Shkodra në shek. XIV-XV: Lidhjet tregtare me trevat e tjera

kalaja e shkodres rozafa
Shkodra, qytet i famshëm i kohës së mesme, si e cilëson Milan Shufflaj, para periudhës së pushtimit shkatërrues osman, lulëzoi krahas Durrësit, Vlorës, Ulqinit, Tivarit, Prizrenit dhe mjaft qyteteve të tjera të trevave shqiptare, duke u bërë në vitet 60-80 të shekullit XIV qendra më e rëndësishme ekonomike e trevës shqiptare në pjesën veriore. Qendra e rëndësishme në shekuj, e rrethuar nga një trevë e pasur dhe e begatë, me një pozitë gjeografike shumë të favorshme për zhvillimin ekomomik, kështjellë me një pozicion shtrategjiko-ushtarak shumë të përshtatshëm në të dy formacionet ekomomiko-shoqërore: në rendin skllavopronar dhe në atë feudal; nyje e vazhdueshme komunikacioni tokësor dhe ujor, duke u lidhur nëpërmjet lumit të Bunës me detin; nëpërmjet liqenit në krahinat e brendshme veriore dhe nëpërmjet rrugëve tokësore në krahinat e tjera verilindore dhe jugore; në një nivel të mirë zhvillimi ekonomik dhe në vazhdimësi edhe në fusha të tjera, e solli historia Shkodrën deri në shekujt XIV-XV, etapë e lulëzimit të marrëdhënieve feudale. Procesi i zhvillimit në të gjitha fushat dhe gjithnjë në rritje në këtë vijë kohore, ka edhe zbatica të përkohshme të shkaktuara nga rrethana politike të disfavorshme, të jashtme në radhë të parë, por edhe të brendshme. Megjithatë Shkodra e ka ruajtur pothuajse të pandryshuar deri në shek. XV një tipar, qënien e saj si qendër ekonomike në radhë të parë, por edhe si qendër me rëndësi të madhe politike për Shqipërinë e veriut.

Lulëzimin e parë të madh të saj e njohu në periudhën antike pararomake, si kryeqendër e shtetit Ilir në fazën e tij më të zhvilluar. Ky lulëzim i kësaj etape, si dhe një seri rrethanash të tjera, e bënë Shkodrën që dhe mbas pushtimit romak të mbetet kryeqendër, tani e provincës së Prevaletanies.

Mbas ndarjes së Perandorisë Romake, Shkodra, u përfshi në përbërjen e Perandorisë Bizantine, si trevë periferike e saj.

Ajo erdhi në mesjetën e hershme në shekujt V-X me toponimin e saj Ilir, me pothuajse të njëjtën pozitë topografike, me të njëjtën kështjellë të famshme nga ana strategjike ushtarake.

Ndonëse dokumentat e shkruara janë të varfëra, duke operuar me të si dhe me të dhëna nga fusha të tjera, mund të thuhet se Shkodra me hiderlandin e saj, mbas goditjes që pati nga pushtimi romak e në veçanti nga faktorët e disfavorshëm që shkaktuan dyndjet barbare, e rimori vehten. Zhvillimi social-ekonomik e kulturor, ndonëse me rritje të ngadalshme, eci vazhdimisht përpara.

Rifunksionimi i rrugëve të vjetra tregtare, që e lidhnin Shkodrën me krahinat veriore, lindore dhe jugore të trevës Ilire, funksionimi i tyre, riparimi dhe forcimi me stacione ndërmjetëse të mbrojtura nga kështjella të vogla.

Gjatë sundimit romak, lundrimi nëpër Bunë dhe vazhdimi i saj si rrugë tregtare, lulëzimi i Shirqit (Sergut) si skelë e Shkodrës më periudhën e vonë antike e mbi të gjitha për mendimin tonë, lindja e qëndrave të reja të vogla urbane rreth shekujve VI-IX si: Drishti, Balësi, Sapa, Sarda, Shasi etj. dhe gjallërimi i qyteteve të vjetra Ilire: Lezha, Tivari, Ulqini, etj., të cilat në mënyrë rrethore vendoseshin jo shumë larg Shkodrës, janë dëshmi të zhvillimit të forcave prodhuese në këtë trevë të Ilirisë jugore në etapën e mesjetës së hershme. Ekzistenca e një vargu të shumtë qendrash urbane në këta shekuj, i dhanë shkas shkëmbimit dhe forcimit të marrëdhënieve të brendshme ekonomike. Shkodra mori pamjen e një qyteti tipik mesjetar me çitadelën e tij të fortifikuar dhe varoshin. Lagjja e vjetër romake e vendosur në rrezen jugore të kodrës së fortesës, ishte e rrethuar me mure që u rindërtuan dhe u përforcuan në kohën e Justinianit. Qyteti njihte një organizim të brendshëm, kishte milicinë e vet qytetare, me flamurin e vet origjinal, në fushën e të cilit spikati muri i qytetit. Kjo shenjë do të zërë vend më vonë në vulën e qytetit, duke u bërë simbol i stemës së ardhshme të qytetit. Pa mohuar interesat ekonomike që treguan romakët apo bizantinët për këtë trevë, faktori themelor dhe përcaktues i progresit ekonomik në këto periudha, qe pa dyshim ekzistenca e një substrati ekonomiko-kulturor ilir, që kishte fituar qëndrueshmëri në shekuj në etapën e zhvillimit dhe të lulëzimit të shtetit skllavopronar, i cili në kushtet e reja të rendit feudal, u bë bazë e progreseve të reja ekonomike dhe e ritmeve të shpejta të zhvillimit të tyre.

Që nga shekulli i XIII, për afro 150 vjet Shkodra u përfshi në shtetin serb të Nemanjanëve, duke qenë në ndonjë periudhë dhe kryeqendër e tij. Procesi i zhvillimit të mëtejshëm ekonomiko-shoqëror nuk u ndërpre, megjithë piksynimet politike, kolonizuese e serbizuese që donte të arrinte shteti serb në këto treva shqiptare. Dëshmi për këtë është edhe shtrirja që merr qyteti duke krijuar lagje të reja që quhen të jashtme, borgo të pambrojtura, që filluan të marrin rëndësi të veçantë. Në zonën e përmendur nën Skandar thekson Shufflaj në breg të Drinazit, gjindet lagjja e bukur, plot pallate e oborrit të mbretërve serbë, seli më vonë e Balshajve, e cila deri në fillim të shekullit XV është quajtur "la corte dell'imperator".

Shkodra dhe treva e saj gjatë kësaj periudhe lidhjet e tyre ekonomike i mbajnë kryesisht në këtë shtet. Megjithëse në trojet shqiptare u vendosën mjaft kolonistë serbë, si të gjithë pushtuesit paraardhës edhe këta nuk i realizuan dot ato qëllime që i kishin vënë vehtes, kolonizimin e vazhdueshëm dhe çkombtarizimin e trevave shqiptare.

Në këtë shkallë zhvillimi të jetës ekonomike, krahas fuqizimit dhe rritjes së qyteteve, erdhi edhe forcimi ekonomik i klasës feudale, e cila në kushtet e ekzistencës së perandorisë serbe të Stefan Dushanit gjendej në pozita vasaliteti. Me krizën dhe shkatërrimin e kësaj perandorie, feudalët shqiptarë, si Balshajt, Dukagjinët, Shpanët, Dushmanët etj. të fuqizuar me kohë ekonomikisht, e ndienë vehten të fortë për të krijuar principatat e tyre të pavarura, duke futur nën mvartësinë e tyre dhe qendrat qytetare. Kështu Shkodra u bë kryeqendër e principatës më të madhe feudale së dinastisë së Balshajve, duke arritur në vitet 60-80 të shekullit XIV, kulmin e zhvillimit të saj dhe si një nga qendrat më të mëdha zejtare e tregtare të trevave të Shqipërisë. Kjo principatë që u shtri në Berat, Vlorë dhe Himarë, nuk arriti dot të realizojë qoftë dhe bashkëkohësisht centralizimin e plotë politik për një seri faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm.

Qyteti i Shkodrës, në këtë periudhë, arrinë shtrirjen më të madhe urbane në krahsim me të gjitha periudhat e tjera paraardhëse. Rritja e numërit të popullsisë dhe i ndërtimeve sjellin zgjerimin në shtrirje të vetë qytetit. Krahas ndërtesave të qytetarëve, fillojnë të zënë vend qëndror ndërtesat me karakter publik. Në kushtet e një hapësire të kufizuar nga muret mbrojtëse të qytetit dhe Kështjellës, shtëpitë vendosen shumë afër njëra tjetrës deri lart pranë kalasë duke u mbështetur në murin rrethues të saj. Qyteti përshkohet në këtë kohë nga tri rrugë kryesore; rruga publike, rruga e përbashkët dhe rruga e bashkisë. Ai kishte dhe sheshin e vet.

Një rëndësi e veçantë iu vu kështjellës së qytetit. Ajo u rindërtua plotësisht në kohën e sundimit venecian. Muri i saj rrethues u përforcua me 8 pirgje në formë ovale, 3 në veri, 4 në lindje dhe 1 në jug, dhe hendekun e barbakanit.

Qyteti kishte tregun e vet dhe statutin, në të cilin paracaktoheshin rregullat urbane të ndërtimit, higjenizimit etj. Në territorin e qytetit u përfshinë edhe disa fshatra të afërt, kryesisht mendojmë në pjesën lindore të cilët, shndërrohen në lagje periferike të tij, duke formuar kështu "la citta borgo", qytet-fshat. I gjithë territori i qytetit ishte i rrethuar nga tri anë nga ujërat: liqeni dhe lumi i Kirit në veri dhe verilindje, lumi i Drinit në jug dhe lumi i Bunës në perëndim. Vetëm pjesërisht pjesa lindore kufizohej me tokë.

Zona qytetare e rrethuar me mure ka pasur hyrjet e veta. Të gjitha shpenzimet që nevojiteshin për mirëmbajtjen e qytetit, sidomos për fortifikimin e tij, nxirreshin nga të ardhurat doganore.

Rreth e rrotull qytetit shtriheshin zonat tokësore e qytetarëve. Tokat pranë qytetit kanë qenë kryesisht të specializuara në kulturat bujqësore, si: kopshte, vreshta, ullishte, etj.

Ndryshimet demografike që ndodhen nën këtë etapë dhe mbi këtë bazë, shtrirja dhe rritja e qytetit, janë rezultat i procesit të thellimit të diferencimit shoqëror të banorëve të kësaj treve. Fshati, ku ishin të vendosura plotësisht marrëdhëniet feudale, filloi të luajë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në forcimin dhe zhvillimin e shkëmbimit me tregun e qytetit.

lumi buna shkoder
Tregu i Shkodrës me produktet e shkëmbimit që realizonte brenda trevës së vet, i dha shkas zhvillimit të tregëtisë dhe përtej kësaj treve, dhe treva të tjera shqipëtare brenda vendit dhe jashtë nëpërmjet Adriatikut apo rrugëve tokësore. Sasitë e mëdha të grurit, melit, verës, peshkut të ndryshëm, lëndës drusore e të tjera prodhime, ishin në bazë të këtij shërbimi. Në kushtet e ekzistencës së plotë të marrëdhënieve feudale dhe të lulëzimit të tyre, interesat e dinastive feudale i lidhën gjithnjë e më shumë me qytetet të cilat reciprokisht duke siguruar mbështetjen e tyre, përpiqeshin të fitonin qetësinë dhe sigurinë në veprimtarinë e tyre. Influenca e feudalëve të mëdhenj mbi qytetet shihet dhe në vulat e qyteteve, ku vërehen shtesa të elementeve të stemave feudale.

Ky fuqizim i klasës feudale vendase nuk qe në rastësi. Krijimi i dinastive feudale shqiptare qe rezultati i proceseve të mëdha ekonomiko-shoqërore të brendshme që ndodhin në këta shekuj, i nivelit të lartë që arritën zhvillimi i forcave prodhuese, që sollën si pasojë thellimin e diferencimit social të popullsisë. Dinastitë feudale shqiptare, u bënë faktor i rëndësishëm për zhvillimin e ngjarjeve të brendshme, i tendencës për unitetin territorial të tokave shqiptare, fenomen i shfaqur që në shekullin XII.

Lulëzimi i marrëdhënieve feudale në shekujt XIV-XV, solli si pasojë jo vetëm fuqizimin e klasës feudale vendase së bashku me kontradiktat e tyre, por dhe një interesim më të madh nga monarkitë feudale të Ballkanit dhe Evropës për të vendosur lidhje tregëtare, apo futjen e këtyre trevave nën mvartësinë e tyre. Të dy këto tipare në fushën e jetës politike i ndeshëm të gërshetuara edhe në trevën e Shkodrës. Kështu në vitet 60-80 të shekullit XIV, kur në krye të trevës së Shkodrës është një nga dinastitë feudale shqiptare nga më të fuqishmet, ajo e Balshajve, e cila bëhet vazhduese e këtyre nismave të klasave feudale shqiptare paraardhëse të zonës së Shqipërisë së mesme dhe të jugut për një centralizim politik të trevave shqiptare, ky piksynim gjen zgjidhje të pjesëshme në shtrirje dhe të përkohëshme në kohë, si rezultat i veprimit të këtyre faktorëve. Nga kjo situatë përfitoi republika e Venedikut, një nga shtetet feudale më të zhvilluara, lakmitë e së cilës për këto treva ishin të njohura, të paktën që nga shekulli XI.

Tendenca objektive më thelbësore që shfaqet në këtë periudhë të gjysmës së dytë të shek. XIV, ajo për formimin e një shteti feudal të centralizuar (tendencë kjo e njëkohshme dhe me vende të tjera europiane) mbi bazën e konflikteve midis principatave feudale shqiptare nuk pati sukses. Një influecë të madhe në mos realizimin e këtij objektivi ushtroi Republika e Venedikut.

Në periudhën e pushtimit venecian, gjatë shekullit XV deri në pushtimin turk, Shkodra nuk e ndërpreu procesin e zhvillimit ekonomik, por gjithçka duhet të bëhej nën kontrollin venecian. Qyteti merr tiparet e plota të një qyteti komunë. Në juridiksionin e saj përfshihen fshatra, pyje, ara, livadhe, pemishte, ullishte dhe vreshta. Territori i Shkodrës arrinte nga bregu i detit midis derdhjes së Bunës e Drinit deri në fshatin Tuz afër Podgoricës, ku përmenden rreth 114 fshatra të shtrira në dy distrikte: 38 në distriktin e sipërm dhe 76 në të poshtëmin.

Në shekujt XIII-XV që përbëjnë pikën më të lartë ku arrijnë marrëdhëniet feudale në këtë trevë, Shkodra shndërrohet në një qendër nga më të rëndësishmet e prodhimit zejtar dhe e shkëmbimit të mallrave. Dokumetacioni historik i kohës hedh dritë për zejet e shumta që ushtroheshin në këtë qytet. Një zhvillim të madh mori punimi i metalit. Ari dhe argjendi, ndonëse nuk ka dokumentacion që të shprehë se nga sigurohej si lëndë e parë: brenda trevës apo vinte nga treva të tjera, punohej me shumë shije e mjeshtri të lartë nga argjendarët shkodranë, që prodhonin sende luksi. Hekuri punohej nga kovaçët që prodhonin vegla bujqësore: shetër, plugje, etj. por dhe gozhdë, këmbana etj. Punohej mirë dhe plumbi, i cili sillej nga brendësia e Ballkanit. Qytetet e Shqipërisë veriore, veçanërisht Shkodra përmenden dhe për punishtet e prerjes së monedhave. Si dëshmon M.Shufflaj premja e monedhave në Shkodër dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë Veriore, u bë simbas shembullit të kohës antike. Monedhat e prera kanë qenë prej sermi dhe bronxi. Në periudhën e sundimit të Kostandinit në Shkodër u prenë pesë tipe paresh sermi. Shkodra, Drishti e Svaçi kanë bërë dhe prerjet e tyre autonome të monedhave prej bronxi. Në periudhën e sundimit të Balshajve, u bënë në Shkodër prerje të veçanta monedhash me emrat e sundimtarëve të kësaj dinastie feudale. Kështu gjatë sundimit të Gjergjit të II të Strazimirit, janë prerë 20 tipe monedhash. Edhe gjatë periudhës së sundimit venecian vazhdoi në Shkodër prerja e monedhave.

Përdorimi i parave me një vazhdimësi pothuajse të pandërprerë dhe prerja e tyre në vend janë dëshmi për shkallën e lartë të zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike dhe të shkëmbimit që realizoheshin në qytetin e Shkodrës dhe në trevat e saj, veçanërisht në shekujt XIV-XV. Ashtu siç dëshmon edhe kadastri venecian, marrëdhëniet monetare kishin depërtuar plotësisht në jetën ekonomike të fshatit. Vetë shlyerja e detyrimeve edhe në të holla është dëshmi e këtij procesi, i njëkohshëm ky fenomen dhe në shtete të Evropës me marrëdhënie feudale të zhvilluara, që bëhet bazë në shekujt e ardhshëm në këto shtete për procese të tjera të mëdha; ndërsa në kushtet e vendit tonë për arsye të pushtimit turk, këto procese u ndërprenë duke e hedhur prapa zhvillimin disa shekuj.

Teknika e lartë në prerjen e monedhave dhe sasia e madhe e tyre e kane bazën tek tradita e lashtë dhe tek vazhdimësia e këtij profesioni.

Degë tjetër e rëdësishme e prodhimit zejtar në shekujt XIV-XV në Shkodër ishte dhe ajo e punimit të lëkurës. Dukuri kryesore në këtë degë është kufizimi i eksportit të lëkurave të lopës, dhenve, dhive etj. Kjo mendojmë se u shkaktua si rezultat i përpunimit në vend të tyre. Në industrinë e punimit të këtij artikulli morën zhvillim disa zeje si: punishtet e regjieve të lëkurëve (tabakëve) dhe mbas këtij procesi, punimi i saj nga këpucarë, opingarë, gëzoftarë e saraçë, të cilët prodhonin mallra kryesisht për të plotësuar nevojat e vendit, por edhe për eksport.

Shkodra përmendet dhe për industrinë tekstile. Mbizotëronte kryesisht prodhimi i pëlhurës prej lini e kerpi dhe i cohrave të leshta. Tërësia e këtyre prodhimeve përdoreshin për konfeksione, mbulesa kuajsh dhe zbukurime të brendshme. Në bazë të disa burimeve që i përkasin antikitetit të vonë dëshmohet se punimi i leshit dhe i shajakut ka qenë një traditë e vjetër. Rrjedhimisht përhapja dhe zhvillimi i kësaj zeje në mesjetë e ka bazën e vet tek tradita e vjetër, por e ngritur kjo mbi një bazë të re më të avancuar. Këtë e dëshmon përhapja e gjërë e qeleshes dhe e shajakut në veshjet popullore dhe eksportimi në sasi të konsiderueshme i shajakut.

Zeja tjetër e rëndësishme në prodhimin e pëlhurave ishte dhe ajo e mëndafshit. Prodhimi i mëndafshit, si lëndë e parë, ka zënë një vend të rëndësishëm në kuadrin e përgjithshëm të prodhimit shoqëror në Shqipërinë e veriut, në shekujt XIV-XV.

Që në mesjetën e hershme në Perandorinë Bizantine në shekujt VI-VIII ishte mjaft e përhapur zeja e punimit me thurje. Gëlçiç (József/Giuseppe Gelcich) shkruan se në mesjetë në brigjet lindore të Adriatikut punimi i mëndafshit ishte në lulëzim, ndërsa në perëndim ishte në hapat e para. Hapat e para të filaturës së mëndafshit në Venedik lidhen me shekujt X-XI ndërsa lulëzimin e vet kjo degë e ka në shekujt XIII-XIV. Duke qenë se trevat shqiptare ndodheshin në rrugët e krahinat midis lindjes dhe perëndimit, ka të ngjarë që të jenë bërë këto treva si urë kalimi për kulturën e prodhimit dhe punimit të mëndafshit.

Nga ana tjetër një dokument venecian i vitit 1303 dëshmon se Senati kishte marrë vendin që asnjë tregtar venedikas të mos lejohet që të çojë ose të bjerë nga skela e Durrësit mëndafsh të punuar, pëlhura mëndafshi e tjera, pa qenë barka e armatosur. Megjithëse mungojnë dokumentat historikë mesjetarë për të na informuar mbi shkallën e zhvillimit të zejes së filaturës në qytetet shqiptare, faktet e mësipërme hedhin dritë mbi ekzistencën e saj, mbi prodhimin e pëlhurave të mëndafshta dhe eksportimin e tyre.

Shkodra duke u ndodhur pranë zonave kryesore të rritjes së krymbit të mëndafshit mendojmë se që herët është qendër e rëndësishme filature. Artikujt e mëndafshit janë prodhuar edhe mbi bazën ekonomike familjare, kryesisht për nevojat e brendshme të familjes, por edhe mbi bazën e punishteve të vogla të specializuara ku prodhoheshin artikuj gjysëm të punuar si fije e dredhur e gatshme për thurje, ashtu dhe pëlhura e konfeksione si këmisha e veshmathje të tjera, të përhapura gjërësisht në veshjen popullore siç dëshmon edhe folklori në ciklin e këngëve mbi kreshnikët. Është kjo traditë e përpunuar në shekuj, e cila e përbën bazën mbi të cilën u zhvilluar në një nivel të lartë zeja e prodhimit të artikujve të mëndafshit në Shkodër, edhe më vonë, duke dalë përsëri në shekullin XIX si qendra më kryesore që furnizonte me të tilla prodhime jo vetëm trevën shqiptare e ballkanike, por edhe vendet jashtë gadishullit.

Mendimi i dhënë se në shekujt XIII-XIV mëndafshi eksportohej si fshikëz, si lëndë e parë dhe pastaj vinte i përpunuar si pëlhurë apo komfeksion nga Venediku e Raguza dhe se dinastët shqiptarë si Balshajt, pëlhurat që u nevojiteshin i sillnin nga Venediku, s'na dukej e drejtë. Mundet që me zhvillimin e filaturës në bregun perëndimor të Adriatikut u rrit çmimi i mëndafshit si lëndë e parë, në krahasim me periudhat e mëparshme, kur filatura në perëndim ishte në hapat e para të zhvillimit, por në asnjë mënyrë ajo s'ka pushuar e s'është eliminuar duke e zëvendësuar nga importi.

Me rëndësi të veçantë ishte dhe zeja e punimit të drurit. Lënda drusore në këtë periudhë përbën materialin bazë për ndërtimin e godinave. Jo vetëm çatia që në pjesën më të madhe të ndërtesave ishte e mbuluar me dërrasa (patavra) që punohej në vend, por edhe pjesë të tjera të konstruksionit të godinës ishin në përgjithësi jo prej guri e tulle, por prej druri. Përpunimi i lëndës së drurit në këtë periudhë përfshinte disa zeje si: marangozë, ndërtues barkash, gdhendës të drurit, etj.

Ashtu siç theksohet në dokumentacionin e kohës, në Fushën e Bunës u krijuan punishtet e lundraxhijve. Përgjithësisht zejatarët lundraxhinj ishin me origjinë nga Kraja. Kjo zeje si rezultat i zhvillimit të madh që mori pashkimi dhe tregëtia mori zgjerim të madh. Kjo jo vetëm arriti formën e prodhimit zejtar por ishte ngritur dhe në ndarje më të imta të procesit të punës, në specializime më të vogla duke krijuar degë të reja zejtarie, si: atë në nxjerrjes dhe të tregëtimit të lëndës drusore, marangozë, kallafatë, etj. Përveç ndërtimit të enëve (kështu thirreshin varkat e llojeve të ndryshme) nxirreshin në treg dhe eksportoheshin mjete lundrimi si: dërrasa për lundra, lopata, trungje dhe direkë anijesh, etj.

Në zë ishte dhe mjeshtëria e zënies dhe e përpunimit të peshkut. Përgatitja e saragave dhe e putarkave ishte prodhimtari specifike e qytetit të Shkodrës. Këto artikuj ushqimor kishin zë jo vetëm në trevat shqiptare, por edhe në të gjithë Dalmacinë dhe në Itali.

Mjeshtëri e veçantë ishte dhe punimi i gurit. Guri i nxjerrë në zona të posaçme, të njohura si gurore, përdorej jo vetëm për ndërtim e për prodhim gëlqereje, por edhe gur i punuar për mokra, për mure kështjelle, për rrethimin e qytetit, për ndërtimin e portave të hyrjes në qytet dhe në kështjellat e tjera. Mbi bazën e kësaj lënde të parë, e cila ishte me shumicë dhe në afërsi, u zhvilluan zejet e gurgdhëndësve dhe të gëlqerëxhijve.

Në regjistrin e kadastrit venecian përmendet toponimi gëlqerorja, diku pranë malit Tarabosh, apo Mali i Larit në Vaun e Dejës, i njohur për nxjerrjen e gurëve të mullirit. Guri i mullirit ishte një artikull që kërkohej mjaft, mbasi mullinjtë për bluarjen e drithrave ishin të përhapur shumë. Vetëm në rrjedhjen e lumit të Rrjollit përmenden 5 mullinj. Përveç zejeve të mësipërme në qytetin e Shkodrës kishte dhe mjaft furrtarë, nallbanë, kasapë, etj. Megjithatë qyteti përbën vazën e prodhimit zejtar, kjo është e përhapur dhe në zonat rurale. Një shtrirje e tillë tregon për shkallën e lartë të zhvillimit të forcave prodhuese në shekujt XIV-XV, për një ndarje gjithnjë e më të thellë të punës dhe një nivel të përgjithshëm zhvillimi ekonomik që solli përçimin e lidhjeve të krahinave me tregjet e tyre lokale, duke shënuar kështu hapa progresive në lindjen e një zejte të përbashkët ekonomike. Kështu në zonën e Pultit ku prodhohej mëshikëza e mëndafshit, në familje nxirrej edhe fija dhe ky mall tregtohej nga kjo zonë dhe si fshikëzë dhe si fije.

Pjesë e ekonomisë familjare në fshat ishte dhe punimi i leshit. Mjaft konfeksione shfaqeshin në treg nga fshatarët. Nxjerrja e gurëve dhe e lëndës së drurit, ishte kryesisht punë e fshatarëve, të cilët kontraktoheshin me zejtarët në qytet. Ndërsa prodhimi i verës e përpunimi i produkteve blegtoralë ishin tërësisht mjeshtëri e fshatit.

Zhvillimi i madh i zejtarisë në Shkodër dhe në trevat e saj në këta shekuj, erdhi si rezultat në rradhë të parë i hiderlandit mjaft të pasur të saj dhe e lidhjeve që kjo krijon brenda trevës dhe me treva të tjera.

Në prodhimin zejtar morën hov ato degë prodhimi lënda e parë e të cilave sigurohej kryesisht brenda trevës së vet. Përjashtim mendojmë se bëjnë metalet. Kështu rritja e krymbit të mëndafshit që zinte një peshë të rëndësishme në ekonominë fshatare (në mesjetë shquhej për prodhimin e kësaj kulture krahina e Pultit), furnizonte me lëndë të parë zejtarët e Shkodrës, Drishtit, etj. Nga zonat malore qyteti i Shkodrës furnizohej në sasi të mjaftueshme me lëndë druri për ndërtim, përpunim dhe për eksport. Blegtoria ishte e zhvilluar përveç zonës malore dhe në atë fushore dhe ku sigurohej lëkura, leshi, përveç produkteve të tjera ushqimore. Liqeni i Shkodrës, është mjaft i pasur me peshk të llojeve të ndryshme, ishte burim i vazhdueshëm për saragë e putargë, që aq shumë kërkoheshin e tregtoheshin.

Shprehje e nivelit të lartë që arrit në trevën e Shkodrës në shekujt XIV-XV është dhe organizimi korporativ. Si kudo dhe në vendin tonë korporatat lindën nga nevoja e zejtarëve dhe të tregtarëve për të zgjidhur problemet e shumta dhe të ndërlikuara të ekonomisë feudale qytetare në zhvillim, për t'i prerë hovin konkurencës së lirë në kushtet e tregut të kufizuar lokal, si dhe për të frenuar qëndrimin arbitrar të feudalëve. Lindja e këtyre organizatave ishte rezultat i zhvillimit të brendshëm të forcave prodhuese, i ngritjes dhe i zhvillimit të mëtejshëm të shoqërisë feudale shqiptare. Korporatat me rregulloret e tyre përcaktonin prodhimet si sasi dhe cilësi, çmimet e mallrave, rregullat e të pajtuarve rishtaz në punë, etj. Ata u dukën që në periudhën bizantine, ku si thekson Shufflaj, shteti ishte njëkohësisht edhe sipërmarrës dhe i blinte produktet e tyre.

Në Shkodër, në shekujt XIV-XV, korporatat shfaqen të organizuara në vëllazëri, bamirësie, fetare apo të ndihmës reciproke. Në vitin 1416 gjejmë, në Shkodër La scuola overo frateglia de S. Barbaro, Marcucio, grosie. Në regjistrin e katastrit venecian ndeshemi me pronat tokësore të vëllazërisë së Shën Markut (fl. 19/6 faqe 35), të Shën Kryqit (fl. 21/6, faqe 37) etj. Ekzistojnë mjaft dokumenta të karakterit juridik që hedhin dritë për pajtimin e qytetarëve në Shkodër, në shekullin e XIV, jo tek zejtarë të veçantë, por tek korporatat, ku përcaktohej koha e pajtimit dhe detyrimet e të pajtuarit dhe të korporatës ndaj tij.

Bartës dhe zhvillues të jetës ekonomike në degët e prodhimit zejtar si në sigurimin e lëndës së parë ashtu dhe në përpunimin e saj bëhen shtresat e ulta dhe të mesme të popullsisë qytetare e asaj fshatare. Pushtuesit (është fjala kur këto troje kanë qenë nën sundimin e huaj) dhe klasa e pasur vendase ka zënë postet e larta në drejtimin e administratës të qytetit dhe të kështjellës. Është për këtë arsye që ne se krahasojmë gjetjet e kulturës materiale dhe duke u mbështetur në të dhëna historike të drejtpërdrejta ose të tërthorta, disa prej zejeve të kësaj etape, shekujve XIII-XV, me periudhën para mesjetare, ato kanë vazhdimësi. Kështu prerja e monedhave, përpunimi i lëndës së drurit, ndërtimi i enëve (anijeve) të vogla e tjera; janë zeje në vazhdimësi, që ruajnë tipare të mëparshme, por që kanë marrë edhe tipare të reja duke iu përgjigjur nivelit të zhvillimit social ekonomik të kësaj etape, si dhe duke u bërë ballë këtyre forcave shthurëse të brendshme e të jashtme.

Niveli i lartë që arriti në shekujt XIV-XV zhvillimi i zejtarisë në qytetin e Shkodrës dhe trevën e saj duke krijuar edhe korporatat si forma më e lartë e prodhimit zejtar, i dha një shtytje të madhe zhvillimit të tregtisë të brendshme dhe të jashtme. Edhe kjo degë e ekonomisë mori tiparet e një tregtie tipike mesjetare, ashtu si dhe në trevat e tjera të Shqipërisë, apo dhe në qytetet, shtetet republika dhe në monarkitë e centralizuara dhe të decentralizuara të Evropës. Vënia në funksion të plotë e rrugëve të vjetra tregtare të periudhës antike, lindja e rrugëve të reja, qarkullimi i madh i mallrave, krijimi i shoqërive tregtare i agjensive tregtare dhe i lagjeve të veçanta të tregtarëve të huaj, janë dëshmi të lulëzimit të tregëtisë dhe në trevat e Shqipërisë veriore, me qendër Shkodrën gjatë shekujve XIV-XV.

Krahas shumë treguesve, vetë zhvillimi dhe zgjerimi i madh i rrjetit rrugor gjatë kësaj periudhe, janë shprehje të këtij fenomeni. E tërë Shqipëria veriore përshkohet nga një rrjet i gjërë dhe i dëndur rrugësh qëndrore e sekondare, ujore e tokësore, të cilat konvergonin të gjitha në Shkodër. Kjo shtrirje e rrjetit rrugor, që gjatë shekujve XIV-XV arrijnë kulmin e saj në krahasim me të gjitha periudhat paraardhëse, krijoi mundësinë e qarkullimit të mallrave në tërë Shqipërinë veriore. Kjo i dha shkas lindjes dhe zhvillimit të panaireve ndërkombëtare, forcoi lidhjet midis krahinave dhe hodhi bazat për një unitet ekonomik ndërkrahinor.

Në tërësinë e rrjetit rrugor që lidhin Shkodrën me krahinat veriore dhe lindore të Ballkanit, dallojmë këto arterie kryesore: rrugën e antikitetit të vonë Lissus-Ulpiana, që lidhte Shqipërinë bregdetare me zonë lindore të Ballkanit që vazhdoi të funksiononte edhe në mesjetë. Në regjistrin e kadastrit të vitit 1416 del në Shkodër toponimi rruga tatareska, që përmendimin tonë, është rruga që të çon prej Shkodrës në Vaun e Dejës dhe që lidhte këtë me rrugën lindore. Rrugën nga Shkodra në Prizren karvanet e përshkonin për 33 orë. Gjatë kësaj rruge u ndërtuan disa stacione, qëndra të vogla urbane, për mbrojtjen e të cilave u ndërtuan kështjella të vogla të tipit mesjetar. Kjo rrugë degëzohej në Va Spas. Dega e re ndjek luginën e kumit të Grudës dhe del në Gjakovë. Dokumentat mesjetare hodhën dritë dhe për rrugë të tjera që bashkojnë Shkodrën me Kosovën. Duke qenë se këto nuk përmenden në burimet antike, mendojmë se lindën gjatë mesjetës, e pikërisht në fazën e lulëzimit të marrëdhënieve feudale. Këto rrugë përshkonin tejpërtej krahinë veriore të Dukagjinit dhe bashkojnë Shkodrën e Podgoricën me Pejën, Gjakovën, duke vazhduar më tej deri në Novi-Pazar.

Brenda arterieve kryesore filluan funksionimin dhe lulëzuan dhe një seri rrugësh të ndërmjetme që bënin të mundur lidhjen e plotë të krahinave sado të thella që të ishin. Shkodra lidhej me krahinat veriore kryesisht nëpërmjet dy rrugëve të vjetra të periudhës së instiktit të vonë. Ajo që vinte gjatë bregdetit dalmat nëpër Trebinjë (Ad-zisi), Budva (Batua), Tivar (Antivaris), Ulqin (Olqinium), Shas, kalonte Vaun e Bunës në Belaj, nëpër Dajç dhe arrinte në Shkodër si dhe rruga e Shkozës e cila duke ardhur nga Mali i Zi (Nikshiq - Saderva antike, shënimi ynë) kalonte gjatë bregut lindor të liqenit duke zbritur poshtë në Shkodër. Ekzistencën e kësaj rruge e vërteton dhe toponimi që del në regjistrin e Kadastrit 1416, rruga skjavoneske, që do të thotë rruga për në vendet sllave. Dokumentat mesjetare vërtetojnë dhe rrugë të tjera të krahinës veriore që lulëzon në mesjetë. Ato lidhnin krahinat e brendshme me arteriet kryesore si: rruga Medun-Kuç-Plavë, Shkodër-Depeduhen-Medun, të cilat siguronin komunikimin e plotë të trevës veriore brenda për brenda saj dhe lidhjen me Bosnjën dhe Hercegovinën.

Ekzistonte dhe një sistem i tërë rrugësh që lidhnin Shkodrën me qytetet që e rrethonin e zonat e rëndësishme të afërta si: rruga Via publike që del qartë në hartën e Cornelit, e cila kalonte nëpër qafën e Shtinqit, fshatin Reç e gjatë rrjedhës së Bunës nëpër fushën e pasur të velipojës arrinte në Pulaj; rruga Shkodër-Koplik-Krevenicë, Shkodër-Balezë, Shkodër-Drisht dhe Shkodër-Lezhë.

Përveç rrugëve tokësore Shkodra lidhej me zonat e tjera dhe me rrugë ujore. Liqeni i Shkodrës lundrohej shumë në mesjetë. Shkodra ishte një port i vërtetë ku ankoroheshin mjetet e lundrimit që vinin nga krahinat përreth liqenit. Një rëndësi të veçantë mori lumi i Bunës, i cili ishte i lundrueshëm. Nëpërmjet tij Shkodra lidhej me detin. Deti nuk qe element veçues për Shkodrën si qytet i vendosur në brendësi. Krahas skelës Pulaj në derdhjen e Bunës; lulëzoi në mesjetë edhe Shirqi, i cili u kthye në një port të rëndësishëm të Shkodrës. Duke qenë Shkodra pikë konvergjente e sistemit rrugor të Shqipërisë Veriore, lundrimi nëpër Bunë mori një rëndësi të veçantë dhe pati një intensitet të madh, duke u shndërruar së bashku me Shirqin në qendra tranzite të mallit që eksportohej dhe importohej. Në këtë mënyrë e gjithë zona nga Shkodra në Pulaj u shndërrua në një zonë të rëndësishme tregtare. Dëshmi e këtij fakti janë krahas të tjerave, dhe numri i madh i fshatrave të shtriheshin gjatë rrjedhës së Bunës dhe që njihen për zhvillimin e tyre ekonomik.

Tërësia e rrugëve të sipërme përbën në shekujt XIV-XV një sistem unik rrugor, i cili lidhte më së miri krahinat e Shqipërisë Veriore me trojet e tjera shqiptare brenda vendit, por edhe me shtete të tjera. Zhvillimi dhe lulëzimi i këtij rrjeti komunikacioni mjaft të gjërë dhe shkëmbimi që realizohej nëpërmjet tij janë një tregues tjetër kryesor për premisat që krijojnë gjatë kësaj etape të zhvillimit historik për bashkësinë e jetës ekonomike të këtyre trojeve. Brenda kësaj treve ndërkrahinore lulëzuan mjaft qytetete si: Tivari, Ulqini, Budva, Plava, Peja, Prizreni etj., por Shkodra mbeti në tërësinë e tyre qëndra më kryesore ekonomike. Baza e zhvillimit të madh të këtij rrjeti të gjatë komunikacioni të Shkodrës duhet kërkuar në vetë zhvillimin e brendshëm ekonomik të kësaj treve, në shekujt XIV-XV, në hiderlandin e pasur të saj duke shndërruar në këta shekuj Shkodrën në një qendër të rëndësishme transiti që lidhte zonat veriore e verilindore në Shqipërinë e mesme e jugore dhe në pellgun e Adriatikut dhe të Jonit nëpërmjet rrugëve detare.

