Komuna Dajç, Rrethi Shkodër, Qarku Shkodër

Komuna Dajç Shkodër
Dajç është një Komunë në Rrethin e Shkodrës, Qarku Shkodër. Dajçi ka një sipërfaqe prej 30 km2 dhe një popullsi prej 8 800 banorë.

Komuna Dajç përbëhet nga këto fshatra:

 • Belaj
 • Dajç
 • Darragjat
 • Mali Gjymtit
 • Mushan
 • Pentar
 • Rrushkull
 • Samrishi
 • Samrishi i Ri
 • Shirq
 • Suk-Dajç

COMMENTS