Xhemal Naipi

Xhemal Naipi Xhemal
Xhemal Naipi (Shkodër 1887-1955). I dekoruar me Urdhërin "Për veprimtari patriotike të Klasit I" dhe me medaljen "Pishtar i demokracisë".

Qytetar Nderi i Shkodrës (2012) me motivacionin: "Kadi, kryetar i komisionit të arsimit, myfti, drejtor i përgjithshëm i Vakfeve, senator, deputet, kryetari i parë i parlamentit pluralist, intelektual i shquar islam."

COMMENTS