Prenk Doçi (1846-1917)

Prenk Doçi (1846-1917) - Biografia e një patrioti Shqiptar [1]


Shqiptarët shtetin e tyre kombëtar e kanë formuar shumë vonë, në fund të vitit 1912. Lëvizjes kombëtare shqiptare (Rilindja) që zë fill në pjesën e dytë të shek. 19, e cila fillimisht mëtonte vetëm autonomi brenda Perandorisë Osmane, i bashkangjiten pjesëtarët e tre konfesioneve të përfaqësuara në Shqipëri - pranë shumicës myslimane, dhe ortodoksët dhe katolikët që përbëjnë vetëm 10% të popullatës së përgjithshme. Andaj nuk është për t'u habitur që edhe pjesëtarët e klerit katolik, që në të kaluarën tashmë kishin luajtur rol në kryengritjet antiturke [2], ishin pjesëmarrës në aktivitetete "Lëvizjes së Rilindjes" përkundër pakënaqësisë së Kurisë dhe të shumicës së klerit të lartë (drejtues) shqiptar, që në atë kohë konsideronin me peshë të madhe (të rëndësishme) marrëdhëniet e mira me qeverinë e Sulltanit. Ashtu siç njoftonte lexuesit e saj zakonisht e mirë informuara "Augsburger Allgemeine Zeitung" me 6 shkurt 1877, Kuria kishte udhëzuar përfaqësuesit e saj në Levantë (orient) që të bashkëpunojnë me organet osmane.

"Obligohemi që qeverisë turke t'i dëshmojmë mirënjohje për dashamirësinë që ka dëshmuar për shtjellimin e papenguar të interesave katolike-romane në orientin osman." [3]

Prenk Doçi, Preng Doçi
Një nga pjesëtarët e klerit katolik që ka luajtur një rol udhëheqës në lëvizjen kombëtare shqiptare ishte Prenk Doçi (Primo Dochi ose po ashtu Docci). I lindur më 25 shkurt 1846 në Bulgër të Lezhës, ai shkollimin si klerik e merr në "Collegium Urbanum" të Propagandë Fide në Romë. Atje ai hyn në kontakt me qarqet arbëreshe dhe bashkëpunoi në përmbledhjen me poezi "Shqiptarët për Dora d'Istrian" (A Dora d'Istria, gli Albanesi) e publikuar me 1870 në Livorno dhe e botuar nga Demetrio Camarda. Gjatë studimeve ai shkruan një numër poezish patriotike në të cilat thërret për kryengritje kundër turqve. Prej tyre më e njohura bëhet "Shqipnia nën zgjedhë turke" [4]. Në vitin 1871 Doçi kthehet në vendlindjen e tij ku fillimisht merr famullinë e Korthpulës (dioçeza e Lezhës). Në fund të marsit 1872 bëhet kapelan i abatit të Mirditës, Gaspër Krasniqi [5]. Në Mirditë Krasniqi ishte burrë shumë i diskutueshëm. Si drejtues i kryengritjes kundër turke në Shqipërinë Veriore në vitet e 60-të internohet për një kohë të gjatë në Konstantinopojë dhe kthehet në Mirditë vetëm në vitin 1870, ku nga këtu u konsiderua si simpatizant i turqve. Nuk ka mundur të qëndrojë gjithnjë ndaj rezistencës së familjes Doda, e cila që nga shek. 18 mbante udhëheqjen laike në Mirditë, por edhe kundër ipeshkvinjve të Shqipërisë Veriore; ai jep dorëheqje në vitin 1875 [6]. Në diskutimin për pasardhësin e tij ceket edhe Doçi; mirëpo arqipeshkvi i Shkodrës dhe Tivarit, Karl Pooten, nuk e shihte si të preferuar që atij t'i besohej kjo pozitë edhe pse ai aftësitë e tij intelektuale padyshim i pranonte; për të ai ishte shumë mendjelehtë [7].

Se me këtë ai nuk gabohej krejtësisht do vërtetohet shumë shpejt. Abacia e Mirditës në vitet vijuese mbetet e zbrazët, deri në vitin 1888, kur emërohet një abat i ri - Prenk Doçi.

Doçi fillimisht nuk bën emër si klerik por si politikan. Në vitin 1876 Serbia dhe Mali i Zi i kishin shpallur luftë Turqisë. Princi Nikolla i Malit të Zi, që kishte deklaruar si qëllim që vendit të tij t'i siguronte dalje në Andriatik, merr kontakte me fiset e Shqipërisë Veriore, e para se gjithash me mirditasit si fisi më i fuqishëm. Atje gjendja ishte aq favorshme për ambiciet malazeze, kur organet turke pak pas shpërthimit të luftës lejojnë kthimin e të internuarit në Konstantinopojë Prenk Bib Dodës, djalin e kapidanit të Mirditës Bib Doda të vdekur në vitin 1868. Përkundër paralajmërimeve, Prenk Bib Doda fillon menjëherë me përgatitjen e një kryengritje. Së bashku me malazezët që fillimisht ishin ende si fitues, dëshironte t'i përndiqte turqit nga vendi për të ngritur një principatë të Shqipërisë Veriore. Sipas një vëzhguesi të informuar mirë, baronit Franz Nopcsa, ai këtë e kishte bërë kryesisht nën ndikimin "priftit të talentuar Primo Docci porse shumë miqësor ndaj Malit të Zi" [8]. Si person ndërlidhës i kapidanit të Mirditës në vjeshtën e vitit 1876, Doçi shkon për në Cetinje ku princi Nikolla i premton përkrahje financiare dhe ushtarake [9]. Ai ishte i pafat sepse në Guci arrestohet nga turqit; sipas Nopcsa-s me rastin e arrestimit ai duhet të ketë bërë rezistencë të armatosur. Ai mandej fillimisht burgoset në Prishtinë, pastaj në Selanik dhe në fund në Kostantinopojë [10]. Me ndërhyrjen e internuncit Franz Graf Zichy dhe të vikarit apostolik në Konstantinopojë ai lirohet në mes korrikut 1877 dhe deportohet për në Itali. Ai shkon në Romë për t'u arsyetuar, çka nuk ia del: dërgohet përtej oqeanit në St. John, New Brunswick në Kanada, ku kaloi 6 vitet vijuese megjithëse me ndërprerje. Nga Amerika ai pandërprerë punoi për kthimin në Shqipëri. Në vitin 1880 Doçi qëndroi prapë në Romë [11], prej ku me gjasë prapë merr kontakt me Shqipërinë. Për planet e kthimit të tij ai gjeti përkrahje te Pasquale Guerini, vizitatori apostolik i Lezhës dhe ipeshkvi i mëvonshëm i Shkodrës. Guerini më 1 korrik 1881 i shkroi kardinalit Giovanni Simeoni, prefektit të Kongregacionit të Propagandës se, atij i vjen shumë keq që Doçi nuk mund të kthehet në Shqipëri, veçanërisht kur dioçeza e Lezhës ka nevojë të madhe për priftërinj. Se ai është i gatshëm të garantojë për mirësjelljen e tij, veçanërisht pasi qeveria osmane ka lëshuar një amnisti të përgjithshme për vepra penale politike [12]. Po ashtu edhe vetë Doçi në letrën e tij drejtuar Simeonit datë 31 gusht 1882 i referohet po ashtu kësaj amnistie të përgjithshme dhe ankohet se, ai kishte ndjenjën se me qëllim po përjashtohet, përderisa të burgosurit e tjerë tashmë prej tre vitesh janë në shtëpi [13]. Pasquale Guerini për arsye të kthimit të Doçit i drejtohet guvernatorit të përgjithshëm në Shkodër, i cili rekomandon që Doçi nëpërmjet ipeshkvit të Lezhës t'i drejtohet drejtëpërsëdrejti ministrisë së brendshme osmane [14]. Kjo nuk ishte një këshillë e mirë sepse bash ipeshkvi i Lezhës Francesco Malczynski me prejardhje nga Lemberg-u, numërohej si një ndër kundërshtarët më të hidhur të Doçit dhe në çdo mundësi të mundshme e kishte nxirë (fliste keq) atë te Kongregacioni i Propagandës. Ai tashmë e kishte luftuar edhe abatin e fundit të Mirditës, Krasniqin, mbase duket që (Malczyns-ki) kishte pretenduar shuarjen e abacisë së Mirditës, e cila zvogëlonte autoritetin e tij [15]. Në fillimvitin 1883, Doçi gjendet përsëri në Itali. Kësaj radhe mbase guxon të shkojë deri në Siujdhesën Ballkanike: me 16 maj arrin në Tivar, pra në territorin malazez. Ai për një kohë qëndroi në Ulqin ku pos tjerash takohet edhe me vojvodën e atyshëm malazez, i cili e njofton se, princi Nikolla, që për momentin paska qenë në Rusi, shpesh paska folur për atë (Doçin) [16]. Në Ulqin ai takohet po ashtu edhe me nënën e tij dhe disa të afërm [17]. Herë pas here Doçi qëndroi edhe në kryeqytetin e Malit të Zi, Cetinjë, për ta pranuar një lejekalim të konsullatës austriake për në Shkodër. Mirëpo Guerini e kishte këshilluar urgjentisht që mos ta bënte këtë [18]. Doçi duket që në korrik t'a ketë lëshuar përsëri Malin e Zi dhe të ketë shkuar për në Greqi. Pavarësisht nga e gjithë mirëdashësia e tij malazeze, ai paraprakisht Propagandës Fide i kishte dërguar edhe një raport kritik për gjendjen e kishës katolike në kët vend [19]. Përpjekjet e Doçit për kthim duket se kanë gjetur përkrahjen e Propagandës Fide me gjithë aksionet penguese të Malczynski-t. Kjo bëhet e qartë në një shkresë të patriarkut të armenëve uniatë, Stefan Peter X Azarian drejtuar prefektit të Propagandës Fide, që i referohet lejës së kthimit për Prenk Doçin. Azarin kishte biseduar me qendrat e ndryshme qeveritare osmane dhe detyrohet të konstatojë se, momenti për një protestë të tillë ishte jashtëzakonisht e pafavorshme. Në Shqipërinë Veriore dhe në veçanti në Mirditë momentalisht dominojnë trazira, popullata e krishterë atje nuk dëgjonte as organet osmane e as ipeshkvijtë e saj:

"... la complicazione dei negozi dei cattolici d'Albania arrivò ad un tale punto do gravità, che alla fine dovette intervenir la forza armata. I cattolici Albanesi non volendo sentir nè i consigli delle autorità locali, nè quegli dei loro Vescovi, vennero alla fine repressi col fuoco del cannone. Il Sultano e la S. Porta ne furon profondamente disgustati, e non mancarono dei malignanti esteri, e frà i medesimi cattolici di Albania, come me lo conferma d'altronde il Re.mo M.r. Guerinimedesimo, che accusarono quell'Episcopato cattolico d'avere incoraggito gli albanesi cattolici alla rivolta per il conto del Governo Austriaco. Alcuni rapporti officiali arrivati da quella Provincia confermarono più o meno quelle recriminazioni odiose ..." [20].

Doçi me anë të letrave të tij, sipas Azarian-it, me anë të të cilave kishte nxitur mirditasit kundër organeve osmane, nuk ka qenë i parëndësishëm për krijimin e atyre rrethanave [21].

Ndalesa e radhës e Doçit ishte Athina; atje dërgon një petecion qeverisë osmane nëpërmjet ambasadës osmane, të cilit personalisht i jepte pak mundësi suksesi. Edhe përballë Propagandës Fide tregohet pesimist. Ai propozoi që atë më mirë ta kthejnë në Amerikë se sa të lihet në një situatë të pashpresë në Greqi, aq afër vendlindjes:

"... la mia mente sarà più tranquilla e mi troverò lontano dall'occasione di far qualche passo falso per amor dell'Albania ..." [22].

Sipas njoftimeve të armikut intim Malczynski, Doçi në Athinë duhet t'i jetë bashkangjitur një "komiteti revolucionar" që aspironte çlirimin e Shqipërisë nga pushteti osman [23]. Pasi dëshmohet se as Greqia nuk ishte si bazë e përshtatshme për një kthim në Atdhe, Doçi bëhet sekretar i Imzot Antonio Agliardit, legatit të parë apostolik në Indinë Lindore [24]. Së bashku me Agliardin kthehet në Romë në vitin 1886, ku ai, tani i njoftuar me rrethet më me ndikim të Kurisë, përsëri fillon të zhvillojë një aktivitet të nxituar në çështjen e Shqipërisë, me çrast ai diti me zgjuarsi që t'i ndërlidhë qëllimet e tij politike me ato të Kishës. Fillimisht ai më 20 tetor 1886 i dërgoi kardinalit Simeoni një "promemorie" mbi Epirin përkatësisht Shqipërinë Jugore kinse si përfundim i qëndrimit të tij në Greqi: ky rajon deri në shek. 15 ka qenë shqiptar katolik. Pas vdekjes së Skënderbeut një pjesë e klerit është masakruar nga turqit, tjetra ka emigruar në Greqi dhe Itali. Popullsia shqiptare iku nëpër male, përderisa grekët dhe vllahët emigrojnë. Të lënë nga klerët e tyre shqiptarët nuk kishin zgjidhje tjetër ose t'i bashkangjiteshin ortodoksisë ose islamit. Në Shqipëri tani ka vetëm edhe disa qindra katolikë, shumica të huaj për të cilët kujdeset një misionar në Prevezë dhe një tjetër në Valona (Vlorë). Mirëpo të gjithë të konvertuarit shqiptarë kanë mbetur patriotë:

"Il Principio movente dell'animo di ogni Albanese, sia moamettano sia scismatico, è certamente l'amore della patria."

Në rast të ndonjë ndryshimi të pushtetit shqiptarët myslimanë do të kristianizohen përsëri menjëherë, sepse në zemrat e tyre kanë mbetur të krishterë. Ata nuk do të kalonin në kishën ortodokse, për urrejtjen ndaj Greqisë, për më tepër ata për arsye kombëtare do t'i bashkangjiteshin kishës-romane. Mirëpo Roma, siç janë ata konservativë dhe tradicionalistë, atyre duhet që t'iu mundësojë ritin grek. Respektimi i ritit latin është arsyeja pse misioni katolik në Shqipërinë Jugore gjer më tani ka pasur kaq pak sukses. Në Shqipëri duhet të dërgohen priftërinj arbëreshë të ritit grek, ata atje nuk do të shikoheshin si të huaj sepse ata kanë gjuhë dhe zakone të njëjta si vendasit. - Kaq sa i përket "promemories" së Doçit, e cila qartë më shumë përmbante qëllime kombëtare se sa fetare [25].

Disa javë më vonë, me 6 nëntor 1886, Doçi përpilon një "Relazione dello Stato delle Missioni dell'Albania seguita da una breve Appendice sui Mirditi" të cilin ai ia drejton monsinjor Domenico Jacobini-t, sekretarit të Kongregacionit të Propagandës [26]. Në hyrje Doçi shkruan se, relacioni i tij nuk mund të jetë i plotë ngaqë ai ishte i detyruar në filimvitin 1877 ta lëshonte vendin; mirëpo ai është përpjekur që përjetimet e tij personale t'i plotsojë me njoftimet nga bashkatdhetarët që jetojnë në Shqipëri. Relacioni ndahet në kapitujt vijues: Qendrat ipeshkvore, keqpërdorimet (gjakmarrja etj.), analfabetizmi (vetëm 5 % e katolikëve dinë të shkruajnë e lexojnë), kleri (ka shumë pak priftërinj, shqiptarët dëshirojnë vendasit si ipeshkvinj), përmbledhje për dioçezat e veçanta, rregullat e tre koncileve kombëtare shqiptare, misioni i françeskanëve, jezuitët (lavdërohen shumë; Doçi propozon themelimin e një "Periodico Religioso", që do të ishte e rëndësishme edhe për ngritjen e një literature kombëtare shqiptare). Aneksi (f. 335 v.-336) propozon asgjë tjetër vetëm themelimin e një ipeshkvie të pavarur mirditase. Njëkohësisht Doçi përpiqet përsëri për ta arritur kthimin e tij në Shqipëri. Përsëri ai përdori patriarkun e katolikëve armenë, dhe fillimisht përpiqej që të marrë leje qëndrimi të përkohshëm për të vizituar nënën e tij të sëmurë dhe motrën që posa kishte mbetur e vejë. Azarin për këtë i shkruan Romës dhe njofton se, kjo leje nuk mund të arrihet pasi organet vendore shqiptare i kanë dërguar Vezirit të Madh dokumente kompromentuese për Doçin [27].

Pas këtij dështimi të përsëritur Doçi vendos për një deklarim luajaliteti (besnikërie) formal për qeverinë e Sulltanit. Meqenëse në Konstantinopojë atë e shihnin si nxitësin kryesor të trazirave, në rast të kthimit ai premton mirësjellje të plotë:

"Ed è perciò che formalmente dichiaro, ch'io, ottenuto ch'abbia il rimpatrio, non solo m'asterrò da qualsiasi atto o parola che potesse menomamente rendermi pericoloso alla tranquillità dell'Albania, ma d'essermi decisto di costituirmi a tutti i miei connazionali quale modello di lealtà, sommissione e gratitudine verso il mio legittimo Governo, ch'è quello di S.M.Imp. e il Sultano; - die usare ogni sforzo ed influenza, qualora ne fossi richiesto, per assecondare tutte quelle misure che lo stesso Governo, sia da per sè, sia di concerto con la S.Sede, crederà oppurtune per l'ammeglioramento dello stato delle Missioni Cattoliche e del benessere della popolazione Albanese, - e, finalmente d'esser pronto ad ubbidire agli ordini dei miei Superiori fosse pure di lasciare nuovamente l'Albania, qualora circostanze non prevedute (e che certamente non saranno provocate da me) lo richiederebbero."

Ai i lutet kardinalit Simeoni që këtë zotim luajliteti t'ia bartë për njoftim qeverisë osmane [28].

Me këtë zotim ishin vendosur drejtimet edhe pse do të zgjasë edhe një vit deri sa Doçi do ta sigurojë saktë lejen e kthimit. Gjërat fillojnë vërtetë të lëvizin vetëm në gusht 1888 kur Doçi shkoi vetë në Konstantinopojë. Atje ai i nisur nga Triesta, arriti me 10 gusht dhe vendoset në manastirin domenikan S. Pietro di Galata. Paraprakisht ai kishte biseduar në Vjenë me nuncin apostolik dhe ministrin e jashtëm Austro-Hungarez, për ta siguruar përkrahjen diplomatike të monarkisë, që ishte fuqi mbrojtëse e shqiptarëve katolikë; por në atë kohë austriakët atë nuk e kanë ndihmuar shumë.

