet. Friksimet ishin të pabaza por kishin avantazhin që të arrihej sa më shpejt kompromisi" [9]. Shaban Demiraj e Kristaq Prifti shkruajnë: "Në të vërtetë, ky është një alfabet kompromisi.., ndërsa Kongresi i Manastirit nuk është kongres gjuhësor, po kongres politik" [10]. Vendimi i Kongresit, sipas tyre, ka qenë një zgjidhje e çastit. Ato mendonin se nëse ka një faktor që parapërgatiti Kongresin e Manastirit, si edhe që çoi drejt vendimit të 20 nëntorit 1908, ky ishte faktori politik.

Debati për rolin e Ndre Mjedës.

Debati për rolin e Ndre Mjedës në hartimin e alfabetit të Kongresit të Manastirit, i cili u zhvillua kryesisht në vitet '30-'60. Grupi i parë mendonte se alfabeti i Manastirit është vepër e Ndre Mjedës, kurse grupi i dytë e kundërshton këtë gjë. Menjëherë pas përfundimit të punimeve të Kongresit të Manastirit, Atë Gjergj Fishta, megjithëse përfaqësues i shoq. Bashkimi, bëri një deklaratë interesante: "Ndre Mjeda në Kongresin e Manastirit përbën një autoritet të shquar, dhe për më tepër një shtrim të ri të çështjes së alfabetit nga të gjitha anët" [11]. Sapo ishte festuar 70-vjetori i lindjes së poetit, kur për herë të parë rev. Cirka, e përmend emrin e Mjedës si autorin e alfabetit të Manastirit: "Kur në vjetin 1908 u mblodh në Monastir Kongresi qi do të vendote mbi çashtjen e alfabetit të përbashkët, D. Mjedja kje njani nder anëtarët ma të randsishmet e proponimi i tij per alfabet, qi do t'ishte të perziemit e atij të Bashkimit me t'Agimit, kje pranue nji zani me pak ndryshime, e asht aj qi na perdorim sod" [12]. Disa muaj më vonë Dom Ndue Doçi (Marc 1937), e rithekson këtë njoftim: "Dom Ndreu ndë Kongres të Monastirit në vjetë 1908 qet të quejtunin: "Alfabeti i Monastirit" qi s asht tjetër veç se ky qi perdorim sot pa kurrnji ndryshim" [13]. Më pas edhe Ernest Koliqi do të pohojë, në mënyrën e tij, të njëjtën gjë: "Me 1908 në Kongres të Monastirit propozoi alfabetin e librave të vet qi me pak ndryshime u pranue dhe mbeti në përdorim e âsht ky i soçmi" [14]. Dy vite më vonë, Atë Zef Valentini njofton në rev. Leka se Mjeda në Kongres të Manastirit ka hequr dorë prej alfabetit të tij me shenja diakritike, duke krijuar mundësi për marrëveshjen: "Në Kongres mandej të Manastirit vet D. Ndre Mjedja la mbas dore çdo germë me sheje diakritike e kështu u përba alfabeti i tashëm" [15]. Gjithë këto deklarata bënë që në kampin tjetër, në atë të ndjekësve të shoq. Bashkimi, të ndizeshin motorët e debatit. Këtë e filloi Dom Nikoll Sahatçia në rev. Kumbona e së diellës, më 22 shkurt 1942. E menjëhershme vjen përgjigjja nga Gjon Ujka (me pseudonimin Lul Shkurti): "Sikurse asht dishmue prej pjestarëve të Kongresit, alfabeti i sodshem asht vepër e D. Ndre Mjedes i cilli, në mjes t'antithesave të ndryshme qi u shfaqne në gji të Kongresit, qi ishin tue vue në rrezik të mbrrijtunit e qellimit të tij me shum dam të bashkimit kombëtar, e të përpjekjeve qi u bane për të gjetunit e nji kompromisit, ja duel në krye qellimit tue proponue alfabetin e sotshëm, i cilli u pranue prej Kongresit, e u pranue, në kundërshtim me çka kanë pasë shkrue me rasen e 70-vjetorit të D. Ndreut disa të perkohshme, pa kurrnji ndryshim" [16]. Kundërpërgjigjja kësaj radhe vjen nga bashkimisti tjetër, At Pashk Bardhi: "E tash, mbasi kan kalue 33 vjet cë se asht mbajtë Kongresi i Monastirit e shum nder ata qi kan marrë pjesë në te, nuk janë gjallë, po ka asish të cillët, tuj shtrembnue të vërtetën historike, duen me i kallxue rrjedhjet e punvet në këtë kongres të Monastirit krejrt ndruyshej se kan kenë në realitet" [17]. Përsëri, vjen përgjigjja e Gjon Ujkës, i cili ngul këmbë, duke shkruar: "Une pohimin e treguem e kam ndi prej gojës së Dom Ndre Mjedës, i cilli, në nji rasë, formalisht ka deklarue se alfabetin e Monastirit e ka hartue aj rrokull punimeve të Kongresit, e se ky alfabet i paraqitun prej tij kje pranue prej komisjonit e prej Kongresit pa kurrnji ndryshim. Ketë deklaratë të Dom Ndreut e kanë ndi edhe tjerë sikurse un..." [18]. Këtu, debati merr nota të ndezura: At Pashk Bardhi shkruan në mes të tjerave: "Po t'u provojte historikisht se D. Ndré Mjedja verte âsht hartuesi i alfabetit të Monastirit, un si ish pjestar i "Bashkimit", jo veç nuk kishe me u trazue per ket punë, por kishe me u krenue" [19]. Në vazhdim të debatit, në artikullin e ri, Gjon Ujka sjell listën e njerëzve që i kanë treguar se e kanë dëgjuar prej Dom Ndreut të njëjtën deklaratë. Këta janë: Dom Nikoll Gazulli, Dom Loro Nodej, Cuk Simoni, profesor Injac Zamputi. Përveç këtyre, ka edhe shumë nxënës të Dom Ndreut, që e kanë dëgjuar këtë deklaratë dhe janë gati për të dëshmuar këtë gjë. Një prej këtyre është edhe Z. Ndue Doçi, profesor në gjymnazin e Tiranës [20]. Në këtë çast ndërhyn në debat, një bashkimist tjetër i zjarrtë, Dom Ndoc Nikaj, i cili shkruan, me terma të rrepta kundër Dom Ndre Mjedës, shkrimin "Alfabeti dhe polemika" [21]. E menjëhershme vjen përgjigjja e Gjon Ujkës: "D. Ndre Mjedja nuk ka veçse pak vjet qi ka dekë e me personat tjera, emnat e të cillave i kam tregue, e kemi ndie prej goje se ti dekleratën se alfabetin e Monastirit e ka hartue aj. Edhe përmbajtja e kësaj deklarate kje botue publikisht per te gjall te D. Ndreut pa u çue kerkush me e mohue... Por pika ma e madhe e ma me randësi me të cillën asht gabue Zotnia N.D.N. asht se aj kujtoka qi un kam thanë se alfabeti i Manastirit asht alfabeti i Agimit qi ka kenë hartue prej Dom Ndre Mjedjes. Me ketë gja Zotni N.D.N. ka diftue jo veç se i ka lexue pa vemende ose nuk i ka lexue artikujt e mi, por edhe se me çmon të pazotin me da të bardhen prej të zezës. Jo, zotni, unë nuk kam thanë ashtu, por kam thanë se auktori i alfabetit Monastirit qi asht ky që kemi sot, asht D. Ndre Mjedja qe e hartoi e e proponoi rokull punimeve të Kongresit prej të cillit kje pranue pa kurrnji ndryshim…Edhe për pohimin tem kam paraqit provat të cillat explicite deri sod nuk i ka mohue as At Pashko Bardhi, as nuk shifet se i mohon as Zot. N.D.N." [22]. Dom Ndoc Nikaj, vazhdon polemikën, kësaj radhe duke përbaltuar figurën e Ndre Mjedës: "Lul Shkurti të vetmin arrsyetim qi qet per me i dalë zot pikës së vet asht sikur thotë aj, se e ka ndij nga persona e Dom Ndreut, kuerse faktet diftojnë të kunderten e prandaj na kena të drejtë me thanë se, në rasë qi Dom Ndreu e ka thanë nji punë të tillë, e asht kenë në nji gjenie kuer e ka pasë kryet të toçun me sado pak pije qi e ka eksaltue fantazija e tij (efekt qi ban alkooli në truet e njeriut e sidomos per ke nuk asht i vaditun në pije) ose asht kenë aq i verbuem nga ambicie personale dhe ka diftue nji punë të pa kenun, me të vetmin qellim me lanë nji pershtypje, për ballë të rijve për mbi zotsijn e veçantë të tinë të mrekullueshme..!" [23]. Gjithashtu për të kundërshtuar argumentin se Dom Ndre Mjeda është hartuesi i alfabetit të Manastirit, kemi edhe artikullin e At Gjon Shllaku [24]. Kurse më 8 korrik 1943 vjen edhe kundërpërgjigjja e Gjon Ujkës, i cili shkruan: "... dokumentet flasin qartë se D. Ndre Mjedja shkoi në Monastir bashkë me Mati Logorecin si përfaqsues "t'Agimit" njashtu sikur të gjitha shoqnit e klubet çojshin përfaqsuesin e vet, e faktet na tregojnë se për me ja mrrijtë qellimit të dëshiruem të bashkimit kombëtar aj hoq dorë prej alfabetit të vet "t'Agimit". Në gji të komisjonit mbi hartim t'alfabetit ishte shfaqë nji dasi e madhe e "mbas sa ditsh ligjërimesh e verbtimesh per pak nuk duel puna huq me marre e kori të madhe të gjith kombit shqiptar" e tue kenë rreziku i madh se Kongresi po dahej pa kurrnji perfundim, D. Ndre Mjedja, tue pasë kenë i marrun vesht ma parë me ndonjenin nder ma të parët eksponenta, u çue e shkroi mbi drrasë të zezë alfabetin qi kemi sod, i cilli, mjesa nuk i kundërshtote kurrfarë ekzigjencave filologjike, edhe kondendote të gjithë, pse shkronjat e tija ishin të marruna për të gjith alfabetet e ndryshëm, ishte pernjimend nji "alfabet koalicjoni", edhe i cilli menjiherë u duartrokit prej të pranishëmve, të cillët kopjuene e mbrapa xuni vend me redaktimin e proces-verbalit. Edhe fjalimi i mbajtun prej D.N. Mjedës mbas pranimit t'alfabetit "me urtësi të madhe... dhe se shqiptarët qenkan të zotët që edhe të bashkohen... sikundër që rrëfen edhe kjo mbledhje e Monastirit" nuk tregon ndisit e njanit qi mbetë i thyem në pikpamjen e vet" [25]. Më vonë, Dom Ndoc Nikaj në kujtimet e tij të viteve 1945 "Kujtime të nji jetës së kalueme" (botuar në Tiranë, 2003), e sulmoi edhe një herë Dom Ndre Mjedën për problemin e alfabetit. Në 1957 hyn në debat, por tashmë në mënyrë më të qetë studiuesi Injac Zamputi, i cili shkruan se pas pamarrëveshjeve që shoqëruan punimet e Komisionit të Alfabetit, Mjeda tërhoqi alfabetin e vet: "se në këtë pikë alfabeti i Agimit u tërhoq nga diskutimi... Agimi kishte mbështetjen e vet shkencore, por arësyet praktike caktuen mënjanimin e tij më 1908. Mbas mendimit tonë, hartuesit e përkrahësit e këtij alfabeti nuk mund të banin konsesione pjesore dhe, për hir të bashkimit, hoqën dorë nga gjithë alfabeti dhe sistemi i tij... Ne na duket të kemi hetue se vepra e grupit të dytë (grupi Mjeda, sqarimi im M.Q.) që synoi afrimin me alfabetin e Stambollit, pa e dëbue a priori, luejti rolin kryesor në përpjekjet për afrim në Komisionin e Kongresit të Monastirit, dhe në hartimin e alfabetit që përdorim na sot" [26]. Kurse në vitin 1961, studiuesi tjetër Jup Kastrati, pa e ndjekur thelbin e debatit në gjenezën e tij, jep një mendim të sipërfaqshëm e për rrjedhojë të gabuar: "Simbas mendimit tonë, Ndre Mjedja nuk qe krijuesi i alfabetit të sotëm... Padyshim Mjedja nuk mund t'ishte kundër parimit të vet. Bile ai kishte shkue në Kongres me mbrojtë sistemin e shenjave diakritike, sistemin e shoqnisë "Agimi" [27]. Kurse në vitet '80 kemi dy dëshmi origjinale që paraqesin interes. Studiuesja Lena Luli, në intervistën që i morëm më 14 maj 1984, thotë: "Mjeda më ka thanë vetë, e ai nuk kishte zakon me u mburrë, por erdhi rasti: "Kam ndejë nji natë, gjithë kohën pa fjetë e tuj punue. Kisha punue për shumë kohë për tê, por m'u desht me ba këtë për hir të bashkimit. Mora çka ishte ma letë e ma e arsyeshme. U paraqit ky alfabet të nesermen dhe u pranue si alfabet i Gegnisë e ai i Stambollës për Toskni". Po ashtu studiuesi Nush Radovani, në intervistën që i mora më 18 shtator 1985, kujton se në arkivin e jezuitëve të Shkodrës "ishte dokumenti i Mjedës me pasqyrën e alfabetit shqip të propozuem nga Mjeda në Manastir dhe të aprovuem me ndonji ndryshim të vogël".

Kongresi i Manastirit u përgatit me frymë pajtimi.

Ideja bazë e thirrjes së Kongresit të Manastirit ishte gjetja e një alfabet kompromisi mes tre palëve ekzistuese, Frashërit, Mjedës dhe Bashkimit: Ideja e një kongresi për të vendosur për një alfabet unik për të gjithë shqiptarët kishte lindur që në v. 1905, kur P. Llambi propozoi të bëhet një mbledhje e përgjithshme për alfabetin, në Trieste, Bukuresht, apo tjetër vend. Pandeli Evangjeli i shkruan Kr. Dakos më 24 qershor 1906, se do të zhvillohet shpejt një kongres i alfabetit në Vjenë. Kurse gazeta Kombi shkruan në v. 1907, se së shpejti do të mblidhet një kongres i alfabetit në Bukuresht, kurse pak më vonë, se kongresi i Alfabetit do të mbahet në Zvicër. Më në fund, pas shpalljes së Kushtetutës, u vendos që Kongresi të mbahej në qytetin e Manastirit dhe organizimi iu besua klubit Bashkim të këtij qyteti, me në krye Fehim be Zavalanin. Vendimi për thirrjen e Kongresit u muar më 21 gusht 1908. Në prag të mbajtjes së Kongresit të Manastirit, njoftohej se më shtator 1908, është arritur një marrëveshtje në mes të tri partive shqiptare të alfabetit, (toskëve, Mjedës dhe Jezuitëve), të cilat, nën ndikimin disavjeçar të konsullit austriak Kral, kanë rënë në ujdi të zgjidhin problemin e alfabetit me një alfabet kompromisi. Në këtë çast gjallërohet së tepërmi korrespondenca mes të shoqërive shkodrane e atyre të Manastirit e të Selanikut. Në 1908, një përfaqësues i toskëve, Nuçi Naçi, është vendosur në qytetin e Shkodrës me qëllim akordi në mes të palëve në qytetin Verior.

Punimet e Komisionit të Alfabetit hynë në krizë nga dita e parë dhe vazhduan të tilla deri në ditën e fundit.

1. Kriza lindi nga kryqëzimi i interesave brenda dhe rretheqark Kongresit. Në fillim pati një përplasje të fortë, gati-gati të egër në mes të grupeve që përfaqësonin alfabete të ndryshme. Secili grup apo individ synonte të fitonte terren. Pati përpjekje për afirmim, për zgjerimin e arealeve dhe zonave të influencës. Pati edhe sulme përmes shtypit periodik. U krijuan lobingje. Ndërkohë punimet e Kongresit ishin nën presionin edhe të faktorëve të jashtëm, ku në radhë të parë vihen interesat kombëtare të shqiptarëve që përputheshin me fitoren e alfabetit latin. Kishte edhe presione nga jashtë, nga Shkodra, nga Mirdita, nga Jugu. Pastaj vinin si mjaft të fuqishme interesat e xhonturqëve, që synonin të zhduknin shenjat dalluese të shqiptarëve, si gjuhën dhe shkrimin e tyre. Ato bënin përpjekje për të triumfuar në kongres alfabeti arab. Shumë të fuqishme paraqiteshin edhe interesat greke përmes synimit për të triumfuar alfabeti me shkronja greke. Albanologët nga ana e tyre synonin që të triumfonte parimi shkencor: Një tingull-një shkronjë. Ata përkrahnin Mjedën. Pavarësisht se nuk përfaqësoheshin në punimet e Kongresit, Jezuitët ishin forcë e madhe sepse kishin një alfabet që e përdornin për tre shekuj në botimet e tyre liturgjike. Megjithëse nuk çuan asnjë delegat në Kongres, deklaruan se do të mbështesnin çdo alfabet që do të triumfonte aty. Perandoria AH kishte interesat e saj politike për arritjen patjetër të një alfabeti. Ajo kishte financuar gjithë përgatitjet, udhëtimet, akomodimet e anëtarëve, si edhe tërë punimet e Kongresit të Manastirit dhe Komisionit të Alfabetit. Ajo kishte njeriun e vet, i cili qëndroi në hije: Selman Blloshmin. Ishte edhe Abati Doçi, i cili megjithëse kishte mbetur i izoluar paraqiste një potencial e ndikim të madh. Doçi nuk e njofti alfabetin latin dhe kërkoi hapur që të pengonte përhapjen e tij. Mirëpo ishte vonë, sepse edhe ambicjet e veçanta të aktorëve kishin përfunduar.

