Komuna Rrethina, Rrethi Shkodër, Qarku Shkodër

komuna rrethina, rrethi shkoder, qarku shkoder
Rrethina është një Komunë në Rrethin e Shkodrës, Qarku Shkodër. Komuna Rrethina ka një sipërfaqe prej 47 km2 dhe një popullsi prej 23 500 banorë.

Komuna Rrethina përbëhet nga këto fshatra:

  • Bardhaj
  • Bleran
  • Dobraç
  • Golem
  • Grudë e Re
  • Guci e Re
  • Hot i Ri
  • Shtoj i Ri
  • Shtoj i Vjetër
  • Zues

COMMENTS