Tashmë me 14 gusht Doçi së bashku me Azarinin ishte në audiencë te ministri osman për Kult dhe Drejtësi, Xhevdet Pasha. Bisedimet duhet të kenë kaluar në atmosferë krejt miqësore; ministri ishte shprehur se nuk do të shkaktonte vështirësi të madhe lejimi i kthimit të Doçit për në Shqipëri. Mirëpo për momentin situata për këtë gjë nuk është mjaft e favorshme, sepse për momentin në Shqipëri do të nxiste aktivitetet plaçkitëse nga Mirditasit dhe në dioçezën e Durrësit një konflikt mes klerit katolik dhe organeve vendore turke [29]. Detaje për rastet në dioçezën e Durrësit na sjell një shkresë e Azarian-it drejtuar Propagandës Fides me datë 15 gusht 1888 [30]; raporti i tij është para se gjithash për atë arsye, interesant sepse tregon sa të pasigurt ndiheshin tashmë turqit në Shqipëri. Azarin informohet nga Xhevdet Pasha se, në një manastir katolik apo shtëpi famullie tre topa që herë pas here përdoren nga klerikët në raste të caktuara përherë e ngacmojnë popullin. Meqë banesat e këtyre klerikëve, që janë të huaj, sipas ligjit janë të paprekshme, organet nuk mund të veprojnë asgjë kundër kësaj të keqje, pra që topat të konfiskohen. Arqipeshkvinjtë e Shkodrës dhe Durrësit të cilëve u është drejtuar me shkrim për këtë çështje nuk janë përgjigjur fare. Arqipeshkvi i Durrësit, Raffaele d'Ambrozio, përveç kësaj akuzohet për ndikimin e tejet të madh politik në dioçezën e tij. Mendohej se për fjalë të tij do të ngriheshin të gjithë katolikët e dioqezës. Rivendosja e autoritetit të Sulltanit në këtë dioçezë është ende larg. Për këtë arsye Xhevdet Pasha i lutet Kurisë, që me çfarëdo arsyetimesh bindëse ta largojë nga Shqipëria. Doçi, i cili në këtë bisedë ishte i pranishëm, gjoja nuk i kishte kuptuar për shkak të mosnjohjes së gjuhës turke, nga Azariani është pyetur pas audiencës lidhur me mendimin e tij për d'Ambrosio-n. Ai shprehet se, është e saktë që, arqipeshkvi në dioqezën e tij sundonte si pashë, porse përballë qeverisë është luajal (besnik). Azariani propozoi që si d'Ambrosio po ashtu edhe Doçi të dërgohen në kryeqytetin osman për t'i qetësuar organet.

Fundja incidentet qesharake në Shqipëri sigurisht kontribuan që për njëherë të pengohen përpjekjet e Doçit për marrjen e lejekalimin. Azarian dhe përfaqësuesi apostolik në Konstantinopojë, A. Bonetti refuzojnë që të veprojnë për Doçin edhe më tej në këtë situatë. Ky për këtë arsye tërbohet aq shumë sa, në një shkresë dërguar mentorit të tij kardinal Agliardi Bonetti-t dhe Azarian i paraqet si të paaftë për t'i përfaqësuar interesat papnore në Konstantinopojë. Se Azarian kur bëhet fjalë për t'u shërbyer turqve nuk struket fare nga përpjekjet, shkruan Doçi [31]. Kjo padyshim ishte e padrejtë sidomos përballë Azarianit, i cili kishte ndërhyrë aq shpesh te organet osmane për Doçin dhe i cili në letrat e tij nuk thoshte asnjë fjalë të vetme të keqe për të. Dhe fundja duke ju falënderuar ndërhyrjeve të përhershme të Azarian-it u mundësua që Doçi më në fund me 17 shtator 1888 të pranojë lejekalimin për Shqipëri [32].

Doçi kthimin e tij e ndërlidhi me plane të mëdha. Në një letër që i dërgon sekretarit të Kongregacionit të Propagandës, monsinjor Jacobini-t, i propozoi largimin e Mirditës nga juridiksioni i ipeshkvit të Lezhës, Francesco Malczynski-t. Lidhur me postin e zbrazët të abatit të Mirditës ai mendonte në mënyrë modeste se, Porta për emërimin e tij pa dyshim kishte qëndrim mirëbesimi. Se në Mirditë kishte vetëm një palë të vogël kundërshtarësh e cila është kundër familjes së kapidanit Doda dhe me këtë edhe kundër tij [33]. Doçi duhet të ketë pasur njohuri për plane të tilla të Kurisë sepse që me 25 tetor 1888 Papa Leo XIII me dekretin "Supra montem Meriditarum" e ngriti Shën Aleksandrin në Orosh në Abbatia nullius dhe largoi nga juridiksioni i Malczynski-t. Si abat të ri Kongregacioni i Propagandës me 27 tetor propozoi Doçin që me 4 janar 1889 shugurohet në "Collegium Urbanum" të Propaganda Fides [34]. Abacisë së tij i takonin, përveç famullive që deri më tani i takonin Oroshi dhe Spaçi, edhe pesë tjera: Ndërfanda, Kalivarja, Qafa e Malit, Blinishti dhe Fandi. Pastaj në vitin 1890 i shtohen nga dioçeza e Sapës edhe famullitë Vigu, Mnela dhe Gomsiqja, në vitin 1894 prej Lezhës i bashkangjiten Kaçinari, Shën Gjergji, Ungrejt, Kashnjeti dhe Korthpula, kështu që Abacia në fund nën juridiksionin e saj kishte 15 famulli me diku 18.000 banorë. Pozita e Doçit si "capo spirituale die cattolici della Mirdita" nga ana turke i njihet shprehimisht tashmë që nga 28 nëntor 1888 me anë të një fermani të Valisë së Shkodrës, Bahri Pasha [35]. Raportet e Doçit me organet osmane në përgjithësi ishin të shkelqyeshme; për herë të parë në gusht të vitit 1892 një pashë turk bënë një vizitë zyrtare në rajonin e fisit të Mirditës, e ky ishte Abdul Kerim Pasha, valiu i Shkodrës [36].

Një arsye për raporte të mira me organet lokale osmane mund të ketë qenë vetëpërmbajtja që e shprehin fillimisht Mirditasit në çështjet politike. Ai në vitet e para kufizohet vetëm në aspektet shpirtërore dhe përpiqej, që çrregullimet tashmë kaherë të pranishme t'i kufizojë, para së gjithash shkeljet kundër rregullave kishtare përkitazi me lidhjen e martesave:

"... Posso dire d'aver liberata Orosci dai concubinari e d'aver impedito le vendite di donne fra i turchi ed a nozze illegitime. Man mano vado costringendo anche le altre parrochie ad imitare Orosci in questa e molte altre riforme, e spero, con l'aiuto di Dio, che questi miei continui sforzi saranno in breve coronati di successo completo. Se la guerra specialmente contro il concubinato venisse fatta anche nella Diocesi d'Alessio e particolarmente in Dibri (parte integrale dei Mirditi) il successo sarebbe più sollecito e gli odii per parte dei rei molto minori contro la mia persona." [37]

Në numrin e madh të shkresave të tij Doçi përherë nënvizon se, shumë çrregullime janë si pasojë e mungesës së priftërinjëve, kështu shkruan edhe në një letër drejtuar Propagandës Fides me datë 12 gusht 1892 - sipas kësaj (letre) katër nga dhjetë famulllitë e atëhershme të Abacisë ishin pa famullitarë [38]. Me 14 mars 1892 Doçi i dërgon Kongregacionit të Propagandës një raport të detajuar lidhur me rrethanat në Mirditë dhe për përpjekjet e tij atje për t'i larguar çrregullimet [39]. Përgatitja e raportit për publikim është duke u përgatitur nga atutori i këtij punimi, që përmban materiale interesant edhe për gjeografinë dhe folklorin; për këtë arsye këtu do të flitet vetëm shkurtimisht për përmbajtjen:

Në shënimin "Notizie Preliminari" Doçi sjell fillimisht një përshkrim gjeografik të "kuazi të shtetit të vogël autonom" të Mirditës. Falë përpjekjeve të familjes së saj princërore popullsia ka mbetur krejtësisht katolike, përderisa në krahinat tjera të Shqipërisë, ku familjet feudale kanë kaluar në Islam (Doçi e cek Matin, Dibrën dhe Shqipërinë Jugore), popullsia ka kaluar po ashtu në islam ose në ortodoksì. Interesante janë edhe versionet e tij për historinë e abacisë së Mirditës në Orosh:

Sipër Oroshit ngrihet një mal i quajtur "Malisceit" (Mali i Shenjtë). Atje dikur kishte qenë një manastir i benediktinëve, ku kanë mbetur dhe mund të shihen vetëm rrënojat e një kishe kushtuar Shën Gjon Pagëzuesit. Atje më herët janë varrosur të vdekurit nga e gjithë Mirdita dhe, mbase edhe sot, me 29 gusht mblidhen atje barinjtë dhe banorët e rrethit, edhe vetë myslimanët, për të celebruar meshën. Kurse Abacia e sotme është themeluar vetëm para tre shekujve.

Në hyrje më tej Doçi merret me përpjekjet e qeverisë osmane për të lidhur konkordatin me Vatikanin ngjashëm si me Malin e Zi, përshkrime të cilat sigurisht do jenë përshëndetur nga Kuria, sikur Austro-Hungaria të mos kishte qenë fuqi mbrojtëse e katolikëve shqiptarë. Edhe Doçi në rasportin e tij paralajmëron para lidhjes së konkordatit se me këtë do të humbej mbrojtja dhe subvencionet e Monarkisë së Habsburgërve. Për më tepër Mirdita dëshiron të mbetet mundësisht e mbyllur përballë turqve. Doçi në Mirditën shihte bërthamën e shtetit të ardhshëm shqiptar, të paktën ai këtë lë të kuptohet në relacionin e tij:

"Il Principato dei Mirditi forma la speranza d'un felice avvenire dell'Albania in tutti i cuori che amano la propria patria. E perciò é con ochio sospetto sempre invigilato ogni suo movimento dalla Turchia. Il suo principe soto futili pretesti é tenuto lontano dalla patria, ed il suo benessere morale e materiale é affatto trascurato." [40]

Pjesa qendrore e raportit (f.432-447) i përgjigjet katalogut të pyetjeve të shtruara nga Propaganda Fide. Aty trajtohet pos tjerash: Territori, rezidenca dhe të ardhurat e Abacisë, famullitë e veçanta me famullitarët dhe para se gjithash popullsia e Mirditës, cilësitë dhe zakonet e këqija të tyre. Numrin e përgjithshëm të Mirditasve Doçi e jep me 25.020, prej të cilëve në territorin e Abacisë janë 16.620 (1892). Popullsia është katolike, por më tepër nga tradita se sa nga bindja e brendshme, sepse në çështjet e besimit gjer më tani nuk janë mësuar fare. Përveç kësaj te ata feja dhe bestytnitë janë fare afër njëra tjetrës, vërehen edhe ndikimet ortodokse:

"È (il popolo) tenace delle sue pratiche religiose; anzi talvolta giunge fino alla superstizione in osservarle, come certi feste greche e in date del calendario antico all'uso dei greci." [41]

Se banorët e Mirditës janë krenarë për lirinë e tyre, dhe se ata për ruajtjen e saj kanë marrë pjesë si trupa jo të rregullt në gjitha fushatat e Turqisë në Evropë, Azi dhe Afrikë - nën flamurin e vet, ku figuronte një kryq mbi gjysmëhënën.

Në Romë relacioni i Doçit është pranuar pozitivisht; i autorizuari i Propagandë Fides për shqyrtim V. M. Van den Brauden mendonte se, ai (relacioni) është njëri ndër më të saktët që ka parë ndonjëherë [42]. Deri diku në vitin 1895, Doçi duket të ketë abstenuar sa i përket politikës. Padyshim se ai ishte bërë më i kujdesshëm për shkak të vetë fatkeqësisë së tij me rastin e dështimit të kryengritjes së mirditasve 1876-77 dhe gjatë viteve të gjata në mërgim. Por ai më pas i bashkangjitet ndërhyrjes së arqipeshkvinjve dhe ipeshkvinjve të dioqezave shqiptare kur këta me 28 qershor 1895 i drejtohen papatit në përkrahje të Prenk Bib Dodës që ishte ende i internuar [43]. Në periudhën vijuese Doçi shpresën kryesore e mbështet tek Austro-Hungaria, e cila në fund të 1896, sapo kishte filluar përgatitjen e një aksioni për të vepruar kundër ndikimit gjithnjë e më të fuqishëm të italianëve në Shqipërinë Veriore. Vjena dëshironte t’a përdorte para se gjithash këtu klerin katolik që subvencionohej fuqishëm nga monarkia [44]. Për besueshmërinë e tyre nuk ishin krejtësisht të sigurt. P.sh. në një "Memorie për Shqipërinë" [45] e përpiluar në dhjetor 1896 thuhet kështu:

"Fillimisht për sa i përket arqipeshkvinjve dhe ipeshkvinjve të Shqipërisë, ndër ta nuk mund të gjendet asnjë i aftë, aktiv, me plot bindje dhe njëkohësisht luajal, përfaqësues i besueshëm i interesave tona." [46]

Në vlerësim më së miri del Doçi:

"Monsinjor Doçi (shqiptar) është një prift mjaft inteligjent dhe i zgjuar, që ka për karakteristikë kryesore ambicien. Ajo fuqi, që do t'ia dalë të përkrahë aspiratat ambicioze të këtij prelati, do mund të përfitonte nga ndikimi dhe nga aktiviteti i tij tejet stimulues. Përballë qeverisë së Monarkisë monsinjor Doçi gjer më tani del besnik kur ai veproi në kuptimin tonë te disa klerikë shekullarë (dioqezanë). Mirëpo as ai nuk mund të shihet si besnik absolut, meqë ai, ashtu si edhe shumica e shqiptarëve, në veprimet e tij i udhëzon lakmia në fitim. Kështu thuhet se, ai nga qeveria turke pranon një subvencion vjetor prej 1500 frangash." [47]

Doçi që qëndronte shpesh në Vjenë me 14 mars 1897 i paraqet qeverisë austro-hungareze një "promemorie për Shqipërinë" ku ai jep idetë e tij se si duhet të jetë e fati i ardhshëm i Shqipërisë [48]. Memorandumin e tij ai e ndan në dy pjesë. Në pjesën e parë bëhet fjalë për qëllimet afatshkurtra: Situata në pjesët e ndryshme shqiptare të vendit është e ndryshme. Disa rajone nuk janë nënshtruar kurrë si duhet nga turqit, atje vlen ende e drejta zakonore shqiptare; disa pjesë të tjera të vendit që nga fillimi kanë qenë krejtësisht nën sundimin turk e me këtë edhe nën ligjet turke. Hapi i parë i Austro-Hungarisë në aksionin në Shqipëri duhet të jetë realizimi armëpushimit mes fiseve dhe palëve në armiqësi në vend. Pas arritjes së këtij armëpushimi do duhet të themelohet një "Lidhje" për mbrojtjen e interesave kombëtare kundër çdo fuqie të huaj, që dëshiron t'a pushtojnë territorin e saj apo që dëshiron t'a cënojnë integritetin e saj. Turqit krijimin e një Lidhje të tillë nuk do ta kundërshtonin, përkundrazi ata do ta shikonin si një mbështetje për pushtetin në Shqipëri. Një rezistencë do të mund të vinte vetëm nga Mali i Zi, Serbia dhe Greqia që spekullojnë me ndarjen e Shqipërisë. Pas shpalljes së Ligës do duhet të themelohej një Komision që do të kujdesej për nxjerrjen dhe implementimin e programit të Lidhjes. Ai para se gjithash duhet të kujdeset që raportet me qeverinë e Sulltanit të mbesin korrekte. Edhe përballë organeve lokale osmane në qytetet shqiptare duhet të veprohet me kujdes, për mos t'ua zgjuar mosbesimin e myslimanëve. "Mirëpo Komisioni gradualisht të veprojë në çdo mënyrë për t'i larguar osmanllinjtë dhe ata për t'i zëvendësuar me vendasit, pavarësisht nga besimi i tyre, në organet qeveritare, xhandarmërinë kombëtare, te trupat shqiptare, etj."

Në pjesën e dytë të memorandumit Doçi bën një projekt që parashihte themelimin e një numri të shteteve të vogla shqiptare si parashkallë për një shtet të mëvonshëm unik shqiptar. "Këtu në shtet duhet të përfshihen: 1. Territori i Shkodrës, 2. Kosova, 3. Territori i Krujës (me Matin dhe Durrësin), 4. "Toskëria" dhe 5. Epiri (me Janinën). Mirëpo për momentin për këtë ende nuk qenka koha e përshtatshme, sepse muslimanët mund ta kuptojnë gabim dhe ta shohin si një kryengritje kundër Portës. Prandaj si bazë për gjitha hapat e mëtejshëm duhet të jetë Shqipëria Veriore katolike, sepse nga elementet myslimanë sigurisht nuk mund të zhvillohet një aktivitet civilizues."

Doçi propozon krijimin e një principate katolike për Shqipërinë e Epërme që do të përfshinte rreth 160.000 katolikët që jetojnë mes Malit të Zi, Kosovës, lumit të Matit dhe në bregdetin e Adriatikut. Dhe kjo do mund të realizohej pa kryengritje kundër Portës, nëse do të lejohej kthimi i princit të Mirditës Prenk Bib Doda, i cili që nga 1888 është i internuar në Azinë e Vogël dhe nëse bëhet guvernator i të krishterëve të vilajetit të Shkodrës.

Se kjo pjesa e dytë e "promemories" nisej nga kushtet tejet joreale, i pari e kupton konsulli gjeneral i porsaemëruar austro-hungarez në Shkodër, Theodor A. Ippen [49].

"Ky prelat i shkëlqyeshëm, - shkruan Ippen -, është tepër Mirditas dhe i krishterë nga Orienti, prandaj e implikon si antagonist të lindur të muhamedanëve për të mbetur politikan objektiv." [50]

Ippen dyshonte se, të gjitha fiset e Shqipërisë Veriore pa kundërshtim do t'i bashkangjiteshin udhëheqjes së princit të Mirditës, Ippen ishte po ashtu i mendimit se, në Shqipëri nuk duhet mbështetur vetëm në elementin katolik, ashtu siç dëshironte Doçi; me këtë do të përfshiheshin në mënyrë të pashmangshme në kundërthëniet e brendshme shqiptare. Pavarësisht nga gjitha dyshimet, Ippen e këshillon qeverinë që Doçit t'i shprehin mirëbesimin dhe atë ta përkrahin me subvencione, edhe pse Abati i Mirditës me kërkesat e tij nuk ishte fare modest: sepse që ai donte ta rriste aksionin Shqipëria të Austro-Hungarisë për vete kërkoi 10.000 dhe për agjentët e tij 40.000 guldë në vit. Qeveria vjeneze miraton vetëm: për Doçin 8.000 dhe për njerzit e tij të besueshëm 6.000 guldë, mirëpo më vonë këtë shumë e rriti konsiderueshëm [51].

Me aksionin Shqipëria të vitit 1896/97 nuk arrihet shumë, mirëpo sido që të jetë Austriakët ja dalin që nëpërmjet pagimit të subvencioneve në rritje që një pjesë të klerit katolik dhe fisnikërisë t'i detyrojë. Një efekt i rëndësishëm dytësor ishte që përpjekjet kombëtare të shqiptarëve siguruan një përkrahje financiare, ç'ka ndikoi edhe në zhvillimin kulturor.

Doçi edhe në këtë drejtim aktivizohet: në vitin 1899 së bashku me Gjergj Fishtën, Ndoc Nikajn, Mark Shllakun, Pashko Bardhin etj., themelojnë shoqërinë "Bashkimi" e cila i kishte vënë vetes si qëllim unifikimin e gjuhës standarte. Si përpjekje kryesore këtu ishte çështja e alfabetit sepse në Shqipëri edhe më tej përdoreshin disa alfabete [52].

Doçi propagandonte një alfabet të ri që përbëhej krejtësisht nga shkonjat latine dhe zanoret specifike shqiptare i riprodhonte me digrafe/dyshkonjësh, te të cilat si shkronjë e dytë ishte gjithmonë një "h": dh, th, xh, ch, gh, etj. Doçi për alfabetin e tij të ri gjeti përkrahje nga konsulli gjeneral Ippen që miratoi përdorimin në të gjitha shkollat e subvencionuara nga Austro-Hungaria. "Bashkimi" në shtatë vitet e para të ekzistimit me përkrahjen austriake publikoi 32 libra, mes tyre pjesë të veprës kryesore të Fishtës "Lahuta e Malcis" dhe "Anzat e Parnasit". Edhe organet shqiptare jashtë vendit si "Albanie", "Shpnesa e Shqypnis" dhe "Kombi" përdorin alfabetin e Bashkimit [53]. Megjithatë alfabeti i Doçit nuk bëhet gjithëshqiptar, në thelb mbetet i kufizuar vetëm në rajonin e Shkodrës, mbase edhe atje nuk mbetet i padiskutueshëm. Arsyeja qëndronte në natyrën e palëkundur të Doçit që nuk lejonte kundërshtimet përmbajtësore. Tashmë në vitin 1902 në Shkodër nën patronazhin e Ndre Mjedës themelohet një shoqëri e dytë me emrin "Agimi" e cila nga ana e saj përdorte një alfabet të ri me shkronja diakritike (g'=gj, k'=kj, n'=nj e kështu me radhë). Qeveria vjeneze që alfabetin e Mjedës e shihte si më modern dhe që ishte i ngjashëm me "alfabetin e Konstantinopojës", i cili përdorej kryesisht në Shqipërinë Jugore, kalon në përkrahjen e alfabetit të " Agimit"; ndoshta kjo ndodh edhe nën ndikimin e konsullit të përgjithshëm të sapoemëruar austro-hungarez në Shkodër, August Kral, që ishte një kundërshtar i ashpër i Doçit. Doçi kërkon dhe gjen përkrahje te italianët, të cilët në vitin 1905 e vendosin alfabetin e tij në shkollat e sponzorizuara nga italianët në Shkodër [54]. Abati i Mirditës më pas pati edhe kënaqësinë që Kongresi i Manastirit, 14-22 nëntor 1908, të vendosë për dy alfabete të cilët duhej përdoreshin si të vetmit në të ardhmen - njëri prej tyre qartë për bazë kishte alfabetin e tij.

Me 1908 monarkia anekson Bosnien dhe Hecegovinën; në Vjenë pritej një kundër reagim i ashpër nga Serbia dhe Mali i Zi, dhe për këtë arsye kërkoheshin shqiptarët për t'i aktivizuar përsëri kundër Malit të Zi. Alfred Rappaport, konsulli i përgjithshëm në Selanik, do duhej ta merrte mbi vete organizimin e aksionit të ri austriak Shqipëria, sepse Kral-i ishte jopopullor te kleri katolik dhe te fiset malore të Shqipërisë Veriore [55]. Rappaport mendonte se, Doçi për shkak të ambicjes së tij dhe "nevojës së parave" që ka, është lehtë për ta fituar për një aksion të tillë [56]. Aksioni bëhet i kotë sepse Serbia dhe Mali i Zi përkundër pritjeve nuk kishin shpallur luftë dhe se në Perandorinë Osmane vjen te "revolucioni i turqve të rinj".

Kjo përpjekje disi e vonuar nga popujt e ndryshëm të perandorisë për të ngritur një komb "osman", në Shqipëri nuk është përshëndetur me entuziazëm të njëzëshëm. Përkundër fiseve tjera malore të Shqipërisë Veriore, që në Shkodër vijnë në krye me priftërinjtë e tyre, për tì nderuar çiftet e tyre për të shkrepur për "Constituzi" [57], mirditasit tregohen të rezervuar. Pas kësaj qëndron sigurisht Doçi që refuzonte të shkonte në Shkodër për t'u betuar për kushtetutën e re, sepse kapidani trashëgimtar i Mirditës qëndronte ende në Azinë e Vogël. Kështu që turqit e rinj nxitojnë që ta sjellin në Shqipëri Prenk Bib Dodën, deri sa ai arrin me 30 shtator 1908.

Më 1910 tashmë vjen te një kryengritje në Shqipërinë Veriore kundër politikës centraliste të turqve të rinj që për pasojë kishte një ekspeditë dënimi nën drejtimin e Shefqet Turgut Pashës. Doçi fillimisht përfaqësoi një politikë të kujdesshme: ai u rekomandoi mirditasve që t'i dorëzojnë armët ashtu si ishte kërkuar nga organet; Shefqet Turgut Pasha së bashku me abatin kalërojnë (hyjnë) në Orosh [58].

Vitet vijuese për Shqipërinë e Veriut dhe Mirditën ishin të trazuara: 1911 atje përsëri vjen te një kryengritje. Rol drejtues këtu luante avokati arbëresh Terenc Toçi (Tocci). Kësaj radhe përfshihet edhe Doçi në përgatitjet e kryengritjes. Me përkrahjen e tij Toçi realizon me 25 prill 1911 një kuvend të thirrur në kishën e Fanit. Kuvendi, ku pranë përfaqësuesve nga Mirdita merrnin pjesë edhe të tillë nga fiset fqinje, shpalli pavarësinë e Shqipërisë dhe zgjodhi një "qeveri të përkohshme" me në krye Terenc Toçin [59].

Ëndrra e Doçit për një shtet të Shqipërisë Veriore me Mirditën si qendër dukej se po realizohej, mirëpo ishte vetëm një ëndërr tejet e shkurtër: "qeveria e përkohshme" ishte në jetë vetëm disa ditë dhe e gjithë kryengritja shumë shpejt shuhet nga trupat turke. Doçi duket ta ketë mbajtur me mençuri të fshehur pjesëmarrjen e tij, sepse ai nuk bezdiset më tej.

Gjatë shpërthimit të luftës së parë ballkanike Shqipëria do pushtohet pastaj nga trupat serbe; përsëri ishte Doçi, i cili i bind mirditasit, të cilët posedonin pak municion, që mos të rezistojnë. Se a kishte diçka të bënte me atë se, Prenk Bib Doda dukshëm luante lojë të dyfishtë dhe me serbët synonte një kompromis, nuk është e sigurt [60].

Lidhur me qëndrimin e Doçit për qeverinë jetëshkurtër të sundimtarit të parë të kohës moderne, të princit Wilhelm zu Ëied, asgjë nuk është e njohur. Është e mundur që edhe më tej mbante të njëjtat mendime të vjetra se, bashkimi i Shqipërisë duhej të bëhej nga Mirdita. Lidhja e tij me Prenk Bib Dodën edhe në vitin 1914 ishte aq e ngushtë, sa raportet konsullore austriake atë e quajnë si "mentor" të princit të Mirditës, për të cilin japin një gjykim tejet negativ [61].

Prenk Doçi vdes me 22 shkurt 1917 në Orosh [62]. Ai ishte padyshim një personalitet kontradiktor. Për vlerësimin e tij nuk duhet mbështetur vetëm në raportet konsullore austriake, të cilat Abatin e Mirditës e paraqesin me kënaqësi "agjent" të monarkisë i etur për para. Në atë kohë përkrahje nga fuqitë e huaja merrte secili patriot shqiptar, e në shumicën e rasteve pa ia shitur vetën fuqisë që e financonte. Doçi ishte katolik dhe prift, për të bërja e shtetit të Shqipërisë duhej të zinte fill nga Veriu katolik, çka sigurisht ishte e parealizueshme sepse shumica e vendit ishte myslimane. Mirëpo Shqipëria në atë kohë ishte një komb në bërje e sipër dhe përfaqësues të ndryshëm të mendimit kombëtar shqiptar shihnin rrugë të ndryshme, për ta realizuar qëllimin e madh të përbashkët, që e parafytyronin të gjithë - ruajtjen e ekzistencës kombëtare të popullit shqiptar. Kështu pra Gjergj Fishta ka plotësisht të drejtë, kur shkruan në nekrologjinë e tij për Doçin:

"Por edhè në e kundrojshim Abatin si atdhetár, na shofim se sa arsye ká Shqipnija me e kjá deken e tij. Abati ká punue per Shqipnì, jo me fjalë, por me pendë n'dorë, me pushkë per faqe, e tue ndêjë dymdhetë vjet i dbuem per liri të kombit shqiptár... Abati ká nji meritim të madh para Atdheut e kombit". [63]

Nga Peter Barlt, München
E përktheu nga gjermanishtja: Zef Ahmeti

________________________


1. Prenk Doçi (1848-1917). Zur Biographie eines albanischen Patrioten. Në: Serta balcanica-orientalia Monacensia in honorem Rudolphi Trofenik septuagenarii. München 1981. (Münchner Zeitschrift für Balkankunde. Sonder-band I). fq. 255-270.

2. Për rolin e klerit në lëvizjen kryengritëse shqiptare shiko Jovan Radoniæ, Rimska Kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do XIX veka. Beograd 1950; Gligor Stanojevic, Jugoslovenske zemlje u mletaèko-turskim ratovima XVI-XVII vijeka, Beograd 1970; Peter Bartl, Der Westbalkan zwischen spanischer Monarchie und osmanischem Reich. Zur Türkenkriegsproblematik an der Wende vom 16. zum 17. Jh., Wiesbaden 1974.

3. Augsburger Allgemeine Zeitung, 6 shkurt 1877, fq. 540.

4. Gaetano Petrotta, Svolgimento storica della cultura e della letteratura albanese, Palermo 1950, fq. 225-226.

5. Archivio storico della S: Congregazione "de Propaganda Fide" Rom (në vijim APF) Scritture riferite nei Congressi (në vijim SC) Albania 40, f. 292-292 v.

6. Krhs. Peter Bartl, Die Mirditen (Mirditasit). Bemerkungen zur nordalbanischen Stammesgeschichte, në: Münchener Zeitschrift für Balkankunde 1 (1978), fq. 37-47.

7 Pootendrejtuar Propaganda Fides, Shkodër 31.8.1875 = APF, SC Albania 40, fq. 1199-1200 v.

8. "Albanien. Die Bergstämme Nordalbaniens und ihr Gewohnheitsrecht. Von Dr. Franz Nopcsa" Österreichische Nationalbibliothek Wien. Handschriften-Sammlung, Ser. Nov . 9392). BL. 95.

9. Ivan Jastrebov, konsullrus, Shkodër 10.1.1877 = A. M. Selišèev, Slavjanskoenaselenie v Albanii, Sofje 1931, fq. 114.

10. Nopcsa, Die Bergstämme Nordalbaniens, BI. 99.

11. Francesco Malczynski, ipeshkvi i Lezhës, drejtuar kardinalit Giovanni Simeoni, prefekt i Propaganda Fides, Kalmet 3.6.1883 = APF, SC Albania 42, fq. 926-927.

12. Pasquale Guerini drejtuar Simeonit, Shkodër 1.6.1881 = APF, SC Albania 42, fq. 599-599 v.

13. Doçi drejtuar Simeonit, St. John, New Brunswick 31.8.1882 = APF, SC Albania 42, fq. 599-599 v.

14. Guerini an Simeoni, Shkodër 5.11.1882 = APF, SC Albania 42, f. 647.

15. APF, SC Albania 40, fq. 374-375 v.

16. Doçi drejtuar Simeonit, Kalmet 3.6.1883 = APF, SC Albania 42, fq. 940, 943-943 v.

17. Malczynski drejtuar Simeonit, Kalmet 3.6.1883 = APF , SC Albania 42, fq. 926-927.

18. Guerini drejtuar Doçit, Shkodër 9.6.1883 = APF, SC Albania 42, fq. 941-942.

19. Doçi drejtuar Simeonit, Tivar 4.7.1883 = APF, SC Albania 42, fq. 1030-1031.

20. Azaria ndrejtuar Simeonit, Konstantinopojë 31.7.1883 = APF, SC Albania 42, fq. 1030-1031.

21. Azarian drejtuar Simeonit, Konstantinopojë 15.5.1884 = APF, SC Albania 42, fq. 1199.

22. Doçi drejtuar Simeonit, Athinë 25.3.1884 = APF, SC Albania 42, fq. 1288-1289.

23. Malczynski drejtuar Simeonit, Kalmet 26.7.1885 = APF, SC Albania 42, fq. 1570-1570 v.

24. A. Pashko Bardhi, Emzot Prenk Doçi, në: Hylli i Dritës 18 (1942), fq. 115-116.

25. APF, SC Albania 43, fq. 329-336.

26. APF, SC Albania 43, fq. 329-336.

27. Azarin drejtuar Simenionit, Konstantinopojë 29.10.1877 = APF, SC Albania 43, fq. 758-759.

28. Doçi drejtuar Simeonit, Romë 5.12.1887 = APF , SC Albania 43, fq. 815-816 v.

29. Doçi drejtuar Simeonit, Konstantinopojë 25.8.1888 = APF , SC Albania 43, fq. 1140-1141.

30. Azarin drejtuar Simeonit, Konstantinopojë 15.8.1888 = APF, SC Albania 43, fq. 1115-1118.

31. Doçi drejtuar Agliardit, Konstantinopojë 30.8.1888 = APF, SC Albania 43, fq. 1144-1146.

32. Azarin ndrejtuar Simeonit, Konstantinopojë 21.9.1888 = APF, SC Albania 43, fq. 1205-1206.

33. Doçi drejtuar Jacobinit, Konstantinopojë, 21.9.1888 = APF, SC Albania 43, fq. 1203-1203 v.

34. Bardhi, fq. 116-119.

35. Doçi drejtuar Simeonit, Orosh 21.7.1889 = APF, SC 44, fq. 204.

36. Doçi drejtuar SImeonit, Orosh 12.8.1892 = APF, SC Albania 44, fq. 1274-1274 v.

37. Doçi drejtuar Propaganda Fides, Orosh 22.3.1890 = APF, SC Albania 44, fq. 440-441.

38. Doçi drejtuar Simenionit, Orosh 12.8.1892 = APF, SC Albania 44, fq. 1274-1274 v.

39. "Relazione sullo Stato dell' Abbazia di S. Alessandro dei Mirditi in Albania" = APF, NS Vol. 24 (1893) Rubr. 109, fq. 426-447.

40. Po aty, fq. 431-431 v.

41. Po aty, fq. 440.

42. Po aty, fq. 456-457 v.

43. APF, NS Vol. 69 (1895) Rubr. 109, fq. 828-829.

44. Mbi politikën e subvencionimit austro-hungarez në Shqipëri shiko Hans Dieter Schanderl, Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens 1877-1908, Wiesbaden 1971, fq. 99 v.

45. Hausi-, Hof und Staatsarchiv Wien (në vijim HHStA) PA I, 473, Liasse XXXI.

46. Po aty, fq. 14.

47. Po aty, fq. 15.

48. HHStA, PA I, 473, Liasse XXXI.

49. Për Ippen shiko Anneliese Wernicke, Theodor Anton Ippen. Ein österreichischer Diplomat und Albanienforscher, Wiesbaden 1967.

50. Memoriet e Ippen, Prill 1897 = HHStA, PA I, 473, Liasse XXXI.

51. SHiko Gert Robel, Franz Baron Nopcsa und Albanien. Ein Beitrag zu NopcsasBipgraphie. Wiesbaden 1966, fq. 28, fusnota 113.

52. Për këtë shiko Stavro Skendi, The History of the Albanian Alphabet: A case of Complex Cultural and Political Development. Në: Südost-Forschungen 19 (1960) fq. 263-284.

53. Bardhi, fq. 127.

54. Wernicke, fq. 52; Skendi, fq. 273.

55. Robel, fq. 51.

56. Österreich-Ungarns Außenpolitik. Von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren. Band 1, Nr. 367 (Telegrami i konsullit gjeneral Alfred Rappaports nga Selaniki, 22.X. 1908), fq. 281-282.

57. M. Edith Durham, Die slaëische Gefahr. Zëanzig Jahre Balkan-Erinnenrungen. Stuttgart 1908, fq. 227.

58. Shiko Ernst Jäckh, Im türkischen Kriegslager durch Albanien. Bekenntnisse zur deutsch-türkischen Freundschaft. Heilbron 1911, fq. 119, 130 v.

59. Gazmend Shpuza, Kryengritja shqiptare e vitit 1911. Në: Buletin shkencor i Institutit Pedagogjik dyvjeçar të Shkodrës 4 (1966), fq. 89; Terenc Tocci, Il Governo Provvisorio d'Albania, Cosenza 1911, sjell vetëm pak detaje dhe për rolin e Doçit nuk njofton fare.

60. J. Swire, Albania - The Rise of Kingdom. London 1929, fq. 144.

61. Österreich-Ungarns Außenpolitik VIII, fq. 556-561.