2. Ndikoi edhe fakti që secili delegat shkoi në kongres si dalëzotës i një alfabeti të caktuar. Brenda mjediseve të Kongresit vazhduan të gjallonin në mënyrë të qartë të tre grupe me interesa të ndryshme: të Stambollit, të Bashkimit dhe të Agimit, të cilët përfaqësoheshin secili me nga një lider: Mit'hat Frashëri, Gjergj Fishta dhe Ndre Mjeda. Duhet pranuar se të gjithë delegatët shkuan në Manastir për t'i dalë zot alfabetit që përfaqësonin. Itinerari i udhëtimit të delegatëve të Shkodrës ishte: At Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi, përfaqësues të Bashkimit, u nisën përpara dhe arritën së bashku në Beograd. Më vonë atje arritën edhe dy përfaqësuesit e Agimit, Dom Ndre Mjeda me Mati Logorecin. Pastaj së bashku të katërt u nisën me tren dhe arritën në stacionin hekurudhor të Manastirit, ku i pritën në mënyrë madhështore një grumbull i madh delegatësh, pjesëtarë të klubit Bashkim të Manastirit, si dhe shqiptarë të ardhur për të qenë të pranishëm në këtë çast solemn. Më vete erdhi Hilë Mosi. Idenë e alfabetit të përbashkët, secili e shihte të realizuar përmes triumfit të alfabetit të vet. Që në mbledhjet e para, u shfaqën dështimet e para. Sapo doli në shesh mundësia e një dështimi të madh, secili nga delegatët e kuptoi përgjegjësinë e rëndë që do t'u peshonte në ndërgjegjen e tyre. Fishta theksoi se nuk do të përfaqësojë alfabetin e Bashkimit, por një alfabet që do të pranohej nga të gjithë. Po kështu, Luigj Gurakuqi e Ndre Mjeda folën për bashkimin e shqiptarëve. Punimet e Kongresit dhe Komisionit ngërthehen në mes të histori bisedimesh të dështuara, vrasjeje ndërgjegjeje dhe të vetëdijes kombëtare. Kjo tabllo, tablloja e krizës ku u zhytën bisedimet vërtetohet nga relacioni i Gjergj Qiriazit, kronika e Mit'hat Frashërit, proces-verbali i Luigj Gurakuqit, si edhe nga kujtimet e Dom Ndre Mjedës.

Si ndodhi kthesa e madhe në punimet e Komisionit të Alfabetit?

Kur debatet u bartën në fushën gjuhësore, qëllimi i Kongresit për të konverguar të gjithë në një alfabet të përbashkët, bëhej gjithnjë e më i largët. Që këtu lindi rreziku i dështimit, gjë që do të thoshte të fitonte terren rreziku i alfabetit turko-arab, ose ai grek. Në Komisionin e Alfabetit u ndeshën vështirësi serioze: u deshën dy seanca për ndërdhëmboren e zëshme dh. Anarkia që vazhdoi ditët e para, debatet e dështuara, bënë që të lindte nevoja për një zgjidhje të re, të paparashikuar të problemit: marrja e një vendimi me kompromis. Këtu janë arsyet e frazës së famshme që gjendet në procesverbalin e vendimit të Komisionit: "nga disa shkaqe të jashtme, u kthyem prapa" [28]. Mahir Domi me shumë të drejtë shkruan: "Cilat qenë këto "shkaqe të përjashtme" që e shtynë komisionin të kthehet prapë? Mos qenë shenjat shqetësuese të fushatës së afërt të agjenturës xhonturke për të imponuar alfabetin arabo-turk?" [29]. Sh. Demiraj dhe K. Prifti janë të mendimit se shkaqe u bënë telegramet që morën nga Shkodra, Mirdita, nga Toskëria, etj. Por edhe nga presioni që ndjehej që vinte nga xhonturqit, nga partizanët e shkronjave arabe apo greke [30]. Kurse Tomor Osmani mendon se bëhet fjalë për presionin që vinte nga rreziku xhonturk dhe kryesisht ai i shkronjave arabe [31]. Ne mendojmë se është pikërisht ky "shkak që erdhi nga jashtë", që detyroi anëtarët e Komisionit të Alfabetit, të ndërprisnin linjën e debateve filologjike-gjuhësore e të ktheheshin prapa tek linja politike-atdhetare.
Asnjë nuk mund të mohojë kthesën e menjëhershme që pësuan punimet e Komisionit të Alfabetit në mëngjesin e datës 7 (20) nëntor 1908: U hoq dorë nga puna e bërë për tri ditë radhazi, u hoq dorë nga diskutimi gërmë për gërmë dhe, në mënyrë të befasishme, u pranuan dy alfabete. Studimi i kthesës në fjalë përbën elementin më të qenësishëm të punimeve të Komisionit të Alfabetit, si dhe të gjithë Kongresit të Manastirit. Fakti që u lanë pas të gjitha praktikat që ishin realizuar gjatë tri ditëve të mëparshme të Komisionit, fakti që Mjeda ka tërhequr sistemin e tij, fakti që vendimi u mor në një çast të vetëm në mbledhjen e mëngjezit të komisionit të Alfabetit më 7 (20) nëntor 1908, fakti që në vend të një alfabeti të përbashkët u vendos për dy alfabete, që në fund të fundit u kënaqen të dy grupet e mbetura në fushë, tregon se vendimi qe një kompromis, qe një vendim që ndahej me thikë nga çdo gjë që kishte ndodhur më parë. Kalendari Aferdita, 1910, sqaron: "Kongresi i Monastirit që u bë motnë që shkoj për abenë...me një or'e sipër vendosi të përdoren dy abe" [32]. Revista Përparimi, 1915, botuar në Shkodër, sqaron se zhvillimet që ndodhën në çastin e fundit para se të hidhej në erë i gjithë Kongresi, ishin një kthesë e befasishme dhe e menjëhershme: "Kshtû edhè n'kuvend t' Monastirit u paa pabashkimi; jo me lypë t'miren e t'maren e giûhës, por arrsye e paa arrsye kush u majtë me Frashërin, kush me Agimin e kush me Bashkimin. Mas saa ditsh ligjerimesh e verbtimesh per pak nuk duel puna me marre e korii t'madhe t'gjith komit Shqyptaar. Kto degame ndermjet perfaqësojsvet t'Shqypniis mund t'shifen n'dokument prej ksish t'nenshkruem, kû me fjalë t'lmueta e t'bylmyeta thohet: "Pas që u kënduan verbalet e ditëve t'jera e pas që e pamë se puna që kishim bërë ishte mjaft e madhe, po jo aqë sa të na kënaqte të gjithëve e t'i shërbente si përparimit të gjuhës si të përhapurit të diturisë ndër ne; të shtyrë edhè nga disa shkake të përjashtme, u këthyem mrapa e... "Me kaq u zgjodh aty per aty abetari i Frashërit me pak ndrrime saa per do Toskë e nji tjeter thjeshtë latinisht" [33].
Dokumenti apokrif-autograf i Ndre Mjedës, sqaron enigmën e punimeve të Komisionit të Alfabetit: Gjëndet në AQSH, dokumenti bazë që u zbulua, u përshkrua dhe u komentua nga ana e jonë, dokumenti autograf-apokrif i Ndre Mjedës, ku autori jep të dhëna të rëndësishme lidhur me zgjidhjen e krizës dhe arritjen e kthesës së madhe në momentin e fundit, që shënoi arritjen e kompromisit dhe njëkohësisht përfundimin e punimeve të Kongresit të Manastirit. Japim një pjesë të dokumentit: "... Qýsh ne krye te mbledhjevet e shum herë mbrapa, D. Ndré Mjedja ishte kênë ftue prei partís s'alfabetit të Stambollës me bâ nji gódi me ta, per arrësyena giasimi kohsuer; por ky dote qi tui kênë mbledhë per ketë çâshtje perfâqsimi i kómbit mbarë, të bâhej puna, po t'ishte e mundun, me vullëndet të gjithvet. Nji ditë qi kaloi koha e mbledhjes pá krye kurrgjâ, si sá dit tjera, Z. Kryetari, Atë Gjergj Fishta, paraqiti nji mêndim të vetin tui thanë: po shifet, mbas sá ditsh qi kaluene, të thuesh, pá krye gjã, se na nuk jena të zott per ketë çâshtje, e prandaj mêndimi i tí ishte qi të ktheshim nder shpija e ta lêshin per nji kohë tjeter punen e alfabetit. Misët e Komisjonit u préne prei këso paraqitje, e D. Ndreu muer fjalen e tha se nuk i dukei ndér per Komisjonin m'u thanë se kishin bã gjith'ato shpenzime, e marrë gjith'atë mûnd per me i dhanë védit në Monastír nji patentë pázotsije; e se ai kujtote qi, po të kishim vullëndet të mirë, puna mund të kryhei mã shpejt; e mbledhja mbaroi. Atë natë D. Ndreu hîni me mêndue a kishte ndo'j rrugë me ju dalë ketyne pêngimevet. Mêndoi se mbë njen'ânë Zhön Tyrqit orvateshin me shtî në Shqipní germat arabishte me yryfe e zyryfe, mbë tjetren ânë shqetsimi i shum Kongresistavet mund të humbte durimin e popullit; e prandej ju duk se nuk ishte pá vênd nji marrëveshtje me zotnit qi e kishin ftue...Ne neser nadje, para se të filloshin mbledhjet e Komisjonit vojt te Mid'hat Frasheri e i paraqiti këta dy alfabeta. Zotnija mbas nji diskutimit të shkurtë mbet i kenaqun e i tha qi të ja paraqitte ai vetë Komisjonit. Atë ditë nuk mungoi në mbledhje kurrnji mis i tí... [34].

Versioni i ynë i ri.

Duke lexuar kujtimet e dokumentet e kohës, mësojmë se në këtë manovër luajti një rol prej negociatori, Dom Ndre Mjeda. Ky fakt justifikon deklaratat që bënë në shtyp, Ernest Koliqi, At Zef Valentini, Dom Ndue Doçi, Gjon Ujka, rev. Cirka, Injac Zamputi, se alfabeti i sotëm qe vepër e Ndre Mjedës. Të gjitha këto që thamë dhe përsëritëm, së bashku me kujtimet e Mjedës, vërtetojnë se ai, në një çast kur dështimi qe fare pranë, hoqi dorë nga e tija dhe kërkoi të pranohen të dy alfabetet e propozuar, pa diskutim. Pra, Mjeda ishte i bindur që më parë se ato të dy do të pranoheshin pa rezerva nga të gjitha palët e komisionit. Është e rëndësishme që Mjeda më parë kishte bërë aktin e sakrifikimit të plotë të alfabeti të tij. Edhe më dinjitoze është tërheqja e tij, po të kujtojmë se ai kishte punuar një jetë për atë sistem, i bindur në dobinë e alfabetit të tij për letërsinë kombëtare. Mjeda sakrifikoi punën e tij njëzetvjeçare për hir të interesit të kombit. Akti i tij i vetësakrifikimit pati dy dobi: 1) thjeshtoi së tepërmi problemin e ndërlikuar të alfabetit të njëjtësuar të gjuhës shqipe, duke zbutur klimën e acaruar të debateve brenda Komisionit të Alfabetit, 2) si dhe i dha të drejtën vetes së tij që të luante rolin e negociatorit. Nga ky çast, të gjithë anëtarët e Komisionit u treguan të gatshëm për të pranuar kompromisin e ofruar. Strategjia e menduar nga Mjeda doli me sukses dhe dha menjëherë frytet e veta. Mendoj se pikërisht këtë kanë dashur të thonë partizanët dhe dishepujt e Mjedës. Kurse ato që e kanë kundërshtuar këtë linjë kanë patur parasysh se Mjeda nuk është hartuesi i alfabetit të sotëm, çka edhe kjo është e vërtetë. Është rasti kur gjuha është një mjet keqkuptimi. Mjeda kishte kuptuar se, në fakt, dy ishin grupet që rezistonin më shumë: grupi i Bashkimit dhe ai i Frashërit. Ai punoi me takt e me mjeshtri për të bërë rolin e negociatorit dhe shfrytëzoi autoritetin, miqësitë, si dhe besueshmërinë e tij. Erdhi një çast që kongresi po dështonte, që do të thoshte rrezik kombëtar, do të thoshte që shqiptaria të copëtohej nga fqinjët që ishin gati. Ai e kuptoi se nuk ishte fjala për kritere shkencore, për përpunime filologjike, por për sakrifica, për hir të realizimit të ëndrrës së madhe, Pavarësisë së atdheut. Ranë poshtë të gjithë flamujt e betejave të vjetra, gjithë këmbënguljet, intransigjencat, pikëpamjet shkencore, dështuan makinacionet e huaja. Nuk duhet të çuditemi me mënyrën e të dëshmuarit të Ndre Mjedës, sepse ky është një zakon i vjetër i tij. Në shumë raste, ai ka hartuar dokumente e letra në emër të personave të tjerë ose edhe duke mbetur vetë ai anonim në prapaskenë. Dokumenti është shkruar me alfabetin e sotëm, me bojë shkrimi, në dy fletë të shkëputura. Megjithëse dëshmia është e padatuar dhe e panënshkruar, ne kemi arritur të bëjmë përcaktimet e duhura.
Cila është rruga e re që ndoqi Mjeda në Kongresin e Manastirit? Natyrisht, ajo e heqjes dorë nga e vetja dhe marrja përsipër për të mbrojtur dy alfabete. Këtë akt të Mjedës, Gjergj Fishta e quajti rruga e re, ndërsa Gjergj Qiriazi kthim prapa. Në këto kushte, u bë prapaktheu, u lanë mënjanë të gjitha marrëveshtjet për shkronja të veçanta si dhe të gjitha mosmarrëveshjet, duke pranuar të gjithë një kompromis të plotë për të gjithë alfabetin e shqipes. Problemi i parë ishte besueshmëria: Si ka mundësi që Mjeda që shkoi t'i delte zot alfabetit të tij të punonte për alfabetin e sotëm? E gjithë puna e tij, historia e gjatë e tij me alfabetin, ishte histori e mbushur me kompromise e lëshime, sakrifikica e kapërcim të vetvetes. Erdhi ora e madhe, kur secili do të peshohej në peshoren e rëndë të historisë. Versioni ynë i jep përgjigje gjithë debateve që lindën në vitet '30-'60.
Lidhja e çuditshme e ditëlindjes së Mjedës me datën e marrjes së vendimit të Kongresit të Manastirit. Pas shumë vitesh dhe pas shumë përpjekjesh, shqiptarët ishin pajtuar. Të dy poetët tanë të mëdhenj, Mjeda dhe Fishta, improvizojnë, secili nga një sonet, të cilët, Mid'hat Frashëri, ua rrëmben nga duart dhe i boton në Lirija dhe Diturija. Ato do të botohen së bashku ashtu siç u hartuan, në seancën e mbledhjes së 20 nëntorit 1908, pikërisht në ditën e lindjes së Mjedës. Soneti i Mjedës titullohet Andrrë, kurse ai i Fishtës, titullohet Tingllim. Të dy këto tingëllime janë të shkruara në alfabetin e Stambollit dhe të dy të nënshkruara me pseudonime: Shqyptari=Ndre Mjeda dhe Fushk n'dushk=Gjergj Fishta. Të dy këto krijime kanë të përbashkëta kohën e krijimit, gjendjen e lartë emocionale dhe fatin e përbashkët të botimit. Të dy tingëllimet u botuan më 1 janar 1909 në Diturija dhe pastaj më 17 janar 1909 tek Lirija, nga Mit'hat Frashëri.

Kongresi i Manastirit, ishte një dështim apo një sukses?

Për derisa u arrit të shmangej rreziku i dështimit mund të themi se ai i mbylli punimet me sukses. Kurse parë me synin e qejfmbetjeve të kohës, Kongresi i Manastirit qe një dështim. U kritikua se nuk u thirrën shumë personalitete të letrave të kohës, se u mor vendim për dy alfabete e jo një alfabet të vetëm, siç ishte, dhe detyra e Kongresit, se alfabeti që kemi sot, ka të meta për shkronja të veçanta. Ne mendojmë se dalja me dy alfabete nuk e zbeh suksesin e Kongresit të Manastirit. Kuptohet se pranimi i dy alfabeteve u bë për të zbutur rivalitetin e pashmangshëm, me bindje se së shpejti njëri alfabet do të triumfonte mbi tjetrin. Konica e sulmoi Kongresin, por koha provoi se ai kishte qenë i gabuar. Vendimi i marrë nuk ishte më i miri, por më i mundshmi. Në asnjë dokument nuk thuhet se vendimi u votua. Asnjeri nuk ishte i humbur, kurse të gjitha palët dolën të fituar.

Kush ishte Gjon Ujka?

Gjon Ujka, u lind në vitin 1895, në Shkodër. Shkollën fillore e kreu në qytetin e lindjes. Pastaj hyri, po aty, në Seminarin e Jezuitëve. Vazhdoi mësimet e mesme në gjimnazin klasik të Klagenfurt-it (Austri), ku vijoi edhe studimet e larta, por që nuk i përfundoi për arsye shëndetsore. U kthye në Shkodër, duke iu kushtuar plotësisht studimit të gjuhës shqipe. Ishte njohës i mirë i disa gjuhëve të huaja: gjermanisht, frëngjisht, anglisht, italisht e serbokroatisht. Shkroi e botoi shumë artikuj për letërsinë e gjuhën shqipe, si edhe për probleme shoqërore. Në fillim të vitit 1936, botoi të përkohshmen Cirka, revistë kulturore, shoqërore, letrare, folklorike, satirike, etj. Gazeta dilte në shqip, në të parën e në të tretën të diele të çdo muaji. Botoi, me pseudonimin Lul Shkurti, në Cirka e në organe të tjera të shtypit. Ka lënë një trashëgimi të pasur në dorëshkrim (një fjalor etimologjik, një fjalor të fjalëve të rralla të Shqipes së Veriut, një studim për gramatikën ashqipe, si edhe një roman me temë nga qyteti i Shkodrës). Vdiq në Shkodër në vitin 1955.

[1] Dh. Shuteriqi, Historia e letërsisë shqipe, Tiranë, 1955, fq. 42.
[2] Jup Kastrati, Ndre Mjeda lavrues i gjuhës shqipe, Shkodra, 1962, fq. 18.
[3] Tomor Osmani, Alfabeti i Pashko Vasës, SF, nr. 4, Tiranë, 1968.
[4] Injac Zamputi, Si e njoha unë Ndre Mjedjen, Nëndori, viti.7, nr. 8, fq. 198, Tiranë, gusht 1960.
[5] Mahir Domi, Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit, SF, v. XXII, nr. 4, fq. 91, Tiranë, 1968.
[6] HHStA, AIHT, Fil. A 727, (1904-1909), L. 737, nr. 126, fk. 50-62, rel. i Kralit drejtuar Erentalit, nga Shkodra, më 20 shtator 1909.
[7] Justin Rrota, Per historin e Alfabetit Shqyp, fq.90-91, Shkodër, 1936.
[8] Jup Kastrati, Faik Konica, New York, 2003, fq. 186.
[9] Robert Shëanke, Roli i Austrohungarisë në çështjen e alfabetit shqip, Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike, v. 1969, nr. 1, fq. 58-75, Prishtinë, 1970.
[10] Shaban Demiraj, Kristaq Prifti, Kongresi i Manastirit, Tiranë, 1978, fq. 83, 87.
[11] HHStA, AIHT, Fil. A 727, (1904-1909), L.737, nr. 126, fk. 50-62, rel. i Kralit drejtuar Erentalit, Shkodër, 20 shtator 1909.
[12] Cirka, v. I, nr. 13-14, 27.12.1936, f. 216-217.
[13] Ndue Doçi, Dom Ndre Mjedja, Leka, v. IX, nr. 3, Shkodër, mars 1937.
[14] Ernest Koliqi, Dom Ndre Mjedja, Cirka, v.II, nr. 28-29, Shkodër, 5 shtator 1937.
[15] Zef Valentini, Agimi, Nomenklator, Leka, nr. 4, Shkodër, 1939.
[16] Gjon Ujka, Shenjime rreth alfabetit, Kumbona e së Diellës, v. 5, nr. 20, f. 243, Shkodër, 17.5.1942.
[17] Emzot Prend Doçi, Hylli i dritës, viti XVIII, nr. 3-4, fq. 129-130, Shkodër, mars-prill 1942.
[18] Gjon Ujka, Shenjime rreth alfabetit, Kumbona e së Diellës, v. 5, f. 410-411, Shkodër, 23.8.1942.
[19] At Pashk Bardhi OFM, Pergjegje Z. Lul Shkurtit, Hylli i Dritës, v. XVIII, nr. 5-10, fq. 349, Shkodër, maj-tetuer 1942.
[20] Kush asht auktori i alfabetit shqip? Kumbona e së diellës, viti V, nr. 51, fq. 614-616, Shkodër, 20.12.1942.
[21] Hylli i Dritës, viti XVIII, nr. 11-12, fq. 486-487, Shkodër, nëntor-dhjetor 1942.
[22] Gjon Ujka, Alfabeti e Polemika, ose Puna e mbare Pepë, Po mbielli do qepë, Balli i Rinisë, Tiranë, 20.4.1943.
[23] Dom Ndoc Nikaj, Alfabeti e Polemika, Shkendija, v. III, maj 1943, nr. 7 (31), fq. 11-13.
[24] Rreth çashtjes s'Alfabetit të Monastirit, Hylli i dritës, viti XIX, nr. 4-5, fq. 202-212, Shkodër, prill-maj 1943.
[25] Gjon Ujka, Polemika mbi D. Ndre Mjedjen, Balli i Rinisë, viti I, nr. 13-14-15, fq.9, Tiranë, 8.7.1943.
[26] Injac Zamputi, Kontribut për historikun e alfabetit tonë, Buletin i Shkencave Shoqnore, Tiranë, 1957, fq. 184-199.
[27] Jup Kastrati, Ndre Mjeda, Shkodra, Shkodër, 1961.
[28] AQSH, fd.143, ds. 1776, Vendim i komisionit të abecesë, më 20 nëntor 1908.
[29] Mahir Domi, Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit, Tiranë, 1972, fq. 37.
[30] Shaban Demiraj, Kristaq Prifti, Kongresi i Manastirit, Tiranë, 1978, fq. 82-83.
[31] Tomor Osmani, Udha e shkronjave, Shkodër, 1999, fq. 482-483.
[32] Kalendari Afërdita, 1910, Manastir 1909, fq. 92.
[33] Zot. L. Kongresi i Monastirit, Përparimi, v. VIII, nr. XII, fq. 204-205, Shkodër, Dhetor 1915.
[34] AQSH, fd. 143, v. 18, d. 1776, fl. 1-30.

COMMENTS

Shkodra Daily, sot lajme dhe informacione, sport, histori, traditë, news, fotografi, karnavaleve, humor', shkodradaily, ë, të, për, shkodra, dhe, në, shkodër, zakonet dhe traditat, Portal, shkodra news, post, online, shkodranews, shkodra lake, shkodra popullsia, shkodra daily weather, shkodra tv, dielli, shkodra daily blog, shkodra star, shkodra postal code, shkodra zip code, Albano, shkodra city, qytet i bekuar, shkodra castle, shkodra by drone, shkodra me dron, shkodra daily news, shkodra filmuar me dron, shkodra albania, shkodra albania map, shkodra albania weather, shkodËrs, shkodra ashensor, .al, shkodra airport, shkodra arena, popullsia shkoder, Almanak, shkodra ne mesjete, skada, Albain, shkodra ac rozafa, duhet shikuar, tv shkoder live, shkodra qyteti, lagjet e shkodres, shkolla e shkodres, shkodra eshte nje jete, rinia shkodrane, tekste shqip, muzike popullore shkodrane, tekste kengesh shkodrane, shkodra albania photos, shkodra accommodation, meteo a shkodra, hotel a shkodra, tempo a shkodra, shkodra backpackers hostel, shkodra beton, shkodra bikes, shkodra daily, realiteti shkoder, shkodra bau, shkodra bus station, shkodra sport, shkodra-sport, shkodra basket, ks vllaznia, shkodrËs, fk vllaznia, janë, stadiumi loro borici, stadiumi i shkodres, vllaznia shkoder, kuq e blu, sezonin, ku shkuadra... jo vetem por.. shkoder bashkia, kampionatin e futbollit,... edhe per femra, ne volejboll, basketboll, renditen ... shkodra banore, shkodra craigs list, shkodra camping, shkodra cathedral, shkodra chat, shkodra church, shkodEr online, shkodra culture, Albanio, shkodra city guide, shkodran cerimeraj, shkodra djepi i kultures, shkodra dhe venediku, shkodra dhe motet, shkodra dhe tradita e saj, .net, shkodra dhe kultura e saj, familjet shkodrane, shkodra dhe historia e saj, shkodra district events, shkodra dhe turizmi, shkodra e vjeter, elir, kosova radio shkodra, jare popullore shkodrane, shkodra ese, nëshkoder, shkodra e rrethueme, shkodra ekspres, pasqyr, shkodra e bukur, shkodra e permbytur, shkodra eshte, shkodra e rrethuar, shkodra ekonomia, maja e shkodranit, dasma shkodrane e diell, mimoza shkodra, ia vlen te shikohet... shkodra fest, shkodra foto, shkodra flamurtari, shkodra ferry, e folura shkodranshe, shkodranishte e shkodranishja, shkodra facebook, gegnishtja, dialekti shkodran, dialekti gege, shprehje shkodrane, fjale te vjetra shkodrane, thenie shkodrane, shkodra door, shkodra fashion, shkodra foto-galeri, shkodra fotografi, shkodra wikipedia, gegerishja, shkodra travel, në shkoder, shkodra forecast, shkodradaily, shkodra go v, qarku shkoder, bashkia shkodres, shkodra google maps, scutari albania, shkodra guide turistike, shkodra guide, shkodra guesthouse, sofra shkodrane, shkodra gjate mesjetes, shkoder google earth, shkodra gaming, shkodra gjeografia, shkodra gazeta, online media, shkodra hotel, shkodra hostel, shkodra history, ShqipËria, Shqiperi, në Maqedoni, të Maqedonise, Ilirio, kosovaret, shkodra harta, shkodra historical museum, shkodra historia, Illyrie, shkodres .., por edhe, Kosova, Kosovës, .com, Faqja e parë, Lajmet, Dëshmorët, Analiza, Intervista, Kultura, Tema, Panairin e Librit dhe botuesit e librave, të deputetëve shqiptarë, Shqiptar, Shqipëri, Shqipe, Shqiptaret, shkodra hosting, shkodra hava durumu, por, shkodra hidrografia, ose, jozefina topalli, permbytje ne shkoder, shkodra hotels albania, shkodra in your pocket, shkodra images, shkodra daily foto, shkodra ime, fototeka marubi, muzeu shkoder, shkodra informacion, shkodra info, shkodra click, histori shkodrane, familjet e medha shkodrane, shkodra in english, Albanais, shkodra live, zoja e shkodres, kisha e zojes shkoder, kishat e shkodres, katoliket e shkodres, ... musulmanet e shkodres, xhamite e shkodres, shkodra daily website, shkodra in fashion, ne shkoder, kanë, qyteti i shkodres, shkodra 2012, shkodra ne vitet, shkodra e viteve, keti bazhdari, vajza shkodrane, shkoder ka te vdekur, persona ne kerkim, shkoder 4 te rinj, shkoder 4 djem, shkoder 4001, times... vriten persona shkodrane, antena shkoder, djem nga shkodra, elita shkodra, shkodra vitet 80, shkodra 97, shkodra ne 97, aksident ne shkoder, ne aksin rrugore, qe lidhe shkodren, nderhyrje me force, plagosje ne nje lokal, gjakmarrja ne shkoder, shkoder albania, tradita shkoder, pedonale shkoder, komuna shkoder, kenge popullore shkodrane, poezi te pabotueme, kenge te vjetra shkodrane, kenge qytetare shkodrane, jare shkodrane, novela dhe tregime ne gjuhe shqipe, weather i shkodra, humor shkodran i vjeter, teatri migjeni, inhumor shkodran i pavdekshem, humor shkodran i viteve 70, barcaleta shkodrane, humor shkodran i viteve 90, aktor i teatrit Migjeni, dhe kinematografise shqiptare, bejta shkodrane, humor puro shkodrane, tregime shqip, novela shqip, Albanie, shkodra jazz fest, shkodra jone, tava e krapit gatimi, gjuetia e krapin, liqenit te shkodres, lumin buna, shkodra jeme, shkodra zemra jeme, shkodra jazz festival, Illyrien, jehona shkodra, jeton shkodra, shkodran januzi, jakup shkodra, shkodra snt, Ese, Analiza letrare apo Referate, duhet lexuar, patjeter, per shkodren, shkodra ka plot dashuri, shkodra kryeqyteti shqiperise, shkodra kryeqytet, shkodra kalaja e rozafes, shkodra kultura, shkodra klima, shkodra kalaja, shkodra ks, shkodra kodi postar, shkodra lajmet e fundit, shkodra lajme, Albanujo, shkodra lake resort, shkodra live camera, arkiva e lajmeve albania, Kosoves, KosovË, Iliriano, shkodra love, shkodra lonely planet, voltana ademi, shkodra lajme sot, chat shkodra, shkodra daily info, shkodra 1997, shkodra 1913, shkodra 1911, shkoder 1991, shkoder 1913, weather in shkoder, weather shkodra, shkodra sot, tv shkodra, Fjalor me .. Libra shqip, ...Gramatike, Poezi dhe Vjersha, Gjuhe shqipe dhe letersi test, big brather shkodra, shkodra youtube, intervista, shqipërisë, shkodran mustafi, shkodran tolaj,
Name

1 maji dita nderkobetare e punetoreve,1,1 maji historia,1,1 maji ne shqiperi,1,28 nanduer,1,28 nentor,1,28-nanduer,1,28-nentor,1,7 dhe 8 marsi,2,7 marsi dita e mesuesve,1,7 marsi festa e mesuesve,1,7-marsi-dita-e-mesuesve,1,7-marsi-festa-e-mesuesve,1,8 marsi dita e gruas,1,8 marsi dita e nenave,1,abat shale,1,abaz golemi,1,abaz xhudi,1,abaz-golemi,1,abaz-golemi-xhudi,1,abaz-xhudi,1,adelajde saraci,1,adem kastrati,1,adem kastrati aktori zhanrit komik,1,adem kastrati teatri migjeni,1,adem-kastrati,1,adivije alibali,1,adivije-alibali,1,adnan bala,1,adnan-bala,1,adriatic cafe,1,aferdita shahini,1,agjencite e para ne shkoder,1,agron tufa,3,ahengu shkodran,5,ahengu-shkodran,4,ahmet borici,1,ahmet bushati bashkia shkodres,1,ahmet-bushati,1,aktoret e para teatrit migjeni,1,aktoret e teatri migjeni,1,aktori adem kastrati,1,aktori bep shiroka,1,aktori gezim kruja,1,aktori i madh i roleve te vegjel,1,aktori julian deda,1,aktori lazer filipi,1,aktori lec shllaku,1,aktori loro kovaci,1,aktori mihal popi,1,aktori ndrek luca,1,aktori ndrek shkjezi,1,aktori nefail piraniqi,1,aktori paulin lacaj,1,aktori paulin preka,1,aktori pjeter gjoka,1,aktori seit boshnjaku,1,aktori serafin fanko,1,aktori sulejman dibra,1,aktori tano banushi,1,aktori viktor bruceti,1,aktori zef deda,1,aktorja katerina biga,1,aktorja roza anagnosti,1,aktorja tinka kurti,1,aktorja zyliha miloti,1,ala franka lazer shantoja,1,albanian ambasy in usa,1,albanologjia,1,albanologu gustav majer,1,albanologu robert elsi.,1,albanologu teodor ipen biografia,1,albanus albano,1,albatros regjaj,1,album balli kombetar shkoder,1,aleksandar stipcevic,1,aleksandar stipcevic illyrians,1,aleksandar stipceviq iliri,1,aleksandar-stipcevic,1,aleksander drenova asdreni,1,aleksander prosi,1,aleksander sirdani,1,aleksander stipceviq,1,aleksandër xhuvani,1,aleksander xhuvani biografia,1,aleksander-sirdani,1,aleksander-stipceviq,1,aleksander-xhuvani,1,alfred capaliku,1,alfred capaliku karnavalet,1,alfred capaliku poezi,1,alfred nobel,1,ali asllani,1,ali asllani hanko halla,1,ali kraja,1,ali sahatçia,1,ali tari,1,ali-asllani,1,ali-kraja,1,ali-kraja-tari,1,ali-tari,1,alibali jusuf,1,alisa baraku,1,alisa-baraku,1,alush beqari,1,alush-beqari,1,amaneti qe me la zef mala,1,amazonat shqiptare,1,amazonat-shqiptare,1,ambasada shqiptare ne shtetet e bashkuara,1,ana e malit,1,ana jakova,1,ana mehije fatakeqe,1,ana mehije fatakeqe andrea skanjeti,1,ana mehije fatakeqe novele andrea skanjeti ana mehije fatakeqe,1,ana-mehije-fatakeqe,1,anderr e nji mbasditje vere ernest koliqi,1,anderr-e-nji-mbasdite-vere,1,andrea kushi,1,andrea skanjeti,2,andrea-skanjeti,2,andromaqi gjergji,1,andromaqi-gjergji,1,andrrime fiorentine gasper pali,1,andrrime-fiorentine,1,angelin saraci,1,angjelin nenshati,1,angjelin-nenshati,1,angjelina gurakuqi,1,anita take,1,anjeze bojaxhiu,1,anjeze-bojaxhiu,1,anton ashta,1,anton cefa arshi pipa,1,anton harapi,1,anton harapi cerciz topulli,1,anton harapi dy lot e nji betim,1,anton harapi fjalimi,1,anton harapi luigj gurakuqi,1,anton harapi mustafa qulli,1,anton harapi shkoder,1,anton harapi si e njohe gurakuqin,1,anton mazreku,1,anton mazreku biografia,1,anton mazreku veprat,1,anton papleka,1,anton xanoni biografia,1,anton xanoni veprat,1,anton zanoni,1,anton-ashta,1,anton-harapi,2,anton-mazreku,1,anton-xanoni,1,anzat e parnazit,1,apartamenti 2xl,1,apollon skalkovski,1,apologjia skenderbeut,2,apologjia-skenderbeut,2,araniti mithat,1,ari 24 karat,1,arkivi muzeu historik shkoder,2,arra e madhe shkoder,1,arrdhi pipa ne letersine shqipe,1,arre temal,1,arsen idromeno,1,arshi pipa,1,arshi pipa dhe letersia shqiptare,1,arshi pipa libri i burgur,1,arshi pipa lundertaret,1,arshi pipa lyrika latine,1,arshi pipa meridiana,1,arshi pipa myzafer pipa,1,arshi pipa poezi elegjia vllazerore,1,arshi pipa poezi kupe danja,1,arshi pipa poezi nemesis,1,arshi pipa poezi per gac cunin,1,arshi pipa poezi shkodra,1,arshi pipa preludet,1,arshi pipa rusha,1,arshi pipa vepra,1,arshi-pipa,2,artissima art gallery,1,artissima-art-gallery,1,ashiku pjerin,1,ashim kopliku,1,asht asht nji jete,1,ashte bushat,1,asllani ali,1,astrit hafizi,1,astrit hafizi biografia,1,astrit hafizi futbool,1,astrit hafizi kampion,1,astrit hafizi trajner,1,astrit hafizi vllaznia,1,at gjon shllaku,1,at martin gjoka,1,at-gjon-shllaku,2,atdhetari luigj gurakuqi,1,atdhetarit te koseves luigj gurakuqi,1,atdhetarit-te-kosoves,1,atdheut gjergj fishta,1,atentanti i luigj gurakuqit,1,athanas-banushi,2,atletja vera bregu,1,aurela cuku,1,aurela-cuku,1,babe dude karbunara,1,baks i ri,1,baks-rrjoll,1,balli-kombetar-shkoder,1,ballkaniada 1946,1,ballkaniada-1946,1,balshajt,1,balshajt dhe muzakajt,1,baltasar benusi,1,baltasar-benussi,1,baltjon stamolla,1,banda frymore shkoder,1,banda-pare-frymore-shkoder,1,bandat muzikore shkoder,1,banimi ne gjermani,1,banka globale e farerave,1,barbullush,1,barcaleta shkodrane,1,barcaleta tef palushi,1,barcolle shllak,1,bardh smaja,1,bardhaj,1,bardhosh dani,1,bashkejetesa fetare ne shkoder,1,bashkia e shkodres,1,bashkia fushe arrez,1,bashkia malesi e madhe,1,bashkia puke,1,bashkia shkoder,1,bashkia shkoder popullsia,1,bashkia vau i dejes,1,bashkia-shkoder,1,bashkite e qarkut shkoder,1,bashknija e shqypris,1,basho jona,1,bebeziqi izet,1,bedi pipa,1,bedi-pipa,1,bedrie pipa,1,begzad baliu,2,Bejta shkodrane,1,belaj dajc,1,beltoje berdice,1,bene shllak,1,benussi shkoder,1,benussi tirane,1,bep shiroka,1,bep shiroka biografia,1,bep-shiroka,1,beqir gjylbegu,1,beqir sahatçia,1,beqir xhepa,1,berdice e madhe,1,berdice e mesme,1,berdice e siperme,1,bernardin palaj,2,bernardin palaj biografia,1,bernardin palaj frati i kangvet,1,bernardin palaj veprat,1,bernardin-palaj,3,bernardina kodheli,1,bernardina marubi,1,besime popullore,1,besime popullore ne shqiperi,1,besnik sahatçia,1,besnik taraneshi,1,best 10 north shkoder,1,best ten north shkoder,1,best-ten-north-shkoder,1,biblioteka marin barleti,1,biblioteka publike shkoder,1,biblioteka shkodres,1,biblioteka-marin-barleti,1,bicikleta e pare ne shkoder,1,big brother shkodra,1,big-brother-shkodra. shkodra sot,1,bik ndoja,1,bik ndoja biografia,1,bik ndoja jare shkodrane,1,bik ndoja kenge shkodrane,1,bik ndoja muzik shkodrane,1,bik ndoja oso kuka,1,bik pepa,1,bik pepa biografia,1,bik pepa cifti i lumtur,1,bik pepa veprat,1,bik-ndoja,1,bik-pepa,1,bini toske bini gege,1,bisede me nene terezen,1,bisede me qytetin tim gasper pali,1,bisede-me-qytetin-tim,1,Bishtiqendia,1,bizneset e para ne shkoder,1,bizneset shkodrane vitin 1945,1,bleran,1,blerim komuna puke,1,blerje ne internet,1,blerje online,1,bobot,1,Boga,1,Bogë,1,boks postribe,1,borici daut,1,borici loro,1,botë më vete,1,bote-me-vete,1,branko kadia,1,brashte shosh,1,breg lumi shale,1,Bregu Ranës,1,brucaj pult,1,bruno shllaku,1,bujar qamili biografia,1,bujar qamili kosova,1,bujar qamili pranvera,1,bujar qamili shkodrane,1,bujar qamili vllaznia,1,bujar-qamili,1,bukurie gjeçi,1,bukurija duhet fort hamid gjylbegu,1,burhan juka,1,bushati hamdi,1,bushatllinjte e shkodres,2,bushatllinjtë e shkodrës,3,buze te ngrira ne gaz,1,buze-te-ngrira-ne-gaz,1,carl ritter von ghega,1,carlo gegha,1,cas velipoje,1,catin saraci,2,catin-saraci,1,çesk zadeja,1,cesk zadeja biografia,1,cesk zadeja veprat,1,cesk-zadeja,1,cezarina canco,1,cezarina daragjati,1,cezarina daragjati canco,1,cezarina-daragjati,1,çfare eshte banka globale e farërave,1,cfare eshte cmimi nobel,1,cfare eshte dita e tokes,1,cfare eshte illyricum sacrum,1,cfare eshte kongresi i manastirit,1,cfare eshte online shopping,1,çfarë është telepatia,1,cfare jane google doodle,1,cfare-eshte-telepatia,1,çifti lumtur,1,cifti-lumtur,1,cilat eshte dobia e agjerimit,1,cilat jane minierat e arit me te medha ne bote,1,cilat jane vendet me te mbrojtura ne bote,1,cilet jane tulipanet shqiptar,1,ciprian porumbesku,1,citta di scutari albania,1,cka do tjete shkodra,1,çmimi nobel,1,cmimi paloke nika,1,colonel sander,1,cubat gjergj fishta,1,cubat lahuta e malcis,1,cuf shkreli,1,cuf-shkreli,1,cuk marku,1,çuni i korculls,1,daija tish,1,dakaj antologji poezise boterore,1,dallendyshe eja,1,dallendyshe-eja,1,dallendyshja u kthye luigj gurakuqi,1,dallendyshja-u-kthye,1,daniel gjeçaj,1,daniele farlati,1,danish bebeziqi,1,danjel gjeçaj,1,dante alighieri,1,dante e ne shqiptaret ernest koliqi,1,dante-e-ne.shqiptaret,1,daragjat dajc,1,daragjati shkoder,1,dasma shkodrane kole idromeno,1,data e ditës së pashkëve,1,daut borici,1,daut borici biografia,1,daut borici vepra,1,daut-borici,1,de obsidione scodrensi,2,ded gjo luli,2,ded-gjo-luli,2,deka e burrnija gjergj fishta,1,deka-e-burrnija,1,deklarate shtypi frederik rreshpja,1,deklarate-shtypi,1,delegatet e kongresit te manastirit,1,delija lin,1,denimi i fundit me vdekje ne shqiperi,1,denimi kapital ne shqiperi,1,denimi me vdekje ne shqiperi,1,dera-e-pertrime,1,deshir,1,deshir luigj gurakuqi,1,dhaskal todhri,1,dheu i lehte hajmel,1,dhimiter anagnosti,1,dhimiter-anagnosti,1,dialekti gegë,1,dialekti-gege,1,diana kastrati,1,Dibra,1,digit alb,1,digitalb albania,1,dijetari kole ashta,1,dikur prane shimshirvet ernest koliqi,1,dikur-prane-shimshirvet,1,dirigjenti frano ndoja,1,diskriminimi dhe racizmi sot ne gjermani,1,diskriminimi ne gjermani,1,dita e luleve ne shkoder,1,dita e mesuesit,1,dita e tokës,1,dita nderkombetare e gruas,1,dita nderkombetare e tokes,1,dita-mesuesve,1,dixhit alb,1,dixhitalb,1,djalli skenderbeu pjetri,1,dobraç,1,dom alfons tracki,1,dom anton muzaj,1,dom ernest coba,1,dom frano ilia,1,dom gjergj simoni,1,dom lazer shantoja,2,dom ndoc nikaj,2,dom ndoc nikaj biografia,1,dom ndre mjeda,4,dom ndre zadeja,1,dom nikolle kacorri,1,dom nikolle kacorri shqip,1,dom zef ashta,1,dom zef simoni,1,dom-gjergj-simoni,1,dom-ndre-mjeda,7,dom-zef-simoni,1,domen postribe,1,don kishoti,1,don kishoti i mances,1,don quixote of la mancha,1,donat kurti,1,donat kurti biografia,1,donat kurti veprat,1,donat-kurti,1,donika kastrioti,1,donkishot,1,donkishoteske,1,donkishotizëm,1,doodle me flamurin shqiptar,1,dr anton ashta,1,dr frederik shiroka,1,dr hasan kaduku,1,dr rifat frasheri,1,dr sander ashta,1,dragoc postribe,1,dramaturgu andrea skanjeti,1,dramaturgu fadil kraja,1,dramaturgu kole jakova,1,dramosh,1,Drini i Bardhe,1,Drini i Zi,1,drisht castle,1,drisht historia,1,drisht postribe,1,drisht shkoder,2,drisht statutet,2,drisht ura e mesit,1,drita kosturi,1,drita-kosturi,1,drivasto,2,dush vau dejes,1,dy lot e nji betim anton harapi,1,dy lule lazer shantoja,1,dy-lot-e-nji-betim,1,dyqanet e para ne shkoder,1,e gasper palit,1,e mark kaftallit,1,e vjetra shembet kohet po ndryshojne; nje jete e re po lulezon germadhash,1,e-commerce,1,earth day,1,edhe hana do te dije,1,edit durham,1,edit durham biografia,1,edit durham veprat,1,edit-durham,1,edith durham,1,edith-durham,1,egon gjadri,1,eheng shkodran,4,eheng-shkodran,4,eksploratori me i madh shqiptar,1,elegji per gac cunin arshi pipa,1,elegji-per-gac-cunin,1,elegjia vllazerore arshi pipa,1,elegjia-vllazerore,1,elhaida dani,1,elhaida-dani,1,eljaz gjylbegu,1,elsie robert,1,ema ndoja,1,ema ndoja aktore,1,ema ndoja biografia,1,ema-ndoja,1,emrat e hoxhallareve,1,emrat e lagjeve ne shkoder,1,engjell ceka,1,engjell çeka,1,engjelloret e drishtit,1,enver dracini,1,enver hoxha,3,enver hoxha ne shtoj,1,enver hoxha nikita hrushov,1,enver muriqi,1,enver muriqi biografia,1,enver-hoxha,1,enver-muriqi,1,eqrem çabej,1,eqrem-cabej,1,Ergi Dini,1,erika camaj,1,erika-camaj,1,ernest koliqi,1,ernest koliqi anderr e nji mbasditje vere,1,ernest koliqi bernarnidn palaj,1,ernest koliqi biografia,1,ernest koliqi dante alighieri,1,ernest koliqi dante e ne shqiptaret,1,ernest koliqi dera e pertrime. dera e pertrime ernest koliqi,1,ernest koliqi dikur prane shimshirvet,1,ernest koliqi gjuhes shqipe,1,ernest koliqi hane gjaku,1,ernest koliqi kumbulla pertej murit,1,ernest koliqi kushtrimi i skanderbeut,1,ernest koliqi leze sakatja,1,ernest koliqi mall e merzi,1,ernest koliqi nane e perbashket,1,ernest koliqi nje cuterr ne helveti,1,ernest koliqi poezi,1,ernest koliqi poezi rrugash,1,ernest koliqi prroni i cepit,1,ernest koliqi qielli mbi oborr,1,ernest koliqi shkodra ne mbramje,1,ernest koliqi shkodra ne mengjese,1,ernest koliqi shkodra ne zheg,1,ernest koliqi veprat,1,ernest-koliqi,1,esat pashe toptani rrethimi shkodres,1,esat pashe toptari,1,estrada-e-shkodres,1,ethem bakalli,1,etnograf,1,etnomuzikografia shqiptare,1,fabrikat e para ne shkoder,1,fadil kraja,1,fadil kraja biografia,1,fadil kraja veprat,1,fadil-kraja,1,faik adem luli,1,faik luli,2,faik-luli,1,familja benussi origjina,1,familja borici,1,familja çeka,1,familja ceka shkoder,1,familja coba origjina,1,familja cobajve shkoder,1,familja daragjati,1,familja e begollajve,1,familja e çaushollajve,1,familja gjylbegaj,3,familja gjylbegu,3,familja kasneci,1,familja pipa,1,familja rrota,2,familja saraci shkoder origjina,1,familja saraci shkoder. familja shkodrane saraci,1,familja suma,1,familja suma shkoder,1,familja-benussi,1,familja-borici,1,familja-ceka,2,familja-daragjati,1,familja-gjylbegaj,1,familja-gjylbegu,1,familjes coba shkoder,1,familjet e medha shkodrane,1,familjet e vjetra shkodrane,2,familjet shkodrane,4,familjet-shkodrane,4,fanko serafin,1,fatbardh smaja,1,fatbardh-smaja,1,fatbardha saraci,1,fehime pipa,1,femi shqiptar ne lulishte,1,femrat e para e teatrit migjeni,1,ferid bala,1,festa e 8 marsit,1,festa e flamurit,1,festa e karnavaleve,1,festa e pashkëve,1,fida shqiptare ndaj shtetit osman,1,fierze puke,1,figura mitologjike shqiptare,1,filip çeka,1,filip ceka shkoder,1,filip daija,1,filip daija barcaleta shkodrane,1,filip daija bejta shkodrane,1,filip daija humor shkodran,1,filip noga,1,filip noga biografia,1,filip shiroka,1,filip shiroka poezi bashknija e shqypris,1,filip shiroka poezi pleqnija,1,filip shiroka poezi shkod dallendyshe,1,filip shiroka poezi shqypria,1,filip shiroka poezi vorri i skanderbegut,1,filip shiroka shkoder,1,filip-daija,1,filip-noga,1,filip-shiroka,5,filomena prosi,1,fiqiret juka,1,fishta gjaksorve poeme,1,fishta gjergj,16,fituesit e kampionatit boteror,1,fizarmonicisti luan barova,1,fjale ne gegerishte,1,fjale te urta shkodrane,1,fjalimi i fishtes,1,fjalimi i martin luter king ne shqip,1,fjalori etimologjik indoeuropiane,1,fk vllaznia,1,flamur tartari,1,floreta faber,1,floreta faber luli,1,floreta luli,1,floreta-faber,1,florinda gjergji,1,floriri 24 karat,1,folklorit muzikor shqiptar,1,foto nenshati,1,foto shkodra,1,foto te vjetra shkoder,1,foto-nenshati,1,foto-shkodra,1,fotografi nga shkodra,1,fotografi-nga-shkodra,1,fotografia e parë e modifikuar në photoshop,1,fotografia pici,1,fototeka marubi,2,fototeka-marubi,3,franco illia,1,frang bardhi,1,frang bardhit,2,frang-bardhi,2,frano gjini,1,frano ilia,1,frano illia,1,frano kulli,1,frano ndoja,1,frano ndoja banda,1,frano ndoja biografia,1,frano ndoja orkestra,1,frano-ilia,1,frano-ndoja,1,frati,1,frati shqyptar aleksander sirdani,1,frati-shqyptar,1,frederik ndoci,1,frederik ndoci biografia,1,frederik ndoci diskografia,1,frederik ndoci repertori,1,frederik reshpja,1,frederik rreshpja,1,frederik rreshpja deklarate shtypi,1,frederik rreshpja kthim ne vendlindje,1,frederik rreshpja princi poezise,1,frederik rreshpja vepra,1,frederik shiroka,1,frederik shiroka biografia,1,frederik-ndoci,1,frederik-rreshpja,3,frederik-shiroka,1,frederikrreshpja,2,fredrik rreshpja erdhi ora te vdes perseri,1,fshati i ri bushat,1,fshati lotaj,1,fshati-lotaj,1,fshatrat e shkodres,1,futbollistet shqiptar,1,futbollisti astrit hafizi,1,futbollisti paulin ndoja,1,gac cuni arshi pipa,1,gaetan petrota,1,gaetano petrotta,1,gaetano petrotta populli gjuha dhe letersia shqipe,1,gaetano-petrotta,1,gajtan gur i zi,1,ganjolle gur i zi,1,garibaldini pa biografi te plote,1,gasper beltoja,1,gasper beltoja abetare per shkollat fillore,1,gasper beltoja shkolla e re,1,gasper benusi,1,gasper benussi,1,gasper çurçia,1,gaspër çurçia,2,gasper curcia biografia,1,gasper gurakuqi,1,gaspër gurakuqi,1,gasper harapi,1,gasper pali,1,gasper pali andrrime fiorentine,1,gasper pali bisede me qytetin tim,1,gasper pali hyjt mbi gremine,1,gasper pali kanga e poetit,1,gasper pali muzg mergimi,1,gasper pali poezi,1,gasper pali prendimi i andrrimeve,1,gasper pali psalm muzgu,1,gasper pali shkoder,1,gasper pali vegim mendimesh,1,gasper pali vepra,1,gasper-beltoja,1,gasper-curcia,2,gasper-gurakuqi,1,gasper-pali,1,gatime shkodrane,1,gatimi krapit,1,gatimi peshkut,1,gazmend kraja gazmend kraja,1,gaztoret shkodran filip daija,1,gaztorët shkodranë,1,gegë kodheli,1,gegë marubi,1,gege marubi biografia,1,gege postrippa,1,gege-marubi,1,gegërishtja,1,gegnisht,1,Genti Tavanxhiu,1,george kastrioti,1,Gerald Ford,1,gëzim dimnaku,1,gezim dimnaku biografia,1,gezim dimnaku rekorde,1,gezim kruja,1,gezim kruja biografia,1,gezim kruja teatri migjeni,1,gezim my uruci,1,gezim uruci,1,gezim uruci biografia,1,gezim uruci speleologjia shqiptare,1,gezim-dimnaku,1,gezim-kruja,1,gezim-uruci,1,gezuar vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,gilbert gurakuqi,1,gimaj shale,1,giorgio fishta,16,giorgio-fishta,16,giuseppe valentini,1,giuseppe zamputti,1,giuseppe-valentini at zef valentini biografia,1,Gjakova,1,gjaksorve gjergj fishta,1,gjama e tomorrit,1,gjegjan puke,1,gjelosh luli,1,gjelosh-luli,1,gjergj canco,1,gjergj elez alia,1,gjergj elez alia kenga,1,gjergj elez alia legjenda,1,gjergj elez alia mitologjia gjergj elez alia balada,1,gjergj elez alia poezi,1,gjergj fishta,16,gjergj fishta atdheut,1,gjergj fishta biografia,1,gjergj fishta deka e burrnija,1,gjergj fishta gjuha shqype,1,gjergj fishta hymi flamurit,1,gjergj fishta jeta,1,gjergj fishta lahuta e malcis,1,gjergj fishta makeronjana,1,gjergj fishta meshtari i malcis,1,gjergj fishta poezi shqypnise,1,gjergj fishta shqypnija,1,gjergj fishta tekstet shkollore,1,gjergj fishta tringa lahuta e malcis,1,gjergj fishta veprat,1,gjergj kastrioti,3,gjergj kastrioti skenderbeu,1,gjergj luca,1,gjergj pali,1,gjergj simoni,1,gjergj-fishta,17,gjergj-kastrioti,3,gjergj-kastrioti-skenderbeu,2,gjergj-simoni,1,gjergji andromaqi,1,gjermania per fillestaret,1,gjeto kola,1,gjimnazi qemal stafa,1,gjok vata,1,gjoke misloca,1,gjoke vata,1,gjoke vata biografia,1,gjoke-vata,1,gjon buzuku,1,gjon buzuku biografia,1,gjon buzuku meshari,1,gjon buzuku veprat,1,gjon coba,1,gjon marashin,1,gjon pantalia,1,gjon shkumi,1,gjon shllaku,1,gjon simoni,1,gjon simoni biografia,1,gjon ujka,1,gjon-buzuku,1,gjon-shllaku,2,gjon-simoni,1,Gjosho Vasia,2,Gjosho Vasija,2,gjovalin gjadri,1,gjovalin gjoka,1,gjovalin kolombi,1,gjovalin-gjadri,1,gjuha shqype,1,gjuha shqype gjergj fishta,1,gjuha shqype ndre mjeda,1,gjuhes shqipe ernest koliqi,1,gjuhes-shqipe,1,gjuraj pult,1,gjush benussi,1,gjush sheldija,1,gjush sheldija biografia,1,gjush sheldija guida e pare per shkodren,1,gjush sheldija historia e shkodres,1,gjush sheldija veprat,1,gjush-sheldija,1,gjyqi special 1945,2,gjyqi special i shqiperise,1,gjyqi special i tiranes,2,gjyqi special ne shqiperi,1,gjyzepina kosturi,1,gjyzepina kosturi biografia,1,gjyzepina kosturi soprano,1,gjyzepina misloca,1,golem,1,gomsiqe e re,1,gomsiqe vau dejes,1,gonxhe bojaxhiu,1,gonxhe-bojaxhiu,1,grand cafe,1,grand hotel savoia,1,gregor kodheli,1,gregor marubi,1,grigor orllov,1,Grili,1,Gruaja Shqiptare,1,grude e re,1,grueja hotjane hile mosi,1,Grueja Shqyptare,1,grueja-hotjane,1,gruemire malesi e madhe,1,guci e re,1,guljelm deda,1,guljelm-deda,1,guljem deda,1,guljem-deda,1,gurakuqi luigj,1,gurakuqi mati logoreci,1,gurakuqi shkoder,1,gushte temal,1,gustav majer,1,gustav meyer,2,gustav-meyer,1,hafiz ali kraja,1,hafiz ali tari,1,hafiz sabri koçi,1,hafiz-muhamet-bekteshi,1,hajmel,1,haki mborja,1,haki stemilli,1,haki stermilli sikur t isha djale,1,haki-mborja,1,haki-stermilli,1,halid shenazi,1,halla hanko,1,halla-hanko,1,hamdi bushati,2,hamdi bushati biografia,1,hamdi bushati shkodra dhe motet,1,hamdi bushati veprat,1,hamdi-bushati,2,hamid gjylbegu,5,hamid gjylbegu biografia,1,hamid gjylbegu veprat,1,hamid kokalari,1,hamid-gjylbegu,6,hamit gjylbegaj,1,hamit kokalari,2,hamit-kokalari,1,hane gjaku ernest koliqi,1,hane-gjaku,1,hani salo kalit,1,hanko halla,1,hanko halla ali asllani,1,hanko-halla,1,hanny gurakuqi,1,harland sanders,1,harmoni fetare ne shkoder,1,hasan kaduku,1,hasan kaduku dentist,1,hasan kaduku stomatolog,1,hasan riza,1,hasan riza pasha,1,hasan smaja,1,hasan-kaduku,1,hasan-smaja,1,haxhi ibrahim kaduku,1,haxhi-ibrahim-kaduku,1,henrik daragjati,1,henrik lacaj,2,henrik lacaj biografia,1,henrik lacaj rrethimi i shkodres,1,henrik lacaj vepra,1,henrik-lacaj,1,hermira fico gjoni,1,hermira-fico,1,hija e flatrave,1,hija e flatrave te medheja,1,hija-e-flatrave,1,hija-e-flatrave-te-medhaja,1,hil mosi,1,hil-mosi,2,hile mosi,2,hile mosi biografia,1,hile mosi poezi,3,hile mosi poezi grueja hotjane,1,hile mosi poezi kanga e djepit,1,hile mosi vajza mbi vorr,1,hile mosi veprat,1,hile-mosi,5,himni kombetar teksti,1,Histori Botërore,1,histori shkodrane,9,Histori Shqiptare,8,histori-shkodrane,10,historia e 8 marsit,1,historia e çmimit nobel,1,historia e himnit kombetar,1,historia e kampionatit boteror te futbollit,1,historia e mjekesia shkodrane,1,historia e shkolles ne shiroke shkoder,1,historia kenges moj e vogla si florini,1,historia kishtare e ilirisë,1,historiani robert elsi,1,historiku karnavaleve,1,homeri shqiptar,1,hot i ri,1,hotel parkcafe,1,hoten bushat,1,hoxhallaret e shkodres,1,hoxhallaret e shqiperise,1,hoxhllaret biografi,1,humanist dhe bashkepunetor i skenderbeut,1,Humor,1,humor tef palushi,1,hyesen kocia teatri operas dhe baletit,1,hyjt mbi gremine gasper pali,1,hyjt-mbi-gremine,1,hylli drites,1,hylli i drites,1,hylli i drites reviste kulturore e atdhetare,1,hylli-drites,2,hysen kocia,1,hysen kocia bishtalecat,1,hysen kocia o zumare,1,hysen kocia teatri kombetar,1,hysen-kocia,1,hysni bebeziqi,1,I have a dream,1,iballe puke,1,ibrahim kaduku,2,ibrahim kaduku hasan kaduku,1,ibrahim kaduku medreseja shkoder,1,ibrahim pashe bushati,1,ibrahim-kaduku,1,identiteti kombetar,1,identiteti-kombetar,1,idromeno shkoder,1,ihsan borici,1,ilir gjylbegu,1,ilirishtja dhe shqipja,1,ilirishtja-dhe-shqipja,1,illyricum sacrum,1,illyricum-sacrum,1,imam salih myftia,1,imam vehbi ismaili,1,imzot jul bonati,1,informacion rreth jetes ne gjermani,1,informacione per korene e veriut,1,injac zamputi,1,injac zamputti,2,injac zamputti biografia,1,injac zamputti veprat,1,injac-zamputti,1,isa alibali,1,isa boletini,1,isa-boletini,1,islam dizdari,2,islam-dizdari,2,ismail kadare,1,ismail kaduku,1,ismail qemali,4,ismail-qemali,1,isuf alibali,1,ivanaj mirash,1,izabela luli,1,izet bebeziqi,1,izet bebeziqi biografia,1,izet bebeziqi jeta,1,izet bebeziqi vepra,1,izet-bebeziqi,1,jak serreqi,1,jak speci,1,jakin shkodra,2,jakova prenk,1,jakup kastrati,1,janica martiniani,1,jeta ne korene e veriut,1,jete e thjeshte poezi injac zamputti,1,jete-e-thejshte,1,joakin serreqi jak-serreqi,1,johann arendt,1,jolanda preka,1,jolanda shala,1,jolanda shala biografia,1,jolanda shala teatri migjeni,1,jolanda-shala,1,jordan misja,1,jorgji karbunara,1,Josef Szekely,1,jozefina coba topalli,1,juban gur i zi,1,juli ndoci,1,julian deda,1,julian-deda,1,jup kastrati,1,jup kastrati biografia,1,jup kastrati veprat,1,jup-kastrati,1,justin rrota,2,justin rrota biografia,1,justin rrota veprat,1,jusuf alibali,1,jusuf-alibali,1,k.f.c,1,kace dau dejes,1,kafja e madhe,1,kafja-e-madhe,1,kafja-madhe,1,kafja-madhe-shkoder,1,kajo karafili,1,kakarriqi shkoder,1,kalaja e drishtit,1,kalaja rozafa,1,kalaja shkoders,1,kalaja shkodres,1,kalaja-rozafa,1,kalase se rozafes,1,kalase se shkodres,1,kam mbet jetim ndoc nikaj,1,kam-mbet-jetim,1,kamera-live-shkoder,1,kamerat-e-sigurimit-ne-shkoder,1,kamerat-e-survejimit-ne-shkoder,1,kampionati boteror 2018,1,kampionati boteror i futbollit,1,kanga e djepit hile mosi,1,kanga e prendimit migjeni,1,kanga e te burgosunit migjenit,1,kanga-e-djepit,1,kanga-e-prendimit,1,kanga-e-te-burgosunit,1,kantautori gjoke vata,1,kanuni dukagjinit,1,kanuni lek dukagjinit shtjefen gjecovi,1,kanuni leke dukagjinit,1,kara mahmud pashe bushati,1,kardinal-mikel-koliqi,1,kardinali mikel koliqi,1,kardinali pare shqiptar,1,kardinali-pare-shqiptar,1,karl gega,1,karl gegha,1,karl gurakuqi,1,karl gurakuqi biografia,1,karl gurakuqi fjala e perdorimi i saj,1,karl gurakuqi vepra,1,karl-gega,1,karl-ghega,1,karl-gurakuqi,3,karme vau dejes,1,karnaval ne shkoder,1,karnavalet e shkodres,1,karnavalet-e-shkodres,1,karnavaleve e shkodres,1,karnavaleve e shkodrës,1,kasem taipi,1,kasem taipi biografia,1,kasem taipi kenge popullore shkodrane,1,kasem taipi vepra,1,kasem taipi zana popullore,1,kasem-taipi,1,kastrat malesi e madhe,1,kastrati jup,1,katallani dhe bajlozi,1,katedralja e shen shtjefnit shkoder,1,katedralja e shkodres,1,katedralja shkoder,1,katedralja-shkodres,1,katerina biga,1,katerina biga biografia,1,katerina-biga,1,katrina biga,1,katrina-biga,1,kelmend malesi e madhe,1,kendoj lazer shantoja,1,kenga e konstitucionit,1,kenga gjergj elez alise,1,kenga moisi golemit,1,kenga popullore shkodrane,1,kenga qytetare shkodrane,2,kenga tre heronjve,1,kenga-qytetare-shkodrane,1,kenge kreshnikesh,1,kenge kushtuar oso kukes.,1,kenge nga gjoke vata,1,kenge nga tonin tershana,1,kenge te kultivuar shqiptare,1,kenge-kreshnike,1,kengetari adnan bala,1,kengetari bik ndoja,1,kengetari gjok vata,1,kengetari hysen kocia,1,kengetari tonin tershana,1,kengetarja gjyzepina kosturi,1,kengetarja lucie miloti,1,kengetarja nikoleta shoshi,1,kengetarja violeta zefi,1,kengeve lahute,1,kentucky colonel,1,kentucky fried chicken,1,kërshëndellat,1,keshilli bashkiak shkoder,1,këshilli-qarkut-shkoder,1,keshtjella rozafa,1,keshtjella shkodres,1,kir pult,1,kirurgu frederi shiroka,1,kisha e dajcit shkoder,1,kisha e gjuhadolit,1,kisha e madhe shkoder,1,kisha e shirgjit,1,kisha e shirqit,1,kisha e shna prendes,1,kisha e zojes ne shkoder,1,kisha katedrale e madhe shkoder,1,kisha katolike shkoder,1,kisha ne fshatin shirq,1,kisha shkoder,2,kisha-zojes-shkoder,1,kllogjen temal,1,klubi sportiv vllaznia,1,klubi-sportiv-vllaznia,1,koha e lules martin camaj,1,koha e re gjergj fishta,1,koha e re lahua e malcis,1,koha-e-lules,1,koha-e-re,1,koineja gjuhes shqipe dakaj,1,kokalari kokalari,1,kol gurashi,2,kol idromeno,1,kol logoreci,1,kol shiroka,1,kol-gurashi,1,kol-idromeno,1,kol-shllaku,1,kole ashta,1,kole ashta leksiku historik i gjuhes shqipe,1,kole ashta urdhnimet e poezis,1,kole gurashi,1,kolë gurashi,1,kole idromeno,1,kolë jakova,1,kole jakova biografia,1,kole kamsi,1,kole kamsi biografia,1,kole kamsi veprat,1,kolë luli,1,kole prennushi,1,kole shiroka,1,kole shiroka biografia,1,kole shllaku,1,kole sokoli,1,kole xhuxha,1,kole-ashta,1,kole-gurashi,1,kole-jakova,1,kole-kamsi,1,kole-shiroka,2,kolec kurti,1,kolec-shllaku,2,koliqi ernesto,1,koliqi-ernesto,1,koman,1,komedia hyjnore pashk gjeci,1,Komisia Letrare Shqipe Shkoder,1,kompozitoret e rilindjes,1,kompozitori çesk zadeja,1,kompozitori frano ndoja,1,kompozitori gjon simoni,1,kompozitori lec kurti,1,kompozitori mark kaftalli,1,kompozitori martin gjoka,1,kompozitori palok kurti,1,kompozitori pjeter gaci,1,kompozitori simon gjoni,1,kompozitori tonin harapi,1,komuna ana malit,1,komuna bushat shkoder,1,komuna dajc,1,komuna dajc bregu i bunes,1,komuna dajc shkoder,2,komuna rrethina,1,Komuna Shale,1,Komuna Shllak,1,komuna velipoje,1,komuna-ana-e-maili,1,komuna-berdice,1,komuna-bushat,1,komuna-dajc,1,komuna-gur-i-zi,1,komuna-hajmel,1,komuna-mnele-vig,1,komuna-postribe,1,komuna-pult,1,komuna-rrethina qarku i shkodres,1,komuna-shale,1,komuna-shosh,1,komuna-temal,1,komuna-velipoje,1,komuna-vig-mnele,1,komunat e shkoder,1,komunisti oreve të para,1,komunisti tuk jakova,1,komunisti-oreve-te-para,1,komuniteti katolik shkoder,1,komuniteti mysliman shkoder,1,komuniteti ortodoks shkoder,1,konferenca paqes ne paris,1,Konferencën e Londrës,1,kongresi i alfabetit në manastir,1,kongresi i alfabetit shqip,1,kongresi i manastirit,1,konstadin kristoforidhi,1,konstandin kristoforidhi,1,koplik malesi e madhe,1,kosova djepi shqiptarizmit,1,kosova ne lufte,1,kostandin muzaka,1,kostandin naponi,1,kostumet tradicionale shqiptare,1,kozmav bushat,1,krapi tave,1,krijimi i rrozullimit pjeter zarishi,1,krimet e komunizmit,2,krishtlindja,1,krishtlindje,1,kristo luarasi,1,kristo-floqi mbi keshtjellin rozafat,1,kroni i madh,1,kryengritja malsise 1911,1,kryengritja-malsise-1911,1,kshenellat,1,ku ndodhet shkodra,1,ku ndohet koreja e veriut,1,ku rriten tulipanet,1,ku u hap shkolla e pare shqipe,1,kuc gur i zi,1,kujtime ditari qemal dracini,1,kukel bushat,1,kullaj postribe,1,kulshedra lahuta e malcis gjergj fishta,1,kultura shqiptare,1,kumbulla pertej murit ernest koliqi,1,kumbulla-pertej-murit,1,kunati i shokut xhemal,1,kupa e botes ne futboll,1,kupe danja arshi pipa,1,kupe-danja,1,kuq e zi 28 nandur vincenc prennushi,1,kuq-e-zi,1,kur bie shi ne shkoder viktor koliqi,1,kur bien pashket,1,kur eshte dita e tokes,1,kur hylli i drites ndalohej ne jugosllavi,1,kur jane pashket,1,kur u hapen shkollat e para shqipe,1,kur u zhvillua kongresi i manastirit,1,kur-bie-shi-ne-shkoder,1,kuriozitete,18,kurti donat,1,kush e kompozoi himnin kombetar,1,kush e shkroi himnin kombetar,1,kush e vrau luigj gurakuqin,1,kush fiton çmimin nobel,1,kush i llogarit statistikat e ndeshjeve te kupes se botes,1,kush ishte alfred nobel,1,Kush janë shqiptarët,1,kush modifikoi fotografine e pare me fotoshop,1,kushtrimi i skanderbeut ernest koliqi,1,kushtrimi-i-skanderbeut,1,kuvendi berlinit lahuta e malcis gjergj fishta,1,Kuvendi Dibrës,1,Kuvendi Prizrenit,1,kuvendi-berlinit,1,kuzhina shkodrane,1,lagja ndocej,1,lagjet e shkodres,1,lagjja perash,1,lagjja serreq,1,lagjja xhabije,1,lahuta e malcis,1,lahuta e malcis cubat,1,lahuta e malcis gjergj fishata,1,lahuta e malcis lugati,1,lahuta e malesis,1,lahuta e malesise,1,lahuta e malsis,1,lahuta e malsis te ura e sutjeskes. te ura e sutjeskes lahuta e malcis gjergj fishta,1,lahuta malcis koha e re,1,lahuta malcis kulshedra,1,lahuta malcis kuvendi berlinit,1,lahuta malcis mehmet ali pasha,1,lahuta malcis tringa,1,lahuta-malcis,1,lajmtari i zemres se krishtit,1,lamtumire poezi riza lahi,1,laskarina bubulina,1,lazer filipi,1,lazër filipi,1,lazer kraja,1,lazer shantoja,5,lazër shantoja,5,lazer shantoja kujtime franceskane,1,lazer shantoja poezi,1,lazer shantoja shpirti i mjere,1,lazer-filipi,1,lazer-shantoja,7,lec fisha biografia,1,lec fishta,1,lec fishta teatri migjeni,1,lec gurmolla,1,lec kurti,1,lec kurti biografia,1,lec kurti veprat,1,lec shllaku,2,lec shllaku biografia,1,lec shllaku poezi kush nuk e njef shqipnine,1,lec shllaku poezi malli,1,lec shllaku poezi ora e shqipnise,1,lec shllaku poezi vendi i jem,1,lec-fishta,1,lec-kurti,1,lec-shllaku,4,ledia lahi,1,ledia-lahi,1,lef nosi,1,legjenda e misrit migjeni,1,legjenda e stomatologjise shqiptare,1,legjenda-e-misrit,1,lek dukagjini,1,lek-vojvoda,1,lekaj shale,1,leke dukagjini kanuni,1,leke gruda,1,lekë vojvoda,1,lekë vuksani,1,leke-dukagjini,1,leke-vuksani,1,Letërsia,5,letersia shqiptare dhe arshi pipa,1,levizja antikomuniste perpjekja shqiptare shkoder,1,leze sakatja poezi,1,leze-sakatja,1,libri i burgut,1,liceu i shkodres,1,ligji i denimit me vdekje,1,lin delia,1,lin delija,1,lin delija antrodoco,1,lin delija biografia,1,lin delija carlo cesi,1,lin delija osimo,1,lin delija vepra,1,lin-delija,1,lindja e jezusit,1,lindja e krishtit,1,Liqeni Shkodres,3,liqeni vau i dejes,1,liqeni-shkodres,1,lirijasi,1,liza bjanku,1,liza gjoka,1,llazar siliqi,1,llazar-siliqi,1,lluke kacaj,1,llushta riza,1,lord paget house in shkodra,1,lorenzo borici,1,loro borici,1,loro borici biografia,1,loro borici kampion,1,loro borici lazio,1,loro borici shkoder,1,loro borici stadium,1,loro borici vllaznia,1,loro kovaci,1,loro kovaci artist i popullit,1,loro kovaci toka jone,1,loro kovaci tuc maku,1,loro-borici,1,loro-kovaci,1,lotaj komuna shale,1,lotaj shale,2,luan barova,1,luan barova biografia,1,luan borova,1,luan rama,1,luan-barova,1,luarze velipoje,1,lucia nadin statutet e shkodres,1,lucia nadin statuti di scutari,1,luciana simoni,1,lucie miloti,1,lucie miloti bishtalecat,1,lucie miloti kacurrelat,1,lucie miloti perendon dielli,1,luçie zorba,1,lucie-miloti,1,lucie-zorba,1,luçije kraja,1,luçije kuqani,1,luçije kuqani biografia,1,luçije kurti,1,luçije toska,1,lucije-kuqani,1,ludovico ariosto,1,ludovik gjergji,1,ludovik pepa,1,Lufta e Parë Botërore,1,Lufta Parë Botërore,1,lugati gjergj fishta,1,lugati lahuta e malcis,1,luigj benussi,1,luigj bumci,1,luigj bumci biografia,1,luigj bumci nga kujtime e mija,1,luigj bumci veprat,1,luigj gurakuci poezi deshir,1,luigj gurakuqi,1,luigj gurakuqi hero i popullit,1,luigj gurakuqi poezi atdhetarit te koseves,1,luigj gurakuqi poezi dallendyshja u kthye,1,luigj gurakuqi poezi zotnis geg postrippes,1,luigj guraluqi poezi shtepise sime,1,luigj paliqi,1,luigj-bumci,1,luigj-gurakuqi,2,luk kacaj,1,luke kacaj,1,luke kacaj biografia,1,luke-kacaj,1,lulash gjoni,1,lule vjeshtet,1,lules se majit,1,lulet e majit,1,luli i vocerr migjeni,1,luli-i-vocerr,1,lulja e majit,1,Lulzim Vulashi,1,Lumi Buna,1,Lumi i Cemit,1,Lumi i Shales,1,Lumi Kir,1,Lumi Shkodres,1,lumnije juka,1,lumo-skendo,1,lushta riza,1,lutfi muca,1,lutfi sahatçia,1,lutje,1,lyra-shqiptare,1,madre del buon consiglio,1,makeronjana,1,mal i gjymtit dajc,1,mal i jushit,1,malajgji kajvall,1,malarja ne shqiperi,1,malesi district,1,mali hebaj berdice,1,mali i taraboshit shkoder,1,mali kolaj,1,maliq gur i zi,1,mall e merzi ernest koliqi,1,mall per shkodren,1,mall-e-merzi,1,malsoni-paris,1,malsori ne paris libri,1,malsori ne paris pjeter gjini,1,mamica kastrioti,1,maria akshija,1,marie logoreci,1,marie logoreci arktore,1,marie logoreci filma,1,marie logoreci jeta,1,marie logoreci kinematografia,1,marie qyrsaqi,1,marie-logoreci,1,marie-qyrsaqi,1,marigo poçi,1,marigo posio,1,marigo pozio,1,marigo-poci,1,marigo-posio,1,marigo-pozio,1,marije logoreci,1,marije qyrsaqi,1,marije-qyrsaqi,1,marin barleti,1,marin sirdani,1,marin-sirdani,1,marino barlezio,1,marinus barletius,1,mark kaftalli,1,mark kaftalli muzika shkodrane,1,mark kaftalli shkoder,1,mark kakarriqi,1,mark luli,1,mark pici,1,mark tirta,2,mark-kaftalli,1,mark-kakarriqi,1,marketin pici,1,maro kondaj,1,martin cama nje fyell ne male,1,martin camaj,1,martin camaj brezi i vektares,1,martin camaj diptik,1,martin camaj ismail kadare,1,martin camaj koha e lules,1,martin camaj letersia shqipe,1,martin camaj mimozat,1,martin camaj njeri me vete e te tjere,1,martin camaj poetit te vdekun,1,martin camaj poezi mimozat camaj mimozat,1,martin camaj poezi te zgjedhura,1,martin camaj poezija e rilindjes,1,martin camaj shiu mbi lum,1,martin camaj shkrimtari i lartesive,1,martin camaj vendit tem,1,martin camaj veprat,2,martin gjoka,1,martin gjoka biografi,1,martin gjoka opera,1,martin gjoka veprat,1,martin ivanaj,1,martin luther king,1,martin-camaj,1,martiret katolik te masakruar nga diktatura,1,marubbi,1,marubi shkoder,1,mary edith durham,1,mary-durham,1,masar bushati,1,masar bushati biografia,1,masar bushati veprat,1,masar-bushati,1,mati kodheli,1,mati logoreci biografia,1,mati logoreci veprat,1,mati marubi,1,mati-logoreci,1,matia logoreci,1,mazrek gur i zi,1,mazreku anton,1,mbi keshtjellin rozafat kristo floqi,1,Mbi vorr të nanës,1,mbi-keshtjellin-rozafat,1,mbreteresha teuta,1,mdre mjeda poezi i mbetuni,1,medin zhega,1,medin zhega biografia,1,medin zhega mjeshter i sportit,1,medin zhega shkoder,1,medin zhega vllaznia,1,medin-zhega,1,megulle pult,1,mehill kostandin gjeci,1,mehill zefi,1,mehme-telezi,1,mehmet ali pasha lahuta malcis gjergj fishta,1,mehmet elezi,1,mehmet gjyli,1,mehmet kavaja,1,mehmet konica,1,mehmet pashe bushati,1,mehmet shehu nikita hrushov,1,mehmet-ali-pasha,1,melgush,1,mentor quku,2,mentor quku biografia,1,mentor quku veprat,1,mentor-quku,2,menyrat e denimit me vdekje,1,merita smaja,1,merita-smaja,1,meshari i gjon buzuku,1,meshtari i malcis gjergj fishta,1,meshtari-malcis,1,mesuesit e hershem te shkodres,1,mesuesit e shkodres,1,mevludet ne gjuhen shqipe,1,mexhid yvejsi,2,mexhid-yvejsi,2,mic sokoli,1,mic sokoli biografia,1,mic sokoli kenge,1,mic sokoli prijes legjendar,1,mic sokoli shqip,1,mic-sokoli,1,michael king,1,midhat araniti,2,midhat vogli,1,midhat-araniti,1,midhat-frasheri,1,migjeni,1,migjeni biografia,1,migjeni ese,1,migjeni kanga e prendimit,1,migjeni kanga e te burgosunit,1,migjeni legjenda e misrit,1,migjeni luli i vocerr,1,migjeni novele mbi krize,1,migjeni poema e mjerimit,1,migjeni poezi lutje,1,migjeni proza,1,migjeni te korrunat,1,migjeni zeneli,1,migjenit veprat,1,miguel de servantes,1,mihal grameno,1,mihal popi,1,mihal popi biografia,1,mihal-popi,1,Mikë Mernaçaj,1,mikel kodheli,1,mikel marubi,1,mikel-koliqi,1,milan postribe,1,milan shuflaj,1,milan sufflay,1,milan sufflay albania,1,milan sufflay shqip,1,milan von sufflay,1,milan-sufflay,1,millosh gjergj nikolla,1,millosh nikolla,1,millosh-gjergj-nikolla,2,millosh-nikolla,1,mimika luca,1,mimozat martin camaj,1,mirash ivanaj,1,mirash ivanaj ditari,1,mirash ivanaj vepra,1,mirash-ivanaj,1,mirasha ivanaj biografia,1,mirela nurce,1,miriam bruceti,1,miriam-bruceti,1,Miss Bjeshka,1,mit'hat araniti,1,mita dhe tuk jakova,1,mita jakova,2,mithat araniti,2,mithat araniti rrem vogli,1,mithat-araniti,2,mithat-frasheri,1,mitologjia ilire,1,mitologjia shqiptare,1,mitologjia shqiptare zanat,1,mitologjia-shqiptare,1,mjeda bashkoniu,1,mjede vau dejes,1,mjekesia shkodrane,1,mjeket e pare shkodran,1,mjeksia shqiptare,1,mjeku anton ashta,1,mjeshteri karnavaleve te shkodres,1,mjeshtri i madh i artit,1,mnele e madhe,1,mnele e vogel,1,mnele vig,1,moisi arianiti,1,moisi golemi,1,moisi-golemi,1,moj e vogla si florini,1,moj-e-vogla-si-florin,1,mojsi golemi,1,mojsi-golemi,1,molla ferhati,1,monedha e arit me e madhe ne bote,1,monografi per shkodren,1,mosi hilë,1,mother teresa,1,mother-teresa,1,motra tone kole idromeno,1,Mrika Mernacaj,1,Mrika Mernaçaj,1,muhamed nasirudin el-albani,1,muhamet bekteshi,1,muhamet sahatçia,1,muhamet-bekteshi,1,muhammad nasir-ud-din al-albani,1,muharrem gjylbegu,1,muho asllani,1,muho asllani enver hoxha,1,muho asllani partia,1,muho asllani ppsh,1,muho-asllani,1,muriqan,1,musa gjylbegaj,1,musa gjylbegu,1,musa gjylbegu biografia,1,musa gjylbegu veprat,1,musa juka,1,musa-gjylbegu,1,mushan dajc,1,musine kokalari,2,musine musine,1,musine-kokalari,1,mustafa pashe bushati,1,mustafa reshit pashe bushati,1,mustafe dervishi,1,mustafe dervishi balli kombetar,1,mustafe dervishi biografia,1,mustafe dervishi inxhinier,1,mustafe-dervishi,1,muza musine,1,muze-historik-shkoder,1,muzeu kombetar i fotografise marubi,1,muzeu marubi shkoder,1,muzeu-marubi,3,muzg mergimi gasper pali,1,muzg-mergimi,1,muzicisti luan barova,1,muzika e kultivuar shqiptare,1,muzika popullore shkodrane,2,muzika-popullore-shkodrane,1,muzikanti gasper curcia,1,muzikanti ndoc shllaku,1,muzikanti qe u pushkatua per biletat false,1,muzikanti tonin harapi,1,muzikes popullore shkodrane adnan bala,1,myfarete laze,1,myfarete laze biografia,1,myfarete laze mosha,1,myfarete laze pragu i vegjelise,1,myfarete laze sa me mungon,1,myfarete laze te ndez nje shprese,1,myfarete laze zenel vekshari,1,myfarete-laze,1,myftar uruci,1,myhsin borici,1,myselim postribe,1,myslimanet e persekutuar nga komunizmi,1,myslym peza,1,myzafer pipa,2,myzafer pipa biografia,1,myzafer pipa vepra,1,myzafer-pipa,1,na qe shpetimin e gjetem ne te ikun,1,nadjezhda n. gicko-shamova,1,naim frasheri,1,naim frasheri familja,1,naim frasheri jeta,1,naim frasheri pasardhesit,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 1,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 10,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 13,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 16,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 19,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 22,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 3,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 5,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 7,1,naim gjylbegu,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-1,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-10,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-13,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-16,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-19,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-22,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-3,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-5,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-7,1,nakdomonici,1,nane e perbashket ernest koliqi,1,nane-e-perbashket,1,narac vau dejes,1,nasirudin albani,1,nasirudin albani vepra,1,nasirudin arbani biografia,1,nasuf dizdari,2,nasuf dizdari biografia,1,nasuf-dizdari,2,natasha bega,1,nausika lacaj,1,nderhysaj shale,1,ndermolla,1,ndoc camaj,1,ndoc çefa,1,ndoc daragjati,1,ndoc gurashi,2,ndoc gurashi biografia,1,ndoc martini,1,ndoc martini biografia,1,ndoc martini doktor prela,1,ndoc martini veprat,1,ndoc mazi,1,ndoc nikaj,2,ndoc nikaj biografia,1,ndoc nikaj botime,1,ndoc nikaj poezi kam mbet jetim,1,ndoc nikaj vepra,1,ndoc shllaku,1,ndoc shllaku shkolla e muzikes shkoder,1,ndoc xhuxha,1,ndoc xhuxha numizmati i pare shqiptar,1,ndoc xhuxha numizmatika shqiptare,1,ndoc-gurashi,1,ndoc-martini,1,ndoc-mazi,1,ndoc-nikaj,1,ndoc-shllaku,1,ndoc-xhuxha,1,ndok-illia,1,ndre mjeda,7,ndre mjeda andrra e jetes,1,ndre mjeda bashkoniu,1,ndre mjeda biografia,1,ndre mjeda djali e balta,1,ndre mjeda djali pa nane si nata pa hane,1,ndre mjeda gjuha shqype,1,ndre mjeda i mbetuni,1,ndre mjeda i tretuni,1,ndre mjeda juvenilia,1,ndre mjeda lissus,1,ndre mjeda poezi,4,ndre mjeda poezi bashkoniu,1,ndre mjeda vaji i bylbylit,1,ndre mjeda vellavrasi,1,ndre mjeda vepra,1,ndre-mjeda,6,ndrejaj shosh,1,ndrek gjergji,1,ndrek luca,1,ndrek luca albania actor,1,ndrek luca biografia,1,ndrek saraci,1,ndrek shkjezi,1,ndrek shkjezi biografia,1,ndrek-luca,1,ndrek-shkjezi,1,ndrekë pici,1,ndrekë shkjezi,1,ndreke-shkjezi,1,ndue kasneci,1,ndue kasneci arratisja,1,ndue kasneci biografia,1,ndue kasneci vrasja,1,ndue pepa,1,ndue-kasneci,1,ne kujtim te brezave shkoder,1,ne lulishten e kenges shkodrane dhe te kengetareve,1,nedret pipa,1,nefail piraniqi,1,nefail piraniqi flaka e maleve,1,nefail piraniqi gjaku i arberit,1,nefail piraniqi teatri migjeni,1,nefail-piraniqi,1,nemesis,1,nemesis arshi pipa,1,nëna dhe femija,1,nene tereza,1,nene-tereza,1,nenmavriq shale,1,nenshat hajmel,1,nenshati angjelin,1,nëntë vendet më të mbrojtura në botë,1,nexhmi bushati,3,nexhmije xhunglini,1,nga kujtime e mija luigj bumci,1,nga-kujtime-e-mija,1,ngadhnija kryqit,1,ngritja e flamurit ne kruje 1443,1,ngritja e flamurit në vlorë,1,ngritja e flamurit ne vlore 1912,1,nicaj-shale,1,nicaj-shosh,1,nicolo idromeno,1,Nikë Mernaçaj,1,nikita hrushov,1,nikita hrushov ne shtoj,1,niko pojani,1,nikoleta shoshi,1,nikoleta shoshi biografia,1,nikoleta-shoshi,1,nikolin lacaj,1,nikolin muzhani,1,nikolin pici,1,nikolin-muzhani,1,nikoll idromeno,1,nikolla spathari,1,nikolle dakaj,1,nikolle dakaj koineja,1,nikolle dakaj sokoli e mirja,1,nikolle dakaj troje heronjsh,1,nikolle dakaj veprat,1,nikolle kaqorri,1,nikolle prennushi,1,nikolle-dakaj,1,nikolle-kacorri,1,nine temali,1,nine zamputti,1,njazi kazazi,2,njazi-kazazi,1,nje cuterr ne helveti ernest koliqi,1,nje histori shkodrane,1,nje-cuterr-ne-helveti,1,nora kelmendit,1,nosh xhuxha,1,notari enver moriqi,1,novela ana mehije fatakeqe,1,novele mbi krize migjeni,1,novele-mbi-krize,1,nuh sahatçia,1,nuh-sahatcia,1,nuksan vata,1,Nuse Shkodrane,1,o moj shqypni pashko vasa,1,o-moj-shqypni,1,oblike,1,obot,1,ollga luarasi,1,ollga nikolla,1,onomastika dardane,1,onufri,1,opera mrika,2,opera skenderbeu,1,opera-mrika,2,ora e maleve,2,organizata antikomuniste perpjekja shqiptare,1,organografia shqiptare,1,origjina e vojsava kastriotit,1,origjina familjes saraci shkoder,1,origjina karnavaleve,1,orkestra frymore ne shkoder,1,orkestra simfonike shkoder,1,orkestra-pare-frymore-shkoder,1,orkestrat e para ne shkoder,1,orlandi i çmendun,1,orlando furioso,1,osja falltores biografia,1,osja i falltores,1,osja i fallxheshes,1,osja-falltores,1,osman bali,1,osman kuka,1,osman-kuka,1,oso baroti,1,oso kuka,1,oso kuka kenga,1,oso kuka poezi,1,oso kuka shkodrani,1,oso kuka simbol trimerie,1,oso kuka vranina,1,oso-kuka,1,osoja i falltores,1,osoja i fallxheshes,1,osoja-faltores,1,our lady of shkodra,1,pacram hajmel,1,pader anton harapi,1,pader-anton-harapi,1,pajtorja e shkodres,1,pal engjëlli,1,pal engjelli biografia,1,pal engjelli veprat,1,pal-engjelli,1,palaj shosh,1,palaj-gushte,1,pallati sportit qazim dervishi shkoder,1,palok gjergji,1,paloke kurti,1,paloke nika,1,paloke nika biografia,1,paloke nika jeta,1,paloke nika shkoder,1,paloke nika vllaznia,1,paloke-kurti,1,paloke-nika,1,paolina kodheli,1,papa jani,1,papa tani petrota,1,papa xhuvani,1,paralamenti-i-pare-shqiptar,1,parku i taraboshit,1,parku i taraboshit shkoder,1,Parku Kombëtar i Thethit,1,parku-i-taraboshit,1,parlamentaret e pare shqiptar,1,parlamentaret e pare te shqiperise,1,parlamenti i shqiperise,1,parlamenti shqiptar,1,parlamenti-shqiperise,1,parlamenti-shqiptar,1,pashallaret e shkodres,1,pashalleku i shkodres,1,pashalleku shkodres,1,pashalleku-i-shkodres,1,pashk gjeci,1,pashk gjeci komedia hyjnore,1,pashk misloca,1,pashk-gjeci,1,pashket 2018,1,pashket katolike,1,pashket ortodokse,1,pashko gjecaj,1,pashko gjeci,1,pashko vasa,1,pashko vasa biografia,1,pashko vasa o moj shqypni,1,pashko vasa veprat,1,pashko-vasa,1,patuk saraci,1,paulin laca shkoder,1,paulin lacaj,1,paulin lacaj biografia,1,paulin lacaj teatri migjeni,1,paulin ndoja,1,paulin ndoja biografia,1,paulin ndoja nderi i sportit shqiptar,1,paulin preka,1,paulin preka biografia,1,paulin selimi,1,paulin selimi biografia,1,paulin selimi veprat,1,paulin-lacaj,1,paulin-ndoja,1,paulin-preka,1,paulin-selimi,1,pecaj shale,1,pentar dajc,1,pepsumaj shosh,1,per shkodrant,1,per shkodren,2,per shkodren dhe shkodrant,1,pergamena mesjetare ne muzeun historik te shkodres,1,perkthimi komedise hyjnore,1,perlat rexhepi,1,permbledhje kengesh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare,1,perpjekja shqiptare,1,perralla kacimicrri,1,perralla piciruku,1,persekutimi i komunitetit mysliman nga komunizmi,1,personazhe mitologjike shqiptare,1,petro dhimitri,1,petro fotografi,1,petrotta gaetano,1,philip nogga,1,philip-nogga,1,philippe nogga,1,pier kolond,1,pier-kolond,1,pietro marubbi,1,piktori andrea kushi,1,piktori andrea kushi biografia,1,piktori andrea kushi vepra,1,piktori lin delija,1,piktori ndoc gurashi,1,piktori ndoc martini,1,piktori simon rrota,1,piktori zef kolombi biografia,1,piktori zef kolombi veprat,1,pina-thani,1,pistull hajmel,1,pjerin ashiku,1,pjerin ashikut,1,pjerin ndreka,1,pjerin-ashiku,1,pjerin-ndreka,1,pjeter arbnori biografia,1,pjeter arbnori libri,1,pjeter arbnori vepra,1,pjeter arbori,1,pjeter daragjati,1,pjeter dungu,1,pjeter dungu biografia,1,pjeter dungu lyra shqiptare,1,pjeter filipi,1,pjetër gaci,1,pjeter gaci biografia,1,pjeter gaci veprat,1,pjeter gjini,1,pjeter gjini bejta,1,pjeter gjini malsori ne paris,1,pjeter gjini poezi,1,pjeter gjoka,1,pjetër gjoka,1,pjeter gjoka biografia,1,pjetër marubi,4,pjeter marubi biografia,1,pjeter pepa,1,pjeter pepa dosja e diktatures,1,pjeter pepa tragjedia dha lavdia e klerit katolik ne shqiperi,1,pjeter saraci,1,pjeter zarishi,1,pjeter-arbnori,1,pjeter-dungu,1,pjeter-gaci,1,pjeter-gjini,1,pjeter-gjoka,1,pjeter-marubi,1,pjeter-pepa,1,pjeter-zarishi,1,pjetro marubbi,1,plan pult,1,plazhi velipojes,1,plepan,1,pleqnija,1,pleqnija filip shiroka,1,plezhe,1,poema e mjerimit migjeni,1,poema kuq e zi,1,poema lirija ndre mjeda,1,poema lissus ndre mjeda,1,poema-e-mjerimit,1,poetit te vdekun martin camaj,1,poetit-te-vdekun,1,poezi nga hile mosi,1,poezi nga martin camaj,1,poezi nga robert shvarc,1,poezi nga tano banushi,1,poezi per 1 majin,1,poezi per kalane e shkodres,1,poezi per shkodren,4,poezi vegimi hamit gjylbegaj,1,poezia asaj hamid gjylbegaj,1,poezia bukurija duhet fort hamit gjylbegaj,1,poezia dallendyshe eja filip shiroka,1,poezia dallendyshes,1,poezia lules hamit gjylbegaj,1,poezia malli im,1,poezia te nderueshmit dom ndoc nikaj,1,poezia vargu i jetes hamit gjylbegaj,1,poezia virtyti hamit gjylbegu,1,pog pult,1,populli fitoi rrnofte populli luigj gurakuqi,1,populli-fitoi rrofte-populli-luigj gurakuqi,1,porsi fleta ejllit zotit,1,portokalli show,1,portreti i skenderbeut,1,posta e shqypnise,1,prefektura shkoder,1,prefektura-shkoder,1,prekal,1,preke-jakova,1,preng doçi,1,preng doci veprat,1,preng jakova,1,preng-doci,1,preng-jakova,1,prenk doçi,1,prenk doci biografia,1,prenk jakova shkoder,1,prenk pllumi,1,prenk-doci,1,prenk-jakova,1,prenkë jakova,2,primo shllaku,1,primo shllaku biografia,1,primo shllaku dyshi,1,primo shllaku gegnishtja,1,primo shllaku poezi,1,primo shllaku veprat,1,primo-shllaku,2,princesha argjiro,1,principata e balshajve,1,principata e kastriotve,1,principata e shkodres,1,principata-balshajve,1,prof kole ashta,1,prof simon pepa.,1,profesor gezim uruci,1,profesor mustafe dervishi,1,pronaret e pare ne shkoder,1,prroni i cepit ernest koliqi,1,prroni-i-cepit,1,psalm muzgu gasper pali,1,psalm-muzgu,1,puke district,1,puke shqiperi,1,pulaj velipoje,1,qafe-mali puke,1,qaku shkoder popullsia,1,qamil quku,1,qamili bujar,1,qarku i shkodres,3,Qarku Shkoder,1,qarku-shkoder,3,qarkun e shkodres,1,qazim dervishi,1,qazim dervishi biografia,1,qazim dervishi shkoder,1,qazim dervishi vllaznia,1,qazim mulleti,1,qazim-dervishi,1,qelez puke,1,qemal dracini,1,qemal dracini ditari,1,qemal dracini qytetar nderi,1,qemal kertusha,1,qemal sfata vjersha,1,qemal stafa,3,qemal stafa autor,1,qemal stafa deklarata,1,qemal stafa hartime,3,qemal stafa hero i popullit,1,qemal stafa kanga e kumbanares,1,qemal stafa komunist,1,qemal stafa libri,2,qemal stafa partia komuniste shqiptare,1,qemal stafa poezi,2,qemal stafa qortimet e vjeshtes,1,qemal stafa shkrimtar,1,qemal stafa trashegimia letrare,1,qemal stafa vepra letrare,2,qemal stafa veprat,1,qemal-dracini,1,qemal-stafa,1,qender malesi e madhe,1,qerbelaja naim frasheri kapitulli 4,1,qerbelaja-naim-frasheri-kapitulli-4,1,qerim vrioni,1,qerret,1,qerret puke,1,qielli mbi oborr ernest koliqi,1,qielli-mbi-oborr,1,qortimet e vjeshtes,1,qortimet e vjeshtes libri,1,qortimet e vjeshtes qemal stafa,1,qortimet e vjeshtes shkrime letrare,1,qosja rexhep,1,qosja-rexhep,1,qyfyre rrem voglit katunar pri rrashbule,1,qyteti i shkodres,1,racizmi ne gjermani,1,ragip gjylbegu,1,ramadan sokoli,1,ramadan sokoli biografia,1,ramadan sokoli njih vetveten,1,ramadan sokoli vepra,1,ramadan-sokoli,1,Rapsodi i malit,1,rapsodi kreshnike,1,rapsodi me lahute,1,Razma,1,rec i ri velipoje,1,rec-pulaj velipoje,1,regjizori andrea skanjeti,1,regjizori lazer filipi,1,regjizori lec shllaku,1,regjizori serafin fanko,1,regjizori sulejman dibra,1,renc gur i zi,1,revista cirka,1,revista fryma,1,revista hosteni,1,revista shkolla e re,1,revista-hylli-drites,1,rexhai kosturi,1,rexhep qosja,1,rexhep-qosja,1,rezzo schlauch,1,rezzo-schlauch,1,rifa frasheri,1,rifat frasheri biografia,1,rifat frasheri virusi i terbimit,1,rifat-frasheri,1,rikard ljarja,1,ringjallja jezusit,1,ringjallja krishtit,1,rita ndoci,1,riza dani,1,riza dani biografia,1,riza kaduku,1,riza lahi,2,riza lahi biografia,1,riza lahi botime,1,riza lahi poezi,1,riza lahi vendi im,1,riza lahi veprat,1,riza llushta,1,riza llustra,1,riza lushta,1,riza neshani,1,riza tafilaku,1,riza-dani,1,riza-lahi,3,riza-llushta,1,riza-lushta,1,riza-tafilaku,1,robert elsie,1,robert shvarc,2,robert shvarc biografia,1,robert shvarc poezi,1,robert shvarc poezi per shkodren robert shvarc,1,robert shvarc veprat,1,robert-elsie,1,robert-shvarc,3,Romeo Gurakuqi,1,romolo zamputti,1,rosela gjylbegu,1,roza anagnosti,1,roza anagnosti biografia,1,roza saraci,1,roza xhuxha,1,roza-anagnosti,1,roza-xhuxha,1,rozafa castle,1,rozafa luca,1,rozafa shkoder,1,rragam gur i zi,1,rranxa bushat,1,rrape puke,1,rrefimet e aktorit bep shiroka,1,rrem vogli,2,rrem vogli mithat araniti,1,rrem-vogli,1,rreshpja liriku me i shquar i letrave shqipe,1,rreth flamurit te perbashkuar,1,rreth shkodres dhe per shkodren,1,rreth-shkodres,1,rrethet e shkodres,1,rrethi i pukes,1,rrethi i shkodres,3,rrethi malesi e madhe,1,rrethi puke,1,Rrethi Shkoder,1,rrethi shkodres,1,rrethi shkodres popullsia,1,rrethi-malesi-e-madhe,1,rrethi-puke,1,rrethimi i shkodres,1,rrethimi i shkodres henrik lacaj,1,rrethimi i shkodres marin barleri,1,rrethimi i shkodres marin barleti,1,rrethimi shkodres 1912,1,rrethimi-shkodres,1,rreziku i blerjeve ne internet,1,rreziku i blerjeve online,1,rrno per me tregue,1,rrno-per-me-tregue,1,rrobaqepesi qe u be aktor profesionist,1,rrok zojsi,1,rrok zojzi,1,rrok-zojsi,1,rrok-zojzi,1,rrugash,1,rrugash ernest koliqi poezi,1,rrushkull dajc,1,rudina llazari,1,ruzhdi borici,1,sabri koçi,1,sabri-koci,1,sadete juka,1,safet sokoli,1,safete juka,1,safete-juka,1,safete-sofia-juka,1,safete-sophia-juka,1,sahati inglizit muzeu historik shkoder,1,sahati inglizit ne shkoder,1,sahati-inglizit,1,sait bonjaku,1,salih borici,1,salih efendi myftia,1,salih myftia,1,salih-myftia,1,samrishi dajc,1,samrishi i ri,1,sanco panco,1,sander ashta,1,sander ashta biografia,1,sander prosi,1,sander prosi aktor,1,sander prosi biografia,1,sander prosi filmat,1,sander saraci,1,sander saraci biografia,1,sander-ashta,1,sander-prosi,1,sander-saraci,1,sanxhaku i shkodres,1,sara smaja,1,sara-smaja,1,scutari albania,1,scutari albania informazione,1,scutari albania storia,1,scutari nella lingua italiana,1,seit boshnjaku,1,seit boshnjaku biografia,1,seit-boshnjaku,1,selami tabaku,1,semundja malarjes,1,serafin fanko biografia,1,serafin-fako,1,serafin-fanku,1,serme temal,1,shahin kolonja,1,shakote postribe,1,shan pici,1,shan pici biografia,1,shan-pici,1,Shegani,1,sheges se kopshtit,1,sheldi gur i zi,1,shelqet vau dejes,1,shen sergji e baku,1,shirgj church,1,Shiroka,3,Shirokë,1,shirq church,1,shirq dajc,1,shkëlzen doçi,1,shkenca dhe jeta,1,shkjeze bushat,1,shko dallendyshe filip shiroka,1,Shko Meshar,1,shko-dallendyshe,1,Shkodër,2,shkoder country,3,shkoder district,2,shkoder familja ceka origjina,1,shkoder familja coba,1,shkoder kisha e zojes,1,shkoder lord paget house,1,shkoder sahati inglizit,1,shkoder salih myftia,1,shkoder shtepia e lordit anglez,1,shkoder vehbi gavoci,1,Shkodra,2,shkodra arshi pipa,1,shkodra asht dashni,1,shkodra asht e bukur,1,shkodra city,1,shkodra daily,2,shkodra dhe bicikletat e para,1,shkodra dhe motet,2,shkodra dhe motet hamdi bushati,1,shkodra dhe statutet,1,shkodra district,2,shkodra e rrethuar 1912,1,shkodra e vjeter,1,shkodra hero i punes socialiste,1,shkodra in english,1,shkodra in italiano,1,shkodra karnaval,1,Shkodra Kryeqytet,1,shkodra lagjet,1,shkodra love,1,shkodra mbi bicikleta,1,shkodra monografi njazi kazazi,1,shkodra ne mbramje ernest koliqi,1,shkodra ne mengjese ernest koliqi,1,shkodra ne mesjete,2,shkodra ne shekuj,1,shkodra ne zheg ernest koliqi,1,shkodra qytet i bekuar,1,shkodra qyteti i bicikletave,1,shkodra-dhe-motet,3,shkodra-foto,1,shkodra-kryeqytet,1,shkodra-ne-foto,1,shkodra-ne-mbramje,1,shkodra-ne-mengjese,1,shkodra-ne-mesjete,1,shkodra-ne-shekuj,1,shkodra-ne-zheg,1,shkodra-sot,9,shkodradaily,2,Shkodrane,1,Shkodranet neper bote,3,shkodrani dhe bicikleta,1,Shkodrania,1,Shkodranja,1,shkolla e mesme artistike prenk jakova,1,shkolla e pare ne shiroke,1,shkolla e pare shqipe ne shiroke,1,shkolla mesme artistike prenkë-jakova,1,shkolla muzikës prenk-jakova,1,shkolla-e-pare-ne-shiroke,1,shkolla-parruces,1,shkollat e para ne shiroke,1,shkollat e para ne shkoder,1,shkollat e para shqipe,1,shkollat shqipe ne shkoder,1,shkrel malesi e madhe,1,shkrimtari andrea skanjeti,1,shkrimtari bik pepa,1,shkrimtari fadil kraja,1,shkrimtari kole jakova,1,shkrimtari paulin selimi,1,shkrimtari riza lahi,1,shkrimtari xhahid bushati,1,shkroi te parin requiem shqiptar,1,shllak shkoder,1,shoqeria aritike rozafat,1,shoqeria artistike bogdani shoqeria bogdani shkoder,1,shoqeria bashkimi ne shkoder,1,shoqëria bashkimi në shkodër,1,shoqeria kulturore bogdani,1,shoqeria kulturore rozafat,1,shoqeria rozafat,1,shoqeria rozafat aktiviteti,1,shoqeria rozafat shkoder,1,shoqeria rozafat themelimi,1,shoqeria-bashkimi,1,shoqeria-bogdani,1,shoqeria-rozafat,1,shote galica,1,shpirti poetik i tano banushit,1,shpor gur i zi,1,shprehje shkodrane,1,shprehje shkodrane të vjetra dhe të reja,1,shprehje-shkodrane-te-vjetra-dhe-te-reja,1,shqiperia kampione e ballkaniades,1,shqiperia kampione e ballkanit,1,shqipni e mjera shqipni,1,shqiptaret e ukraines,1,shqiptaret ne odesa,1,shqiptaret ne ukraine,1,shqypnija,1,shqypnija lire,1,shqypnise,1,shqypnise gjergj fishta,1,shqypria,1,shqypria filip shiroka,1,shqyptari,1,shqyptari frati shqypnija,1,shqyptari-frati-shqypnija,1,shtatzania,1,shtatzënia,1,shtepise sime luigj gurakuqi,1,shtepise-sime,1,shtigjet tona të vështira,1,shtigjet-tona-te-veshtira,1,shtjefe-gjecovi,1,shtjefen gjecovi,1,shtjefën gjeçovi,1,shtjefen gjecovi ne kulturen shqiptare,1,shtjefën palushi,2,shtjefen-gjecovi,1,shtjefen-palushi,2,shtoj i ri,1,shtoj i vjeter,1,shtuf ana e mailit,1,shtypshkronja nikaj,1,shuajp domnori,1,shyqyri alushi,1,shyqyri-alushi,1,si e njoh gurakuqin anton harapi,1,si falet nje femi per atdhe,1,si festohet 1 maji,1,si lind jeta,1,si lind nje femi,1,si lindi digitalb,1,si lindi dita e tokes,1,si lindi google doodle,1,si lindi photoshop,1,si te blejme ne internet,1,si të dallojmë arin,1,si të dallojmë floririn,1,si-e-njohe-une-gurakuqin,1,sic me thote nenua plake,1,siege of scutari,1,siege of shkoder,1,sikur t isha djale haki stermilli,1,sikur-t-isha-djale,1,simon gjoni biografia,1,simon gjoni jeta,1,simon gjoni lule bore,1,simon gjoni lulja e bores,1,simon pepa,1,simon pepa biografia,1,simon pepa veprat,1,simon rrota,2,simon rrota biografia,1,simon rrota veprat,1,simon-gjoni,1,simon-pepa,1,simon-rrota,1,simpoziumin shkencor,1,sk vllaznia sport klub vllaznia,1,skanderbeg,1,skenderbeu,2,skenderbeu ese,1,skifter këlliçi,1,skifter-kellici,1,skutarini,1,sokol gjoka,1,spartak ngjela,1,spartak-ngjela,1,spathar vau dejes,1,special court of albania 1945,1,spiro dede,1,sport,2,stadiumi loro borici,1,stafa qemal,1,stajke bushat,1,statuta et ordinationes capituli eclesiae cathedralis drivastensis,1,statutet e drishtit,1,statutet e shkodres,1,statutet-e-shkodres,1,statutet-shkodrane,1,statuti i drishtit,1,statuti i shkodres,1,stavro skendi,1,stema e balshajve,1,Sterbeqi,1,suk-dajc komuna dajc,1,sulejman dibra,1,sulejman-dibra,1,suma familja shkodrane,1,sume postribe,1,tahir dizdari,2,tahir dizdari biografia,1,tahir dizdari veprat,1,tahir-dizdari,1,tamara gaci,1,tamara kudrickaja,1,tani petrotta,1,tano banushi,2,tano banushi biografia,1,tano-banushi,3,Tasho Lako,1,tava e krapit,1,tave krapi,1,tave krapi receta,1,tave peshku receta,1,te dhena mbi korene e veriut,1,te dua atdhe,1,te korrunat migjeni,1,te mirat e blerjes ne internet,1,te-korrunat,1,te-ura-sutjeskes,1,teatri migjeni,1,teatri migjeni historia,1,teatri migjeni shkoder,2,teatri shkodres migjeni,1,teatri-migjeni,6,teatrit migjeni paulin preka,1,tef palushi,2,tef palushi biografia,1,tef-kuqani,1,tef-palushi,2,tefë kuqani,1,tefë pici,1,teksti kenges moj e vogla si florini,1,telume temal,1,teodor haxhi filipi,1,tereza-zorba tereza zorba,1,termet ne shkoder,1,termeti i 15 prillit ne shkoder,1,termeti i viti 1979 ne shkoder,1,termeti me i fuqishem ne shqiperi,1,termeti shkoder enver hoxha,1,teufik gjyli,1,teufik gjyli legjenda dhe tregime per te vegjel,1,teufik gjyli perralla,1,teufik gjyli vepra letrare,1,teufik-gjyli,1,The Albanians,1,the balsic,1,The Guardian,1,the highland lute,1,the siege of shkodra,2,the statutes of scutari,1,The X Factor Albania,1,themelimi teatrit migjeni,1,themistokli germenji,1,thenie kushtuar atdheut,1,thenie per atdheun,1,thenie shkodrane,1,theodor anton ippen,1,theodor ippen,1,theodor-ippen,1,Theron J. Damon,1,Theth,2,Theth National Park,1,theth shale,1,Thethi,2,tifozat kuq e blu,1,tingeliim-per-shkodren,1,tingellim per shkodren,1,tinka kurti biografia,1,tinka-kurti,1,tinka-thani,1,tiparet e tulipaneve,1,tipet e tulipaneve,1,tish daija,1,tish daija biografia,1,tish daija veprat,1,tish-daija,1,tomor dani,1,Tomor Osmani,1,tomor-osmani,1,tonin cobani,1,tonin harapi,1,tonin harapi biografia,1,tonin harapi veprat,1,tonin miloti,1,tonin saraci,1,tonin tershana,1,tonin tershana biografia,1,tonin zadeja,1,tonin-harapi,1,tonin-tershana,1,toplane,1,Tourism,6,traditat-shqiptare,1,trajneri paulin ndoja,1,trashegimia kulturore,1,trendafili arte,1,tring smajli,1,tringa e grudes,1,tringa e malcis,1,tringa lahuta malcis gjergj fishta,1,tringa smajl martinit,1,tringe smajli,2,tringe smajlja,1,tringe-smajli,1,triologjia albanica pipa,1,trush berdice,1,tuj kujtue fishten,1,tuk jakova,2,tuk jakova biografia,1,tuk jakova familja,1,tuk-jakova,1,tulipanet e fushes,1,tulipani i pyllit,1,tulipani i sharrit,1,tulipani shqiptar,1,Turizem,2,ukbibaj,1,une kam nje enderr,1,ura e mesit shkoder,1,ura e shenjte,1,uran butka,1,urat e para ne shqiperi,1,urime per 1 majin,1,urime per vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,urime per vitin e ri ne te gjitha gjuhet,1,ushqime tradicionale shkodrane,1,vace zela,1,vace zela lemza,1,vace zela rrjedh me kenge ligjerime,1,vace zela shqiperia ime,1,vace-zela,1,vaji i bulbyli poezi,1,Vajz Shkodrane,1,vale mbi vale,1,vallas ana e malit,1,vangjel gjika,1,vangjel gjika biografia,1,vangjel-gjika,1,vargje kushtuar atdheut,1,vaso pashë shkodrani,1,vau i dejes shkoder,1,vdekja e luigj gurakuqit,1,vdekja e pirros,1,vdekja tuk jakoves,1,vehbi gavoci,1,vehbi hoti,1,vehbi ismaili,1,vehbi sulejman gavoci,1,vehbi-ismaili,1,vehbi-sulejman-gavoci,1,velikopoje,1,velinaj ana e malit,1,velipoja,1,velipoja plazhi,1,velipojak,1,velipoje,1,velipoje shkoder,1,vepra illyricum sacrum,1,veprimtar i çeshtjes kombetare,1,veprimtari kulturore artistike,2,veprimtari-artistike,1,veprimtari-kulturore,1,vera bitani,1,vera bregu,1,vera-bitani,1,vera-bregu,1,Vermosh,1,Vermoshi,1,vesel rizvanolli,1,vidhgar,1,vig mnele,1,viktor bruceti,1,viktor bruceti biografia,1,viktor koliqi kur bie shi ne shkoder,1,viktor lacaj,1,viktor-bruceti,1,viktor-shiroka,1,vildan tufi,1,vile temal,1,vilze postribe,1,Vinçenc Prendushi,1,vincenc prennushi,1,Vinçenc Prennushi,2,vincenc prennushi poezi kuq e zi 28 nandur,1,vincenc-prennushi,1,Vincens Penushi,1,violeta zefi,1,violeta zefi biografia,1,violeta-zefi,1,viti shahini,1,vitore nino,1,vitore nino biografia,1,vitore nino rolet,1,vitore-nino,1,vjeshte gasper pali poezi nga gasper pali,1,vlerat e muajit ramazan,1,vllaznia historia,1,vllaznia kampion,1,vllaznia ne vite,1,vllaznia shkoder,1,vojsava kastrioti,1,vojsava triballi,1,vojsava tripalda,1,vojsava-kastrioti,1,vorri i fratit,1,Vorri nanes,1,vox populi,1,vrasja e luigj gurakuqit,1,vrasja tuk jakoves,1,vukaj,1,vukatane gur i zi,1,vukjakaj gegaj,1,vuksanaj shale,1,Vulashi Lulzim,1,wassa effendi,1,welcome to shkoder,1,Welcome to Shkodra,4,willy-kamsi,1,xhahid bushati,1,xhahid bushati botime,1,xhahid bushati perralla,1,xhahid bushati poezi,1,xhahid bushati tregime,1,xhahid bushati vepra,1,xhahid-bushati,1,Xhambazet,1,xhamia e parruces,1,xhamia e paruces shkoder foto,1,xhamia e plumbit shkoder,1,xhamia e plumbit shkoder foto,1,xhamia e shkodres,2,xhamia parruces shkoder,1,xhamia plumit shkoder,1,xhamia-parruces,1,xhamia-plumbit,1,xhan pult,1,xhelal baku,1,xhelal zejneli,1,xhemal bushati,1,xhemal bushati biografia,1,xhemal naipi,1,xhemal naipi biografia,1,xhemal selimi,1,xhemal-bushati,1,xhemal-naipi,1,xhevahir spahiu,1,Zafina Vasa,1,zakonet shqiptare,1,zana popullore,1,zani i shna ndout,2,zef ashta,1,zef deda,2,zef deda biografia,1,zef jubani,1,zef jubani biografia,1,zef jubani histori e gjergj kastriotit,1,zef kadarja,1,zef kadarja biografia,1,zef kadarja lidhje bese,1,zef kolombi,1,zef mala,2,zef malaj,2,zef malja,2,zef ndoci,1,zef ndoja,1,zef ndokillia,1,zef pellumbi,1,zef pllumi,1,zef saraci,1,zef simoni,1,zef valentini,1,zef valentini vepra.,1,zef zorba,2,zef-ashta,1,zef-deda,1,zef-jubani,1,zef-kadarja,1,zef-kolombi,1,zef-mala,2,zef-pllumbi,1,zef-pllumi,1,zef-shiroka,1,zef-simoni,1,zef-valentini,1,zef-zorba,2,zeke ndoci,1,zeneli migjeni,1,zeneli migjenit,1,zhani canco,1,zita bonati,1,zita bonati lacaj,1,zog dushmani,1,zog sakoli,1,Zogaj,3,zoja e kalase,1,zoja e keshillit te mire,1,zoja e shkodres,1,zoja keshillit te mire shkoder,1,zoja shkoder,1,zoja-shkodres,2,zonja z,1,zorba zef,2,zotnis geg postrippes luigj gurakuqi,1,zotnis jakin shkodra,1,zotnis-geg-postrippes,1,zotnis-jakin-shkodra,1,zues,1,zyliha miloti,1,zyliha miloti teatri migjeni,1,zyliha-miloti,1,
ltr
item
Shkodra Daily: Kongresi i Alfabetit në Manastir
Kongresi i Alfabetit në Manastir
Kongresi i Alfabetit në Manastir, filloi punimet më 14 nëntor 1908 deri më 22 nëntor 1908, për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Alfabeti i Stambollit, Alfabeti shoqërisë Bashkimi, Alfabeti i shoqërisë Agimi, ishin ...
https://2.bp.blogspot.com/-1Xuf4OGfhek/VHH2ZOJ_F2I/AAAAAAAABnk/DOsfc4PHGEU/s1600/Kongresi_Manastirit.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-1Xuf4OGfhek/VHH2ZOJ_F2I/AAAAAAAABnk/DOsfc4PHGEU/s72-c/Kongresi_Manastirit.jpg
Shkodra Daily
http://www.shkodradaily.com/2014/11/kongresi-i-manastirit.html
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/2014/11/kongresi-i-manastirit.html
true
4794096214637195701
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy