Komuna Temal, Rrethi Shkodër, Qarku Shkodër

Komuna Temal Shkodër
Temal është një Komunë në Rrethin e Shkodrës, Qarku Shkodër. Temali ka një sipërfaqe prej 101 km2 dhe një popullsi prej 2 500 banorë.

Komuna Temal përbëhet nga këto fshatra:

  • Arrë
  • Gushtë
  • Kllogjen
  • Koman
  • Malajgji Kajvall
  • Qerret
  • Sermë
  • Telumë
  • Toplanë
  • Vilë

COMMENTS