62. Bardhi, fq. 133.

63. Posta e Shqypnisë, 28 shkurt 1917, cituar sipas Bardhi, fq. 136-137.

COMMENTS

Shkodra Daily, sot lajme dhe informacione, sport, histori, traditë, news, fotografi, karnavaleve, humor', shkodradaily, ë, të, për, shkodra, dhe, në, shkodër, zakonet dhe traditat, Portal, shkodra news, post, online, shkodranews, shkodra lake, shkodra popullsia, shkodra daily weather, shkodra tv, dielli, shkodra daily blog, shkodra star, shkodra postal code, shkodra zip code, Albano, shkodra city, qytet i bekuar, shkodra castle, shkodra by drone, shkodra me dron, shkodra daily news, shkodra filmuar me dron, shkodra albania, shkodra albania map, shkodra albania weather, shkodËrs, shkodra ashensor, .al, shkodra airport, shkodra arena, popullsia shkoder, Almanak, shkodra ne mesjete, skada, Albain, shkodra ac rozafa, duhet shikuar, tv shkoder live, shkodra qyteti, lagjet e shkodres, shkolla e shkodres, shkodra eshte nje jete, rinia shkodrane, tekste shqip, muzike popullore shkodrane, tekste kengesh shkodrane, shkodra albania photos, shkodra accommodation, meteo a shkodra, hotel a shkodra, tempo a shkodra, shkodra backpackers hostel, shkodra beton, shkodra bikes, shkodra daily, realiteti shkoder, shkodra bau, shkodra bus station, shkodra sport, shkodra-sport, shkodra basket, ks vllaznia, shkodrËs, fk vllaznia, janë, stadiumi loro borici, stadiumi i shkodres, vllaznia shkoder, kuq e blu, sezonin, ku shkuadra... jo vetem por.. shkoder bashkia, kampionatin e futbollit,... edhe per femra, ne volejboll, basketboll, renditen ... shkodra banore, shkodra craigs list, shkodra camping, shkodra cathedral, shkodra chat, shkodra church, shkodEr online, shkodra culture, Albanio, shkodra city guide, shkodran cerimeraj, shkodra djepi i kultures, shkodra dhe venediku, shkodra dhe motet, shkodra dhe tradita e saj, .net, shkodra dhe kultura e saj, familjet shkodrane, shkodra dhe historia e saj, shkodra district events, shkodra dhe turizmi, shkodra e vjeter, elir, kosova radio shkodra, jare popullore shkodrane, shkodra ese, nëshkoder, shkodra e rrethueme, shkodra ekspres, pasqyr, shkodra e bukur, shkodra e permbytur, shkodra eshte, shkodra e rrethuar, shkodra ekonomia, maja e shkodranit, dasma shkodrane e diell, mimoza shkodra, ia vlen te shikohet... shkodra fest, shkodra foto, shkodra flamurtari, shkodra ferry, e folura shkodranshe, shkodranishte e shkodranishja, shkodra facebook, gegnishtja, dialekti shkodran, dialekti gege, shprehje shkodrane, fjale te vjetra shkodrane, thenie shkodrane, shkodra door, shkodra fashion, shkodra foto-galeri, shkodra fotografi, shkodra wikipedia, gegerishja, shkodra travel, në shkoder, shkodra forecast, shkodradaily, shkodra go v, qarku shkoder, bashkia shkodres, shkodra google maps, scutari albania, shkodra guide turistike, shkodra guide, shkodra guesthouse, sofra shkodrane, shkodra gjate mesjetes, shkoder google earth, shkodra gaming, shkodra gjeografia, shkodra gazeta, online media, shkodra hotel, shkodra hostel, shkodra history, ShqipËria, Shqiperi, në Maqedoni, të Maqedonise, Ilirio, kosovaret, shkodra harta, shkodra historical museum, shkodra historia, Illyrie, shkodres .., por edhe, Kosova, Kosovës, .com, Faqja e parë, Lajmet, Dëshmorët, Analiza, Intervista, Kultura, Tema, Panairin e Librit dhe botuesit e librave, të deputetëve shqiptarë, Shqiptar, Shqipëri, Shqipe, Shqiptaret, shkodra hosting, shkodra hava durumu, por, shkodra hidrografia, ose, jozefina topalli, permbytje ne shkoder, shkodra hotels albania, shkodra in your pocket, shkodra images, shkodra daily foto, shkodra ime, fototeka marubi, muzeu shkoder, shkodra informacion, shkodra info, shkodra click, histori shkodrane, familjet e medha shkodrane, shkodra in english, Albanais, shkodra live, zoja e shkodres, kisha e zojes shkoder, kishat e shkodres, katoliket e shkodres, ... musulmanet e shkodres, xhamite e shkodres, shkodra daily website, shkodra in fashion, ne shkoder, kanë, qyteti i shkodres, shkodra 2012, shkodra ne vitet, shkodra e viteve, keti bazhdari, vajza shkodrane, shkoder ka te vdekur, persona ne kerkim, shkoder 4 te rinj, shkoder 4 djem, shkoder 4001, times... vriten persona shkodrane, antena shkoder, djem nga shkodra, elita shkodra, shkodra vitet 80, shkodra 97, shkodra ne 97, aksident ne shkoder, ne aksin rrugore, qe lidhe shkodren, nderhyrje me force, plagosje ne nje lokal, gjakmarrja ne shkoder, shkoder albania, tradita shkoder, pedonale shkoder, komuna shkoder, kenge popullore shkodrane, poezi te pabotueme, kenge te vjetra shkodrane, kenge qytetare shkodrane, jare shkodrane, novela dhe tregime ne gjuhe shqipe, weather i shkodra, humor shkodran i vjeter, teatri migjeni, inhumor shkodran i pavdekshem, humor shkodran i viteve 70, barcaleta shkodrane, humor shkodran i viteve 90, aktor i teatrit Migjeni, dhe kinematografise shqiptare, bejta shkodrane, humor puro shkodrane, tregime shqip, novela shqip, Albanie, shkodra jazz fest, shkodra jone, tava e krapit gatimi, gjuetia e krapin, liqenit te shkodres, lumin buna, shkodra jeme, shkodra zemra jeme, shkodra jazz festival, Illyrien, jehona shkodra, jeton shkodra, shkodran januzi, jakup shkodra, shkodra snt, Ese, Analiza letrare apo Referate, duhet lexuar, patjeter, per shkodren, shkodra ka plot dashuri, shkodra kryeqyteti shqiperise, shkodra kryeqytet, shkodra kalaja e rozafes, shkodra kultura, shkodra klima, shkodra kalaja, shkodra ks, shkodra kodi postar, shkodra lajmet e fundit, shkodra lajme, Albanujo, shkodra lake resort, shkodra live camera, arkiva e lajmeve albania, Kosoves, KosovË, Iliriano, shkodra love, shkodra lonely planet, voltana ademi, shkodra lajme sot, chat shkodra, shkodra daily info, shkodra 1997, shkodra 1913, shkodra 1911, shkoder 1991, shkoder 1913, weather in shkoder, weather shkodra, shkodra sot, tv shkodra, Fjalor me .. Libra shqip, ...Gramatike, Poezi dhe Vjersha, Gjuhe shqipe dhe letersi test, big brather shkodra, shkodra youtube, intervista, shqipërisë, shkodran mustafi, shkodran tolaj,
Name

1 maji dita nderkobetare e punetoreve,1,1 maji historia,1,1 maji ne shqiperi,1,28 nanduer,1,28 nentor,1,28-nanduer,1,28-nentor,1,7 dhe 8 marsi,2,7 marsi dita e mesuesve,1,7 marsi festa e mesuesve,1,7-marsi-dita-e-mesuesve,1,7-marsi-festa-e-mesuesve,1,8 marsi dita e gruas,1,8 marsi dita e nenave,1,abat shale,1,abaz golemi,1,abaz xhudi,1,abaz-golemi,1,abaz-golemi-xhudi,1,abaz-xhudi,1,adelajde saraci,1,adem kastrati,1,adem kastrati aktori zhanrit komik,1,adem kastrati teatri migjeni,1,adem-kastrati,1,adivije alibali,1,adivije-alibali,1,adnan bala,1,adnan-bala,1,adriatic cafe,1,aferdita shahini,1,agjencite e para ne shkoder,1,agron tufa,3,ahengu shkodran,5,ahengu-shkodran,4,ahmet borici,1,ahmet bushati bashkia shkodres,1,ahmet-bushati,1,aktoret e para teatrit migjeni,1,aktoret e teatri migjeni,1,aktori adem kastrati,1,aktori bep shiroka,1,aktori gezim kruja,1,aktori i madh i roleve te vegjel,1,aktori julian deda,1,aktori lazer filipi,1,aktori lec shllaku,1,aktori loro kovaci,1,aktori mihal popi,1,aktori ndrek luca,1,aktori ndrek shkjezi,1,aktori nefail piraniqi,1,aktori paulin lacaj,1,aktori paulin preka,1,aktori pjeter gjoka,1,aktori seit boshnjaku,1,aktori serafin fanko,1,aktori sulejman dibra,1,aktori tano banushi,1,aktori viktor bruceti,1,aktori zef deda,1,aktorja katerina biga,1,aktorja roza anagnosti,1,aktorja tinka kurti,1,aktorja zyliha miloti,1,ala franka lazer shantoja,1,albanian ambasy in usa,1,albanologjia,1,albanologu gustav majer,1,albanologu robert elsi.,1,albanologu teodor ipen biografia,1,albanus albano,1,albatros regjaj,1,album balli kombetar shkoder,1,aleksandar stipcevic,1,aleksandar stipcevic illyrians,1,aleksandar stipceviq iliri,1,aleksandar-stipcevic,1,aleksander drenova asdreni,1,aleksander prosi,1,aleksander sirdani,1,aleksander stipceviq,1,aleksandër xhuvani,1,aleksander xhuvani biografia,1,aleksander-sirdani,1,aleksander-stipceviq,1,aleksander-xhuvani,1,alfred capaliku,1,alfred capaliku karnavalet,1,alfred capaliku poezi,1,alfred nobel,1,ali asllani,1,ali asllani hanko halla,1,ali kraja,1,ali sahatçia,1,ali tari,1,ali-asllani,1,ali-kraja,1,ali-kraja-tari,1,ali-tari,1,alibali jusuf,1,alisa baraku,1,alisa-baraku,1,alush beqari,1,alush-beqari,1,amaneti qe me la zef mala,1,amazonat shqiptare,1,amazonat-shqiptare,1,ambasada shqiptare ne shtetet e bashkuara,1,ana e malit,1,ana jakova,1,ana mehije fatakeqe,1,ana mehije fatakeqe andrea skanjeti,1,ana mehije fatakeqe novele andrea skanjeti ana mehije fatakeqe,1,ana-mehije-fatakeqe,1,anderr e nji mbasditje vere ernest koliqi,1,anderr-e-nji-mbasdite-vere,1,andrea kushi,1,andrea skanjeti,2,andrea-skanjeti,2,andromaqi gjergji,1,andromaqi-gjergji,1,andrrime fiorentine gasper pali,1,andrrime-fiorentine,1,angelin saraci,1,angjelin nenshati,1,angjelin-nenshati,1,angjelina gurakuqi,1,anita take,1,anjeze bojaxhiu,1,anjeze-bojaxhiu,1,anton ashta,1,anton cefa arshi pipa,1,anton harapi,1,anton harapi cerciz topulli,1,anton harapi dy lot e nji betim,1,anton harapi fjalimi,1,anton harapi luigj gurakuqi,1,anton harapi mustafa qulli,1,anton harapi shkoder,1,anton harapi si e njohe gurakuqin,1,anton mazreku,1,anton mazreku biografia,1,anton mazreku veprat,1,anton papleka,1,anton xanoni biografia,1,anton xanoni veprat,1,anton zanoni,1,anton-ashta,1,anton-harapi,2,anton-mazreku,1,anton-xanoni,1,anzat e parnazit,1,apartamenti 2xl,1,apollon skalkovski,1,apologjia skenderbeut,2,apologjia-skenderbeut,2,araniti mithat,1,ari 24 karat,1,arkivi muzeu historik shkoder,2,arra e madhe shkoder,1,arrdhi pipa ne letersine shqipe,1,arre temal,1,arsen idromeno,1,arshi pipa,1,arshi pipa dhe letersia shqiptare,1,arshi pipa libri i burgur,1,arshi pipa lundertaret,1,arshi pipa lyrika latine,1,arshi pipa meridiana,1,arshi pipa myzafer pipa,1,arshi pipa poezi elegjia vllazerore,1,arshi pipa poezi kupe danja,1,arshi pipa poezi nemesis,1,arshi pipa poezi per gac cunin,1,arshi pipa poezi shkodra,1,arshi pipa preludet,1,arshi pipa rusha,1,arshi pipa vepra,1,arshi-pipa,2,artissima art gallery,1,artissima-art-gallery,1,ashiku pjerin,1,ashim kopliku,1,asht asht nji jete,1,ashte bushat,1,asllani ali,1,astrit hafizi,1,astrit hafizi biografia,1,astrit hafizi futbool,1,astrit hafizi kampion,1,astrit hafizi trajner,1,astrit hafizi vllaznia,1,at gjon shllaku,1,at martin gjoka,1,at-gjon-shllaku,2,atdhetari luigj gurakuqi,1,atdhetarit te koseves luigj gurakuqi,1,atdhetarit-te-kosoves,1,atdheut gjergj fishta,1,atentanti i luigj gurakuqit,1,athanas-banushi,2,atletja vera bregu,1,aurela cuku,1,aurela-cuku,1,babe dude karbunara,1,baks i ri,1,baks-rrjoll,1,balli-kombetar-shkoder,1,ballkaniada 1946,1,ballkaniada-1946,1,balshajt,1,balshajt dhe muzakajt,1,baltasar benusi,1,baltasar-benussi,1,baltjon stamolla,1,banda frymore shkoder,1,banda-pare-frymore-shkoder,1,bandat muzikore shkoder,1,banimi ne gjermani,1,banka globale e farerave,1,barbullush,1,barcaleta shkodrane,1,barcaleta tef palushi,1,barcolle shllak,1,bardh smaja,1,bardhaj,1,bardhosh dani,1,bashkejetesa fetare ne shkoder,1,bashkia e shkodres,1,bashkia fushe arrez,1,bashkia malesi e madhe,1,bashkia puke,1,bashkia shkoder,1,bashkia shkoder popullsia,1,bashkia vau i dejes,1,bashkia-shkoder,1,bashkite e qarkut shkoder,1,bashknija e shqypris,1,basho jona,1,bebeziqi izet,1,bedi pipa,1,bedi-pipa,1,bedrie pipa,1,begzad baliu,2,Bejta shkodrane,1,belaj dajc,1,beltoje berdice,1,bene shllak,1,benussi shkoder,1,benussi tirane,1,bep shiroka,1,bep shiroka biografia,1,bep-shiroka,1,beqir gjylbegu,1,beqir sahatçia,1,beqir xhepa,1,berdice e madhe,1,berdice e mesme,1,berdice e siperme,1,bernardin palaj,2,bernardin palaj biografia,1,bernardin palaj frati i kangvet,1,bernardin palaj veprat,1,bernardin-palaj,3,bernardina kodheli,1,bernardina marubi,1,besime popullore,1,besime popullore ne shqiperi,1,besnik sahatçia,1,besnik taraneshi,1,best 10 north shkoder,1,best ten north shkoder,1,best-ten-north-shkoder,1,biblioteka marin barleti,1,biblioteka publike shkoder,1,biblioteka shkodres,1,biblioteka-marin-barleti,1,bicikleta e pare ne shkoder,1,big brother shkodra,1,big-brother-shkodra. shkodra sot,1,bik ndoja,1,bik ndoja biografia,1,bik ndoja jare shkodrane,1,bik ndoja kenge shkodrane,1,bik ndoja muzik shkodrane,1,bik ndoja oso kuka,1,bik pepa,1,bik pepa biografia,1,bik pepa cifti i lumtur,1,bik pepa veprat,1,bik-ndoja,1,bik-pepa,1,bini toske bini gege,1,bisede me nene terezen,1,bisede me qytetin tim gasper pali,1,bisede-me-qytetin-tim,1,Bishtiqendia,1,bizneset e para ne shkoder,1,bizneset shkodrane vitin 1945,1,bleran,1,blerim komuna puke,1,blerje ne internet,1,blerje online,1,bobot,1,Boga,1,Bogë,1,boks postribe,1,borici daut,1,borici loro,1,botë më vete,1,bote-me-vete,1,branko kadia,1,brashte shosh,1,breg lumi shale,1,Bregu Ranës,1,brucaj pult,1,bruno shllaku,1,bujar qamili biografia,1,bujar qamili kosova,1,bujar qamili pranvera,1,bujar qamili shkodrane,1,bujar qamili vllaznia,1,bujar-qamili,1,bukurie gjeçi,1,bukurija duhet fort hamid gjylbegu,1,burhan juka,1,bushati hamdi,1,bushatllinjte e shkodres,2,bushatllinjtë e shkodrës,3,buze te ngrira ne gaz,1,buze-te-ngrira-ne-gaz,1,carl ritter von ghega,1,carlo gegha,1,cas velipoje,1,catin saraci,2,catin-saraci,1,çesk zadeja,1,cesk zadeja biografia,1,cesk zadeja veprat,1,cesk-zadeja,1,cezarina canco,1,cezarina daragjati,1,cezarina daragjati canco,1,cezarina-daragjati,1,çfare eshte banka globale e farërave,1,cfare eshte cmimi nobel,1,cfare eshte dita e tokes,1,cfare eshte illyricum sacrum,1,cfare eshte kongresi i manastirit,1,cfare eshte online shopping,1,çfarë është telepatia,1,cfare jane google doodle,1,cfare-eshte-telepatia,1,çifti lumtur,1,cifti-lumtur,1,cilat eshte dobia e agjerimit,1,cilat jane minierat e arit me te medha ne bote,1,cilat jane vendet me te mbrojtura ne bote,1,cilet jane tulipanet shqiptar,1,ciprian porumbesku,1,citta di scutari albania,1,cka do tjete shkodra,1,çmimi nobel,1,cmimi paloke nika,1,colonel sander,1,cubat gjergj fishta,1,cubat lahuta e malcis,1,cuf shkreli,1,cuf-shkreli,1,cuk marku,1,çuni i korculls,1,daija tish,1,dakaj antologji poezise boterore,1,dallendyshe eja,1,dallendyshe-eja,1,dallendyshja u kthye luigj gurakuqi,1,dallendyshja-u-kthye,1,daniel gjeçaj,1,daniele farlati,1,danish bebeziqi,1,danjel gjeçaj,1,dante alighieri,1,dante e ne shqiptaret ernest koliqi,1,dante-e-ne.shqiptaret,1,daragjat dajc,1,daragjati shkoder,1,dasma shkodrane kole idromeno,1,data e ditës së pashkëve,1,daut borici,1,daut borici biografia,1,daut borici vepra,1,daut-borici,1,de obsidione scodrensi,2,ded gjo luli,2,ded-gjo-luli,2,deka e burrnija gjergj fishta,1,deka-e-burrnija,1,deklarate shtypi frederik rreshpja,1,deklarate-shtypi,1,delegatet e kongresit te manastirit,1,delija lin,1,denimi i fundit me vdekje ne shqiperi,1,denimi kapital ne shqiperi,1,denimi me vdekje ne shqiperi,1,dera-e-pertrime,1,deshir,1,deshir luigj gurakuqi,1,dhaskal todhri,1,dheu i lehte hajmel,1,dhimiter anagnosti,1,dhimiter-anagnosti,1,dialekti gegë,1,dialekti-gege,1,diana kastrati,1,Dibra,1,digit alb,1,digitalb albania,1,dijetari kole ashta,1,dikur prane shimshirvet ernest koliqi,1,dikur-prane-shimshirvet,1,dirigjenti frano ndoja,1,diskriminimi dhe racizmi sot ne gjermani,1,diskriminimi ne gjermani,1,dita e luleve ne shkoder,1,dita e mesuesit,1,dita e tokës,1,dita nderkombetare e gruas,1,dita nderkombetare e tokes,1,dita-mesuesve,1,dixhit alb,1,dixhitalb,1,djalli skenderbeu pjetri,1,dobraç,1,dom alfons tracki,1,dom anton muzaj,1,dom ernest coba,1,dom frano ilia,1,dom gjergj simoni,1,dom lazer shantoja,2,dom ndoc nikaj,2,dom ndoc nikaj biografia,1,dom ndre mjeda,4,dom ndre zadeja,1,dom nikolle kacorri,1,dom nikolle kacorri shqip,1,dom zef ashta,1,dom zef simoni,1,dom-gjergj-simoni,1,dom-ndre-mjeda,7,dom-zef-simoni,1,domen postribe,1,don kishoti,1,don kishoti i mances,1,don quixote of la mancha,1,donat kurti,1,donat kurti biografia,1,donat kurti veprat,1,donat-kurti,1,donika kastrioti,1,donkishot,1,donkishoteske,1,donkishotizëm,1,doodle me flamurin shqiptar,1,dr anton ashta,1,dr frederik shiroka,1,dr hasan kaduku,1,dr rifat frasheri,1,dr sander ashta,1,dragoc postribe,1,dramaturgu andrea skanjeti,1,dramaturgu fadil kraja,1,dramaturgu kole jakova,1,dramosh,1,Drini i Bardhe,1,Drini i Zi,1,drisht castle,1,drisht historia,1,drisht postribe,1,drisht shkoder,2,drisht statutet,2,drisht ura e mesit,1,drita kosturi,1,drita-kosturi,1,drivasto,2,dush vau dejes,1,dy lot e nji betim anton harapi,1,dy lule lazer shantoja,1,dy-lot-e-nji-betim,1,dyqanet e para ne shkoder,1,e gasper palit,1,e mark kaftallit,1,e vjetra shembet kohet po ndryshojne; nje jete e re po lulezon germadhash,1,e-commerce,1,earth day,1,edhe hana do te dije,1,edit durham,1,edit durham biografia,1,edit durham veprat,1,edit-durham,1,edith durham,1,edith-durham,1,egon gjadri,1,eheng shkodran,4,eheng-shkodran,4,eksploratori me i madh shqiptar,1,elegji per gac cunin arshi pipa,1,elegji-per-gac-cunin,1,elegjia vllazerore arshi pipa,1,elegjia-vllazerore,1,elhaida dani,1,elhaida-dani,1,eljaz gjylbegu,1,elsie robert,1,ema ndoja,1,ema ndoja aktore,1,ema ndoja biografia,1,ema-ndoja,1,emrat e hoxhallareve,1,emrat e lagjeve ne shkoder,1,engjell ceka,1,engjell çeka,1,engjelloret e drishtit,1,enver dracini,1,enver hoxha,3,enver hoxha ne shtoj,1,enver hoxha nikita hrushov,1,enver muriqi,1,enver muriqi biografia,1,enver-hoxha,1,enver-muriqi,1,eqrem çabej,1,eqrem-cabej,1,Ergi Dini,1,erika camaj,1,erika-camaj,1,ernest koliqi,1,ernest koliqi anderr e nji mbasditje vere,1,ernest koliqi bernarnidn palaj,1,ernest koliqi biografia,1,ernest koliqi dante alighieri,1,ernest koliqi dante e ne shqiptaret,1,ernest koliqi dera e pertrime. dera e pertrime ernest koliqi,1,ernest koliqi dikur prane shimshirvet,1,ernest koliqi gjuhes shqipe,1,ernest koliqi hane gjaku,1,ernest koliqi kumbulla pertej murit,1,ernest koliqi kushtrimi i skanderbeut,1,ernest koliqi leze sakatja,1,ernest koliqi mall e merzi,1,ernest koliqi nane e perbashket,1,ernest koliqi nje cuterr ne helveti,1,ernest koliqi poezi,1,ernest koliqi poezi rrugash,1,ernest koliqi prroni i cepit,1,ernest koliqi qielli mbi oborr,1,ernest koliqi shkodra ne mbramje,1,ernest koliqi shkodra ne mengjese,1,ernest koliqi shkodra ne zheg,1,ernest koliqi veprat,1,ernest-koliqi,1,esat pashe toptani rrethimi shkodres,1,esat pashe toptari,1,estrada-e-shkodres,1,ethem bakalli,1,etnograf,1,etnomuzikografia shqiptare,1,fabrikat e para ne shkoder,1,fadil kraja,1,fadil kraja biografia,1,fadil kraja veprat,1,fadil-kraja,1,faik adem luli,1,faik luli,2,faik-luli,1,familja benussi origjina,1,familja borici,1,familja çeka,1,familja ceka shkoder,1,familja coba origjina,1,familja cobajve shkoder,1,familja daragjati,1,familja e begollajve,1,familja e çaushollajve,1,familja gjylbegaj,3,familja gjylbegu,3,familja kasneci,1,familja pipa,1,familja rrota,2,familja saraci shkoder origjina,1,familja saraci shkoder. familja shkodrane saraci,1,familja suma,1,familja suma shkoder,1,familja-benussi,1,familja-borici,1,familja-ceka,2,familja-daragjati,1,familja-gjylbegaj,1,familja-gjylbegu,1,familjes coba shkoder,1,familjet e medha shkodrane,1,familjet e vjetra shkodrane,2,familjet shkodrane,4,familjet-shkodrane,4,fanko serafin,1,fatbardh smaja,1,fatbardh-smaja,1,fatbardha saraci,1,fehime pipa,1,femi shqiptar ne lulishte,1,femrat e para e teatrit migjeni,1,ferid bala,1,festa e 8 marsit,1,festa e flamurit,1,festa e karnavaleve,1,festa e pashkëve,1,fida shqiptare ndaj shtetit osman,1,fierze puke,1,figura mitologjike shqiptare,1,filip çeka,1,filip ceka shkoder,1,filip daija,1,filip daija barcaleta shkodrane,1,filip daija bejta shkodrane,1,filip daija humor shkodran,1,filip noga,1,filip noga biografia,1,filip shiroka,1,filip shiroka poezi bashknija e shqypris,1,filip shiroka poezi pleqnija,1,filip shiroka poezi shkod dallendyshe,1,filip shiroka poezi shqypria,1,filip shiroka poezi vorri i skanderbegut,1,filip shiroka shkoder,1,filip-daija,1,filip-noga,1,filip-shiroka,5,filomena prosi,1,fiqiret juka,1,fishta gjaksorve poeme,1,fishta gjergj,16,fituesit e kampionatit boteror,1,fizarmonicisti luan barova,1,fjale ne gegerishte,1,fjale te urta shkodrane,1,fjalimi i fishtes,1,fjalimi i martin luter king ne shqip,1,fjalori etimologjik indoeuropiane,1,fk vllaznia,1,flamur tartari,1,floreta faber,1,floreta faber luli,1,floreta luli,1,floreta-faber,1,florinda gjergji,1,floriri 24 karat,1,folklorit muzikor shqiptar,1,foto nenshati,1,foto shkodra,1,foto te vjetra shkoder,1,foto-nenshati,1,foto-shkodra,1,fotografi nga shkodra,1,fotografi-nga-shkodra,1,fotografia e parë e modifikuar në photoshop,1,fotografia pici,1,fototeka marubi,2,fototeka-marubi,3,franco illia,1,frang bardhi,1,frang bardhit,2,frang-bardhi,2,frano gjini,1,frano ilia,1,frano illia,1,frano kulli,1,frano ndoja,1,frano ndoja banda,1,frano ndoja biografia,1,frano ndoja orkestra,1,frano-ilia,1,frano-ndoja,1,frati,1,frati shqyptar aleksander sirdani,1,frati-shqyptar,1,frederik ndoci,1,frederik ndoci biografia,1,frederik ndoci diskografia,1,frederik ndoci repertori,1,frederik reshpja,1,frederik rreshpja,1,frederik rreshpja deklarate shtypi,1,frederik rreshpja kthim ne vendlindje,1,frederik rreshpja princi poezise,1,frederik rreshpja vepra,1,frederik shiroka,1,frederik shiroka biografia,1,frederik-ndoci,1,frederik-rreshpja,3,frederik-shiroka,1,frederikrreshpja,2,fredrik rreshpja erdhi ora te vdes perseri,1,fshati i ri bushat,1,fshati lotaj,1,fshati-lotaj,1,fshatrat e shkodres,1,futbollistet shqiptar,1,futbollisti astrit hafizi,1,futbollisti paulin ndoja,1,gac cuni arshi pipa,1,gaetan petrota,1,gaetano petrotta,1,gaetano petrotta populli gjuha dhe letersia shqipe,1,gaetano-petrotta,1,gajtan gur i zi,1,ganjolle gur i zi,1,garibaldini pa biografi te plote,1,gasper beltoja,1,gasper beltoja abetare per shkollat fillore,1,gasper beltoja shkolla e re,1,gasper benusi,1,gasper benussi,1,gasper çurçia,1,gaspër çurçia,2,gasper curcia biografia,1,gasper gurakuqi,1,gaspër gurakuqi,1,gasper harapi,1,gasper pali,1,gasper pali andrrime fiorentine,1,gasper pali bisede me qytetin tim,1,gasper pali hyjt mbi gremine,1,gasper pali kanga e poetit,1,gasper pali muzg mergimi,1,gasper pali poezi,1,gasper pali prendimi i andrrimeve,1,gasper pali psalm muzgu,1,gasper pali shkoder,1,gasper pali vegim mendimesh,1,gasper pali vepra,1,gasper-beltoja,1,gasper-curcia,2,gasper-gurakuqi,1,gasper-pali,1,gatime shkodrane,1,gatimi krapit,1,gatimi peshkut,1,gazmend kraja gazmend kraja,1,gaztoret shkodran filip daija,1,gaztorët shkodranë,1,gegë kodheli,1,gegë marubi,1,gege marubi biografia,1,gege postrippa,1,gege-marubi,1,gegërishtja,1,gegnisht,1,Genti Tavanxhiu,1,george kastrioti,1,Gerald Ford,1,gëzim dimnaku,1,gezim dimnaku biografia,1,gezim dimnaku rekorde,1,gezim kruja,1,gezim kruja biografia,1,gezim kruja teatri migjeni,1,gezim my uruci,1,gezim uruci,1,gezim uruci biografia,1,gezim uruci speleologjia shqiptare,1,gezim-dimnaku,1,gezim-kruja,1,gezim-uruci,1,gezuar vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,gilbert gurakuqi,1,gimaj shale,1,giorgio fishta,16,giorgio-fishta,16,giuseppe valentini,1,giuseppe zamputti,1,giuseppe-valentini at zef valentini biografia,1,Gjakova,1,gjaksorve gjergj fishta,1,gjama e tomorrit,1,gjegjan puke,1,gjelosh luli,1,gjelosh-luli,1,gjergj canco,1,gjergj elez alia,1,gjergj elez alia kenga,1,gjergj elez alia legjenda,1,gjergj elez alia mitologjia gjergj elez alia balada,1,gjergj elez alia poezi,1,gjergj fishta,16,gjergj fishta atdheut,1,gjergj fishta biografia,1,gjergj fishta deka e burrnija,1,gjergj fishta gjuha shqype,1,gjergj fishta hymi flamurit,1,gjergj fishta jeta,1,gjergj fishta lahuta e malcis,1,gjergj fishta makeronjana,1,gjergj fishta meshtari i malcis,1,gjergj fishta poezi shqypnise,1,gjergj fishta shqypnija,1,gjergj fishta tekstet shkollore,1,gjergj fishta tringa lahuta e malcis,1,gjergj fishta veprat,1,gjergj kastrioti,3,gjergj kastrioti skenderbeu,1,gjergj luca,1,gjergj pali,1,gjergj simoni,1,gjergj-fishta,17,gjergj-kastrioti,3,gjergj-kastrioti-skenderbeu,2,gjergj-simoni,1,gjergji andromaqi,1,gjermania per fillestaret,1,gjeto kola,1,gjimnazi qemal stafa,1,gjok vata,1,gjoke misloca,1,gjoke vata,1,gjoke vata biografia,1,gjoke-vata,1,gjon buzuku,1,gjon buzuku biografia,1,gjon buzuku meshari,1,gjon buzuku veprat,1,gjon coba,1,gjon marashin,1,gjon pantalia,1,gjon shkumi,1,gjon shllaku,1,gjon simoni,1,gjon simoni biografia,1,gjon ujka,1,gjon-buzuku,1,gjon-shllaku,2,gjon-simoni,1,Gjosho Vasia,2,Gjosho Vasija,2,gjovalin gjadri,1,gjovalin gjoka,1,gjovalin kolombi,1,gjovalin-gjadri,1,gjuha shqype,1,gjuha shqype gjergj fishta,1,gjuha shqype ndre mjeda,1,gjuhes shqipe ernest koliqi,1,gjuhes-shqipe,1,gjuraj pult,1,gjush benussi,1,gjush sheldija,1,gjush sheldija biografia,1,gjush sheldija guida e pare per shkodren,1,gjush sheldija historia e shkodres,1,gjush sheldija veprat,1,gjush-sheldija,1,gjyqi special 1945,2,gjyqi special i shqiperise,1,gjyqi special i tiranes,2,gjyqi special ne shqiperi,1,gjyzepina kosturi,1,gjyzepina kosturi biografia,1,gjyzepina kosturi soprano,1,gjyzepina misloca,1,golem,1,gomsiqe e re,1,gomsiqe vau dejes,1,gonxhe bojaxhiu,1,gonxhe-bojaxhiu,1,grand cafe,1,grand hotel savoia,1,gregor kodheli,1,gregor marubi,1,grigor orllov,1,Grili,1,Gruaja Shqiptare,1,grude e re,1,grueja hotjane hile mosi,1,Grueja Shqyptare,1,grueja-hotjane,1,gruemire malesi e madhe,1,guci e re,1,guljelm deda,1,guljelm-deda,1,guljem deda,1,guljem-deda,1,gurakuqi luigj,1,gurakuqi mati logoreci,1,gurakuqi shkoder,1,gushte temal,1,gustav majer,1,gustav meyer,2,gustav-meyer,1,hafiz ali kraja,1,hafiz ali tari,1,hafiz sabri koçi,1,hafiz-muhamet-bekteshi,1,hajmel,1,haki mborja,1,haki stemilli,1,haki stermilli sikur t isha djale,1,haki-mborja,1,haki-stermilli,1,halid shenazi,1,halla hanko,1,halla-hanko,1,hamdi bushati,2,hamdi bushati biografia,1,hamdi bushati shkodra dhe motet,1,hamdi bushati veprat,1,hamdi-bushati,2,hamid gjylbegu,5,hamid gjylbegu biografia,1,hamid gjylbegu veprat,1,hamid kokalari,1,hamid-gjylbegu,6,hamit gjylbegaj,1,hamit kokalari,2,hamit-kokalari,1,hane gjaku ernest koliqi,1,hane-gjaku,1,hani salo kalit,1,hanko halla,1,hanko halla ali asllani,1,hanko-halla,1,hanny gurakuqi,1,harland sanders,1,harmoni fetare ne shkoder,1,hasan kaduku,1,hasan kaduku dentist,1,hasan kaduku stomatolog,1,hasan riza,1,hasan riza pasha,1,hasan smaja,1,hasan-kaduku,1,hasan-smaja,1,haxhi ibrahim kaduku,1,haxhi-ibrahim-kaduku,1,henrik daragjati,1,henrik lacaj,2,henrik lacaj biografia,1,henrik lacaj rrethimi i shkodres,1,henrik lacaj vepra,1,henrik-lacaj,1,hermira fico gjoni,1,hermira-fico,1,hija e flatrave,1,hija e flatrave te medheja,1,hija-e-flatrave,1,hija-e-flatrave-te-medhaja,1,hil mosi,1,hil-mosi,2,hile mosi,2,hile mosi biografia,1,hile mosi poezi,3,hile mosi poezi grueja hotjane,1,hile mosi poezi kanga e djepit,1,hile mosi vajza mbi vorr,1,hile mosi veprat,1,hile-mosi,5,himni kombetar teksti,1,Histori Botërore,1,histori shkodrane,9,Histori Shqiptare,8,histori-shkodrane,10,historia e 8 marsit,1,historia e çmimit nobel,1,historia e himnit kombetar,1,historia e kampionatit boteror te futbollit,1,historia e mjekesia shkodrane,1,historia e shkolles ne shiroke shkoder,1,historia kenges moj e vogla si florini,1,historia kishtare e ilirisë,1,historiani robert elsi,1,historiku karnavaleve,1,homeri shqiptar,1,hot i ri,1,hotel parkcafe,1,hoten bushat,1,hoxhallaret e shkodres,1,hoxhallaret e shqiperise,1,hoxhllaret biografi,1,humanist dhe bashkepunetor i skenderbeut,1,Humor,1,humor tef palushi,1,hyesen kocia teatri operas dhe baletit,1,hyjt mbi gremine gasper pali,1,hyjt-mbi-gremine,1,hylli drites,1,hylli i drites,1,hylli i drites reviste kulturore e atdhetare,1,hylli-drites,2,hysen kocia,1,hysen kocia bishtalecat,1,hysen kocia o zumare,1,hysen kocia teatri kombetar,1,hysen-kocia,1,hysni bebeziqi,1,I have a dream,1,iballe puke,1,ibrahim kaduku,2,ibrahim kaduku hasan kaduku,1,ibrahim kaduku medreseja shkoder,1,ibrahim pashe bushati,1,ibrahim-kaduku,1,identiteti kombetar,1,identiteti-kombetar,1,idromeno shkoder,1,ihsan borici,1,ilir gjylbegu,1,ilirishtja dhe shqipja,1,ilirishtja-dhe-shqipja,1,illyricum sacrum,1,illyricum-sacrum,1,imam salih myftia,1,imam vehbi ismaili,1,imzot jul bonati,1,informacion rreth jetes ne gjermani,1,informacione per korene e veriut,1,injac zamputi,1,injac zamputti,2,injac zamputti biografia,1,injac zamputti veprat,1,injac-zamputti,1,isa alibali,1,isa boletini,1,isa-boletini,1,islam dizdari,2,islam-dizdari,2,ismail kadare,1,ismail kaduku,1,ismail qemali,4,ismail-qemali,1,isuf alibali,1,ivanaj mirash,1,izabela luli,1,izet bebeziqi,1,izet bebeziqi biografia,1,izet bebeziqi jeta,1,izet bebeziqi vepra,1,izet-bebeziqi,1,jak serreqi,1,jak speci,1,jakin shkodra,2,jakova prenk,1,jakup kastrati,1,janica martiniani,1,jeta ne korene e veriut,1,jete e thjeshte poezi injac zamputti,1,jete-e-thejshte,1,joakin serreqi jak-serreqi,1,johann arendt,1,jolanda preka,1,jolanda shala,1,jolanda shala biografia,1,jolanda shala teatri migjeni,1,jolanda-shala,1,jordan misja,1,jorgji karbunara,1,Josef Szekely,1,jozefina coba topalli,1,juban gur i zi,1,juli ndoci,1,julian deda,1,julian-deda,1,jup kastrati,1,jup kastrati biografia,1,jup kastrati veprat,1,jup-kastrati,1,justin rrota,2,justin rrota biografia,1,justin rrota veprat,1,jusuf alibali,1,jusuf-alibali,1,k.f.c,1,kace dau dejes,1,kafja e madhe,1,kafja-e-madhe,1,kafja-madhe,1,kafja-madhe-shkoder,1,kajo karafili,1,kakarriqi shkoder,1,kalaja e drishtit,1,kalaja rozafa,1,kalaja shkoders,1,kalaja shkodres,1,kalaja-rozafa,1,kalase se rozafes,1,kalase se shkodres,1,kam mbet jetim ndoc nikaj,1,kam-mbet-jetim,1,kamera-live-shkoder,1,kamerat-e-sigurimit-ne-shkoder,1,kamerat-e-survejimit-ne-shkoder,1,kampionati boteror 2018,1,kampionati boteror i futbollit,1,kanga e djepit hile mosi,1,kanga e prendimit migjeni,1,kanga e te burgosunit migjenit,1,kanga-e-djepit,1,kanga-e-prendimit,1,kanga-e-te-burgosunit,1,kantautori gjoke vata,1,kanuni dukagjinit,1,kanuni lek dukagjinit shtjefen gjecovi,1,kanuni leke dukagjinit,1,kara mahmud pashe bushati,1,kardinal-mikel-koliqi,1,kardinali mikel koliqi,1,kardinali pare shqiptar,1,kardinali-pare-shqiptar,1,karl gega,1,karl gegha,1,karl gurakuqi,1,karl gurakuqi biografia,1,karl gurakuqi fjala e perdorimi i saj,1,karl gurakuqi vepra,1,karl-gega,1,karl-ghega,1,karl-gurakuqi,3,karme vau dejes,1,karnaval ne shkoder,1,karnavalet e shkodres,1,karnavalet-e-shkodres,1,karnavaleve e shkodres,1,karnavaleve e shkodrës,1,kasem taipi,1,kasem taipi biografia,1,kasem taipi kenge popullore shkodrane,1,kasem taipi vepra,1,kasem taipi zana popullore,1,kasem-taipi,1,kastrat malesi e madhe,1,kastrati jup,1,katallani dhe bajlozi,1,katedralja e shen shtjefnit shkoder,1,katedralja e shkodres,1,katedralja shkoder,1,katedralja-shkodres,1,katerina biga,1,katerina biga biografia,1,katerina-biga,1,katrina biga,1,katrina-biga,1,kelmend malesi e madhe,1,kendoj lazer shantoja,1,kenga e konstitucionit,1,kenga gjergj elez alise,1,kenga moisi golemit,1,kenga popullore shkodrane,1,kenga qytetare shkodrane,2,kenga tre heronjve,1,kenga-qytetare-shkodrane,1,kenge kreshnikesh,1,kenge kushtuar oso kukes.,1,kenge nga gjoke vata,1,kenge nga tonin tershana,1,kenge te kultivuar shqiptare,1,kenge-kreshnike,1,kengetari adnan bala,1,kengetari bik ndoja,1,kengetari gjok vata,1,kengetari hysen kocia,1,kengetari tonin tershana,1,kengetarja gjyzepina kosturi,1,kengetarja lucie miloti,1,kengetarja nikoleta shoshi,1,kengetarja violeta zefi,1,kengeve lahute,1,kentucky colonel,1,kentucky fried chicken,1,kërshëndellat,1,keshilli bashkiak shkoder,1,këshilli-qarkut-shkoder,1,keshtjella rozafa,1,keshtjella shkodres,1,kir pult,1,kirurgu frederi shiroka,1,kisha e dajcit shkoder,1,kisha e gjuhadolit,1,kisha e madhe shkoder,1,kisha e shirgjit,1,kisha e shirqit,1,kisha e shna prendes,1,kisha e zojes ne shkoder,1,kisha katedrale e madhe shkoder,1,kisha katolike shkoder,1,kisha ne fshatin shirq,1,kisha shkoder,2,kisha-zojes-shkoder,1,kllogjen temal,1,klubi sportiv vllaznia,1,klubi-sportiv-vllaznia,1,koha e lules martin camaj,1,koha e re gjergj fishta,1,koha e re lahua e malcis,1,koha-e-lules,1,koha-e-re,1,koineja gjuhes shqipe dakaj,1,kokalari kokalari,1,kol gurashi,2,kol idromeno,1,kol logoreci,1,kol shiroka,1,kol-gurashi,1,kol-idromeno,1,kol-shllaku,1,kole ashta,1,kole ashta leksiku historik i gjuhes shqipe,1,kole ashta urdhnimet e poezis,1,kole gurashi,1,kolë gurashi,1,kole idromeno,1,kolë jakova,1,kole jakova biografia,1,kole kamsi,1,kole kamsi biografia,1,kole kamsi veprat,1,kolë luli,1,kole prennushi,1,kole shiroka,1,kole shiroka biografia,1,kole shllaku,1,kole sokoli,1,kole xhuxha,1,kole-ashta,1,kole-gurashi,1,kole-jakova,1,kole-kamsi,1,kole-shiroka,2,kolec kurti,1,kolec-shllaku,2,koliqi ernesto,1,koliqi-ernesto,1,koman,1,komedia hyjnore pashk gjeci,1,Komisia Letrare Shqipe Shkoder,1,kompozitoret e rilindjes,1,kompozitori çesk zadeja,1,kompozitori frano ndoja,1,kompozitori gjon simoni,1,kompozitori lec kurti,1,kompozitori mark kaftalli,1,kompozitori martin gjoka,1,kompozitori palok kurti,1,kompozitori pjeter gaci,1,kompozitori simon gjoni,1,kompozitori tonin harapi,1,komuna ana malit,1,komuna bushat shkoder,1,komuna dajc,1,komuna dajc bregu i bunes,1,komuna dajc shkoder,2,komuna rrethina,1,Komuna Shale,1,Komuna Shllak,1,komuna velipoje,1,komuna-ana-e-maili,1,komuna-berdice,1,komuna-bushat,1,komuna-dajc,1,komuna-gur-i-zi,1,komuna-hajmel,1,komuna-mnele-vig,1,komuna-postribe,1,komuna-pult,1,komuna-rrethina qarku i shkodres,1,komuna-shale,1,komuna-shosh,1,komuna-temal,1,komuna-velipoje,1,komuna-vig-mnele,1,komunat e shkoder,1,komunisti oreve të para,1,komunisti tuk jakova,1,komunisti-oreve-te-para,1,komuniteti katolik shkoder,1,komuniteti mysliman shkoder,1,komuniteti ortodoks shkoder,1,konferenca paqes ne paris,1,Konferencën e Londrës,1,kongresi i alfabetit në manastir,1,kongresi i alfabetit shqip,1,kongresi i manastirit,1,konstadin kristoforidhi,1,konstandin kristoforidhi,1,koplik malesi e madhe,1,kosova djepi shqiptarizmit,1,kosova ne lufte,1,kostandin muzaka,1,kostandin naponi,1,kostumet tradicionale shqiptare,1,kozmav bushat,1,krapi tave,1,krijimi i rrozullimit pjeter zarishi,1,krimet e komunizmit,2,krishtlindja,1,krishtlindje,1,kristo luarasi,1,kristo-floqi mbi keshtjellin rozafat,1,kroni i madh,1,kryengritja malsise 1911,1,kryengritja-malsise-1911,1,kshenellat,1,ku ndodhet shkodra,1,ku ndohet koreja e veriut,1,ku rriten tulipanet,1,ku u hap shkolla e pare shqipe,1,kuc gur i zi,1,kujtime ditari qemal dracini,1,kukel bushat,1,kullaj postribe,1,kulshedra lahuta e malcis gjergj fishta,1,kultura shqiptare,1,kumbulla pertej murit ernest koliqi,1,kumbulla-pertej-murit,1,kunati i shokut xhemal,1,kupa e botes ne futboll,1,kupe danja arshi pipa,1,kupe-danja,1,kuq e zi 28 nandur vincenc prennushi,1,kuq-e-zi,1,kur bie shi ne shkoder viktor koliqi,1,kur bien pashket,1,kur eshte dita e tokes,1,kur hylli i drites ndalohej ne jugosllavi,1,kur jane pashket,1,kur u hapen shkollat e para shqipe,1,kur u zhvillua kongresi i manastirit,1,kur-bie-shi-ne-shkoder,1,kuriozitete,18,kurti donat,1,kush e kompozoi himnin kombetar,1,kush e shkroi himnin kombetar,1,kush e vrau luigj gurakuqin,1,kush fiton çmimin nobel,1,kush i llogarit statistikat e ndeshjeve te kupes se botes,1,kush ishte alfred nobel,1,Kush janë shqiptarët,1,kush modifikoi fotografine e pare me fotoshop,1,kushtrimi i skanderbeut ernest koliqi,1,kushtrimi-i-skanderbeut,1,kuvendi berlinit lahuta e malcis gjergj fishta,1,Kuvendi Dibrës,1,Kuvendi Prizrenit,1,kuvendi-berlinit,1,kuzhina shkodrane,1,lagja ndocej,1,lagjet e shkodres,1,lagjja perash,1,lagjja serreq,1,lagjja xhabije,1,lahuta e malcis,1,lahuta e malcis cubat,1,lahuta e malcis gjergj fishata,1,lahuta e malcis lugati,1,lahuta e malesis,1,lahuta e malesise,1,lahuta e malsis,1,lahuta e malsis te ura e sutjeskes. te ura e sutjeskes lahuta e malcis gjergj fishta,1,lahuta malcis koha e re,1,lahuta malcis kulshedra,1,lahuta malcis kuvendi berlinit,1,lahuta malcis mehmet ali pasha,1,lahuta malcis tringa,1,lahuta-malcis,1,lajmtari i zemres se krishtit,1,lamtumire poezi riza lahi,1,laskarina bubulina,1,lazer filipi,1,lazër filipi,1,lazer kraja,1,lazer shantoja,5,lazër shantoja,5,lazer shantoja kujtime franceskane,1,lazer shantoja poezi,1,lazer shantoja shpirti i mjere,1,lazer-filipi,1,lazer-shantoja,7,lec fisha biografia,1,lec fishta,1,lec fishta teatri migjeni,1,lec gurmolla,1,lec kurti,1,lec kurti biografia,1,lec kurti veprat,1,lec shllaku,2,lec shllaku biografia,1,lec shllaku poezi kush nuk e njef shqipnine,1,lec shllaku poezi malli,1,lec shllaku poezi ora e shqipnise,1,lec shllaku poezi vendi i jem,1,lec-fishta,1,lec-kurti,1,lec-shllaku,4,ledia lahi,1,ledia-lahi,1,lef nosi,1,legjenda e misrit migjeni,1,legjenda e stomatologjise shqiptare,1,legjenda-e-misrit,1,lek dukagjini,1,lek-vojvoda,1,lekaj shale,1,leke dukagjini kanuni,1,leke gruda,1,lekë vojvoda,1,lekë vuksani,1,leke-dukagjini,1,leke-vuksani,1,Letërsia,5,letersia shqiptare dhe arshi pipa,1,levizja antikomuniste perpjekja shqiptare shkoder,1,leze sakatja poezi,1,leze-sakatja,1,libri i burgut,1,liceu i shkodres,1,ligji i denimit me vdekje,1,lin delia,1,lin delija,1,lin delija antrodoco,1,lin delija biografia,1,lin delija carlo cesi,1,lin delija osimo,1,lin delija vepra,1,lin-delija,1,lindja e jezusit,1,lindja e krishtit,1,Liqeni Shkodres,3,liqeni vau i dejes,1,liqeni-shkodres,1,lirijasi,1,liza bjanku,1,liza gjoka,1,llazar siliqi,1,llazar-siliqi,1,lluke kacaj,1,llushta riza,1,lord paget house in shkodra,1,lorenzo borici,1,loro borici,1,loro borici biografia,1,loro borici kampion,1,loro borici lazio,1,loro borici shkoder,1,loro borici stadium,1,loro borici vllaznia,1,loro kovaci,1,loro kovaci artist i popullit,1,loro kovaci toka jone,1,loro kovaci tuc maku,1,loro-borici,1,loro-kovaci,1,lotaj komuna shale,1,lotaj shale,2,luan barova,1,luan barova biografia,1,luan borova,1,luan rama,1,luan-barova,1,luarze velipoje,1,lucia nadin statutet e shkodres,1,lucia nadin statuti di scutari,1,luciana simoni,1,lucie miloti,1,lucie miloti bishtalecat,1,lucie miloti kacurrelat,1,lucie miloti perendon dielli,1,luçie zorba,1,lucie-miloti,1,lucie-zorba,1,luçije kraja,1,luçije kuqani,1,luçije kuqani biografia,1,luçije kurti,1,luçije toska,1,lucije-kuqani,1,ludovico ariosto,1,ludovik gjergji,1,ludovik pepa,1,Lufta e Parë Botërore,1,Lufta Parë Botërore,1,lugati gjergj fishta,1,lugati lahuta e malcis,1,luigj benussi,1,luigj bumci,1,luigj bumci biografia,1,luigj bumci nga kujtime e mija,1,luigj bumci veprat,1,luigj gurakuci poezi deshir,1,luigj gurakuqi,1,luigj gurakuqi hero i popullit,1,luigj gurakuqi poezi atdhetarit te koseves,1,luigj gurakuqi poezi dallendyshja u kthye,1,luigj gurakuqi poezi zotnis geg postrippes,1,luigj guraluqi poezi shtepise sime,1,luigj paliqi,1,luigj-bumci,1,luigj-gurakuqi,2,luk kacaj,1,luke kacaj,1,luke kacaj biografia,1,luke-kacaj,1,lulash gjoni,1,lule vjeshtet,1,lules se majit,1,lulet e majit,1,luli i vocerr migjeni,1,luli-i-vocerr,1,lulja e majit,1,Lulzim Vulashi,1,Lumi Buna,1,Lumi i Cemit,1,Lumi i Shales,1,Lumi Kir,1,Lumi Shkodres,1,lumnije juka,1,lumo-skendo,1,lushta riza,1,lutfi muca,1,lutfi sahatçia,1,lutje,1,lyra-shqiptare,1,madre del buon consiglio,1,makeronjana,1,mal i gjymtit dajc,1,mal i jushit,1,malajgji kajvall,1,malarja ne shqiperi,1,malesi district,1,mali hebaj berdice,1,mali i taraboshit shkoder,1,mali kolaj,1,maliq gur i zi,1,mall e merzi ernest koliqi,1,mall per shkodren,1,mall-e-merzi,1,malsoni-paris,1,malsori ne paris libri,1,malsori ne paris pjeter gjini,1,mamica kastrioti,1,maria akshija,1,marie logoreci,1,marie logoreci arktore,1,marie logoreci filma,1,marie logoreci jeta,1,marie logoreci kinematografia,1,marie qyrsaqi,1,marie-logoreci,1,marie-qyrsaqi,1,marigo poçi,1,marigo posio,1,marigo pozio,1,marigo-poci,1,marigo-posio,1,marigo-pozio,1,marije logoreci,1,marije qyrsaqi,1,marije-qyrsaqi,1,marin barleti,1,marin sirdani,1,marin-sirdani,1,marino barlezio,1,marinus barletius,1,mark kaftalli,1,mark kaftalli muzika shkodrane,1,mark kaftalli shkoder,1,mark kakarriqi,1,mark luli,1,mark pici,1,mark tirta,2,mark-kaftalli,1,mark-kakarriqi,1,marketin pici,1,maro kondaj,1,martin cama nje fyell ne male,1,martin camaj,1,martin camaj brezi i vektares,1,martin camaj diptik,1,martin camaj ismail kadare,1,martin camaj koha e lules,1,martin camaj letersia shqipe,1,martin camaj mimozat,1,martin camaj njeri me vete e te tjere,1,martin camaj poetit te vdekun,1,martin camaj poezi mimozat camaj mimozat,1,martin camaj poezi te zgjedhura,1,martin camaj poezija e rilindjes,1,martin camaj shiu mbi lum,1,martin camaj shkrimtari i lartesive,1,martin camaj vendit tem,1,martin camaj veprat,2,martin gjoka,1,martin gjoka biografi,1,martin gjoka opera,1,martin gjoka veprat,1,martin ivanaj,1,martin luther king,1,martin-camaj,1,martiret katolik te masakruar nga diktatura,1,marubbi,1,marubi shkoder,1,mary edith durham,1,mary-durham,1,masar bushati,1,masar bushati biografia,1,masar bushati veprat,1,masar-bushati,1,mati kodheli,1,mati logoreci biografia,1,mati logoreci veprat,1,mati marubi,1,mati-logoreci,1,matia logoreci,1,mazrek gur i zi,1,mazreku anton,1,mbi keshtjellin rozafat kristo floqi,1,Mbi vorr të nanës,1,mbi-keshtjellin-rozafat,1,mbreteresha teuta,1,mdre mjeda poezi i mbetuni,1,medin zhega,1,medin zhega biografia,1,medin zhega mjeshter i sportit,1,medin zhega shkoder,1,medin zhega vllaznia,1,medin-zhega,1,megulle pult,1,mehill kostandin gjeci,1,mehill zefi,1,mehme-telezi,1,mehmet ali pasha lahuta malcis gjergj fishta,1,mehmet elezi,1,mehmet gjyli,1,mehmet kavaja,1,mehmet konica,1,mehmet pashe bushati,1,mehmet shehu nikita hrushov,1,mehmet-ali-pasha,1,melgush,1,mentor quku,2,mentor quku biografia,1,mentor quku veprat,1,mentor-quku,2,menyrat e denimit me vdekje,1,merita smaja,1,merita-smaja,1,meshari i gjon buzuku,1,meshtari i malcis gjergj fishta,1,meshtari-malcis,1,mesuesit e hershem te shkodres,1,mesuesit e shkodres,1,mevludet ne gjuhen shqipe,1,mexhid yvejsi,2,mexhid-yvejsi,2,mic sokoli,1,mic sokoli biografia,1,mic sokoli kenge,1,mic sokoli prijes legjendar,1,mic sokoli shqip,1,mic-sokoli,1,michael king,1,midhat araniti,2,midhat vogli,1,midhat-araniti,1,midhat-frasheri,1,migjeni,1,migjeni biografia,1,migjeni ese,1,migjeni kanga e prendimit,1,migjeni kanga e te burgosunit,1,migjeni legjenda e misrit,1,migjeni luli i vocerr,1,migjeni novele mbi krize,1,migjeni poema e mjerimit,1,migjeni poezi lutje,1,migjeni proza,1,migjeni te korrunat,1,migjeni zeneli,1,migjenit veprat,1,miguel de servantes,1,mihal grameno,1,mihal popi,1,mihal popi biografia,1,mihal-popi,1,Mikë Mernaçaj,1,mikel kodheli,1,mikel marubi,1,mikel-koliqi,1,milan postribe,1,milan shuflaj,1,milan sufflay,1,milan sufflay albania,1,milan sufflay shqip,1,milan von sufflay,1,milan-sufflay,1,millosh gjergj nikolla,1,millosh nikolla,1,millosh-gjergj-nikolla,2,millosh-nikolla,1,mimika luca,1,mimozat martin camaj,1,mirash ivanaj,1,mirash ivanaj ditari,1,mirash ivanaj vepra,1,mirash-ivanaj,1,mirasha ivanaj biografia,1,mirela nurce,1,miriam bruceti,1,miriam-bruceti,1,Miss Bjeshka,1,mit'hat araniti,1,mita dhe tuk jakova,1,mita jakova,2,mithat araniti,2,mithat araniti rrem vogli,1,mithat-araniti,2,mithat-frasheri,1,mitologjia ilire,1,mitologjia shqiptare,1,mitologjia shqiptare zanat,1,mitologjia-shqiptare,1,mjeda bashkoniu,1,mjede vau dejes,1,mjekesia shkodrane,1,mjeket e pare shkodran,1,mjeksia shqiptare,1,mjeku anton ashta,1,mjeshteri karnavaleve te shkodres,1,mjeshtri i madh i artit,1,mnele e madhe,1,mnele e vogel,1,mnele vig,1,moisi arianiti,1,moisi golemi,1,moisi-golemi,1,moj e vogla si florini,1,moj-e-vogla-si-florin,1,mojsi golemi,1,mojsi-golemi,1,molla ferhati,1,monedha e arit me e madhe ne bote,1,monografi per shkodren,1,mosi hilë,1,mother teresa,1,mother-teresa,1,motra tone kole idromeno,1,Mrika Mernacaj,1,Mrika Mernaçaj,1,muhamed nasirudin el-albani,1,muhamet bekteshi,1,muhamet sahatçia,1,muhamet-bekteshi,1,muhammad nasir-ud-din al-albani,1,muharrem gjylbegu,1,muho asllani,1,muho asllani enver hoxha,1,muho asllani partia,1,muho asllani ppsh,1,muho-asllani,1,muriqan,1,musa gjylbegaj,1,musa gjylbegu,1,musa gjylbegu biografia,1,musa gjylbegu veprat,1,musa juka,1,musa-gjylbegu,1,mushan dajc,1,musine kokalari,2,musine musine,1,musine-kokalari,1,mustafa pashe bushati,1,mustafa reshit pashe bushati,1,mustafe dervishi,1,mustafe dervishi balli kombetar,1,mustafe dervishi biografia,1,mustafe dervishi inxhinier,1,mustafe-dervishi,1,muza musine,1,muze-historik-shkoder,1,muzeu kombetar i fotografise marubi,1,muzeu marubi shkoder,1,muzeu-marubi,3,muzg mergimi gasper pali,1,muzg-mergimi,1,muzicisti luan barova,1,muzika e kultivuar shqiptare,1,muzika popullore shkodrane,2,muzika-popullore-shkodrane,1,muzikanti gasper curcia,1,muzikanti ndoc shllaku,1,muzikanti qe u pushkatua per biletat false,1,muzikanti tonin harapi,1,muzikes popullore shkodrane adnan bala,1,myfarete laze,1,myfarete laze biografia,1,myfarete laze mosha,1,myfarete laze pragu i vegjelise,1,myfarete laze sa me mungon,1,myfarete laze te ndez nje shprese,1,myfarete laze zenel vekshari,1,myfarete-laze,1,myftar uruci,1,myhsin borici,1,myselim postribe,1,myslimanet e persekutuar nga komunizmi,1,myslym peza,1,myzafer pipa,2,myzafer pipa biografia,1,myzafer pipa vepra,1,myzafer-pipa,1,na qe shpetimin e gjetem ne te ikun,1,nadjezhda n. gicko-shamova,1,naim frasheri,1,naim frasheri familja,1,naim frasheri jeta,1,naim frasheri pasardhesit,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 1,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 10,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 13,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 16,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 19,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 22,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 3,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 5,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 7,1,naim gjylbegu,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-1,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-10,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-13,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-16,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-19,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-22,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-3,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-5,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-7,1,nakdomonici,1,nane e perbashket ernest koliqi,1,nane-e-perbashket,1,narac vau dejes,1,nasirudin albani,1,nasirudin albani vepra,1,nasirudin arbani biografia,1,nasuf dizdari,2,nasuf dizdari biografia,1,nasuf-dizdari,2,natasha bega,1,nausika lacaj,1,nderhysaj shale,1,ndermolla,1,ndoc camaj,1,ndoc çefa,1,ndoc daragjati,1,ndoc gurashi,2,ndoc gurashi biografia,1,ndoc martini,1,ndoc martini biografia,1,ndoc martini doktor prela,1,ndoc martini veprat,1,ndoc mazi,1,ndoc nikaj,2,ndoc nikaj biografia,1,ndoc nikaj botime,1,ndoc nikaj poezi kam mbet jetim,1,ndoc nikaj vepra,1,ndoc shllaku,1,ndoc shllaku shkolla e muzikes shkoder,1,ndoc xhuxha,1,ndoc xhuxha numizmati i pare shqiptar,1,ndoc xhuxha numizmatika shqiptare,1,ndoc-gurashi,1,ndoc-martini,1,ndoc-mazi,1,ndoc-nikaj,1,ndoc-shllaku,1,ndoc-xhuxha,1,ndok-illia,1,ndre mjeda,7,ndre mjeda andrra e jetes,1,ndre mjeda bashkoniu,1,ndre mjeda biografia,1,ndre mjeda djali e balta,1,ndre mjeda djali pa nane si nata pa hane,1,ndre mjeda gjuha shqype,1,ndre mjeda i mbetuni,1,ndre mjeda i tretuni,1,ndre mjeda juvenilia,1,ndre mjeda lissus,1,ndre mjeda poezi,4,ndre mjeda poezi bashkoniu,1,ndre mjeda vaji i bylbylit,1,ndre mjeda vellavrasi,1,ndre mjeda vepra,1,ndre-mjeda,6,ndrejaj shosh,1,ndrek gjergji,1,ndrek luca,1,ndrek luca albania actor,1,ndrek luca biografia,1,ndrek saraci,1,ndrek shkjezi,1,ndrek shkjezi biografia,1,ndrek-luca,1,ndrek-shkjezi,1,ndrekë pici,1,ndrekë shkjezi,1,ndreke-shkjezi,1,ndue kasneci,1,ndue kasneci arratisja,1,ndue kasneci biografia,1,ndue kasneci vrasja,1,ndue pepa,1,ndue-kasneci,1,ne kujtim te brezave shkoder,1,ne lulishten e kenges shkodrane dhe te kengetareve,1,nedret pipa,1,nefail piraniqi,1,nefail piraniqi flaka e maleve,1,nefail piraniqi gjaku i arberit,1,nefail piraniqi teatri migjeni,1,nefail-piraniqi,1,nemesis,1,nemesis arshi pipa,1,nëna dhe femija,1,nene tereza,1,nene-tereza,1,nenmavriq shale,1,nenshat hajmel,1,nenshati angjelin,1,nëntë vendet më të mbrojtura në botë,1,nexhmi bushati,3,nexhmije xhunglini,1,nga kujtime e mija luigj bumci,1,nga-kujtime-e-mija,1,ngadhnija kryqit,1,ngritja e flamurit ne kruje 1443,1,ngritja e flamurit në vlorë,1,ngritja e flamurit ne vlore 1912,1,nicaj-shale,1,nicaj-shosh,1,nicolo idromeno,1,Nikë Mernaçaj,1,nikita hrushov,1,nikita hrushov ne shtoj,1,niko pojani,1,nikoleta shoshi,1,nikoleta shoshi biografia,1,nikoleta-shoshi,1,nikolin lacaj,1,nikolin muzhani,1,nikolin pici,1,nikolin-muzhani,1,nikoll idromeno,1,nikolla spathari,1,nikolle dakaj,1,nikolle dakaj koineja,1,nikolle dakaj sokoli e mirja,1,nikolle dakaj troje heronjsh,1,nikolle dakaj veprat,1,nikolle kaqorri,1,nikolle prennushi,1,nikolle-dakaj,1,nikolle-kacorri,1,nine temali,1,nine zamputti,1,njazi kazazi,2,njazi-kazazi,1,nje cuterr ne helveti ernest koliqi,1,nje histori shkodrane,1,nje-cuterr-ne-helveti,1,nora kelmendit,1,nosh xhuxha,1,notari enver moriqi,1,novela ana mehije fatakeqe,1,novele mbi krize migjeni,1,novele-mbi-krize,1,nuh sahatçia,1,nuh-sahatcia,1,nuksan vata,1,Nuse Shkodrane,1,o moj shqypni pashko vasa,1,o-moj-shqypni,1,oblike,1,obot,1,ollga luarasi,1,ollga nikolla,1,onomastika dardane,1,onufri,1,opera mrika,2,opera skenderbeu,1,opera-mrika,2,ora e maleve,2,organizata antikomuniste perpjekja shqiptare,1,organografia shqiptare,1,origjina e vojsava kastriotit,1,origjina familjes saraci shkoder,1,origjina karnavaleve,1,orkestra frymore ne shkoder,1,orkestra simfonike shkoder,1,orkestra-pare-frymore-shkoder,1,orkestrat e para ne shkoder,1,orlandi i çmendun,1,orlando furioso,1,osja falltores biografia,1,osja i falltores,1,osja i fallxheshes,1,osja-falltores,1,osman bali,1,osman kuka,1,osman-kuka,1,oso baroti,1,oso kuka,1,oso kuka kenga,1,oso kuka poezi,1,oso kuka shkodrani,1,oso kuka simbol trimerie,1,oso kuka vranina,1,oso-kuka,1,osoja i falltores,1,osoja i fallxheshes,1,osoja-faltores,1,our lady of shkodra,1,pacram hajmel,1,pader anton harapi,1,pader-anton-harapi,1,pajtorja e shkodres,1,pal engjëlli,1,pal engjelli biografia,1,pal engjelli veprat,1,pal-engjelli,1,palaj shosh,1,palaj-gushte,1,pallati sportit qazim dervishi shkoder,1,palok gjergji,1,paloke kurti,1,paloke nika,1,paloke nika biografia,1,paloke nika jeta,1,paloke nika shkoder,1,paloke nika vllaznia,1,paloke-kurti,1,paloke-nika,1,paolina kodheli,1,papa jani,1,papa tani petrota,1,papa xhuvani,1,paralamenti-i-pare-shqiptar,1,parku i taraboshit,1,parku i taraboshit shkoder,1,Parku Kombëtar i Thethit,1,parku-i-taraboshit,1,parlamentaret e pare shqiptar,1,parlamentaret e pare te shqiperise,1,parlamenti i shqiperise,1,parlamenti shqiptar,1,parlamenti-shqiperise,1,parlamenti-shqiptar,1,pashallaret e shkodres,1,pashalleku i shkodres,1,pashalleku shkodres,1,pashalleku-i-shkodres,1,pashk gjeci,1,pashk gjeci komedia hyjnore,1,pashk misloca,1,pashk-gjeci,1,pashket 2018,1,pashket katolike,1,pashket ortodokse,1,pashko gjecaj,1,pashko gjeci,1,pashko vasa,1,pashko vasa biografia,1,pashko vasa o moj shqypni,1,pashko vasa veprat,1,pashko-vasa,1,patuk saraci,1,paulin laca shkoder,1,paulin lacaj,1,paulin lacaj biografia,1,paulin lacaj teatri migjeni,1,paulin ndoja,1,paulin ndoja biografia,1,paulin ndoja nderi i sportit shqiptar,1,paulin preka,1,paulin preka biografia,1,paulin selimi,1,paulin selimi biografia,1,paulin selimi veprat,1,paulin-lacaj,1,paulin-ndoja,1,paulin-preka,1,paulin-selimi,1,pecaj shale,1,pentar dajc,1,pepsumaj shosh,1,per shkodrant,1,per shkodren,2,per shkodren dhe shkodrant,1,pergamena mesjetare ne muzeun historik te shkodres,1,perkthimi komedise hyjnore,1,perlat rexhepi,1,permbledhje kengesh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare,1,perpjekja shqiptare,1,perralla kacimicrri,1,perralla piciruku,1,persekutimi i komunitetit mysliman nga komunizmi,1,personazhe mitologjike shqiptare,1,petro dhimitri,1,petro fotografi,1,petrotta gaetano,1,philip nogga,1,philip-nogga,1,philippe nogga,1,pier kolond,1,pier-kolond,1,pietro marubbi,1,piktori andrea kushi,1,piktori andrea kushi biografia,1,piktori andrea kushi vepra,1,piktori lin delija,1,piktori ndoc gurashi,1,piktori ndoc martini,1,piktori simon rrota,1,piktori zef kolombi biografia,1,piktori zef kolombi veprat,1,pina-thani,1,pistull hajmel,1,pjerin ashiku,1,pjerin ashikut,1,pjerin ndreka,1,pjerin-ashiku,1,pjerin-ndreka,1,pjeter arbnori biografia,1,pjeter arbnori libri,1,pjeter arbnori vepra,1,pjeter arbori,1,pjeter daragjati,1,pjeter dungu,1,pjeter dungu biografia,1,pjeter dungu lyra shqiptare,1,pjeter filipi,1,pjetër gaci,1,pjeter gaci biografia,1,pjeter gaci veprat,1,pjeter gjini,1,pjeter gjini bejta,1,pjeter gjini malsori ne paris,1,pjeter gjini poezi,1,pjeter gjoka,1,pjetër gjoka,1,pjeter gjoka biografia,1,pjetër marubi,4,pjeter marubi biografia,1,pjeter pepa,1,pjeter pepa dosja e diktatures,1,pjeter pepa tragjedia dha lavdia e klerit katolik ne shqiperi,1,pjeter saraci,1,pjeter zarishi,1,pjeter-arbnori,1,pjeter-dungu,1,pjeter-gaci,1,pjeter-gjini,1,pjeter-gjoka,1,pjeter-marubi,1,pjeter-pepa,1,pjeter-zarishi,1,pjetro marubbi,1,plan pult,1,plazhi velipojes,1,plepan,1,pleqnija,1,pleqnija filip shiroka,1,plezhe,1,poema e mjerimit migjeni,1,poema kuq e zi,1,poema lirija ndre mjeda,1,poema lissus ndre mjeda,1,poema-e-mjerimit,1,poetit te vdekun martin camaj,1,poetit-te-vdekun,1,poezi nga hile mosi,1,poezi nga martin camaj,1,poezi nga robert shvarc,1,poezi nga tano banushi,1,poezi per 1 majin,1,poezi per kalane e shkodres,1,poezi per shkodren,4,poezi vegimi hamit gjylbegaj,1,poezia asaj hamid gjylbegaj,1,poezia bukurija duhet fort hamit gjylbegaj,1,poezia dallendyshe eja filip shiroka,1,poezia dallendyshes,1,poezia lules hamit gjylbegaj,1,poezia malli im,1,poezia te nderueshmit dom ndoc nikaj,1,poezia vargu i jetes hamit gjylbegaj,1,poezia virtyti hamit gjylbegu,1,pog pult,1,populli fitoi rrnofte populli luigj gurakuqi,1,populli-fitoi rrofte-populli-luigj gurakuqi,1,porsi fleta ejllit zotit,1,portokalli show,1,portreti i skenderbeut,1,posta e shqypnise,1,prefektura shkoder,1,prefektura-shkoder,1,prekal,1,preke-jakova,1,preng doçi,1,preng doci veprat,1,preng jakova,1,preng-doci,1,preng-jakova,1,prenk doçi,1,prenk doci biografia,1,prenk jakova shkoder,1,prenk pllumi,1,prenk-doci,1,prenk-jakova,1,prenkë jakova,2,primo shllaku,1,primo shllaku biografia,1,primo shllaku dyshi,1,primo shllaku gegnishtja,1,primo shllaku poezi,1,primo shllaku veprat,1,primo-shllaku,2,princesha argjiro,1,principata e balshajve,1,principata e kastriotve,1,principata e shkodres,1,principata-balshajve,1,prof kole ashta,1,prof simon pepa.,1,profesor gezim uruci,1,profesor mustafe dervishi,1,pronaret e pare ne shkoder,1,prroni i cepit ernest koliqi,1,prroni-i-cepit,1,psalm muzgu gasper pali,1,psalm-muzgu,1,puke district,1,puke shqiperi,1,pulaj velipoje,1,qafe-mali puke,1,qaku shkoder popullsia,1,qamil quku,1,qamili bujar,1,qarku i shkodres,3,Qarku Shkoder,1,qarku-shkoder,3,qarkun e shkodres,1,qazim dervishi,1,qazim dervishi biografia,1,qazim dervishi shkoder,1,qazim dervishi vllaznia,1,qazim mulleti,1,qazim-dervishi,1,qelez puke,1,qemal dracini,1,qemal dracini ditari,1,qemal dracini qytetar nderi,1,qemal kertusha,1,qemal sfata vjersha,1,qemal stafa,3,qemal stafa autor,1,qemal stafa deklarata,1,qemal stafa hartime,3,qemal stafa hero i popullit,1,qemal stafa kanga e kumbanares,1,qemal stafa komunist,1,qemal stafa libri,2,qemal stafa partia komuniste shqiptare,1,qemal stafa poezi,2,qemal stafa qortimet e vjeshtes,1,qemal stafa shkrimtar,1,qemal stafa trashegimia letrare,1,qemal stafa vepra letrare,2,qemal stafa veprat,1,qemal-dracini,1,qemal-stafa,1,qender malesi e madhe,1,qerbelaja naim frasheri kapitulli 4,1,qerbelaja-naim-frasheri-kapitulli-4,1,qerim vrioni,1,qerret,1,qerret puke,1,qielli mbi oborr ernest koliqi,1,qielli-mbi-oborr,1,qortimet e vjeshtes,1,qortimet e vjeshtes libri,1,qortimet e vjeshtes qemal stafa,1,qortimet e vjeshtes shkrime letrare,1,qosja rexhep,1,qosja-rexhep,1,qyfyre rrem voglit katunar pri rrashbule,1,qyteti i shkodres,1,racizmi ne gjermani,1,ragip gjylbegu,1,ramadan sokoli,1,ramadan sokoli biografia,1,ramadan sokoli njih vetveten,1,ramadan sokoli vepra,1,ramadan-sokoli,1,Rapsodi i malit,1,rapsodi kreshnike,1,rapsodi me lahute,1,Razma,1,rec i ri velipoje,1,rec-pulaj velipoje,1,regjizori andrea skanjeti,1,regjizori lazer filipi,1,regjizori lec shllaku,1,regjizori serafin fanko,1,regjizori sulejman dibra,1,renc gur i zi,1,revista cirka,1,revista fryma,1,revista hosteni,1,revista shkolla e re,1,revista-hylli-drites,1,rexhai kosturi,1,rexhep qosja,1,rexhep-qosja,1,rezzo schlauch,1,rezzo-schlauch,1,rifa frasheri,1,rifat frasheri biografia,1,rifat frasheri virusi i terbimit,1,rifat-frasheri,1,rikard ljarja,1,ringjallja jezusit,1,ringjallja krishtit,1,rita ndoci,1,riza dani,1,riza dani biografia,1,riza kaduku,1,riza lahi,2,riza lahi biografia,1,riza lahi botime,1,riza lahi poezi,1,riza lahi vendi im,1,riza lahi veprat,1,riza llushta,1,riza llustra,1,riza lushta,1,riza neshani,1,riza tafilaku,1,riza-dani,1,riza-lahi,3,riza-llushta,1,riza-lushta,1,riza-tafilaku,1,robert elsie,1,robert shvarc,2,robert shvarc biografia,1,robert shvarc poezi,1,robert shvarc poezi per shkodren robert shvarc,1,robert shvarc veprat,1,robert-elsie,1,robert-shvarc,3,Romeo Gurakuqi,1,romolo zamputti,1,rosela gjylbegu,1,roza anagnosti,1,roza anagnosti biografia,1,roza saraci,1,roza xhuxha,1,roza-anagnosti,1,roza-xhuxha,1,rozafa castle,1,rozafa luca,1,rozafa shkoder,1,rragam gur i zi,1,rranxa bushat,1,rrape puke,1,rrefimet e aktorit bep shiroka,1,rrem vogli,2,rrem vogli mithat araniti,1,rrem-vogli,1,rreshpja liriku me i shquar i letrave shqipe,1,rreth flamurit te perbashkuar,1,rreth shkodres dhe per shkodren,1,rreth-shkodres,1,rrethet e shkodres,1,rrethi i pukes,1,rrethi i shkodres,3,rrethi malesi e madhe,1,rrethi puke,1,Rrethi Shkoder,1,rrethi shkodres,1,rrethi shkodres popullsia,1,rrethi-malesi-e-madhe,1,rrethi-puke,1,rrethimi i shkodres,1,rrethimi i shkodres henrik lacaj,1,rrethimi i shkodres marin barleri,1,rrethimi i shkodres marin barleti,1,rrethimi shkodres 1912,1,rrethimi-shkodres,1,rreziku i blerjeve ne internet,1,rreziku i blerjeve online,1,rrno per me tregue,1,rrno-per-me-tregue,1,rrobaqepesi qe u be aktor profesionist,1,rrok zojsi,1,rrok zojzi,1,rrok-zojsi,1,rrok-zojzi,1,rrugash,1,rrugash ernest koliqi poezi,1,rrushkull dajc,1,rudina llazari,1,ruzhdi borici,1,sabri koçi,1,sabri-koci,1,sadete juka,1,safet sokoli,1,safete juka,1,safete-juka,1,safete-sofia-juka,1,safete-sophia-juka,1,sahati inglizit muzeu historik shkoder,1,sahati inglizit ne shkoder,1,sahati-inglizit,1,sait bonjaku,1,salih borici,1,salih efendi myftia,1,salih myftia,1,salih-myftia,1,samrishi dajc,1,samrishi i ri,1,sanco panco,1,sander ashta,1,sander ashta biografia,1,sander prosi,1,sander prosi aktor,1,sander prosi biografia,1,sander prosi filmat,1,sander saraci,1,sander saraci biografia,1,sander-ashta,1,sander-prosi,1,sander-saraci,1,sanxhaku i shkodres,1,sara smaja,1,sara-smaja,1,scutari albania,1,scutari albania informazione,1,scutari albania storia,1,scutari nella lingua italiana,1,seit boshnjaku,1,seit boshnjaku biografia,1,seit-boshnjaku,1,selami tabaku,1,semundja malarjes,1,serafin fanko biografia,1,serafin-fako,1,serafin-fanku,1,serme temal,1,shahin kolonja,1,shakote postribe,1,shan pici,1,shan pici biografia,1,shan-pici,1,Shegani,1,sheges se kopshtit,1,sheldi gur i zi,1,shelqet vau dejes,1,shen sergji e baku,1,shirgj church,1,Shiroka,3,Shirokë,1,shirq church,1,shirq dajc,1,shkëlzen doçi,1,shkenca dhe jeta,1,shkjeze bushat,1,shko dallendyshe filip shiroka,1,Shko Meshar,1,shko-dallendyshe,1,Shkodër,2,shkoder country,3,shkoder district,2,shkoder familja ceka origjina,1,shkoder familja coba,1,shkoder kisha e zojes,1,shkoder lord paget house,1,shkoder sahati inglizit,1,shkoder salih myftia,1,shkoder shtepia e lordit anglez,1,shkoder vehbi gavoci,1,Shkodra,2,shkodra arshi pipa,1,shkodra asht dashni,1,shkodra asht e bukur,1,shkodra city,1,shkodra daily,2,shkodra dhe bicikletat e para,1,shkodra dhe motet,2,shkodra dhe motet hamdi bushati,1,shkodra dhe statutet,1,shkodra district,2,shkodra e rrethuar 1912,1,shkodra e vjeter,1,shkodra hero i punes socialiste,1,shkodra in english,1,shkodra in italiano,1,shkodra karnaval,1,Shkodra Kryeqytet,1,shkodra lagjet,1,shkodra love,1,shkodra mbi bicikleta,1,shkodra monografi njazi kazazi,1,shkodra ne mbramje ernest koliqi,1,shkodra ne mengjese ernest koliqi,1,shkodra ne mesjete,2,shkodra ne shekuj,1,shkodra ne zheg ernest koliqi,1,shkodra qytet i bekuar,1,shkodra qyteti i bicikletave,1,shkodra-dhe-motet,3,shkodra-foto,1,shkodra-kryeqytet,1,shkodra-ne-foto,1,shkodra-ne-mbramje,1,shkodra-ne-mengjese,1,shkodra-ne-mesjete,1,shkodra-ne-shekuj,1,shkodra-ne-zheg,1,shkodra-sot,9,shkodradaily,2,Shkodrane,1,Shkodranet neper bote,3,shkodrani dhe bicikleta,1,Shkodrania,1,Shkodranja,1,shkolla e mesme artistike prenk jakova,1,shkolla e pare ne shiroke,1,shkolla e pare shqipe ne shiroke,1,shkolla mesme artistike prenkë-jakova,1,shkolla muzikës prenk-jakova,1,shkolla-e-pare-ne-shiroke,1,shkolla-parruces,1,shkollat e para ne shiroke,1,shkollat e para ne shkoder,1,shkollat e para shqipe,1,shkollat shqipe ne shkoder,1,shkrel malesi e madhe,1,shkrimtari andrea skanjeti,1,shkrimtari bik pepa,1,shkrimtari fadil kraja,1,shkrimtari kole jakova,1,shkrimtari paulin selimi,1,shkrimtari riza lahi,1,shkrimtari xhahid bushati,1,shkroi te parin requiem shqiptar,1,shllak shkoder,1,shoqeria aritike rozafat,1,shoqeria artistike bogdani shoqeria bogdani shkoder,1,shoqeria bashkimi ne shkoder,1,shoqëria bashkimi në shkodër,1,shoqeria kulturore bogdani,1,shoqeria kulturore rozafat,1,shoqeria rozafat,1,shoqeria rozafat aktiviteti,1,shoqeria rozafat shkoder,1,shoqeria rozafat themelimi,1,shoqeria-bashkimi,1,shoqeria-bogdani,1,shoqeria-rozafat,1,shote galica,1,shpirti poetik i tano banushit,1,shpor gur i zi,1,shprehje shkodrane,1,shprehje shkodrane të vjetra dhe të reja,1,shprehje-shkodrane-te-vjetra-dhe-te-reja,1,shqiperia kampione e ballkaniades,1,shqiperia kampione e ballkanit,1,shqipni e mjera shqipni,1,shqiptaret e ukraines,1,shqiptaret ne odesa,1,shqiptaret ne ukraine,1,shqypnija,1,shqypnija lire,1,shqypnise,1,shqypnise gjergj fishta,1,shqypria,1,shqypria filip shiroka,1,shqyptari,1,shqyptari frati shqypnija,1,shqyptari-frati-shqypnija,1,shtatzania,1,shtatzënia,1,shtepise sime luigj gurakuqi,1,shtepise-sime,1,shtigjet tona të vështira,1,shtigjet-tona-te-veshtira,1,shtjefe-gjecovi,1,shtjefen gjecovi,1,shtjefën gjeçovi,1,shtjefen gjecovi ne kulturen shqiptare,1,shtjefën palushi,2,shtjefen-gjecovi,1,shtjefen-palushi,2,shtoj i ri,1,shtoj i vjeter,1,shtuf ana e mailit,1,shtypshkronja nikaj,1,shuajp domnori,1,shyqyri alushi,1,shyqyri-alushi,1,si e njoh gurakuqin anton harapi,1,si falet nje femi per atdhe,1,si festohet 1 maji,1,si lind jeta,1,si lind nje femi,1,si lindi digitalb,1,si lindi dita e tokes,1,si lindi google doodle,1,si lindi photoshop,1,si te blejme ne internet,1,si të dallojmë arin,1,si të dallojmë floririn,1,si-e-njohe-une-gurakuqin,1,sic me thote nenua plake,1,siege of scutari,1,siege of shkoder,1,sikur t isha djale haki stermilli,1,sikur-t-isha-djale,1,simon gjoni biografia,1,simon gjoni jeta,1,simon gjoni lule bore,1,simon gjoni lulja e bores,1,simon pepa,1,simon pepa biografia,1,simon pepa veprat,1,simon rrota,2,simon rrota biografia,1,simon rrota veprat,1,simon-gjoni,1,simon-pepa,1,simon-rrota,1,simpoziumin shkencor,1,sk vllaznia sport klub vllaznia,1,skanderbeg,1,skenderbeu,2,skenderbeu ese,1,skifter këlliçi,1,skifter-kellici,1,skutarini,1,sokol gjoka,1,spartak ngjela,1,spartak-ngjela,1,spathar vau dejes,1,special court of albania 1945,1,spiro dede,1,sport,2,stadiumi loro borici,1,stafa qemal,1,stajke bushat,1,statuta et ordinationes capituli eclesiae cathedralis drivastensis,1,statutet e drishtit,1,statutet e shkodres,1,statutet-e-shkodres,1,statutet-shkodrane,1,statuti i drishtit,1,statuti i shkodres,1,stavro skendi,1,stema e balshajve,1,Sterbeqi,1,suk-dajc komuna dajc,1,sulejman dibra,1,sulejman-dibra,1,suma familja shkodrane,1,sume postribe,1,tahir dizdari,2,tahir dizdari biografia,1,tahir dizdari veprat,1,tahir-dizdari,1,tamara gaci,1,tamara kudrickaja,1,tani petrotta,1,tano banushi,2,tano banushi biografia,1,tano-banushi,3,Tasho Lako,1,tava e krapit,1,tave krapi,1,tave krapi receta,1,tave peshku receta,1,te dhena mbi korene e veriut,1,te dua atdhe,1,te korrunat migjeni,1,te mirat e blerjes ne internet,1,te-korrunat,1,te-ura-sutjeskes,1,teatri migjeni,1,teatri migjeni historia,1,teatri migjeni shkoder,2,teatri shkodres migjeni,1,teatri-migjeni,6,teatrit migjeni paulin preka,1,tef palushi,2,tef palushi biografia,1,tef-kuqani,1,tef-palushi,2,tefë kuqani,1,tefë pici,1,teksti kenges moj e vogla si florini,1,telume temal,1,teodor haxhi filipi,1,tereza-zorba tereza zorba,1,termet ne shkoder,1,termeti i 15 prillit ne shkoder,1,termeti i viti 1979 ne shkoder,1,termeti me i fuqishem ne shqiperi,1,termeti shkoder enver hoxha,1,teufik gjyli,1,teufik gjyli legjenda dhe tregime per te vegjel,1,teufik gjyli perralla,1,teufik gjyli vepra letrare,1,teufik-gjyli,1,The Albanians,1,the balsic,1,The Guardian,1,the highland lute,1,the siege of shkodra,2,the statutes of scutari,1,The X Factor Albania,1,themelimi teatrit migjeni,1,themistokli germenji,1,thenie kushtuar atdheut,1,thenie per atdheun,1,thenie shkodrane,1,theodor anton ippen,1,theodor ippen,1,theodor-ippen,1,Theron J. Damon,1,Theth,2,Theth National Park,1,theth shale,1,Thethi,2,tifozat kuq e blu,1,tingeliim-per-shkodren,1,tingellim per shkodren,1,tinka kurti biografia,1,tinka-kurti,1,tinka-thani,1,tiparet e tulipaneve,1,tipet e tulipaneve,1,tish daija,1,tish daija biografia,1,tish daija veprat,1,tish-daija,1,tomor dani,1,Tomor Osmani,1,tomor-osmani,1,tonin cobani,1,tonin harapi,1,tonin harapi biografia,1,tonin harapi veprat,1,tonin miloti,1,tonin saraci,1,tonin tershana,1,tonin tershana biografia,1,tonin zadeja,1,tonin-harapi,1,tonin-tershana,1,toplane,1,Tourism,6,traditat-shqiptare,1,trajneri paulin ndoja,1,trashegimia kulturore,1,trendafili arte,1,tring smajli,1,tringa e grudes,1,tringa e malcis,1,tringa lahuta malcis gjergj fishta,1,tringa smajl martinit,1,tringe smajli,2,tringe smajlja,1,tringe-smajli,1,triologjia albanica pipa,1,trush berdice,1,tuj kujtue fishten,1,tuk jakova,2,tuk jakova biografia,1,tuk jakova familja,1,tuk-jakova,1,tulipanet e fushes,1,tulipani i pyllit,1,tulipani i sharrit,1,tulipani shqiptar,1,Turizem,2,ukbibaj,1,une kam nje enderr,1,ura e mesit shkoder,1,ura e shenjte,1,uran butka,1,urat e para ne shqiperi,1,urime per 1 majin,1,urime per vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,urime per vitin e ri ne te gjitha gjuhet,1,ushqime tradicionale shkodrane,1,vace zela,1,vace zela lemza,1,vace zela rrjedh me kenge ligjerime,1,vace zela shqiperia ime,1,vace-zela,1,vaji i bulbyli poezi,1,Vajz Shkodrane,1,vale mbi vale,1,vallas ana e malit,1,vangjel gjika,1,vangjel gjika biografia,1,vangjel-gjika,1,vargje kushtuar atdheut,1,vaso pashë shkodrani,1,vau i dejes shkoder,1,vdekja e luigj gurakuqit,1,vdekja e pirros,1,vdekja tuk jakoves,1,vehbi gavoci,1,vehbi hoti,1,vehbi ismaili,1,vehbi sulejman gavoci,1,vehbi-ismaili,1,vehbi-sulejman-gavoci,1,velikopoje,1,velinaj ana e malit,1,velipoja,1,velipoja plazhi,1,velipojak,1,velipoje,1,velipoje shkoder,1,vepra illyricum sacrum,1,veprimtar i çeshtjes kombetare,1,veprimtari kulturore artistike,2,veprimtari-artistike,1,veprimtari-kulturore,1,vera bitani,1,vera bregu,1,vera-bitani,1,vera-bregu,1,Vermosh,1,Vermoshi,1,vesel rizvanolli,1,vidhgar,1,vig mnele,1,viktor bruceti,1,viktor bruceti biografia,1,viktor koliqi kur bie shi ne shkoder,1,viktor lacaj,1,viktor-bruceti,1,viktor-shiroka,1,vildan tufi,1,vile temal,1,vilze postribe,1,Vinçenc Prendushi,1,vincenc prennushi,1,Vinçenc Prennushi,2,vincenc prennushi poezi kuq e zi 28 nandur,1,vincenc-prennushi,1,Vincens Penushi,1,violeta zefi,1,violeta zefi biografia,1,violeta-zefi,1,viti shahini,1,vitore nino,1,vitore nino biografia,1,vitore nino rolet,1,vitore-nino,1,vjeshte gasper pali poezi nga gasper pali,1,vlerat e muajit ramazan,1,vllaznia historia,1,vllaznia kampion,1,vllaznia ne vite,1,vllaznia shkoder,1,vojsava kastrioti,1,vojsava triballi,1,vojsava tripalda,1,vojsava-kastrioti,1,vorri i fratit,1,Vorri nanes,1,vox populi,1,vrasja e luigj gurakuqit,1,vrasja tuk jakoves,1,vukaj,1,vukatane gur i zi,1,vukjakaj gegaj,1,vuksanaj shale,1,Vulashi Lulzim,1,wassa effendi,1,welcome to shkoder,1,Welcome to Shkodra,4,willy-kamsi,1,xhahid bushati,1,xhahid bushati botime,1,xhahid bushati perralla,1,xhahid bushati poezi,1,xhahid bushati tregime,1,xhahid bushati vepra,1,xhahid-bushati,1,Xhambazet,1,xhamia e parruces,1,xhamia e paruces shkoder foto,1,xhamia e plumbit shkoder,1,xhamia e plumbit shkoder foto,1,xhamia e shkodres,2,xhamia parruces shkoder,1,xhamia plumit shkoder,1,xhamia-parruces,1,xhamia-plumbit,1,xhan pult,1,xhelal baku,1,xhelal zejneli,1,xhemal bushati,1,xhemal bushati biografia,1,xhemal naipi,1,xhemal naipi biografia,1,xhemal selimi,1,xhemal-bushati,1,xhemal-naipi,1,xhevahir spahiu,1,Zafina Vasa,1,zakonet shqiptare,1,zana popullore,1,zani i shna ndout,2,zef ashta,1,zef deda,2,zef deda biografia,1,zef jubani,1,zef jubani biografia,1,zef jubani histori e gjergj kastriotit,1,zef kadarja,1,zef kadarja biografia,1,zef kadarja lidhje bese,1,zef kolombi,1,zef mala,2,zef malaj,2,zef malja,2,zef ndoci,1,zef ndoja,1,zef ndokillia,1,zef pellumbi,1,zef pllumi,1,zef saraci,1,zef simoni,1,zef valentini,1,zef valentini vepra.,1,zef zorba,2,zef-ashta,1,zef-deda,1,zef-jubani,1,zef-kadarja,1,zef-kolombi,1,zef-mala,2,zef-pllumbi,1,zef-pllumi,1,zef-shiroka,1,zef-simoni,1,zef-valentini,1,zef-zorba,2,zeke ndoci,1,zeneli migjeni,1,zeneli migjenit,1,zhani canco,1,zita bonati,1,zita bonati lacaj,1,zog dushmani,1,zog sakoli,1,Zogaj,3,zoja e kalase,1,zoja e keshillit te mire,1,zoja e shkodres,1,zoja keshillit te mire shkoder,1,zoja shkoder,1,zoja-shkodres,2,zonja z,1,zorba zef,2,zotnis geg postrippes luigj gurakuqi,1,zotnis jakin shkodra,1,zotnis-geg-postrippes,1,zotnis-jakin-shkodra,1,zues,1,zyliha miloti,1,zyliha miloti teatri migjeni,1,zyliha-miloti,1,
ltr
item
Shkodra Daily: Prenk Doçi (1846-1917)
Prenk Doçi (1846-1917)
Prenk Doçi lindi ne Bulger te Lezhes, me 25 shkurt 1846. Doçi fillimisht nuk ben emer si klerik por si politikan duke luajtur nje rol udheheqes ne levizjen kombetare shqiptare. Biografia e nje patrioti Shqiptar ..
https://4.bp.blogspot.com/-nbvIhphfa54/WGBpCbvXHfI/AAAAAAAADNo/-CqSRNVv7xMtErkLq6ZnEzv1uvIZT_ZfgCLcB/s1600/Prenk_Doci.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-nbvIhphfa54/WGBpCbvXHfI/AAAAAAAADNo/-CqSRNVv7xMtErkLq6ZnEzv1uvIZT_ZfgCLcB/s72-c/Prenk_Doci.jpg
Shkodra Daily
http://www.shkodradaily.com/2016/12/prenk-doci.html
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/2016/12/prenk-doci.html
true
4794096214637195701
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy