Komuna Rrethina, Rrethi Shkodër, Qarku Shkodër

komuna rrethina, rrethi shkoder, qarku shkoder
Rrethina është një Komunë në Rrethin e Shkodrës, Qarku Shkodër. Komuna Rrethina ka një sipërfaqe prej 47 km2 dhe një popullsi prej 23 500 banorë.

Komuna Rrethina përbëhet nga këto fshatra: Bardhaj, Bleran, Dobraç, Golem, Grudë e Re, Guci e Re, Hot i Ri, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Zues.

COMMENTS