*****

Shkodra në shekujt XIV-XV ishte një nga qëndrat më të rëndësishme tregtare për trevat shqiptare dhe jashtë saj. Bazën e qarkullimit të mallrave e përbënin prodhimet zejtare dhe ato bujqësore e blegtorale, që prodhoheshin në trevën e saj, por dhe në të gjithë pjesën veriore e verilindore të Shqipërisë. Mbi këtë bazë ekonomike mori zhvillim të madh tregtia e brendshme. Dinamika e zhvillimit të rrjetit rrugor, lulëzimi i shumë qendrave urbane, doganet e të ardhurat që nxirrte ajo etj., e shprehin më së miri këtë aspekt.

Forca e tregut të Shkodrës mbështeti në rradhë të parë në prodhimet e juridiksionit të saj të pasur, por thithte dhe mallrat e krahinave të brendshme e të thella të Shqipërisë veriore, si: Pultin, Shoshin, Shalën, Kelmendin, Piperin, Palabardhin, Zhabiakun, Shestanin, Merkodin, Krajën, etj. Një drejtim tjetër kryesor të lidhjeve tregtare e përbënin qytetet shqiptare të bregut dalmat, si: Tivari, Buna, Kotorri e Ulqini. Nga verilindja lidhjet tregtare të Shkodrës të çonin në zonën e Alltun ilisë (zonë në mes të Gjakovës, Junikut dhe Tropojës) dhe shtriheshin në tërë zonën e Kosovës. Në qytetin e lulëzuar të kësaj treve, në Prizren, tregtarët shkodranë kishin përfaqësuesit e tyre. Së fundi, me tregun e Shkodrës lidhej dhe zona e Mjetit, në jugperëndim të saj. Në një territor të tillë të gjërë, me një shtrirje ndërkrahinore të tregtisë së brendshme realizohej një qarkullim me shkëmbim të madh dhe të shumëllojshëm mallrash.

Në tërësinë e këtyre shkëmbimeve tregtarët e brendshëm të Shkodrës, jo gjithmonë dhe njëkohësisht në shekujt XIII-XIV kanë ekzistuar lidhje me tërësinë e këtyre trevave. Kjo ka qenë e kushtëzuar si nga pushtuesit e huaj: sundimi serb dhe ai venecian në këta shekuj, ashtu dhe nga feudalët vendas, në veçanti gjatë sundimit të dinastisë së Balshajve, ku synimet e tyre politike kanë përcaktuar dhe orientimet në fushën e lidhjeve tregtare si të brendshme ashtu dhe të jashtme. Për pasojë sferat e këtyre lidhjeve ose është ngushtuar ose shtrirë duke dalë në plan të parë herë lidhjet e Shkodrës me trevat e tjera shqiptare veriore dhe verilindore, herë me ato jugore, perëndimore dhe veriperëndimore.

Kështu tregtia e jashtme pësoi një rënie dhe përfufizim të përkohshëm pas shkatërrimit të mbretërisë serbe, në veçanti në rrugët tokësore. Rritja e pushtetit të klasës feudale vendase dhe anarkia feudale që vihet re në këtë periudhë e bënë të pasigurta rrugët tregtare duke dobësuar përkohësisht lidhjet e krahinave si brenda vendit ashtu dhe në trevat e tjera. Kjo gjendje vazhdoi derisa mbi të gjithë feudalët vendas të trevës së Shkodrës u fuqizua pushteti i dinastisë së Balshajve, gjatë kohës së sundimit të së cilës iu krijuan kushtet për një zhvillim të mëtejshëm si të tregtisë së brendshme ashtu dhe asaj të jashtme. Prirja e republikave të Raguzës e Venedikut për afrim e aleancë me Balshajt, krahas interesave të tyre politike që donin të arrinin në veçanti Republika e Shën Markut, ato kishin dhe synimet e tyre ekonomike për një shfrytëzim sa më intensiv të kësaj zone të pasur.

Nga të dy Republikat që kishte më të favorshme për marrëdhënie tregtare ishte Raguza, e cila marrëveshjet për lundrime e shkëmbime tregare me Shkodrën i përsëriste disa herë në vit sipas stinëve. Ndërsa Republika e Venedikut duke pasur nën kontrollin e vet mjaft skela bregdetare të trevës shqiptare donte të fuste nën vartësinë e vet politike edhe Shkodrën, si nyje më të rëndësishme të trevës Shqiptare në pjesën veriore. Në fushën ekonomike kjo donte të vendoste monopolin e saj në tregtinë e drithit, verës etj. Me gjithë këtë konditë nga fusha politike, tipari themelor i tregtisë në këta shekuj mbeti zhvillimi i tij në gjërësi dhe thellësi, i një niveli të tillë që shënon etapën më të lartë që kishte arritur në zhvillimin e kësaj dege, deri në këta shekuj në trevat veriore. Qarkullimi i mallrave në një shtrirje të tillë ndërkrahinore ishte i madh dhe i shumëllojshëm. Vendin kryesor në këto shkëmbime e zinte drithi. Në qytetin e Shkodrës kishte vend të veçantë për këtë tregtim, që thirrej fusha e drithit. Në trevën veriore në zonën fushore prodhohej: grurë, mel, elb dhe bathë, ndërsa në zonën malore dhe në Kosovë edhe thekra e tershëra. Megjithatë, siç del nga dokumentacioni i kohës, kultura e grurit ishte kultura bazë. Detyrimi i grurit për të gjitha fshtarat si gjatë sundimit bizantin, venecian dhe atij turk mbetej detyrimi kryesor. Përmenden në këta shekuj drithorja e fushës së Shkodrës, e Sanjës dhe e Drishtit si zona që kultivonin këto kultura.

Në llojet e drithrave që tregtoheshin, vendin e parë e zinte gruri. Më vonë filloi dhe tregtimi në masë i melit. Gruri blihej pjesërisht nga fshtrat e zonave malore, ndërsa pjesa tjetër eksportohej jashtë trevës. Shkodra fuqizonte vazhdimisht me drith qytetet shqiptare të bregut dalmat, të cilët në mjaft raste shndërroheshin në një qendër ndërmjetëse transiti për tregtimin e drithit në vendet e tjera të pellgut të Adriatikut. Tregtimi i drithit brendapërbrenda trevës shqiptare ishte një fenomen i vjetër. Ndësa tani në shekujt XIV-XV, në kushtet e lulëzimit të marrëdhënieve feudale, sigurohej nëpërmjet detyrimit (rentës feudale) një sasi e konsiderueshme tepricë që shërbente për tregtim të brendshëm dhe për eksport, duke realizuar nëpërmjet formës së shkëmbimit mall-para. Vetë përhapja e kësaj forme të re dhe më të lartë të shkëmbimit, pothuajse si proces i njëkohshëm dhe me vende europiane me marrëdhënie feudale të zhvilluar, është një dëshmi i nivelit të lartë të arrirë që arriti zhvillimi i forcave prodhuese në këto treva në këto shekuj.

Tregu i Shkodrës konsiderohej si një ndër katër tregjet kryesore të drithit të trevës shqiptare. Në Shkodër e Shirq ekzistonin magazina ku grumbulloheshin sasira të mëdha gruri rezervë. Veçanërisht në vitet '20 të shekullit XV, Shkodra e bë një qendër e rëndësishme e depozitimit dhe e tregtimit të drithit. Këtë rezervë të madhe drithi administrata veneciane e përdorte jo vetëm për të plotësuar nevojat ekonomike të komunës e për eksport, por edhe në shërbim të synimeve të veta politike.

Krahas drithit me shumicë tregtohej edhe vera. Ishin të përmendura në mesjetë plantacionet e vreshtave në Nënshkodër (Bërdicë, Bardhaj), në bregun lindor të Liqenit (Kalldrun, Koplik etj). Duke u shtrirë nga lindja deri në rrëzë të Maranajt plantacionet e Drishtit e Danjës. Prodhimi i verës ishte mjaft i madh. Përveç prodhimit të fushës, tregu i Shkodrës përfshinte dhe prodhimin e verës së zonave të brendshme si të Dushmanit, të Pultit, etj. Vera në përgjithësi tregtohej në voza.

Një shtrirje të gjërë në hiderlandin e Shkodrës kishin dhe ullishtat, prodhimi i të cilave tregtohej si frut, por dhe i përpunuar: si vaj në voza. Vetë ekzistenca e doganës së vajit në Shirq tregon se tregtohej kryesisht bimë të përpunuar.

Frutikultura dhe bletaria ishin të përhapura kryesisht në Zadrimë, një zonë mjaft e pasur me pemë dhe që kultivonte bletën. Nga kjo krahinë sillej dhe tregtohej në Shkodër kryesisht mjaltë dhe dyllë.

Rëndësi të veçantë kishte dhe tregtia e lëndës së drurit. Kjo sillej nga zonat e brendshme malore dhe shkëmbehej me drithë, kripë dhe prodhime industriale të zejtarisë vendase në radhë të parë por edhe të jashtme. Zakonisht lënda drusore sillej e papërpunuar në formën e shtyllave që përdoreshin kryesisht për ndërtim. Sipas nevojave kjo lëndë përpunohej në Shkodër dhe tregtohej si dërrasë, direkë anijesh, etj. Lidhjet tregtare të fushës me zonat malore realizoheshin edhe nëpërmjet shkëmbimit të prodhimeve bujqësore e zejtare me ato blegtorale. Veçanërisht zona e Dukagjinit kishte të zhvilluar blegtorinë. Tregtoheshin bagëti, derra, kuaj si dhe mishi i freskët dhe i përpunuar (i thatë dhe i kripur).

dejlani shkoder
Një peshë të madhe zinte tregtimi i peshkut si rezultat i ujrave të shumta që e rrethonin Shkodrën (Liqeni, Lumi i Drinit dhe i Bunës, Deti). Peshku tregtohej i freskët por edhe i përpunuar (i thatë).

Gjithashtu në tregun e Shkodrës realizohej tregtimi i fshikëzave të mëndafshit dhe i fijes së përpunuar.

Në sferën e gjërë të shkëmbimit të mallrave bujqësore e blegtorale me mallrat industriale të vendit ose të importuara, një rëndësi të veçantë merrte tregtimi i kripës. Tregtimi i këtij malli e lidhte Shkodrën në këta shekuj me të gjithë zonën bregdetare shqiptare. Në portin e Shkodrës, në Shirq, grumbullohej sasi e madhe kripe, e cila tregtohej në tërë trevat veriore dhe verilindore. Për rezervat e mëdha të saj në këtë port flasin dokumentat e kohës. Kripa sillej nga Vlora, Durrësi e kripërat e bregut dalmat që, megjithëse të vogla, qenë të shumta në vitin 1425. E përmendur ishte kripa e bardhë e Durrësit (sal albus Durachin, 1284).

Transportimi i kripës kryhej me anije private, pronarët e të cilave nënshkruanin marrëveshje me shoqëritë tregtare. Dokumentacioni i kohës hedh dritë mbi përmbajtjen e kontratave të nënshkruara, ku përcaktohen detyrimet dhe të drejtat e nënshkruesit. Qarkullimi i kripës si mall kishte filluar që herët dhe në këtë sferë tregtia ishte e zhvilluar shumë dhe kishte fituar "pjekuri".

Në mjaft raste tregtarët shkodranë bënë lidhje dhe me portin e Durrësit dhe i tregtonin mallrat, sidomos drithin, edhe nga kjo skelë, veçanërisht në periudhën e konflikteve politike, kur portet nga gryka e Bunës ishin të bllokuara. Krahas tregtisë së brendshme ishte e zhvilluar mjaft edhe tregtia e jashtme. Shkodra tregtonte me trevat e tjera jo vetëm mallrat që prodhonte qyteti dhe hiderlandi i saj, por si qendër transiti grumbullonte e tregtonte mallra që vinin nga zonat e thella malore veriore, apo nga treva e gjërë dhe e pasur e Kosovës.

Në verilindje Shkodra nëpërmjet rrugës së Prizrenit lidhej nga njëra anë me trevën serbe dhe nga ana jugore me Shkupin dhe Selanikun.

Lidhjet me pellgun e Adriatikut Shkodra i zhvillonte nëpërmjet lumit të Bunës ku përveç skelës së Pulajt (në grykën e derdhjes së lumit) ekzistonte dhe skela shumë e përmendur e Shirqit, e cila u shndërrua në një qendër të madhe tregtare që varej nga Shkodra. Këtu ishte vendosur zyra e doganës dhe shumë magazina e sheshe ku depozitoheshin mallra të importuara ose për eksport, si magazinat e kripës, verës, drithit dhe sheshet e grumbullimit të lëndës së drurit, qeramikës etj. Eksportin e përbënin kryesisht mallrat si drithra, lëndë drusore, dyllë, peshk, veshmbathje, armë, vegla pune, orendi, kripë, tjegulla, dhe në ndonjë rast edhe verë apo grurë kur kishte korrje të këqia.

Për sasinë e mallit që grumbullohej në skelën e Shirqit dhe për rëndësinë e vetë skelës flasin doganat që lidheshin me eksport-importin e mallrave në këtë skelë. Ekzistenca e shoqërisë së doganierëve dhe kthimi i kësaj skele në një vendbanim të drejtorëve të shoqërisë tregtare dëshmojnë se Shirqi ishte një qytet skelë me rëndësi, përpara hyrjes për në Shkodër. Marrëdhëniet tregtare të Shkodrës me pellgun e Adriatikut kanë qenë mjaft dinamike me dy nga republikat feudale më në zë gjatë periudhës së mesjetës së lulëzuar, me atë të Raguzës dhe të Venedikut. Mallrat e trevës së Shkodrës i kalonin caqet dhe të këtyre republikave, në të gjitha tregjet e bregdetit Dalmat deri në Istria dhe përtej saj. Blerës të rëndësishëm ishin dhe tregtarët italianë, të cilët tregtonin me Shkodrën ose direkt ose indirekt nëpërmjet Venedikut apo Raguzës, që luanin në këto raste rolin e ndërmjetësit në ngarkim-shkarkim dhe në shkëmbimin e mallrave. Në tregjet e Apuljes, Otrantos, Brindizit, Bolonjës, Firences tregtoheshin mallra që dilnin nga skelat e Bunës. Në jugë lidhjet tregtare përfshinin jo vetëm Greqinë perëndimore dhe atë lindore, por dhe mëtej këtyre territoreve.

Trasportues të mallrave ishin kryesisht lundërtarët ulqinakë dhe tivaras por shpesh dhe anije të Raguzës e Venedikut.

Potencialin e madh të tregtisë që zhvillohej në vende të tjera e shpreh më së miri fakti i anijeve të shumta që qarkullonin në lumin e Bunës, ku brenda vitit në Shkodër ankoroheshin mbi 200 anije tregtare.

Republika e Raguzës dhe ajo e Venedikut janë dy nga Republikat mesjetare që mbajnë marrëdhënie tregtare pothuajse të vazhdueshme në këta shekuj me të gjithë trevën shqiptare bregdetare. Në Shkodër dhe në Shirq ato kishin përfaqësuesit e tyre në formën e agjencive tregtare. Madje raguzanët kishin krijuar në Shkodër edhe lagjen e tyre të banuar nga raguzanë. Këto agjenci tregtare interesoheshin për të gjithë veprimtarinë tregtare, për mbarëvajtjen sa më të mirë të saj. Ato nënshkruanin për mallrat e ndryshme dhe ndërhynin pranë administratës qytetare në çdo rast që dëmtoheshin interesat e tregtarëve, sidomos në rastet kur sulmoheshin karvanet tregtare apo anijet, duke kërkuar dëmshpërblim.

Në kohën e dinastisë së Balshajve të dy republikat bëjnë përpjekje për të siguruar tregti të lirë dhe kushte lehtësuese, veçanërisht për tregtuesit e drithit. Madje vetë këto Republika për të inkurajuar tregtimin e drithit kanë nxjerrë mjaft urdhëresa që lidheshin me stimulimin e kësaj tregtie.

Edhe në kushte të vështira politike, që kanë shërbyer si faktor frenues në zhvillimin e tregtisë së jashtme, eksportimi i drithit pothuajse nuk ka pushuar asnjëherë. Kjo lidhet dhe me leverdishmërinë ekonomike të këtyre Republikave mbasi çmimi i drithit i trevës shqiptare ishte më i lirë se ai i drithërave të Sicilisë dhe Apuljes. Prandaj drithi shqiptar ka mbetur gjithnjë në qarkullim tregtar të Adriatikut.

Një rol të rëndësishëm në forcën tregtare të Shkodrës luante grumbullimi i mallrave, veçanërisht të karakterit bujqësor e blegtoral por dhe minerale që vini nga treva e pasur e Kosovës. Një dëshmi e rëndësishme për këtë është Dogana e Vaut të Dejës, e cila sillte të ardhura të mëdha (2200 perper) që ishin pothuajse të barabarta me të ardhurat që nxirrte Komuna e Shkodrës nga dogana e peshkimit (2362 perper) kur dihet që kjo ishte një nga degët kryesore të ekonomisë së qytetit.

Shkëmbimet tregtare bëheshin me të holla, por kishte raste edhe mall me mall.

Tregtia i nënshtrohej kontrollit të pushtetit qendror (pushtetit të komunës qytetare) e cila nëpërmjet doganave të ndryshme që kishte vënë për mallrat që hynin në qytet e që dilnin jashtë, siguronte të ardhura të mëdha. Përveç kontrollit Komuna gëzonte të drejtën e monopolit tregtar në disa artikuj si: drithë, verë, etj., dhe lejohej shitja e lirë e tyre vetëm me urdhërin e saj.

Forcimi i jetës ekonomike dhe lulëzimi i tregtisë bënë që nga fundi i shek. XIV juridiksioni i Shkodrës të zgjerohet mjaft duke përfshirë qendra urbane që më parë lulëzuan si pika autonome, si: Sarda, Balëzi dhe të ngushtojë shumë juridiksionin e Komunës së Drishtit.

Më vonë, në gjysmën e parë të shekullit XV, Shkodra si qendër ndërkrahinore, hyn në grindje për çështje kufiri edhe me qytetet e Tivarit, Ulqinit e Kotorrit. Kësaj periudhe i përket ajo shkallë e zhvillimit të jetës ekonomike në të cilën marrëdhëniet mall-para nuk ishin kufizuar vetëm në zonën bregdetare por përfshinin edhe zonat e brendshme, ku ekonomia natyrore kishte rrënjë më të thella.

Nga këta tregues të nivelit të marrëdhënieve tregtare të Shkodrës në shekujt XIV-XV del se ato kishin arritur një shkallë të mirë zhvillimi. Edhe kjo fushë tregon për marrëdhënie feudale në lulëzim.

Megjithatë, në shekullin XV deri në periudhën e pushtimit turk, kur rrethanat e brendshme ishin të favorshme për të bërë hapa të mëtejshme në drejtim të centralizimit politik, Republika e Shën Markut, e cila kishte shtënë në dorë të gjitha qytetet kryesore bregdetare, midis tyre dhe ato të trevës shqiptare veriore si Kotorrin, Buduan, Tivarin, Ulqinin, Drishtin, Lezhën dhe Shkodrën, që krahas qyteteve të tjera bregdetare ishin qendrat më të zhvilluara ekonomike, ku mund të mbështetej klasa feudale vendase, ashtu sikurse kishte ndodhur dhe në vende të tjera Europiane, për të realizuar centralizimin politik, me ndarjen në njësi administrative mëvete të të gjithë këtyre qyteteve ajo cënoi atë unitet ekonomik që këto qendra kishin vendosur më përpara me tokat e tjera shqiptare.

Rënia e Shkodrës më 1479 dhe e trevave të tjera shqiptare përreth saj nën zgjedhen turke, shkatërrimet masive dhe kthimi i këtyre qendrave thjesht në kështjella ushtarako-administrative, ishte goditje që i hodhi mbrapa disa shekuj, proceset e reja që kishin marrë zhvillim.

Nga Prof. Menduh Dërguti dhe Prof. Manol Tasellari

COMMENTS

Shkodra Daily, sot lajme dhe informacione, sport, histori, traditë, news, fotografi, karnavaleve, humor', shkodradaily, ë, të, për, shkodra, dhe, në, shkodër, zakonet dhe traditat, Portal, shkodra news, post, online, shkodranews, shkodra lake, shkodra popullsia, shkodra daily weather, shkodra tv, dielli, shkodra daily blog, shkodra star, shkodra postal code, shkodra zip code, Albano, shkodra city, qytet i bekuar, shkodra castle, shkodra by drone, shkodra me dron, shkodra daily news, shkodra filmuar me dron, shkodra albania, shkodra albania map, shkodra albania weather, shkodËrs, shkodra ashensor, .al, shkodra airport, shkodra arena, popullsia shkoder, Almanak, shkodra ne mesjete, skada, Albain, shkodra ac rozafa, duhet shikuar, tv shkoder live, shkodra qyteti, lagjet e shkodres, shkolla e shkodres, shkodra eshte nje jete, rinia shkodrane, tekste shqip, muzike popullore shkodrane, tekste kengesh shkodrane, shkodra albania photos, shkodra accommodation, meteo a shkodra, hotel a shkodra, tempo a shkodra, shkodra backpackers hostel, shkodra beton, shkodra bikes, shkodra daily, realiteti shkoder, shkodra bau, shkodra bus station, shkodra sport, shkodra-sport, shkodra basket, ks vllaznia, shkodrËs, fk vllaznia, janë, stadiumi loro borici, stadiumi i shkodres, vllaznia shkoder, kuq e blu, sezonin, ku shkuadra... jo vetem por.. shkoder bashkia, kampionatin e futbollit,... edhe per femra, ne volejboll, basketboll, renditen ... shkodra banore, shkodra craigs list, shkodra camping, shkodra cathedral, shkodra chat, shkodra church, shkodEr online, shkodra culture, Albanio, shkodra city guide, shkodran cerimeraj, shkodra djepi i kultures, shkodra dhe venediku, shkodra dhe motet, shkodra dhe tradita e saj, .net, shkodra dhe kultura e saj, familjet shkodrane, shkodra dhe historia e saj, shkodra district events, shkodra dhe turizmi, shkodra e vjeter, elir, kosova radio shkodra, jare popullore shkodrane, shkodra ese, nëshkoder, shkodra e rrethueme, shkodra ekspres, pasqyr, shkodra e bukur, shkodra e permbytur, shkodra eshte, shkodra e rrethuar, shkodra ekonomia, maja e shkodranit, dasma shkodrane e diell, mimoza shkodra, ia vlen te shikohet... shkodra fest, shkodra foto, shkodra flamurtari, shkodra ferry, e folura shkodranshe, shkodranishte e shkodranishja, shkodra facebook, gegnishtja, dialekti shkodran, dialekti gege, shprehje shkodrane, fjale te vjetra shkodrane, thenie shkodrane, shkodra door, shkodra fashion, shkodra foto-galeri, shkodra fotografi, shkodra wikipedia, gegerishja, shkodra travel, në shkoder, shkodra forecast, shkodradaily, shkodra go v, qarku shkoder, bashkia shkodres, shkodra google maps, scutari albania, shkodra guide turistike, shkodra guide, shkodra guesthouse, sofra shkodrane, shkodra gjate mesjetes, shkoder google earth, shkodra gaming, shkodra gjeografia, shkodra gazeta, online media, shkodra hotel, shkodra hostel, shkodra history, ShqipËria, Shqiperi, në Maqedoni, të Maqedonise, Ilirio, kosovaret, shkodra harta, shkodra historical museum, shkodra historia, Illyrie, shkodres .., por edhe, Kosova, Kosovës, .com, Faqja e parë, Lajmet, Dëshmorët, Analiza, Intervista, Kultura, Tema, Panairin e Librit dhe botuesit e librave, të deputetëve shqiptarë, Shqiptar, Shqipëri, Shqipe, Shqiptaret, shkodra hosting, shkodra hava durumu, por, shkodra hidrografia, ose, jozefina topalli, permbytje ne shkoder, shkodra hotels albania, shkodra in your pocket, shkodra images, shkodra daily foto, shkodra ime, fototeka marubi, muzeu shkoder, shkodra informacion, shkodra info, shkodra click, histori shkodrane, familjet e medha shkodrane, shkodra in english, Albanais, shkodra live, zoja e shkodres, kisha e zojes shkoder, kishat e shkodres, katoliket e shkodres, ... musulmanet e shkodres, xhamite e shkodres, shkodra daily website, shkodra in fashion, ne shkoder, kanë, qyteti i shkodres, shkodra 2012, shkodra ne vitet, shkodra e viteve, keti bazhdari, vajza shkodrane, shkoder ka te vdekur, persona ne kerkim, shkoder 4 te rinj, shkoder 4 djem, shkoder 4001, times... vriten persona shkodrane, antena shkoder, djem nga shkodra, elita shkodra, shkodra vitet 80, shkodra 97, shkodra ne 97, aksident ne shkoder, ne aksin rrugore, qe lidhe shkodren, nderhyrje me force, plagosje ne nje lokal, gjakmarrja ne shkoder, shkoder albania, tradita shkoder, pedonale shkoder, komuna shkoder, kenge popullore shkodrane, poezi te pabotueme, kenge te vjetra shkodrane, kenge qytetare shkodrane, jare shkodrane, novela dhe tregime ne gjuhe shqipe, weather i shkodra, humor shkodran i vjeter, teatri migjeni, inhumor shkodran i pavdekshem, humor shkodran i viteve 70, barcaleta shkodrane, humor shkodran i viteve 90, aktor i teatrit Migjeni, dhe kinematografise shqiptare, bejta shkodrane, humor puro shkodrane, tregime shqip, novela shqip, Albanie, shkodra jazz fest, shkodra jone, tava e krapit gatimi, gjuetia e krapin, liqenit te shkodres, lumin buna, shkodra jeme, shkodra zemra jeme, shkodra jazz festival, Illyrien, jehona shkodra, jeton shkodra, shkodran januzi, jakup shkodra, shkodra snt, Ese, Analiza letrare apo Referate, duhet lexuar, patjeter, per shkodren, shkodra ka plot dashuri, shkodra kryeqyteti shqiperise, shkodra kryeqytet, shkodra kalaja e rozafes, shkodra kultura, shkodra klima, shkodra kalaja, shkodra ks, shkodra kodi postar, shkodra lajmet e fundit, shkodra lajme, Albanujo, shkodra lake resort, shkodra live camera, arkiva e lajmeve albania, Kosoves, KosovË, Iliriano, shkodra love, shkodra lonely planet, voltana ademi, shkodra lajme sot, chat shkodra, shkodra daily info, shkodra 1997, shkodra 1913, shkodra 1911, shkoder 1991, shkoder 1913, weather in shkoder, weather shkodra, shkodra sot, tv shkodra, Fjalor me .. Libra shqip, ...Gramatike, Poezi dhe Vjersha, Gjuhe shqipe dhe letersi test, big brather shkodra, shkodra youtube, intervista, shqipërisë, shkodran mustafi, shkodran tolaj,
Name

1 maji dita nderkobetare e punetoreve,1,1 maji historia,1,1 maji ne shqiperi,1,28 nanduer,1,28 nentor,1,28-nanduer,1,28-nentor,1,7 dhe 8 marsi,2,7 marsi dita e mesuesve,1,7 marsi festa e mesuesve,1,7-marsi-dita-e-mesuesve,1,7-marsi-festa-e-mesuesve,1,8 marsi dita e gruas,1,8 marsi dita e nenave,1,abat shale,1,abaz golemi,1,abaz xhudi,1,abaz-golemi,1,abaz-golemi-xhudi,1,abaz-xhudi,1,adelajde saraci,1,adem kastrati,1,adem kastrati aktori zhanrit komik,1,adem kastrati teatri migjeni,1,adem-kastrati,1,adivije alibali,1,adivije-alibali,1,adnan bala,1,adnan-bala,1,adriatic cafe,1,aferdita shahini,1,agjencite e para ne shkoder,1,agron tufa,3,ahengu shkodran,5,ahengu-shkodran,4,ahmet borici,1,ahmet bushati bashkia shkodres,1,ahmet-bushati,1,aktoret e para teatrit migjeni,1,aktoret e teatri migjeni,1,aktori adem kastrati,1,aktori bep shiroka,1,aktori gezim kruja,1,aktori i madh i roleve te vegjel,1,aktori julian deda,1,aktori lazer filipi,1,aktori lec shllaku,1,aktori loro kovaci,1,aktori mihal popi,1,aktori ndrek luca,1,aktori ndrek shkjezi,1,aktori nefail piraniqi,1,aktori paulin lacaj,1,aktori paulin preka,1,aktori pjeter gjoka,1,aktori seit boshnjaku,1,aktori serafin fanko,1,aktori sulejman dibra,1,aktori tano banushi,1,aktori viktor bruceti,1,aktori zef deda,1,aktorja katerina biga,1,aktorja roza anagnosti,1,aktorja tinka kurti,1,aktorja zyliha miloti,1,ala franka lazer shantoja,1,albanian ambasy in usa,1,albanologjia,1,albanologu gustav majer,1,albanologu robert elsi.,1,albanologu teodor ipen biografia,1,albanus albano,1,albatros regjaj,1,album balli kombetar shkoder,1,aleksandar stipcevic,1,aleksandar stipcevic illyrians,1,aleksandar stipceviq iliri,1,aleksandar-stipcevic,1,aleksander drenova asdreni,1,aleksander prosi,1,aleksander sirdani,1,aleksander stipceviq,1,aleksandër xhuvani,1,aleksander xhuvani biografia,1,aleksander-sirdani,1,aleksander-stipceviq,1,aleksander-xhuvani,1,alfred capaliku,1,alfred capaliku karnavalet,1,alfred capaliku poezi,1,alfred nobel,1,ali asllani,1,ali asllani hanko halla,1,ali kraja,1,ali sahatçia,1,ali tari,1,ali-asllani,1,ali-kraja,1,ali-kraja-tari,1,ali-tari,1,alibali jusuf,1,alisa baraku,1,alisa-baraku,1,alush beqari,1,alush-beqari,1,amaneti qe me la zef mala,1,amazonat shqiptare,1,amazonat-shqiptare,1,ambasada shqiptare ne shtetet e bashkuara,1,ana e malit,1,ana jakova,1,ana mehije fatakeqe,1,ana mehije fatakeqe andrea skanjeti,1,ana mehije fatakeqe novele andrea skanjeti ana mehije fatakeqe,1,ana-mehije-fatakeqe,1,anderr e nji mbasditje vere ernest koliqi,1,anderr-e-nji-mbasdite-vere,1,andrea kushi,1,andrea skanjeti,2,andrea-skanjeti,2,andromaqi gjergji,1,andromaqi-gjergji,1,andrrime fiorentine gasper pali,1,andrrime-fiorentine,1,angelin saraci,1,angjelin nenshati,1,angjelin-nenshati,1,angjelina gurakuqi,1,anita take,1,anjeze bojaxhiu,1,anjeze-bojaxhiu,1,anton ashta,1,anton çefa,1,anton harapi,1,anton harapi cerciz topulli,1,anton harapi dy lot e nji betim,1,anton harapi fjalimi,1,anton harapi luigj gurakuqi,1,anton harapi mustafa qulli,1,anton harapi shkoder,1,anton harapi si e njohe gurakuqin,1,anton mazreku,1,anton mazreku biografia,1,anton mazreku veprat,1,anton papleka,1,anton xanoni biografia,1,anton xanoni veprat,1,anton zanoni,1,anton-ashta,1,anton-harapi,2,anton-mazreku,1,anton-xanoni,1,anzat e parnazit,1,apartamenti 2xl,1,apollon skalkovski,1,apologjia skenderbeut,2,apologjia-skenderbeut,2,araniti mithat,1,ari 24 karat,1,arkivi muzeu historik shkoder,2,arra e madhe shkoder,1,arre temal,1,arsen idromeno,1,arshi pipa,7,arshi pipa biografi,1,arshi pipa dhe letersia shqipe,1,arshi pipa veprat,1,arshi-pipa,8,artissima art gallery,1,artissima-art-gallery,1,ashiku pjerin,1,ashim kopliku,1,asht asht nji jete,1,ashte bushat,1,asllani ali,1,astrit hafizi,1,astrit hafizi biografia,1,astrit hafizi futbool,1,astrit hafizi kampion,1,astrit hafizi trajner,1,astrit hafizi vllaznia,1,at gjon shllaku,1,at martin gjoka,1,at-gjon-shllaku,2,atdhetari luigj gurakuqi,1,atdhetarit te koseves luigj gurakuqi,1,atdhetarit-te-kosoves,1,atdheut gjergj fishta,1,atentanti i luigj gurakuqit,1,athanas-banushi,2,atletja vera bregu,1,aurela cuku,1,aurela-cuku,1,babe dude karbunara,1,baks i ri,1,baks-rrjoll,1,balli-kombetar-shkoder,1,ballkaniada 1946,1,ballkaniada-1946,1,balshajt,1,balshajt dhe muzakajt,1,baltasar benusi,1,baltasar-benussi,1,baltjon stamolla,1,banda frymore shkoder,1,banda-pare-frymore-shkoder,1,bandat muzikore shkoder,1,banimi ne gjermani,1,banka globale e farerave,1,barbullush,1,barcaleta shkodrane,1,barcaleta tef palushi,1,barcolle shllak,1,bardh smaja,1,bardhaj,1,bardhosh dani,1,bashkejetesa fetare ne shkoder,1,bashkia e shkodres,1,bashkia fushe arrez,1,bashkia malesi e madhe,1,bashkia puke,1,bashkia shkoder,1,bashkia shkoder popullsia,1,bashkia vau i dejes,1,bashkia-shkoder,1,bashkite e qarkut shkoder,1,bashknija e shqypris,1,basho jona,1,bebeziqi izet,1,bedi pipa,2,bedi-pipa,1,bedrie pipa,2,begzad baliu,2,Bejta shkodrane,1,belaj dajc,1,beltoje berdice,1,bene shllak,1,benussi shkoder,1,benussi tirane,1,bep shiroka,1,bep shiroka biografia,1,bep-shiroka,1,beqir gjylbegu,1,beqir sahatçia,1,beqir xhepa,1,berdice e madhe,1,berdice e mesme,1,berdice e siperme,1,bernardin palaj,2,bernardin palaj biografia,1,bernardin palaj frati i kangvet,1,bernardin palaj veprat,1,bernardin-palaj,3,bernardina kodheli,1,bernardina marubi,1,besime popullore,1,besime popullore ne shqiperi,1,besnik sahatçia,1,besnik taraneshi,1,best 10 north shkoder,1,best ten north shkoder,1,best-ten-north-shkoder,1,biblioteka marin barleti,1,biblioteka publike shkoder,1,biblioteka shkodres,1,biblioteka-marin-barleti,1,bicikleta e pare ne shkoder,1,big brother shkodra,1,big-brother-shkodra. shkodra sot,1,bik ndoja,1,bik ndoja biografia,1,bik ndoja jare shkodrane,1,bik ndoja kenge shkodrane,1,bik ndoja muzik shkodrane,1,bik ndoja oso kuka,1,bik pepa,1,bik pepa biografia,1,bik pepa cifti i lumtur,1,bik pepa veprat,1,bik-ndoja,1,bik-pepa,1,bini toske bini gege,1,bisede me nene terezen,1,bisede me qytetin tim gasper pali,1,bisede-me-qytetin-tim,1,Bishtiqendia,1,bizneset e para ne shkoder,1,bizneset shkodrane vitin 1945,1,bleran,1,blerim komuna puke,1,blerje ne internet,1,blerje online,1,bobot,1,Boga,1,Bogë,1,boks postribe,1,borici daut,1,borici loro,1,botë më vete,1,bote-me-vete,1,branko kadia,1,brashte shosh,1,breg lumi shale,1,Bregu Ranës,1,brucaj pult,1,bruno shllaku,1,bujar qamili biografia,1,bujar qamili kosova,1,bujar qamili pranvera,1,bujar qamili shkodrane,1,bujar qamili vllaznia,1,bujar-qamili,1,bukurie gjeçi,1,bukurija duhet fort hamid gjylbegu,1,burhan juka,1,bushati hamdi,1,bushatllinjte e shkodres,2,bushatllinjtë e shkodrës,3,buze te ngrira ne gaz,1,buze-te-ngrira-ne-gaz,1,carl ritter von ghega,1,carlo gegha,1,cas velipoje,1,catin saraci,2,catin-saraci,1,çesk zadeja,1,cesk zadeja biografia,1,cesk zadeja veprat,1,cesk-zadeja,1,cezarina canco,1,cezarina daragjati,1,cezarina daragjati canco,1,cezarina-daragjati,1,çfare eshte banka globale e farërave,1,cfare eshte cmimi nobel,1,cfare eshte dita e tokes,1,cfare eshte illyricum sacrum,1,cfare eshte kongresi i manastirit,1,cfare eshte online shopping,1,çfarë është telepatia,1,cfare jane google doodle,1,cfare-eshte-telepatia,1,çifti lumtur,1,cifti-lumtur,1,cilat eshte dobia e agjerimit,1,cilat jane minierat e arit me te medha ne bote,1,cilat jane vendet me te mbrojtura ne bote,1,cilet jane tulipanet shqiptar,1,ciprian porumbesku,1,citta di scutari albania,1,cka do tjete shkodra,1,çmimi nobel,1,cmimi paloke nika,1,colonel sander,1,cubat gjergj fishta,1,cubat lahuta e malcis,1,cuf shkreli,1,cuf-shkreli,1,cuk marku,1,çuni i korculls,1,daija tish,1,dakaj antologji poezise boterore,1,dallendyshe eja,1,dallendyshe-eja,1,dallendyshja u kthye luigj gurakuqi,1,dallendyshja-u-kthye,1,daniel gjeçaj,1,daniele farlati,1,danish bebeziqi,1,danjel gjeçaj,1,dante alighieri,1,dante e ne shqiptaret ernest koliqi,1,dante-e-ne.shqiptaret,1,daragjat dajc,1,daragjati shkoder,1,dasma shkodrane kole idromeno,1,data e ditës së pashkëve,1,daut borici,1,daut borici biografia,1,daut borici vepra,1,daut-borici,1,de obsidione scodrensi,2,ded gjo luli,2,ded-gjo-luli,2,deka e burrnija gjergj fishta,1,deka-e-burrnija,1,deklarate shtypi frederik rreshpja,1,deklarate-shtypi,1,delegatet e kongresit te manastirit,1,delija lin,1,denimi i fundit me vdekje ne shqiperi,1,denimi kapital ne shqiperi,1,denimi me vdekje ne shqiperi,1,dera-e-pertrime,1,deshir,1,deshir luigj gurakuqi,1,dhaskal todhri,1,dheu i lehte hajmel,1,dhimiter anagnosti,1,dhimiter-anagnosti,1,dialekti gegë,1,dialekti-gege,1,diana kastrati,1,Dibra,1,digit alb,1,digitalb albania,1,dijetari kole ashta,1,dikur prane shimshirvet ernest koliqi,1,dikur-prane-shimshirvet,1,dirigjenti frano ndoja,1,diskriminimi dhe racizmi sot ne gjermani,1,diskriminimi ne gjermani,1,dita e luleve ne shkoder,1,dita e mesuesit,1,dita e tokës,1,dita nderkombetare e gruas,1,dita nderkombetare e tokes,1,dita-mesuesve,1,dixhit alb,1,dixhitalb,1,djalli skenderbeu pjetri,1,dobraç,1,dom alfons tracki,1,dom anton muzaj,1,dom ernest coba,1,dom frano ilia,1,dom gjergj simoni,1,dom lazer shantoja,2,dom ndoc nikaj,2,dom ndoc nikaj biografia,1,dom ndre mjeda,4,dom ndre zadeja,1,dom nikolle kacorri,1,dom nikolle kacorri shqip,1,dom zef ashta,1,dom zef simoni,1,dom-gjergj-simoni,1,dom-ndre-mjeda,7,dom-zef-simoni,1,domen postribe,1,don kishoti,1,don kishoti i mances,1,don quixote of la mancha,1,donat kurti,1,donat kurti biografia,1,donat kurti veprat,1,donat-kurti,1,donika kastrioti,1,donkishot,1,donkishoteske,1,donkishotizëm,1,doodle me flamurin shqiptar,1,dr anton ashta,1,dr frederik shiroka,1,dr hasan kaduku,1,dr rifat frasheri,1,dr sander ashta,1,dragoc postribe,1,dramaturgu andrea skanjeti,1,dramaturgu fadil kraja,1,dramaturgu kole jakova,1,dramosh,1,Drini i Bardhe,1,Drini i Zi,1,drisht castle,1,drisht historia,1,drisht postribe,1,drisht shkoder,2,drisht statutet,2,drisht ura e mesit,1,drita kosturi,1,drita-kosturi,1,drivasto,2,dush vau dejes,1,dy lot e nji betim anton harapi,1,dy lule lazer shantoja,1,dy-lot-e-nji-betim,1,dyqanet e para ne shkoder,1,e gasper palit,1,e mark kaftallit,1,e vjetra shembet kohet po ndryshojne; nje jete e re po lulezon germadhash,1,e-commerce,1,earth day,1,edhe hana do te dije,1,edit durham,1,edit durham biografia,1,edit durham veprat,1,edit-durham,1,edith durham,1,edith-durham,1,egon gjadri,1,eheng shkodran,4,eheng-shkodran,4,eksploratori me i madh shqiptar,1,elegji per gac çunin,1,elegjia vllazërore arshi pipa,1,elegjia vllazërore myzafer pipa,1,elhaida dani,1,elhaida-dani,1,eljaz gjylbegu,1,ema ndoja,1,ema ndoja aktore,1,ema ndoja biografia,1,ema-ndoja,1,emrat e hoxhallareve,1,emrat e lagjeve ne shkoder,1,engjell ceka,1,engjell çeka,1,engjelloret e drishtit,1,enver dracini,1,enver hoxha,3,enver hoxha ne shtoj,1,enver hoxha nikita hrushov,1,enver muriqi,1,enver muriqi biografia,1,enver-hoxha,1,enver-muriqi,1,eqrem çabej,1,eqrem-cabej,1,Ergi Dini,1,erika camaj,1,erika-camaj,1,ernest koliqi,1,ernest koliqi anderr e nji mbasditje vere,1,ernest koliqi bernarnidn palaj,1,ernest koliqi biografia,1,ernest koliqi dante alighieri,1,ernest koliqi dante e ne shqiptaret,1,ernest koliqi dera e pertrime. dera e pertrime ernest koliqi,1,ernest koliqi dikur prane shimshirvet,1,ernest koliqi gjuhes shqipe,1,ernest koliqi hane gjaku,1,ernest koliqi kumbulla pertej murit,1,ernest koliqi kushtrimi i skanderbeut,1,ernest koliqi leze sakatja,1,ernest koliqi mall e merzi,1,ernest koliqi nane e perbashket,1,ernest koliqi nje cuterr ne helveti,1,ernest koliqi poezi,1,ernest koliqi poezi rrugash,1,ernest koliqi prroni i cepit,1,ernest koliqi qielli mbi oborr,1,ernest koliqi shkodra ne mbramje,1,ernest koliqi shkodra ne mengjese,1,ernest koliqi shkodra ne zheg,1,ernest koliqi veprat,1,ernest-koliqi,1,esat pashe toptani rrethimi shkodres,1,esat pashe toptari,1,estrada-e-shkodres,1,ethem bakalli,1,etnograf,1,etnomuzikografia shqiptare,1,fabrikat e para ne shkoder,1,fadil kraja,1,fadil kraja biografia,1,fadil kraja veprat,1,fadil-kraja,1,faik adem luli,1,faik luli,2,faik-luli,1,familja benussi origjina,1,familja borici,1,familja çeka,1,familja ceka shkoder,1,familja coba origjina,1,familja cobajve shkoder,1,familja daragjati,1,familja e begollajve,1,familja e çaushollajve,1,familja gjylbegaj,3,familja gjylbegu,3,familja kasneci,1,familja pipa,2,familja rrota,2,familja saraci shkoder origjina,1,familja saraci shkoder. familja shkodrane saraci,1,familja suma,1,familja suma shkoder,1,familja-benussi,1,familja-borici,1,familja-ceka,2,familja-daragjati,1,familja-gjylbegaj,1,familja-gjylbegu,1,familjes coba shkoder,1,familjet e medha shkodrane,1,familjet e vjetra shkodrane,2,familjet shkodrane,4,familjet-shkodrane,4,fanko serafin,1,fatbardh smaja,1,fatbardh-smaja,1,fatbardha saraci,1,fehime pipa,2,femi shqiptar ne lulishte,1,femrat e para e teatrit migjeni,1,ferid bala,1,festa e 8 marsit,1,festa e flamurit,1,festa e karnavaleve,1,festa e pashkëve,1,fida shqiptare ndaj shtetit osman,1,fierze puke,1,figura mitologjike shqiptare,1,filip çeka,1,filip ceka shkoder,1,filip daija,1,filip daija barcaleta shkodrane,1,filip daija bejta shkodrane,1,filip daija humor shkodran,1,filip noga,1,filip noga biografia,1,filip shiroka,1,filip shiroka poezi bashknija e shqypris,1,filip shiroka poezi pleqnija,1,filip shiroka poezi shkod dallendyshe,1,filip shiroka poezi shqypria,1,filip shiroka poezi vorri i skanderbegut,1,filip shiroka shkoder,1,filip-daija,1,filip-noga,1,filip-shiroka,5,filomena prosi,1,fiqiret juka,1,fishta gjaksorve poeme,1,fishta gjergj,16,fituesit e kampionatit boteror,1,fizarmonicisti luan barova,1,fjale ne gegerishte,1,fjale te urta shkodrane,1,fjalimi i fishtes,1,fjalimi i martin luter king ne shqip,1,fjalori etimologjik indoeuropiane,1,fk vllaznia,1,flamur tartari,1,floreta faber,1,floreta faber luli,1,floreta luli,1,floreta-faber,1,florinda gjergji,1,floriri 24 karat,1,folklorit muzikor shqiptar,1,foto nenshati,1,foto shkodra,1,foto te vjetra shkoder,1,foto-nenshati,1,foto-shkodra,1,fotografi nga shkodra,1,fotografi-nga-shkodra,1,fotografia e parë e modifikuar në photoshop,1,fotografia pici,1,fototeka marubi,2,fototeka-marubi,3,franco illia,1,frang bardhi,1,frang bardhit,2,frang-bardhi,2,frano gjini,1,frano ilia,1,frano illia,1,frano kulli,1,frano ndoja,1,frano ndoja banda,1,frano ndoja biografia,1,frano ndoja orkestra,1,frano-ilia,1,frano-ndoja,1,frati,1,frati shqyptar aleksander sirdani,1,frati-shqyptar,1,frederik ndoci,1,frederik ndoci biografia,1,frederik ndoci diskografia,1,frederik ndoci repertori,1,frederik reshpja,1,frederik rreshpja,1,frederik rreshpja deklarate shtypi,1,frederik rreshpja kthim ne vendlindje,1,frederik rreshpja princi poezise,1,frederik rreshpja vepra,1,frederik shiroka,1,frederik shiroka biografia,1,frederik-ndoci,1,frederik-rreshpja,3,frederik-shiroka,1,frederikrreshpja,2,fredrik rreshpja erdhi ora te vdes perseri,1,fshati i ri bushat,1,fshati lotaj,1,fshati-lotaj,1,fshatrat e shkodres,1,futbollistet shqiptar,1,futbollisti astrit hafizi,1,futbollisti paulin ndoja,1,gac çuni,1,gac-cuni,1,gaetan petrota,1,gaetano petrotta,1,gaetano petrotta populli gjuha dhe letersia shqipe,1,gaetano-petrotta,1,gajtan gur i zi,1,ganjolle gur i zi,1,garibaldini pa biografi te plote,1,gasper beltoja,1,gasper beltoja abetare per shkollat fillore,1,gasper beltoja shkolla e re,1,gasper benusi,1,gasper benussi,1,gasper çurçia,1,gaspër çurçia,2,gasper curcia biografia,1,gasper gurakuqi,1,gaspër gurakuqi,1,gasper harapi,1,gasper pali,1,gasper pali andrrime fiorentine,1,gasper pali bisede me qytetin tim,1,gasper pali hyjt mbi gremine,1,gasper pali kanga e poetit,1,gasper pali muzg mergimi,1,gasper pali poezi,1,gasper pali prendimi i andrrimeve,1,gasper pali psalm muzgu,1,gasper pali shkoder,1,gasper pali vegim mendimesh,1,gasper pali vepra,1,gasper-beltoja,1,gasper-curcia,2,gasper-gurakuqi,1,gasper-pali,1,gatime shkodrane,1,gatimi krapit,1,gatimi peshkut,1,gazmend kraja gazmend kraja,1,gaztoret shkodran filip daija,1,gaztorët shkodranë,1,gegë kodheli,1,gegë marubi,1,gege marubi biografia,1,gege postrippa,1,gege-marubi,1,gegërishtja,1,gegnisht,1,Genti Tavanxhiu,1,george kastrioti,1,Gerald Ford,1,gëzim dimnaku,1,gezim dimnaku biografia,1,gezim dimnaku rekorde,1,gezim kruja,1,gezim kruja biografia,1,gezim kruja teatri migjeni,1,gezim my uruci,1,gezim uruci,1,gezim uruci biografia,1,gezim uruci speleologjia shqiptare,1,gezim-dimnaku,1,gezim-kruja,1,gezim-uruci,1,gezuar vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,gilbert gurakuqi,1,gimaj shale,1,giorgio fishta,16,giorgio-fishta,16,giuseppe valentini,1,giuseppe zamputti,1,giuseppe-valentini at zef valentini biografia,1,Gjakova,1,gjaksorve gjergj fishta,1,gjama e tomorrit,1,gjegjan puke,1,gjelosh luli,1,gjelosh-luli,1,gjergj canco,1,gjergj elez alia,1,gjergj elez alia kenga,1,gjergj elez alia legjenda,1,gjergj elez alia mitologjia gjergj elez alia balada,1,gjergj elez alia poezi,1,gjergj fishta,16,gjergj fishta atdheut,1,gjergj fishta biografia,1,gjergj fishta deka e burrnija,1,gjergj fishta gjuha shqype,1,gjergj fishta hymi flamurit,1,gjergj fishta jeta,1,gjergj fishta lahuta e malcis,1,gjergj fishta makeronjana,1,gjergj fishta meshtari i malcis,1,gjergj fishta poezi shqypnise,1,gjergj fishta shqypnija,1,gjergj fishta tekstet shkollore,1,gjergj fishta tringa lahuta e malcis,1,gjergj fishta veprat,1,gjergj kastrioti,3,gjergj kastrioti skenderbeu,1,gjergj luca,1,gjergj pali,1,gjergj simoni,1,gjergj-fishta,17,gjergj-kastrioti,3,gjergj-kastrioti-skenderbeu,2,gjergj-simoni,1,gjergji andromaqi,1,gjermania per fillestaret,1,gjeto kola,1,gjimnazi qemal stafa,1,gjok vata,1,gjoke misloca,1,gjoke vata,1,gjoke vata biografia,1,gjoke-vata,1,gjon buzuku,1,gjon buzuku biografia,1,gjon buzuku meshari,1,gjon buzuku veprat,1,gjon coba,1,gjon marashin,1,gjon pantalia,1,gjon shkumi,1,gjon shllaku,1,gjon simoni,1,gjon simoni biografia,1,gjon ujka,1,gjon-buzuku,1,gjon-shllaku,2,gjon-simoni,1,Gjosho Vasia,2,Gjosho Vasija,2,gjovalin gjadri,1,gjovalin gjoka,1,gjovalin kolombi,1,gjovalin-gjadri,1,gjuha shqype,1,gjuha shqype gjergj fishta,1,gjuha shqype ndre mjeda,1,gjuhes shqipe ernest koliqi,1,gjuhes-shqipe,1,gjuraj pult,1,gjush benussi,1,gjush sheldija,1,gjush sheldija biografia,1,gjush sheldija guida e pare per shkodren,1,gjush sheldija historia e shkodres,1,gjush sheldija veprat,1,gjush-sheldija,1,gjyqi special 1945,2,gjyqi special i shqiperise,1,gjyqi special i tiranes,2,gjyqi special ne shqiperi,1,gjyzepina kosturi,1,gjyzepina kosturi biografia,1,gjyzepina kosturi soprano,1,gjyzepina misloca,1,golem,1,gomsiqe e re,1,gomsiqe vau dejes,1,gonxhe bojaxhiu,1,gonxhe-bojaxhiu,1,grand cafe,1,grand hotel savoia,1,gregor kodheli,1,gregor marubi,1,grigor orllov,1,Grili,1,Gruaja Shqiptare,1,grude e re,1,grueja hotjane hile mosi,1,Grueja Shqyptare,1,grueja-hotjane,1,gruemire malesi e madhe,1,guci e re,1,guljelm deda,1,guljelm-deda,1,guljem deda,1,guljem-deda,1,gurakuqi luigj,1,gurakuqi mati logoreci,1,gurakuqi shkoder,1,gushte temal,1,gustav majer,1,gustav meyer,2,gustav-meyer,1,hafiz ali kraja,1,hafiz ali tari,1,hafiz sabri koçi,1,hafiz-muhamet-bekteshi,1,hajmel,1,haki mborja,1,haki stemilli,1,haki stermilli sikur t isha djale,1,haki-mborja,1,haki-stermilli,1,halid shenazi,1,halla hanko,1,halla-hanko,1,hamdi bushati,2,hamdi bushati biografia,1,hamdi bushati shkodra dhe motet,1,hamdi bushati veprat,1,hamdi-bushati,2,hamid gjylbegu,5,hamid gjylbegu biografia,1,hamid gjylbegu veprat,1,hamid kokalari,1,hamid-gjylbegu,6,hamit gjylbegaj,1,hamit kokalari,2,hamit-kokalari,1,hane gjaku ernest koliqi,1,hane-gjaku,1,hani salo kalit,1,hanko halla,1,hanko halla ali asllani,1,hanko-halla,1,hanny gurakuqi,1,harland sanders,1,harmoni fetare ne shkoder,1,hasan kaduku,1,hasan kaduku dentist,1,hasan kaduku stomatolog,1,hasan riza,1,hasan riza pasha,1,hasan smaja,1,hasan-kaduku,1,hasan-smaja,1,haxhi ibrahim kaduku,1,haxhi-ibrahim-kaduku,1,henrik daragjati,1,henrik lacaj,2,henrik lacaj biografia,1,henrik lacaj rrethimi i shkodres,1,henrik lacaj vepra,1,henrik-lacaj,1,hermira fico gjoni,1,hermira-fico,1,hija e flatrave,1,hija e flatrave te medheja,1,hija-e-flatrave,1,hija-e-flatrave-te-medhaja,1,hil mosi,1,hil-mosi,2,hile mosi,2,hile mosi biografia,1,hile mosi poezi,3,hile mosi poezi grueja hotjane,1,hile mosi poezi kanga e djepit,1,hile mosi vajza mbi vorr,1,hile mosi veprat,1,hile-mosi,5,himni kombetar teksti,1,Histori Botërore,1,histori shkodrane,9,Histori Shqiptare,8,histori-shkodrane,10,historia e 8 marsit,1,historia e çmimit nobel,1,historia e himnit kombetar,1,historia e kampionatit boteror te futbollit,1,historia e mjekesia shkodrane,1,historia e shkolles ne shiroke shkoder,1,historia kenges moj e vogla si florini,1,historia kishtare e ilirisë,1,historiani robert elsi,1,historiku karnavaleve,1,homeri shqiptar,1,hot i ri,1,hotel parkcafe,1,hoten bushat,1,hoxhallaret e shkodres,1,hoxhallaret e shqiperise,1,hoxhllaret biografi,1,humanist dhe bashkepunetor i skenderbeut,1,Humor,1,humor tef palushi,1,hyesen kocia teatri operas dhe baletit,1,hyjt mbi gremine gasper pali,1,hyjt-mbi-gremine,1,hylli drites,1,hylli i drites,1,hylli i drites reviste kulturore e atdhetare,1,hylli-drites,2,hysen kocia,1,hysen kocia bishtalecat,1,hysen kocia o zumare,1,hysen kocia teatri kombetar,1,hysen-kocia,1,hysni bebeziqi,1,I have a dream,1,iballe puke,1,ibrahim kaduku,2,ibrahim kaduku hasan kaduku,1,ibrahim kaduku medreseja shkoder,1,ibrahim pashe bushati,1,ibrahim-kaduku,1,identiteti kombetar,1,identiteti-kombetar,1,idromeno shkoder,1,ihsan borici,1,ilir gjylbegu,1,ilirishtja dhe shqipja,1,ilirishtja-dhe-shqipja,1,illyricum sacrum,1,illyricum-sacrum,1,imam salih myftia,1,imam vehbi ismaili,1,imzot jul bonati,1,informacion rreth jetes ne gjermani,1,informacione per korene e veriut,1,injac zamputi,1,injac zamputti,2,injac zamputti biografia,1,injac zamputti veprat,1,injac-zamputti,1,isa alibali,1,isa boletini,1,isa-boletini,1,islam dizdari,2,islam-dizdari,2,ismail kadare,1,ismail kaduku,1,ismail qemali,4,ismail-qemali,1,isuf alibali,1,ivanaj mirash,1,izabela luli,1,izet bebeziqi,1,izet bebeziqi biografia,1,izet bebeziqi jeta,1,izet bebeziqi vepra,1,izet-bebeziqi,1,jak serreqi,1,jak speci,1,jakin shkodra,2,jakova prenk,1,jakup kastrati,1,jakup-ramadani,1,janica martiniani,1,jeta ne korene e veriut,1,jete e thjeshte poezi injac zamputti,1,jete-e-thejshte,1,joakin serreqi jak-serreqi,1,johann arendt,1,jolanda preka,1,jolanda shala,1,jolanda shala biografia,1,jolanda shala teatri migjeni,1,jolanda-shala,1,jordan misja,1,jorgji karbunara,1,Josef Szekely,1,jozefina coba topalli,1,juban gur i zi,1,jubani zef,1,juli ndoci,1,julian deda,1,julian-deda,1,jup kastrati,1,jup kastrati biografia,1,jup kastrati veprat,1,jup-kastrati,1,justin rrota,2,justin rrota biografia,1,justin rrota veprat,1,jusuf alibali,1,jusuf-alibali,1,k.f.c,1,kace dau dejes,1,kafja e madhe,1,kafja-e-madhe,1,kafja-madhe,1,kafja-madhe-shkoder,1,kajo karafili,1,kakarriqi shkoder,1,kalaja e drishtit,1,kalaja rozafa,1,kalaja shkoders,1,kalaja shkodres,1,kalaja-rozafa,1,kalase se rozafes,1,kalase se shkodres,1,kam mbet jetim ndoc nikaj,1,kam-mbet-jetim,1,kamera-live-shkoder,1,kamerat-e-sigurimit-ne-shkoder,1,kamerat-e-survejimit-ne-shkoder,1,kampionati boteror 2018,1,kampionati boteror i futbollit,1,kanga e djepit hile mosi,1,kanga e prendimit migjeni,1,kanga e te burgosunit migjenit,1,kanga-e-djepit,1,kanga-e-prendimit,1,kanga-e-te-burgosunit,1,kantautori gjoke vata,1,kanuni dukagjinit,1,kanuni lek dukagjinit shtjefen gjecovi,1,kanuni leke dukagjinit,1,kara mahmud pashe bushati,1,kardinal-mikel-koliqi,1,kardinali mikel koliqi,1,kardinali pare shqiptar,1,kardinali-pare-shqiptar,1,karl gega,1,karl gegha,1,karl gurakuqi,1,karl gurakuqi biografia,1,karl gurakuqi fjala e perdorimi i saj,1,karl gurakuqi vepra,1,karl-gega,1,karl-ghega,1,karl-gurakuqi,3,karme vau dejes,1,karnaval ne shkoder,1,karnavalet e shkodres,1,karnavalet-e-shkodres,1,karnavaleve e shkodres,1,karnavaleve e shkodrës,1,kasem taipi,1,kasem taipi biografia,1,kasem taipi kenge popullore shkodrane,1,kasem taipi vepra,1,kasem taipi zana popullore,1,kasem-taipi,1,kastrat malesi e madhe,1,kastrati jup,1,katallani dhe bajlozi,1,katedralja e shen shtjefnit shkoder,1,katedralja e shkodres,1,katedralja shkoder,1,katedralja-shkodres,1,katerina biga,1,katerina biga biografia,1,katerina-biga,1,katrina biga,1,katrina-biga,1,kelmend malesi e madhe,1,kendoj lazer shantoja,1,kenga e konstitucionit,1,kenga gjergj elez alise,1,kenga moisi golemit,1,kenga popullore shkodrane,1,kenga qytetare shkodrane,2,kenga tre heronjve,1,kenga-qytetare-shkodrane,1,kenge kreshnikesh,1,kenge kushtuar oso kukes.,1,kenge nga gjoke vata,1,kenge nga tonin tershana,1,kenge te kultivuar shqiptare,1,kenge-kreshnike,1,kengetari adnan bala,1,kengetari bik ndoja,1,kengetari gjok vata,1,kengetari hysen kocia,1,kengetari tonin tershana,1,kengetarja gjyzepina kosturi,1,kengetarja lucie miloti,1,kengetarja nikoleta shoshi,1,kengetarja violeta zefi,1,kengeve lahute,1,kentucky colonel,1,kentucky fried chicken,1,kërshëndellat,1,keshilli bashkiak shkoder,1,këshilli-qarkut-shkoder,1,keshtjella rozafa,1,keshtjella shkodres,1,kir pult,1,kirurgu frederi shiroka,1,kisha e dajcit shkoder,1,kisha e gjuhadolit,1,kisha e madhe shkoder,1,kisha e shirgjit,1,kisha e shirqit,1,kisha e shna prendes,1,kisha e zojes ne shkoder,1,kisha katedrale e madhe shkoder,1,kisha katolike shkoder,1,kisha ne fshatin shirq,1,kisha shkoder,2,kisha-zojes-shkoder,1,kllogjen temal,1,klubi sportiv vllaznia,1,klubi-sportiv-vllaznia,1,koha e lules martin camaj,1,koha e re gjergj fishta,1,koha e re lahua e malcis,1,koha-e-lules,1,koha-e-re,1,koineja gjuhes shqipe dakaj,1,kokalari kokalari,1,kol gurashi,2,kol idromeno,1,kol logoreci,1,kol shiroka,1,kol-gurashi,1,kol-idromeno,1,kol-shllaku,1,kole ashta,1,kole ashta leksiku historik i gjuhes shqipe,1,kole ashta urdhnimet e poezis,1,kole gurashi,1,kolë gurashi,1,kole idromeno,1,kolë jakova,1,kole jakova biografia,1,kole kamsi,1,kole kamsi biografia,1,kole kamsi veprat,1,kolë luli,1,kole prennushi,1,kole shiroka,1,kole shiroka biografia,1,kole shllaku,1,kole sokoli,1,kole xhuxha,1,kole-ashta,1,kole-gurashi,1,kole-jakova,1,kole-kamsi,1,kole-shiroka,2,kolec kurti,1,kolec-shllaku,2,koliqi ernesto,1,koliqi-ernesto,1,koman,1,komedia hyjnore pashk gjeci,1,Komisia Letrare Shqipe Shkoder,1,kompozitoret e rilindjes,1,kompozitori çesk zadeja,1,kompozitori frano ndoja,1,kompozitori gjon simoni,1,kompozitori lec kurti,1,kompozitori mark kaftalli,1,kompozitori martin gjoka,1,kompozitori palok kurti,1,kompozitori pjeter gaci,1,kompozitori simon gjoni,1,kompozitori tonin harapi,1,komuna ana malit,1,komuna bushat shkoder,1,komuna dajc,1,komuna dajc bregu i bunes,1,komuna dajc shkoder,2,komuna rrethina,1,Komuna Shale,1,Komuna Shllak,1,komuna velipoje,1,komuna-ana-e-maili,1,komuna-berdice,1,komuna-bushat,1,komuna-dajc,1,komuna-gur-i-zi,1,komuna-hajmel,1,komuna-mnele-vig,1,komuna-postribe,1,komuna-pult,1,komuna-rrethina qarku i shkodres,1,komuna-shale,1,komuna-shosh,1,komuna-temal,1,komuna-velipoje,1,komuna-vig-mnele,1,komunat e shkoder,1,komunisti oreve të para,1,komunisti tuk jakova,1,komunisti-oreve-te-para,1,komuniteti katolik shkoder,1,komuniteti mysliman shkoder,1,komuniteti ortodoks shkoder,1,konferenca paqes ne paris,1,Konferencën e Londrës,1,kongresi i alfabetit në manastir,1,kongresi i alfabetit shqip,1,kongresi i manastirit,1,konstadin kristoforidhi,1,konstandin kristoforidhi,1,koplik malesi e madhe,1,kosova djepi shqiptarizmit,1,kosova ne lufte,1,kostandin muzaka,1,kostandin naponi,1,kostumet tradicionale shqiptare,1,kozmav bushat,1,krapi tave,1,krijimi i rrozullimit pjeter zarishi,1,krimet e komunizmit,2,krishtlindja,1,krishtlindje,1,kristo luarasi,1,kristo-floqi mbi keshtjellin rozafat,1,kroni i madh,1,kryengritja malsise 1911,1,kryengritja-malsise-1911,1,kshenellat,1,ku ndodhet shkodra,1,ku ndohet koreja e veriut,1,ku rriten tulipanet,1,ku u hap shkolla e pare shqipe,1,kuc gur i zi,1,kujtime ditari qemal dracini,1,kukel bushat,1,kullaj postribe,1,kulshedra lahuta e malcis gjergj fishta,1,kultura shqiptare,1,kumbulla pertej murit ernest koliqi,1,kumbulla-pertej-murit,1,kunati i shokut xhemal,1,kupa e botes ne futboll,1,kupe danja,1,kupe-danja. jakup ramadani,1,kuq e zi 28 nandur vincenc prennushi,1,kuq-e-zi,1,kur bie shi ne shkoder viktor koliqi,1,kur bien pashket,1,kur eshte dita e tokes,1,kur hylli i drites ndalohej ne jugosllavi,1,kur jane pashket,1,kur u hapen shkollat e para shqipe,1,kur u zhvillua kongresi i manastirit,1,kur-bie-shi-ne-shkoder,1,kuriozitete,18,kurti donat,1,kush e kompozoi himnin kombetar,1,kush e shkroi himnin kombetar,1,kush e vrau luigj gurakuqin,1,kush fiton çmimin nobel,1,kush i llogarit statistikat e ndeshjeve te kupes se botes,1,kush ishte alfred nobel,1,Kush janë shqiptarët,1,kush modifikoi fotografine e pare me fotoshop,1,kushtrimi i skanderbeut ernest koliqi,1,kushtrimi-i-skanderbeut,1,kuvendi berlinit lahuta e malcis gjergj fishta,1,Kuvendi Dibrës,1,Kuvendi Prizrenit,1,kuvendi-berlinit,1,kuzhina shkodrane,1,lagja ndocej,1,lagjet e shkodres,1,lagjja perash,1,lagjja serreq,1,lagjja xhabije,1,lahuta e malcis,1,lahuta e malcis cubat,1,lahuta e malcis gjergj fishata,1,lahuta e malcis lugati,1,lahuta e malesis,1,lahuta e malesise,1,lahuta e malsis,1,lahuta e malsis te ura e sutjeskes. te ura e sutjeskes lahuta e malcis gjergj fishta,1,lahuta malcis koha e re,1,lahuta malcis kulshedra,1,lahuta malcis kuvendi berlinit,1,lahuta malcis mehmet ali pasha,1,lahuta malcis tringa,1,lahuta-malcis,1,lajmtari i zemres se krishtit,1,lamtumire poezi riza lahi,1,laskarina bubulina,1,lazer filipi,1,lazër filipi,1,lazer kraja,1,lazer shantoja,5,lazër shantoja,5,lazer shantoja kujtime franceskane,1,lazer shantoja poezi,1,lazer shantoja shpirti i mjere,1,lazer-filipi,1,lazer-shantoja,7,lec fisha biografia,1,lec fishta,1,lec fishta teatri migjeni,1,lec gurmolla,1,lec kurti,1,lec kurti biografia,1,lec kurti veprat,1,lec shllaku,2,lec shllaku biografia,1,lec shllaku poezi kush nuk e njef shqipnine,1,lec shllaku poezi malli,1,lec shllaku poezi ora e shqipnise,1,lec shllaku poezi vendi i jem,1,lec-fishta,1,lec-kurti,1,lec-shllaku,4,ledia lahi,1,ledia-lahi,1,lef nosi,1,legjenda e misrit migjeni,1,legjenda e stomatologjise shqiptare,1,legjenda-e-misrit,1,lek dukagjini,1,lek-vojvoda,1,lekaj shale,1,leke dukagjini kanuni,1,leke gruda,1,lekë vojvoda,1,lekë vuksani,1,leke-dukagjini,1,leke-vuksani,1,Letërsia,5,levizja antikomuniste perpjekja shqiptare shkoder,1,leze sakatja poezi,1,leze-sakatja,1,liceu i shkodres,1,ligji i denimit me vdekje,1,lin delia,1,lin delija,1,lin delija antrodoco,1,lin delija biografia,1,lin delija carlo cesi,1,lin delija osimo,1,lin delija vepra,1,lin-delija,1,lindja e jezusit,1,lindja e krishtit,1,Liqeni Shkodres,3,liqeni vau i dejes,1,liqeni-shkodres,1,lirijasi,1,liza bjanku,1,liza gjoka,1,llazar siliqi,1,llazar-siliqi,1,lluke kacaj,1,llushta riza,1,lord paget house in shkodra,1,lorenzo borici,1,loro borici,1,loro borici biografia,1,loro borici kampion,1,loro borici lazio,1,loro borici shkoder,1,loro borici stadium,1,loro borici vllaznia,1,loro kovaci,1,loro kovaci artist i popullit,1,loro kovaci toka jone,1,loro kovaci tuc maku,1,loro-borici,1,loro-kovaci,1,lotaj komuna shale,1,lotaj shale,2,luan barova,1,luan barova biografia,1,luan borova,1,luan rama,1,luan-barova,1,luarze velipoje,1,lucia nadin statutet e shkodres,1,lucia nadin statuti di scutari,1,luciana simoni,1,lucie miloti,1,lucie miloti bishtalecat,1,lucie miloti kacurrelat,1,lucie miloti perendon dielli,1,luçie zorba,1,lucie-miloti,1,lucie-zorba,1,luçije kraja,1,luçije kuqani,1,luçije kuqani biografia,1,luçije kurti,1,luçije toska,1,lucije-kuqani,1,ludovico ariosto,1,ludovik gjergji,1,ludovik pepa,1,Lufta e Parë Botërore,1,Lufta Parë Botërore,1,lugati gjergj fishta,1,lugati lahuta e malcis,1,luigj benussi,1,luigj bumci,1,luigj bumci biografia,1,luigj bumci nga kujtime e mija,1,luigj bumci veprat,1,luigj gurakuci poezi deshir,1,luigj gurakuqi,1,luigj gurakuqi hero i popullit,1,luigj gurakuqi poezi atdhetarit te koseves,1,luigj gurakuqi poezi dallendyshja u kthye,1,luigj gurakuqi poezi zotnis geg postrippes,1,luigj guraluqi poezi shtepise sime,1,luigj paliqi,1,luigj-bumci,1,luigj-gurakuqi,2,luk kacaj,1,luke kacaj,1,luke kacaj biografia,1,luke-kacaj,1,lulash gjoni,1,lule vjeshtet,1,lules se majit,1,lulet e majit,1,luli i vocerr migjeni,1,luli-i-vocerr,1,lulja e majit,1,Lulzim Vulashi,1,Lumi Buna,1,Lumi i Cemit,1,Lumi i Shales,1,Lumi Kir,1,Lumi Shkodres,1,lumnije juka,1,lumo-skendo,1,lushta riza,1,lutfi muca,1,lutfi sahatçia,1,lutje,1,lyra-shqiptare,1,madre del buon consiglio,1,makeronjana,1,mal i gjymtit dajc,1,mal i jushit,1,malajgji kajvall,1,malarja ne shqiperi,1,malesi district,1,mali hebaj berdice,1,mali i taraboshit shkoder,1,mali kolaj,1,maliq gur i zi,1,mall e merzi ernest koliqi,1,mall per shkodren,1,mall-e-merzi,1,malsoni-paris,1,malsori ne paris libri,1,malsori ne paris pjeter gjini,1,mamica kastrioti,1,maria akshija,1,marie logoreci,1,marie logoreci arktore,1,marie logoreci filma,1,marie logoreci jeta,1,marie logoreci kinematografia,1,marie qyrsaqi,1,marie-logoreci,1,marie-qyrsaqi,1,marigo poçi,1,marigo posio,1,marigo pozio,1,marigo-poci,1,marigo-posio,1,marigo-pozio,1,marije logoreci,1,marije qyrsaqi,1,marije-qyrsaqi,1,marin barleti,1,marin sirdani,1,marin-sirdani,1,marino barlezio,1,marinus barletius,1,mark kaftalli,1,mark kaftalli muzika shkodrane,1,mark kaftalli shkoder,1,mark kakarriqi,1,mark luli,1,mark pici,1,mark tirta,2,mark-kaftalli,1,mark-kakarriqi,1,marketin pici,1,maro kondaj,1,martin cama nje fyell ne male,1,martin camaj,1,martin camaj brezi i vektares,1,martin camaj diptik,1,martin camaj ismail kadare,1,martin camaj koha e lules,1,martin camaj letersia shqipe,1,martin camaj mimozat,1,martin camaj njeri me vete e te tjere,1,martin camaj poetit te vdekun,1,martin camaj poezi mimozat camaj mimozat,1,martin camaj poezi te zgjedhura,1,martin camaj poezija e rilindjes,1,martin camaj shiu mbi lum,1,martin camaj shkrimtari i lartesive,1,martin camaj vendit tem,1,martin camaj veprat,2,martin gjoka,1,martin gjoka biografi,1,martin gjoka opera,1,martin gjoka veprat,1,martin ivanaj,1,martin luther king,1,martin-camaj,1,martiret katolik te masakruar nga diktatura,1,marubbi,1,marubi shkoder,1,mary edith durham,1,mary-durham,1,masar bushati,1,masar bushati biografia,1,masar bushati veprat,1,masar-bushati,1,mati kodheli,1,mati logoreci biografia,1,mati logoreci veprat,1,mati marubi,1,mati-logoreci,1,matia logoreci,1,mazrek gur i zi,1,mazreku anton,1,mbi keshtjellin rozafat kristo floqi,1,Mbi vorr të nanës,1,mbi-keshtjellin-rozafat,1,mbreteresha teuta,1,mdre mjeda poezi i mbetuni,1,medin zhega,1,medin zhega biografia,1,medin zhega mjeshter i sportit,1,medin zhega shkoder,1,medin zhega vllaznia,1,medin-zhega,1,megulle pult,1,mehill kostandin gjeci,1,mehill zefi,1,mehme-telezi,1,mehmet ali pasha lahuta malcis gjergj fishta,1,mehmet elezi,1,mehmet gjyli,1,mehmet kavaja,1,mehmet konica,1,mehmet pashe bushati,1,mehmet shehu nikita hrushov,1,mehmet-ali-pasha,1,melgush,1,mentor quku,2,mentor quku biografia,1,mentor quku veprat,1,mentor-quku,2,menyrat e denimit me vdekje,1,merita smaja,1,merita-smaja,1,meshari i gjon buzuku,1,meshtari i malcis gjergj fishta,1,meshtari-malcis,1,mesuesit e hershem te shkodres,1,mesuesit e shkodres,1,mevludet ne gjuhen shqipe,1,mexhid yvejsi,2,mexhid-yvejsi,2,mic sokoli,1,mic sokoli biografia,1,mic sokoli kenge,1,mic sokoli prijes legjendar,1,mic sokoli shqip,1,mic-sokoli,1,michael king,1,midhat araniti,2,midhat vogli,1,midhat-araniti,1,midhat-frasheri,1,migjeni,1,migjeni biografia,1,migjeni ese,1,migjeni kanga e prendimit,1,migjeni kanga e te burgosunit,1,migjeni legjenda e misrit,1,migjeni luli i vocerr,1,migjeni novele mbi krize,1,migjeni poema e mjerimit,1,migjeni poezi lutje,1,migjeni proza,1,migjeni te korrunat,1,migjeni zeneli,1,migjenit veprat,1,miguel de servantes,1,mihal grameno,1,mihal popi,1,mihal popi biografia,1,mihal-popi,1,Mikë Mernaçaj,1,mikel kodheli,1,mikel marubi,1,mikel-koliqi,1,milan postribe,1,milan shuflaj,1,milan sufflay,1,milan sufflay albania,1,milan sufflay shqip,1,milan von sufflay,1,milan-sufflay,1,millosh gjergj nikolla,1,millosh nikolla,1,millosh-gjergj-nikolla,2,millosh-nikolla,1,mimika luca,1,mimozat martin camaj,1,mirash ivanaj,1,mirash ivanaj ditari,1,mirash ivanaj vepra,1,mirash-ivanaj,1,mirasha ivanaj biografia,1,mirela nurce,1,miriam bruceti,1,miriam-bruceti,1,Miss Bjeshka,1,mit'hat araniti,1,mita dhe tuk jakova,1,mita jakova,2,mithat araniti,2,mithat araniti rrem vogli,1,mithat-araniti,2,mithat-frasheri,1,mitologjia ilire,1,mitologjia shqiptare,1,mitologjia shqiptare zanat,1,mitologjia-shqiptare,1,mjeda bashkoniu,1,mjede vau dejes,1,mjekesia shkodrane,1,mjeket e pare shkodran,1,mjeksia shqiptare,1,mjeku anton ashta,1,mjeshteri karnavaleve te shkodres,1,mjeshtri i madh i artit,1,mnele e madhe,1,mnele e vogel,1,mnele vig,1,moisi arianiti,1,moisi golemi,1,moisi-golemi,1,moj e vogla si florini,1,moj-e-vogla-si-florin,1,mojsi golemi,1,mojsi-golemi,1,molla ferhati,1,monedha e arit me e madhe ne bote,1,monografi per shkodren,1,mosi hilë,1,mother teresa,1,mother-teresa,1,motra tone kole idromeno,1,Mrika Mernacaj,1,Mrika Mernaçaj,1,muhamed nasirudin el-albani,1,muhamet bekteshi,1,muhamet sahatçia,1,muhamet-bekteshi,1,muhammad nasir-ud-din al-albani,1,muharrem gjylbegu,1,muho asllani,1,muho asllani enver hoxha,1,muho asllani partia,1,muho asllani ppsh,1,muho-asllani,1,muriqan,1,musa gjylbegaj,1,musa gjylbegu,1,musa gjylbegu biografia,1,musa gjylbegu veprat,1,musa juka,1,musa-gjylbegu,1,mushan dajc,1,musine kokalari,2,musine musine,1,musine-kokalari,1,mustafa pashe bushati,1,mustafa reshit pashe bushati,1,mustafe dervishi,1,mustafe dervishi balli kombetar,1,mustafe dervishi biografia,1,mustafe dervishi inxhinier,1,mustafe-dervishi,1,muza musine,1,muze-historik-shkoder,1,muzeu kombetar i fotografise marubi,1,muzeu marubi shkoder,1,muzeu-marubi,3,muzg mergimi gasper pali,1,muzg-mergimi,1,muzicisti luan barova,1,muzika e kultivuar shqiptare,1,muzika popullore shkodrane,2,muzika-popullore-shkodrane,1,muzikanti gasper curcia,1,muzikanti ndoc shllaku,1,muzikanti qe u pushkatua per biletat false,1,muzikanti tonin harapi,1,muzikes popullore shkodrane adnan bala,1,myfarete laze,1,myfarete laze biografia,1,myfarete laze mosha,1,myfarete laze pragu i vegjelise,1,myfarete laze sa me mungon,1,myfarete laze te ndez nje shprese,1,myfarete laze zenel vekshari,1,myfarete-laze,1,myftar uruci,1,myhsin borici,1,myselim postribe,1,myslimanet e persekutuar nga komunizmi,1,myslym peza,1,myzafer pipa,4,myzafer pipa biografia,1,myzafer pipa vepra,1,myzafer-pipa,2,na qe shpetimin e gjetem ne te ikun,1,nadjezhda n. gicko-shamova,1,naim frasheri,1,naim frasheri familja,1,naim frasheri jeta,1,naim frasheri pasardhesit,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 1,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 10,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 13,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 16,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 19,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 22,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 3,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 5,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 7,1,naim gjylbegu,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-1,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-10,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-13,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-16,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-19,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-22,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-3,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-5,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-7,1,nakdomonici,1,nane e perbashket ernest koliqi,1,nane-e-perbashket,1,narac vau dejes,1,nasirudin albani,1,nasirudin albani vepra,1,nasirudin arbani biografia,1,nasuf dizdari,2,nasuf dizdari biografia,1,nasuf-dizdari,2,natasha bega,1,nausika lacaj,1,nderhysaj shale,1,ndermolla,1,ndoc camaj,1,ndoc çefa,1,ndoc daragjati,1,ndoc gurashi,2,ndoc gurashi biografia,1,ndoc martini,1,ndoc martini biografia,1,ndoc martini doktor prela,1,ndoc martini veprat,1,ndoc mazi,1,ndoc nikaj,2,ndoc nikaj biografia,1,ndoc nikaj botime,1,ndoc nikaj poezi kam mbet jetim,1,ndoc nikaj vepra,1,ndoc shllaku,1,ndoc shllaku shkolla e muzikes shkoder,1,ndoc xhuxha,1,ndoc xhuxha numizmati i pare shqiptar,1,ndoc xhuxha numizmatika shqiptare,1,ndoc-gurashi,1,ndoc-martini,1,ndoc-mazi,1,ndoc-nikaj,1,ndoc-shllaku,1,ndoc-xhuxha,1,ndok illia,1,ndok-illia,1,ndre mjeda,7,ndre mjeda andrra e jetes,1,ndre mjeda bashkoniu,1,ndre mjeda biografia,1,ndre mjeda djali e balta,1,ndre mjeda djali pa nane si nata pa hane,1,ndre mjeda gjuha shqype,1,ndre mjeda i mbetuni,1,ndre mjeda i tretuni,1,ndre mjeda juvenilia,1,ndre mjeda lissus,1,ndre mjeda poezi,4,ndre mjeda poezi bashkoniu,1,ndre mjeda vaji i bylbylit,1,ndre mjeda vellavrasi,1,ndre mjeda vepra,1,ndre-mjeda,6,ndrejaj shosh,1,ndrek gjergji,1,ndrek luca,1,ndrek luca albania actor,1,ndrek luca biografia,1,ndrek saraci,1,ndrek shkjezi,1,ndrek shkjezi biografia,1,ndrek-luca,1,ndrek-shkjezi,1,ndrekë pici,1,ndrekë shkjezi,1,ndreke-shkjezi,1,ndue kasneci,1,ndue kasneci arratisja,1,ndue kasneci biografia,1,ndue kasneci vrasja,1,ndue pepa,1,ndue-kasneci,1,ne kujtim te brezave shkoder,1,ne lulishten e kenges shkodrane dhe te kengetareve,1,nedret pipa,2,nefail piraniqi,1,nefail piraniqi flaka e maleve,1,nefail piraniqi gjaku i arberit,1,nefail piraniqi teatri migjeni,1,nefail-piraniqi,1,nëna dhe femija,1,nene tereza,1,nene-tereza,1,nenmavriq shale,1,nenshat hajmel,1,nenshati angjelin,1,nëntë vendet më të mbrojtura në botë,1,nexhmi bushati,3,nexhmije xhunglini,1,nga kujtime e mija luigj bumci,1,nga-kujtime-e-mija,1,ngadhnija kryqit,1,ngritja e flamurit ne kruje 1443,1,ngritja e flamurit në vlorë,1,ngritja e flamurit ne vlore 1912,1,nicaj-shale,1,nicaj-shosh,1,nicolo idromeno,1,Nikë Mernaçaj,1,nikita hrushov,1,nikita hrushov ne shtoj,1,niko pojani,1,nikoleta shoshi,1,nikoleta shoshi biografia,1,nikoleta-shoshi,1,nikolin lacaj,1,nikolin muzhani,1,nikolin pici,1,nikolin-muzhani,1,nikoll idromeno,1,nikolla spathari,1,nikolle dakaj,1,nikolle dakaj koineja,1,nikolle dakaj sokoli e mirja,1,nikolle dakaj troje heronjsh,1,nikolle dakaj veprat,1,nikolle kaqorri,1,nikolle prennushi,1,nikolle-dakaj,1,nikolle-kacorri,1,nine temali,1,nine zamputti,1,njazi kazazi,2,njazi-kazazi,1,nje cuterr ne helveti ernest koliqi,1,nje histori shkodrane,1,nje-cuterr-ne-helveti,1,nora kelmendit,1,nosh xhuxha,1,notari enver moriqi,1,novela ana mehije fatakeqe,1,novele mbi krize migjeni,1,novele-mbi-krize,1,nuh sahatçia,1,nuh-sahatcia,1,nuksan vata,1,Nuse Shkodrane,1,o moj shqypni pashko vasa,1,o-moj-shqypni,1,oblike,1,obot,1,ollga luarasi,1,ollga nikolla,1,onomastika dardane,1,onufri,1,opera mrika,2,opera skenderbeu,1,opera-mrika,2,ora e maleve,2,organizata antikomuniste perpjekja shqiptare,1,organografia shqiptare,1,origjina e vojsava kastriotit,1,origjina familjes saraci shkoder,1,origjina karnavaleve,1,orkestra frymore ne shkoder,1,orkestra simfonike shkoder,1,orkestra-pare-frymore-shkoder,1,orkestrat e para ne shkoder,1,orlandi i çmendun,1,orlando furioso,1,osja falltores biografia,1,osja i falltores,1,osja i fallxheshes,1,osja-falltores,1,osman bali,1,osman kuka,1,osman-kuka,1,oso baroti,1,oso kuka,1,oso kuka kenga,1,oso kuka poezi,1,oso kuka shkodrani,1,oso kuka simbol trimerie,1,oso kuka vranina,1,oso-kuka,1,osoja i falltores,1,osoja i fallxheshes,1,osoja-faltores,1,our lady of shkodra,1,pacram hajmel,1,pader anton harapi,1,pader-anton-harapi,1,pajtorja e shkodres,1,pal engjëlli,1,pal engjelli biografia,1,pal engjelli veprat,1,pal-engjelli,1,palaj shosh,1,palaj-gushte,1,pallati sportit qazim dervishi shkoder,1,palok gjergji,1,paloke kurti,1,paloke nika,1,paloke nika biografia,1,paloke nika jeta,1,paloke nika shkoder,1,paloke nika vllaznia,1,paloke-kurti,1,paloke-nika,1,paolina kodheli,1,papa jani,1,papa tani petrota,1,papa xhuvani,1,paralamenti-i-pare-shqiptar,1,parku i taraboshit,1,parku i taraboshit shkoder,1,Parku Kombëtar i Thethit,1,parku-i-taraboshit,1,parlamentaret e pare shqiptar,1,parlamentaret e pare te shqiperise,1,parlamenti i shqiperise,1,parlamenti shqiptar,1,parlamenti-shqiperise,1,parlamenti-shqiptar,1,pashallaret e shkodres,1,pashalleku i shkodres,1,pashalleku shkodres,1,pashalleku-i-shkodres,1,pashk gjeci,1,pashk gjeci komedia hyjnore,1,pashk misloca,1,pashk-gjeci,1,pashket 2018,1,pashket katolike,1,pashket ortodokse,1,pashko gjecaj,1,pashko gjeci,1,pashko vasa,1,pashko vasa biografia,1,pashko vasa o moj shqypni,1,pashko vasa veprat,1,pashko-vasa,1,patuk saraci,1,paulin laca shkoder,1,paulin lacaj,1,paulin lacaj biografia,1,paulin lacaj teatri migjeni,1,paulin ndoja,1,paulin ndoja biografia,1,paulin ndoja nderi i sportit shqiptar,1,paulin preka,1,paulin preka biografia,1,paulin selimi,1,paulin selimi biografia,1,paulin selimi veprat,1,paulin-lacaj,1,paulin-ndoja,1,paulin-preka,1,paulin-selimi,1,pecaj shale,1,pentar dajc,1,pepsumaj shosh,1,per shkodrant,1,per shkodren,2,per shkodren dhe shkodrant,1,pergamena mesjetare ne muzeun historik te shkodres,1,perkthimi komedise hyjnore,1,perlat rexhepi,1,permbledhje kengesh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare,1,perpjekja shqiptare,1,perralla kacimicrri,1,perralla piciruku,1,persekutimi i komunitetit mysliman nga komunizmi,1,personazhe mitologjike shqiptare,1,petro dhimitri,1,petro fotografi,1,petrotta gaetano,1,philip nogga,1,philip-nogga,1,philippe nogga,1,pier kolond,1,pier-kolond,1,pietro marubbi,1,piktori andrea kushi,1,piktori andrea kushi biografia,1,piktori andrea kushi vepra,1,piktori lin delija,1,piktori ndoc gurashi,1,piktori ndoc martini,1,piktori simon rrota,1,piktori zef kolombi biografia,1,piktori zef kolombi veprat,1,pina-thani,1,pipa arshi,1,pistull hajmel,1,pjerin ashiku,1,pjerin ashikut,1,pjerin ndreka,1,pjerin-ashiku,1,pjerin-ndreka,1,pjeter arbnori biografia,1,pjeter arbnori libri,1,pjeter arbnori vepra,1,pjeter arbori,1,pjeter daragjati,1,pjeter dungu,1,pjeter dungu biografia,1,pjeter dungu lyra shqiptare,1,pjeter filipi,1,pjetër gaci,1,pjeter gaci biografia,1,pjeter gaci veprat,1,pjeter gjini,1,pjeter gjini bejta,1,pjeter gjini malsori ne paris,1,pjeter gjini poezi,1,pjeter gjoka,1,pjetër gjoka,1,pjeter gjoka biografia,1,pjetër marubi,4,pjeter marubi biografia,1,pjeter pepa,1,pjeter pepa dosja e diktatures,1,pjeter pepa tragjedia dha lavdia e klerit katolik ne shqiperi,1,pjeter saraci,1,pjeter zarishi,1,pjeter-arbnori,1,pjeter-dungu,1,pjeter-gaci,1,pjeter-gjini,1,pjeter-gjoka,1,pjeter-marubi,1,pjeter-pepa,1,pjeter-zarishi,1,pjetro marubbi,1,plan pult,1,plazhi velipojes,1,plepan,1,pleqnija,1,pleqnija filip shiroka,1,plezhe,1,poema e mjerimit migjeni,1,poema kupe danja,1,poema kuq e zi,1,poema lirija ndre mjeda,1,poema lissus ndre mjeda,1,poema nemesis,1,poema-e-mjerimit,1,poetit te vdekun martin camaj,1,poetit-te-vdekun,1,poezi nga hile mosi,1,poezi nga martin camaj,1,poezi nga robert shvarc,1,poezi nga tano banushi,1,poezi per 1 majin,1,poezi per kalane e shkodres,1,poezi per shkodren,4,poezi vegimi hamit gjylbegaj,1,poezia asaj hamid gjylbegaj,1,poezia bukurija duhet fort hamit gjylbegaj,1,poezia dallendyshe eja filip shiroka,1,poezia dallendyshes,1,poezia lules hamit gjylbegaj,1,poezia malli im,1,poezia shkodra,1,poezia te nderueshmit dom ndoc nikaj,1,poezia vargu i jetes hamit gjylbegaj,1,poezia virtyti hamit gjylbegu,1,pog pult,1,populli fitoi rrnofte populli luigj gurakuqi,1,populli-fitoi rrofte-populli-luigj gurakuqi,1,porsi fleta ejllit zotit,1,portokalli show,1,portreti i skenderbeut,1,posta e shqypnise,1,prefektura shkoder,1,prefektura-shkoder,1,prekal,1,preke-jakova,1,preng doçi,1,preng doci veprat,1,preng jakova,1,preng-doci,1,preng-jakova,1,prenk doçi,1,prenk doci biografia,1,prenk jakova shkoder,1,prenk pllumi,1,prenk-doci,1,prenk-jakova,1,prenkë jakova,2,primo shllaku,1,primo shllaku biografia,1,primo shllaku dyshi,1,primo shllaku gegnishtja,1,primo shllaku poezi,1,primo shllaku veprat,1,primo-shllaku,2,princesha argjiro,1,principata e balshajve,1,principata e kastriotve,1,principata e shkodres,1,principata-balshajve,1,prof kole ashta,1,prof simon pepa.,1,profesor gezim uruci,1,profesor mustafe dervishi,1,pronaret e pare ne shkoder,1,prroni i cepit ernest koliqi,1,prroni-i-cepit,1,psalm muzgu gasper pali,1,psalm-muzgu,1,puke district,1,puke shqiperi,1,pulaj velipoje,1,qafe-mali puke,1,qaku shkoder popullsia,1,qamil quku,1,qamili bujar,1,qarku i shkodres,3,Qarku Shkoder,1,qarku-shkoder,3,qarkun e shkodres,1,qazim dervishi,1,qazim dervishi biografia,1,qazim dervishi shkoder,1,qazim dervishi vllaznia,1,qazim mulleti,1,qazim-dervishi,1,qelez puke,1,qemal dracini,1,qemal dracini ditari,1,qemal dracini qytetar nderi,1,qemal kertusha,1,qemal sfata vjersha,1,qemal stafa,3,qemal stafa autor,1,qemal stafa deklarata,1,qemal stafa hartime,3,qemal stafa hero i popullit,1,qemal stafa kanga e kumbanares,1,qemal stafa komunist,1,qemal stafa libri,2,qemal stafa partia komuniste shqiptare,1,qemal stafa poezi,2,qemal stafa qortimet e vjeshtes,1,qemal stafa shkrimtar,1,qemal stafa trashegimia letrare,1,qemal stafa vepra letrare,2,qemal stafa veprat,1,qemal-dracini,1,qemal-stafa,1,qender malesi e madhe,1,qerbelaja naim frasheri kapitulli 4,1,qerbelaja-naim-frasheri-kapitulli-4,1,qerim vrioni,1,qerret,1,qerret puke,1,qielli mbi oborr ernest koliqi,1,qielli-mbi-oborr,1,qortimet e vjeshtes,1,qortimet e vjeshtes libri,1,qortimet e vjeshtes qemal stafa,1,qortimet e vjeshtes shkrime letrare,1,qosja rexhep,1,qosja-rexhep,1,qyfyre rrem voglit katunar pri rrashbule,1,qyteti i shkodres,1,racizmi ne gjermani,1,ragip gjylbegu,1,ramadan sokoli,1,ramadan sokoli biografia,1,ramadan sokoli njih vetveten,1,ramadan sokoli vepra,1,ramadan-sokoli,1,Rapsodi i malit,1,rapsodi kreshnike,1,rapsodi me lahute,1,Razma,1,rec i ri velipoje,1,rec-pulaj velipoje,1,regjizori andrea skanjeti,1,regjizori lazer filipi,1,regjizori lec shllaku,1,regjizori serafin fanko,1,regjizori sulejman dibra,1,renc gur i zi,1,revista cirka,1,revista fryma,1,revista hosteni,1,revista shkolla e re,1,revista-hylli-drites,1,rexhai kosturi,1,rexhep qosja,1,rexhep-qosja,1,rezzo schlauch,1,rezzo-schlauch,1,rifa frasheri,1,rifat frasheri biografia,1,rifat frasheri virusi i terbimit,1,rifat-frasheri,1,rikard ljarja,1,ringjallja jezusit,1,ringjallja krishtit,1,rita ndoci,1,riza dani,1,riza dani biografia,1,riza kaduku,1,riza lahi,2,riza lahi biografia,1,riza lahi botime,1,riza lahi poezi,1,riza lahi vendi im,1,riza lahi veprat,1,riza llushta,1,riza llustra,1,riza lushta,1,riza neshani,1,riza tafilaku,1,riza-dani,1,riza-lahi,3,riza-llushta,1,riza-lushta,1,riza-tafilaku,1,robert elsie,1,robert shvarc,2,robert shvarc biografia,1,robert shvarc poezi,1,robert shvarc poezi per shkodren robert shvarc,1,robert shvarc veprat,1,robert-elsie,1,robert-shvarc,3,Romeo Gurakuqi,1,romolo zamputti,1,rosela gjylbegu,1,roza anagnosti,1,roza anagnosti biografia,1,roza saraci,1,roza xhuxha,1,roza-anagnosti,1,roza-xhuxha,1,rozafa castle,1,rozafa luca,1,rozafa shkoder,1,rragam gur i zi,1,rranxa bushat,1,rrape puke,1,rrefimet e aktorit bep shiroka,1,rrem vogli,2,rrem vogli mithat araniti,1,rrem-vogli,1,rreshpja liriku me i shquar i letrave shqipe,1,rreth flamurit te perbashkuar,1,rreth shkodres dhe per shkodren,1,rreth-shkodres,1,rrethet e shkodres,1,rrethi i pukes,1,rrethi i shkodres,3,rrethi malesi e madhe,1,rrethi puke,1,Rrethi Shkoder,1,rrethi shkodres,1,rrethi shkodres popullsia,1,rrethi-malesi-e-madhe,1,rrethi-puke,1,rrethimi i shkodres,1,rrethimi i shkodres henrik lacaj,1,rrethimi i shkodres marin barleri,1,rrethimi i shkodres marin barleti,1,rrethimi shkodres 1912,1,rrethimi-shkodres,1,rreziku i blerjeve ne internet,1,rreziku i blerjeve online,1,rrno per me tregue,1,rrno-per-me-tregue,1,rrobaqepesi qe u be aktor profesionist,1,rrok zojsi,1,rrok zojzi,1,rrok-zojsi,1,rrok-zojzi,1,rrugash,1,rrugash ernest koliqi poezi,1,rrushkull dajc,1,rudina llazari,1,ruzhdi borici,1,sabri koçi,1,sabri-koci,1,sadete juka,1,safet sokoli,1,safete juka,1,safete-juka,1,safete-sofia-juka,1,safete-sophia-juka,1,sahati inglizit muzeu historik shkoder,1,sahati inglizit ne shkoder,1,sahati-inglizit,1,sait bonjaku,1,salih borici,1,salih efendi myftia,1,salih myftia,1,salih-myftia,1,samrishi dajc,1,samrishi i ri,1,sanco panco,1,sander ashta,1,sander ashta biografia,1,sander prosi,1,sander prosi aktor,1,sander prosi biografia,1,sander prosi filmat,1,sander saraci,1,sander saraci biografia,1,sander-ashta,1,sander-prosi,1,sander-saraci,1,sanxhaku i shkodres,1,sara smaja,1,sara-smaja,1,scutari albania,1,scutari albania informazione,1,scutari albania storia,1,scutari nella lingua italiana,1,seit boshnjaku,1,seit boshnjaku biografia,1,seit-boshnjaku,1,selami tabaku,1,semundja malarjes,1,serafin fanko biografia,1,serafin-fako,1,serafin-fanku,1,serme temal,1,shahin kolonja,1,shakote postribe,1,shan pici,1,shan pici biografia,1,shan-pici,1,Shegani,1,sheges se kopshtit,1,sheldi gur i zi,1,shelqet vau dejes,1,shen sergji e baku,1,shirgj church,1,Shiroka,3,Shirokë,1,shirq church,1,shirq dajc,1,shkëlzen doçi,1,shkenca dhe jeta,1,shkjeze bushat,1,shko dallendyshe filip shiroka,1,Shko Meshar,1,shko-dallendyshe,1,Shkodër,2,shkoder country,3,shkoder district,2,shkoder familja ceka origjina,1,shkoder familja coba,1,shkoder kisha e zojes,1,shkoder lord paget house,1,shkoder sahati inglizit,1,shkoder salih myftia,1,shkoder shtepia e lordit anglez,1,shkoder vehbi gavoci,1,Shkodra,2,shkodra asht dashni,1,shkodra asht e bukur,1,shkodra city,1,shkodra daily,2,shkodra dhe bicikletat e para,1,shkodra dhe motet,2,shkodra dhe motet hamdi bushati,1,shkodra dhe statutet,1,shkodra district,2,shkodra e rrethuar 1912,1,shkodra e vjeter,1,shkodra hero i punes socialiste,1,shkodra in english,1,shkodra in italiano,1,shkodra karnaval,1,Shkodra Kryeqytet,1,shkodra lagjet,1,shkodra love,1,shkodra mbi bicikleta,1,shkodra monografi njazi kazazi,1,shkodra ne mbramje ernest koliqi,1,shkodra ne mengjese ernest koliqi,1,shkodra ne mesjete,2,shkodra ne shekuj,1,shkodra ne zheg ernest koliqi,1,shkodra qytet i bekuar,1,shkodra qyteti i bicikletave,1,shkodra-dhe-motet,3,shkodra-foto,1,shkodra-kryeqytet,1,shkodra-ne-foto,1,shkodra-ne-mbramje,1,shkodra-ne-mengjese,1,shkodra-ne-mesjete,1,shkodra-ne-shekuj,1,shkodra-ne-zheg,1,shkodra-sot,9,shkodradaily,2,Shkodrane,1,Shkodranet neper bote,3,shkodrani dhe bicikleta,1,Shkodrania,1,Shkodranja,1,shkolla e mesme artistike prenk jakova,1,shkolla e pare ne shiroke,1,shkolla e pare shqipe ne shiroke,1,shkolla mesme artistike prenkë-jakova,1,shkolla muzikës prenk-jakova,1,shkolla-e-pare-ne-shiroke,1,shkolla-parruces,1,shkollat e para ne shiroke,1,shkollat e para ne shkoder,1,shkollat e para shqipe,1,shkollat shqipe ne shkoder,1,shkrel malesi e madhe,1,shkrimtari andrea skanjeti,1,shkrimtari bik pepa,1,shkrimtari fadil kraja,1,shkrimtari kole jakova,1,shkrimtari paulin selimi,1,shkrimtari riza lahi,1,shkrimtari xhahid bushati,1,shkroi te parin requiem shqiptar,1,shllak shkoder,1,shoqeria aritike rozafat,1,shoqeria artistike bogdani shoqeria bogdani shkoder,1,shoqeria bashkimi ne shkoder,1,shoqëria bashkimi në shkodër,1,shoqeria kulturore bogdani,1,shoqeria kulturore rozafat,1,shoqeria rozafat,1,shoqeria rozafat aktiviteti,1,shoqeria rozafat shkoder,1,shoqeria rozafat themelimi,1,shoqeria-bashkimi,1,shoqeria-bogdani,1,shoqeria-rozafat,1,shote galica,1,shpirti poetik i tano banushit,1,shpor gur i zi,1,shprehje shkodrane,1,shprehje shkodrane të vjetra dhe të reja,1,shprehje-shkodrane-te-vjetra-dhe-te-reja,1,shqiperia kampione e ballkaniades,1,shqiperia kampione e ballkanit,1,shqipni e mjera shqipni,1,shqiptaret e ukraines,1,shqiptaret ne odesa,1,shqiptaret ne ukraine,1,shqypnija,1,shqypnija lire,1,shqypnise,1,shqypnise gjergj fishta,1,shqypria,1,shqypria filip shiroka,1,shqyptari,1,shqyptari frati shqypnija,1,shqyptari-frati-shqypnija,1,shtatzania,1,shtatzënia,1,shtepise sime luigj gurakuqi,1,shtepise-sime,1,shtigjet tona të vështira,1,shtigjet-tona-te-veshtira,1,shtjefe-gjecovi,1,shtjefen gjecovi,1,shtjefën gjeçovi,1,shtjefen gjecovi ne kulturen shqiptare,1,shtjefën palushi,2,shtjefen-gjecovi,1,shtjefen-palushi,2,shtoj i ri,1,shtoj i vjeter,1,shtuf ana e mailit,1,shtypshkronja nikaj,1,shuajp domnori,1,shyqyri alushi,1,shyqyri-alushi,1,si e njoh gurakuqin anton harapi,1,si falet nje femi per atdhe,1,si festohet 1 maji,1,si lind jeta,1,si lind nje femi,1,si lindi digitalb,1,si lindi dita e tokes,1,si lindi google doodle,1,si lindi photoshop,1,si te blejme ne internet,1,si të dallojmë arin,1,si të dallojmë floririn,1,si-e-njohe-une-gurakuqin,1,sic me thote nenua plake,1,siege of scutari,1,siege of shkoder,1,sikur t isha djale haki stermilli,1,sikur-t-isha-djale,1,simon gjoni biografia,1,simon gjoni jeta,1,simon gjoni lule bore,1,simon gjoni lulja e bores,1,simon pepa,1,simon pepa biografia,1,simon pepa veprat,1,simon rrota,2,simon rrota biografia,1,simon rrota veprat,1,simon-gjoni,1,simon-pepa,1,simon-rrota,1,simpoziumin shkencor,1,sk vllaznia sport klub vllaznia,1,skanderbeg,1,skenderbeu,2,skenderbeu ese,1,skifter këlliçi,1,skifter-kellici,1,skutarini,1,sokol gjoka,1,spartak ngjela,1,spartak-ngjela,1,spathar vau dejes,1,special court of albania 1945,1,spiro dede,1,sport,2,stadiumi loro borici,1,stafa qemal,1,stajke bushat,1,statuta et ordinationes capituli eclesiae cathedralis drivastensis,1,statutet e drishtit,1,statutet e shkodres,1,statutet-e-shkodres,1,statutet-shkodrane,1,statuti i drishtit,1,statuti i shkodres,1,stavro skendi,1,stema e balshajve,1,Sterbeqi,1,studiuesi rober elsi,1,suk-dajc komuna dajc,1,sulejman dibra,1,sulejman-dibra,1,suma familja shkodrane,1,sume postribe,1,tahir dizdari,2,tahir dizdari biografia,1,tahir dizdari veprat,1,tahir-dizdari,1,tamara gaci,1,tamara kudrickaja,1,tani petrotta,1,tano banushi,2,tano banushi biografia,1,tano-banushi,3,Tasho Lako,1,tava e krapit,1,tave krapi,1,tave krapi receta,1,tave peshku receta,1,te dhena mbi korene e veriut,1,te dua atdhe,1,te korrunat migjeni,1,te mirat e blerjes ne internet,1,te-korrunat,1,te-ura-sutjeskes,1,teatri migjeni,1,teatri migjeni historia,1,teatri migjeni shkoder,2,teatri shkodres migjeni,1,teatri-migjeni,6,teatrit migjeni paulin preka,1,tef palushi,2,tef palushi biografia,1,tef-kuqani,1,tef-palushi,2,tefë kuqani,1,tefë pici,1,teksti kenges moj e vogla si florini,1,telume temal,1,teodor haxhi filipi,1,tereza-zorba tereza zorba,1,termet ne shkoder,1,termeti i 15 prillit ne shkoder,1,termeti i viti 1979 ne shkoder,1,termeti me i fuqishem ne shqiperi,1,termeti shkoder enver hoxha,1,teufik gjyli,1,teufik gjyli legjenda dhe tregime per te vegjel,1,teufik gjyli perralla,1,teufik gjyli vepra letrare,1,teufik-gjyli,1,The Albanians,1,the balsic,1,The Guardian,1,the highland lute,1,the siege of shkodra,2,the statutes of scutari,1,The X Factor Albania,1,themelimi teatrit migjeni,1,themistokli germenji,1,thenie kushtuar atdheut,1,thenie per atdheun,1,thenie shkodrane,1,theodor anton ippen,1,theodor ippen,1,theodor-ippen,1,Theron J. Damon,1,Theth,2,Theth National Park,1,theth shale,1,Thethi,2,tifozat kuq e blu,1,tingeliim-per-shkodren,1,tingellim per shkodren,1,tinka kurti biografia,1,tinka-kurti,1,tinka-thani,1,tiparet e tulipaneve,1,tipet e tulipaneve,1,tish daija,1,tish daija biografia,1,tish daija veprat,1,tish-daija,1,tomor dani,1,Tomor Osmani,1,tomor-osmani,1,tonin cobani,1,tonin harapi,1,tonin harapi biografia,1,tonin harapi veprat,1,tonin miloti,1,tonin saraci,1,tonin tershana,1,tonin tershana biografia,1,tonin zadeja,1,tonin-harapi,1,tonin-tershana,1,toplane,1,Tourism,6,traditat-shqiptare,1,trajneri paulin ndoja,1,trashegimia kulturore,1,trendafili arte,1,tring smajli,1,tringa e grudes,1,tringa e malcis,1,tringa lahuta malcis gjergj fishta,1,tringa smajl martinit,1,tringe smajli,2,tringe smajlja,1,tringe-smajli,1,trush berdice,1,tuj kujtue fishten,1,tuk jakova,2,tuk jakova biografia,1,tuk jakova familja,1,tuk-jakova,1,tulipanet e fushes,1,tulipani i pyllit,1,tulipani i sharrit,1,tulipani shqiptar,1,Turizem,2,ukbibaj,1,une kam nje enderr,1,ura e mesit shkoder,1,ura e shenjte,1,uran butka,1,urat e para ne shqiperi,1,urime per 1 majin,1,urime per vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,urime per vitin e ri ne te gjitha gjuhet,1,ushqime tradicionale shkodrane,1,vace zela,1,vace zela lemza,1,vace zela rrjedh me kenge ligjerime,1,vace zela shqiperia ime,1,vace-zela,1,vaji i bulbyli poezi,1,Vajz Shkodrane,1,vale mbi vale,1,vallas ana e malit,1,vangjel gjika,1,vangjel gjika biografia,1,vangjel-gjika,1,vargje kushtuar atdheut,1,vaso pashë shkodrani,1,vau i dejes shkoder,1,vdekja e luigj gurakuqit,1,vdekja e pirros,1,vdekja tuk jakoves,1,vehbi gavoci,1,vehbi hoti,1,vehbi ismaili,1,vehbi sulejman gavoci,1,vehbi-ismaili,1,vehbi-sulejman-gavoci,1,velikopoje,1,velinaj ana e malit,1,velipoja,1,velipoja plazhi,1,velipojak,1,velipoje,1,velipoje shkoder,1,vepra illyricum sacrum,1,veprimtar i çeshtjes kombetare,1,veprimtari kulturore artistike,2,veprimtari-artistike,1,veprimtari-kulturore,1,vera bitani,1,vera bregu,1,vera-bitani,1,vera-bregu,1,Vermosh,1,Vermoshi,1,vesel rizvanolli,1,vidhgar,1,vig mnele,1,viktor bruceti,1,viktor bruceti biografia,1,viktor koliqi kur bie shi ne shkoder,1,viktor lacaj,1,viktor-bruceti,1,viktor-shiroka,1,vildan tufi,1,vile temal,1,vilze postribe,1,Vinçenc Prendushi,1,vincenc prennushi,1,Vinçenc Prennushi,2,vincenc prennushi poezi kuq e zi 28 nandur,1,vincenc-prennushi,1,Vincens Penushi,1,violeta zefi,1,violeta zefi biografia,1,violeta-zefi,1,viti shahini,1,vitore nino,1,vitore nino biografia,1,vitore nino rolet,1,vitore-nino,1,vjeshte gasper pali poezi nga gasper pali,1,vlerat e muajit ramazan,1,vllaznia historia,1,vllaznia kampion,1,vllaznia ne vite,1,vllaznia shkoder,1,vojsava kastrioti,1,vojsava triballi,1,vojsava tripalda,1,vojsava-kastrioti,1,vorri i fratit,1,Vorri nanes,1,vox populi,1,vrasja e luigj gurakuqit,1,vrasja tuk jakoves,1,vukaj,1,vukatane gur i zi,1,vukjakaj gegaj,1,vuksanaj shale,1,Vulashi Lulzim,1,wassa effendi,1,welcome to shkoder,1,Welcome to Shkodra,4,willy-kamsi,1,xhahid bushati,1,xhahid bushati botime,1,xhahid bushati perralla,1,xhahid bushati poezi,1,xhahid bushati tregime,1,xhahid bushati vepra,1,xhahid-bushati,1,Xhambazet,1,xhamia e parruces,1,xhamia e paruces shkoder foto,1,xhamia e plumbit shkoder,1,xhamia e plumbit shkoder foto,1,xhamia e shkodres,2,xhamia parruces shkoder,1,xhamia plumit shkoder,1,xhamia-parruces,1,xhamia-plumbit,1,xhan pult,1,xhelal baku,1,xhelal zejneli,1,xhemal bushati,1,xhemal bushati biografia,1,xhemal naipi,1,xhemal naipi biografia,1,xhemal selimi,1,xhemal-bushati,1,xhemal-naipi,1,xhevahir spahiu,1,Zafina Vasa,1,zakonet shqiptare,1,zana popullore,1,zani i shna ndout,2,zef ashta,1,zef deda,2,zef deda biografia,1,zef jubani,1,zef jubani biografia,1,zef jubani histori e gjergj kastriotit,1,zef kadarja,1,zef kadarja biografia,1,zef kadarja lidhje bese,1,zef kolombi,1,zef mala,2,zef malaj,2,zef malja,2,zef ndoci,1,zef ndoja,1,zef pellumbi,1,zef pllumi,1,zef saraci,1,zef simoni,1,zef valentini,1,zef valentini vepra.,1,zef zorba,2,zef-ashta,1,zef-deda,1,zef-jubani,1,zef-kadarja,1,zef-kolombi,1,zef-mala,2,zef-pllumbi,1,zef-pllumi,1,zef-shiroka,1,zef-simoni,1,zef-valentini,1,zef-zorba,2,zeke ndoci,1,zeneli migjeni,1,zeneli migjenit,1,zhani canco,1,zita bonati,1,zita bonati lacaj,1,zog dushmani,1,zog sakoli,1,Zogaj,3,zoja e kalase,1,zoja e keshillit te mire,1,zoja e shkodres,1,zoja keshillit te mire shkoder,1,zoja shkoder,1,zoja-shkodres,2,zonja z,1,zorba zef,2,zotnis geg postrippes luigj gurakuqi,1,zotnis jakin shkodra,1,zotnis-geg-postrippes,1,zotnis-jakin-shkodra,1,zues,1,zyliha miloti,1,zyliha miloti teatri migjeni,1,zyliha-miloti,1,
ltr
item
Shkodra Daily: Shkodra në shek. XIV-XV: Lidhjet tregtare me trevat e tjera
Shkodra në shek. XIV-XV: Lidhjet tregtare me trevat e tjera
Shkodra ne shekuj - Liqeni i Shkodres lundrohej shume ne mesjete. Shkodra ishte nje port i vertete ku ankoroheshin mjetet e lundrimit qe vinin nga krahinat perreth liqenit. Nje rendesi te vecante mori lumi i Bunes, Shkodra lidhej me detin ..
https://4.bp.blogspot.com/-5bT_TsjTfW8/WG3oRDGznmI/AAAAAAAADOY/clg2Mx8c0BkTO9UI6Pk2SpdcwilegQgbACLcB/s1600/kalaja_shkoder.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5bT_TsjTfW8/WG3oRDGznmI/AAAAAAAADOY/clg2Mx8c0BkTO9UI6Pk2SpdcwilegQgbACLcB/s72-c/kalaja_shkoder.jpg
Shkodra Daily
http://www.shkodradaily.com/2017/01/shkodra-lidhjet-tregtare-ne-shekuj.html
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/2017/01/shkodra-lidhjet-tregtare-ne-shekuj.html
true
4794096214637195701
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy